НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Завідувач відділу – Боюн Віталій Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України, премій Президії НАН України імені С.О.Лебедєва та імені В.М.Глушкова, має почесні звання «Заслужений винахідник України», «Кращий винахідник НАН України». відзнаку Президії НАН України «За наукові досягнення», Почесний професор Шаньдунської Академії наук КНР. В.П. Боюн член секції Комітету з Державних премій України, член експертної ради ДАК, заступник голови спецради Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, Голова ДЕК НУ та НАУ, член 6-ти редколегій журналів та програмних комітетів 7-ми міжнародних конференцій.
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Відділ спеціалізованих цифрових машин було засновано в 1956 р в Обчислювальному центрі АН УРСР, його керівником був призначений Малиновський Борис Миколайович, ветеран Великої Вітчизняної війни, в той час кандидат технічних наук. З 1956 р. по 1962 р. Малиновський Борис Миколайович був також заступником директора ОЦ АН УРСР з наукової роботи. З 1962 р., після утворення Інституту кібернетики АН України, відділ став називатися Відділом управляючих машин, в складі відділення кібернетичної техніки. Відділом керував Б.М.Малиновський.

У 1964 р. Б.М.Малиновський захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук, У 1969 р. був обраний членом-кореспондентом АН УРСР. З 1966 р. по 1971 р. – заступник керівника відділення кібернетичної техніки (в відділення входили основні технічні відділи інституту), а з 1971 по 1988 рр. був керівником цього відділення.

Б.М.Малиновський керував відділом керуючих машин до 1990 р. а з 1990 р. був призначений Президією НАН України радником дирекції Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

З 1990 року відділ очолює Боюн Віталій Петрович. У 2012 році відділ перейменовано на Відділ відеосистем реального часу.

В теперішній час у відділі працюють 17 співробітників, серед яких – 2 члени-кореспонденти НАН України, 2 доктори та 3 кандидати наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • інформаційні основи цифрового подання сигналів і зображень;
 • методи виділення корисної (динамічної) інформації з динамічних зображень;
 • алгоритмічне та програмне забезпечення для перетворення та обробки динамічної відеоінформації;
 • принципи побудови інтелектуальних відеоприладів і систем реального часу;
 • керування  високодинамічними процесами та об’єктами,
 • біоінспіровані моделі обробки інформації в системах реального часу.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні:

 • розвинуто теорію скінченно-різницевої дискретизації та розроблено основи динамічної теорії інформації;
 • розроблено ефективні інформаційно-узгоджені методи аналого-інкрементного перетворення й обробки сигналів та синтезу алгоритмів і структур для створення елементної бази підвищеної інтелектуальності;
 • розроблено ефективні методи і принципи організації обчислювального процесу та багатоканальної обробки інформації, які забезпечили створення унікальних високопродуктивних систем контролю, діагностики та керування високодинамічними процесами й об’єктами;
 • розвинуто на базі динамічної теорії інформації інформаційні основи цифрового подання статичних і динамічних зображень;
 • розроблено динамічні моделі процесів панорамування, пошуку об’єктів за різними ознаками та слідкування за ними,
 • розроблено методи підвищення вибірковості та попередньої обробки відеоінформації в системах реального часу з суміщенням процесів уводу і її оброблення,
 • розроблено методологію, засоби та способи організації селективного сприйняття та високопродуктивної обробки відеоінформації в системах реального часу,
 • розроблено методи і алгоритми паралельної обробки зображень для високопродуктивних систем комп’ютерного  зору,
 • розроблено принципи побудови інтелектуальних відеокамер і відеосистем нового покоління з елементами зорового аналізатора людини.

Прикладні:

Розроблено:

 • здійснено перші в Європі успішні досліди з дистанційної діагностики плавки в бесемерівському конверторі  (ДМЗ, м. Дніпродзержинськ) та створено систему її діагностики на базі першої напівпровідникової керуючої машини «Днепр-1» ;
 • автоматизований гібридний моделюючий комплекс і низку систем діагностики та автоматизації наукових досліджень в інститутах НАН України;
 • процесори цифрової обробки сигналів і аналізу спектрів на базі ЕОМ з комплексною арифметикою для систем діагностики та керування (ЦНДІТОЧМАШ, м. Климівськ; ГНДІРЗ, м. Горький);
 • багатопроцесорний комплекс реального часу для аерогідродинамічних досліджень (ЦАГІ, м. Жуковський);
 • унікальні цифрові системи діагностики плазми та керування її параметрами у термоядерних установках типу ТОКАМАК: «У-2М», «Туман-3М» (ЛФТІ та НДІ Електрофізичної Апаратури, м. Ленінград) і «Т-15» (Інститут атомної енергії, м. Москва);
 • систему формування діаграми спрямованості антени для високочастотної гідроакустики (НВО «Славутич», м.Київ);
 • віртуальний комплекс контролю параметрів оптронів (ІФНП НАНУ, м. Київ);
 • систему пошуку та розпізнавання статичних і динамічних об’єктів (ІПМБіГ НАНУ, м. Київ);
 • інтелектуальні системи відеоспостереження (ЦНДІТОЧМАШ, м.Климівськ; Держзамовлення Міннауки України);
 • першу в Україні інтелектуальну відеокамеру з програмованими параметрами зчитування та попередньою обробкою інформації (за Програмою «Образний комп’ютер»;
 • цифровий оптичний капіляроскоп для дослідження мікроциркуляторної ланки системи кровообігу людини (НМЦ УЗД «Істина»);
 • гемодинамічну лабораторію «МакроМікроПоток» для дослідження серцево-судинної системи людини на макро- і мікрорівнях (НМЦ УЗД «Істина»);
 • систему візуального контролю динамічних параметрів фізичних, хімічних і біологічних об’єктів (ІПМБіГ НАНУ, м. Київ);
 • інтелектуальний відеопристрій для контролю якості, форми, розмірів, колірності та ідентифікації об’єктів (на замовлення КМДА м. Київ);
 • пристрій обробки відеоданих та автоматичного супроводження об’єкта, визначеного у зображенні оператором, що впроваджується на Державному підприємстві НВК «Фотоприлад» для оснащення  бронетанкової та іншої військової техніки;
 • систему електронного голосування з паперовим підтвердженням результатів голосування (на замовлення ЦВК України);
 • програмний інструментарій для дослідження методів пошуку і аналізу динамічних ознак в зображеннях та відеопослідовностях (ДУ «НДІТО НАМНУ»);
 • програмний інструментарій для дослідження роботи “on”- і “off”-центрів центральної ямки і периферії сітківки ока людини (ІК НАН України);
 • побудова сімейства інтелектуальних відеокамер з проблемно-орієнтованою архітектурою та відеокамера на базі мікро-РС;
 • прилад розрахунку якості електроенергії «Якість-Е1» [спільно з відділом 230].

На постійній основі у відділі № 200 проводяться семінари, на яких:

 • заслуховуються дисертаційні роботи рівня кандидатів та докторів наук;
 • докладаються та обговорюються як кінцеві, так і проміжні результати наукових розробок;
 • докладаються та обговорюються новітні розробки та результати роботи зарубіжних наукових колективів за напрямами діяльності відділу;
 • обговорюються плани роботи відділу на майбутнє та інше.
Найважливіші розробки відділу відеосистем реального часу

В.П.Боюн неодноразово брав участь у Всесвітніх та Міжнародних виставках, був керівником делегації НАН України, на запрошення Британської Ради у складі делегації України відвідав з лекціями ряд університетів Манчестера, Оксфорда та Лондона.

В.П. Боюн член програмних комітетів 7-ми міжнародних конференцій.

В.П. Боюн – почесний професор Шандуньскої Академії наук КНР. На запрошення провінцій Шандун та Гуандун тричі відвідав з лекціями та презентаціями КНР, де було підписано ряд угод про співробітництво.

 

Підписані угоди та подані проекти в спеціальний фонд розвитку науки і технологій провінції Гуандун (КНР):

 • Угода про співробітництво з ООО «Хуньюй» м. Гуанчжоу, КНР в IT-галузях: Обробка інформації в системах реального часу, Інтелектуальні відеосистеми реального часу.

Проект: “Розробка та застосування ключових технологій для створення інтелектуального колійного патрульно-контролюючого робота”.

 • Угода про співробітництво з фірмою GRG SecurityInvestment Co., Ltd та Гуанчжоуским університетом технологій (м. Гуанчжоу, КНР).

Проект:«Дослідження та застосування великих масивів відеоданих для служб громадської безпеки».

 • Угода про співробітництво із залізничним професійним коледжем (м. Гуанчжоу, КНР) по розробці інтелектуальних відеосистем реального часу для забезпечення безпеки на залізниці.

Проект: «Розробка комплексу алгоритмів, відеопристрою та программного забезпечення для моніторингу ситуації в складних умовах на залізниці».

Поданий проект “Modernization of the video information processing pipeline in real-time systems with elements of a human visual analyzer and deep learning” в програму фірми Huawei Research Innovation Program (HIRP) Open 2018.

 1. Алішов Надір Ісмаіл-огли. Захищена дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора технічних наук «Теория, технологии и средства системного взаимодействия ресурсов в интеллектуальных системах и сетях комп’ютеров» по специальности 05.13.13 – вычислительные машины и системы (2007 р.).
 2. Багацький Олексій Валентинович. Захищена дисертаційна робота на здобуття ступеня кандидата технічних наук «Методи та аналого-цифрові пристрої визначення якості комунальних послуг» за спеціальністю 13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (2014 р.).
 3. Сабельніков Павло Юрійович. Аспірант. Подана в спеціалізовану Вчену раду дисертаційна робота на здобуття ступеня кандидата технічних наук «Апаратно-алгоритмічні засоби виявлення відмінностей між еталонними і частково спотвореними контурами об’єктів у зображеннях» за спеціальністю 05.13.05 − комп’ютерні системи та компоненти. (2018 р.)
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail