НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Відповідальний редакторІ.В. СЕРГІЄНКО
Заступник відповідального редактораВ.К. ЗАДІРАКА
Відповідальний секретар — І.О. ГУПАЛРЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
П.Л. АНДОН

Є.Ф. ГАЛБА
А.А. ПАВЛОВ

В.П. ШИЛО


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
03680, ГСП, Київ 187
Проспект Академіка Глушкова, 40
УКРАЇНА

Тел.: +38 044 5264308

Комп’ютерна математика

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14521-3492Р від 25.06.2008 р.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України з фізико-математичних наук.

ISSN 2308-5878 Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки.

Збірник розміщено  на сайті  Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html

Видання індексується Google Scholar.

Відповідальний редактор: Чикрій Аркадій Олексійович (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук)

Заступник відповідального редактора: Кнопов П. С. (чл.-кор. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук)

Відповідальний секретар: Ненахов Е. І. (д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.)

Редколегія:

Бігун Я. Й. (д-р фіз.-мат. наук, проф.)

Гаращенко Ф. Г. (д-р техн. наук, проф.)

Гуляницький Л. Ф. (д-р техн. наук, старш. наук. співроб.),

Донець Г. П. (д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.),

Єрмольєв Ю. М. (акад. Нац. акад. наук України, д-р фіз.-мат. наук),

Кунцевич В. М. (акад. Нац. акад. наук України, д-р техн. наук),

Стецюк П. І. (д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.),

Хіміч О. М. (д-р фіз.-мат. наук, старш. наук. співроб.)


АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

03680, МСП, Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

Тел.: +38 044 5264178;  +38 044 5262178

incyb@incyb.kiev.ua     kvn_ukr@yahoo.com

Теорія оптимальних рішень

У збірнику наводяться результати досліджень, пов’язаних із проблемами прийняття оптимальних рішень. Розглядаються задачі лінійного, опуклого, дискретного, стохастичного програмування, теорії графів, теорії оптимального керування, теорії ігор, математичної економіки, фінансової математики, комбінаторики.

Свідоцтво про Державну реєстрацію  КВ № 6542 від 19.09.2002.

Збірник наукових праць ”Теорія оптимальних рішень” (”Теория оптимальных решений”) вперше вийшов у 1967 році як збірник доповідей Республіканського семінару під тією ж назвою. Керівниками семінару на той час були  д-р.фіз.-мат.наук В.С.Михалевич, канд.фіз.-мат.наук Б.М.Пшеничний, канд.фіз.-мат.наук Ю.М.Єрмольєв.

У 2009 році збірник  ”Теорія оптимальних рішень” знову було внесено до переліку фахових видань ВАК України в галузі фізико-математичних наук за групою наукових спеціальностей ”Інформатика”.

Публікації розраховані на наукових працівників і фахівців, що займаються розробкою методів оптимізації та їх практичною реалізацією.

Повний текст публікацій можна знайти тут:

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського,

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України.

ISSN 2616-5619

Видання індексується Google Scholar.

 

 


Відповідальний редакторО.В. ПАЛАГІН

Заступники відповідального редактораВ.О. РОМАНОВ, В.П. БОЮН

Відповідальний секретар — Т.В. БЕДНЕНКО


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

М.А. ПРІМІН
А.О. МОРОЗОВ
С.Д. ПОГОРІЛИЙ
Ю.С. ЯКОВЛЄВ


АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ

03680, МСП, Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Тел.: +38 044 526-33-48 (О.В. ПАЛАГІН ); +38 044 526-32-04 (В.О. РОМАНОВ)

e-mail: aik@public.icyb.kiev.ua

Комп’ютерні засоби, мережі та системи

У збірнику наводяться результати досліджень, пов’язаних із проблемами висвітлення досліджень у розвитку онтологій предметних галузей, застосування інформаційних нанотехнологій під час впровадження навчаючих систем, методи і принципи побудови апаратних і програмних засобів комп’ютерних систем.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6541 від 19.09.2002.

Збірник внесено до переліку фахових видань ВАК України.

Збірник розміщено  на сайті  Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html

Видання індексується Google Scholar.

Серія: Фізико-математичні науки

Відповідальний редактор

Заступник відповідального редактора — А.Ф. ВЕРЛАНЬ

Відповідальний секретар — І.Б. КОВАЛЬСЬКА


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

В.К. ЗАДІРАКА
В.П. КЛИМЕНКО
І.М. КОНЕТ
М.О. ПЕРЕСТЮК
Ю.В. ТЕПЛІНСЬКИЙ
А.О. ЧИКРІЙ


АДРЕСА РЕДКОЛЕГІЇ

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, вул. Огієнка, 61, м. Кам’янець-Подільський, 32300, Україна

Тел. (03849) 3-16-42

nauk_doc_sektor@kpnu.edu.ua

http://science.kpnu.edu.ua/

«Математичне та комп’ютерне моделювання» (спільно з Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка)

У збірнику друкуються результати досліджень вітчизняних та закордонних науковців, що стосуються проблем застосування математичних моделей в різних галузях людської діяльності.

Для наукових та інженерно-технічних працівників, аспірантів, студентів

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14521-3492Р від 25.06.2008 р.

Збірник внесено до переліку наукових фахових видань ВАК України з фізико-математичних наук.

ISSN 2308-5878 Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки.

Збірник розміщено  на сайті  Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html

Видання індексується Google Scholar.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail