НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Завідувач відділу – Яковлєв Юрій Сергійович, доктор технічних наук, професор. Відділ засновано 1985 року.

У відділі працюють 27 співробітників, серед них – 2 доктори та 5 кандидатів наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • методи та засоби проблемної орієнтації комп’ютерних систем;
 • архітектури комп’ютерних систем на кристалі;
 • методи та засоби машинних алгебр комп’ютерних систем;
 • мікропроцесорні контролери;
 • методи напівнатурного моделювання багаторівневих процесів управління.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні

 • розвинуто методологію структурної організації та проектування засобів професійної орієнтації персональних ЕОМ для створення автоматизованих робочих місць на їх основі;
 • розроблено методи багаторівневої системної інтеграції та оптимального проектування розподілених комп’ютерних систем інформаційної підтримки прийняття рішень з використанням WEB-технологій;
 • розроблено теорію та методи організації обчислювального процесу, концепцію побудови та архітектурно-структурну організацію ЕОМ, що працює в алгебрі матриць;
 • розроблено засоби та методи інтеграції інформаційних технологій моделювання багаторівневих процесів керування;
 • розроблено теоретичні основи організації великих комп’ютерних систем з складною архитектурою.

Прикладні

 • створено та впроваджено в серію сумісний ряд перших вітчизняних персональних ЕОМ серії «Нейрон» («Нейрон И9.65», «Нейрон И9.66», «Нейрон И9.69») спільно з ВО ім. Корольова Мінпромзв’язку;
 • розроблено та впроваджено в серію модулі професійної орієнтації, а також контролери управління зовнішніми накопичувачами для ПЕОМ лінії ЄС («ЕС1840», «ЕС1841», «ЕС1842») спільно з НДІУОМ і МВО ОТ, м. Мінськ, Білорусь);
 • розроблено та впроваджено в серію сумісний ряд вітчизняних учбово-побутових ПЕОМ серії МК-88 (МК-88.01 — МК-88.06) спільно з МВО ОТ (м. Мінськ, Білорусь);
 • розроблено та впроваджено в експлуатацію система управління комплексом наземних випробувань тепло-вакумних характеристик орбітальних виробів;
 • запропоновано архітектурно-структурну організації прискорювача ЕОМ класу Processor-in-Memory (PIM) для реалізації складних функцій і трудомістких операцій;
 • запропоновано метод побудови адаптивного інтерфейсу користувача ЕОМ на основі багатоагентної технології та  онтології.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail