НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділу
Назви вiддiлiв
Зав. відділом
100
Летичевський О.А.
110
Донець Г.П.
115
Лаптін Ю. П.
120
Стецюк П.І.
125
Кузнєцов М.Ю.
130
Кнопов П.С.
135
Тукалевська Н.І.
140
Задірака В.К.
141
Гладкий А.В.
145
Тульчинський В.Г.
146
Головинський А.Л.
150
Хіміч О.М.
155
Єршов С.В.
160
Пепеляєв В.А.
165
Чикрій А.О.
180
Гуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу – Задiрака Валерій Костянтинович, академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук, професор.

Відділ засновано 1988 року.

У відділі працюють 10 співробітників, серед них – академік Національної академії наук України, 2 доктори, 6 кандидатів наук. При відділі працює лабораторія методів математичного моделювання процесів екології та енергетики

 

Сайт відділу: http://www.iscopt.com.ua/index.php/uk/

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • розробка теоретичних основ та методів побудови оптимальних за точністю та швидкодією алгоритмів розв’язання типових класів задач обчислювальної та прикладної математики;
 • розробка комп’ютерних технологій розв’язання задач прикладної та обчислювальної математики з заданими значеннями характеристик якості за точністю та швидкодією.
 • тестування якості прикладного програмного забезпечення;
 • алгоритмізація неперервних виробничих процесів;
 • розробка нових цілочисельних ортогональних перетворень;
 • розробка методів цифрової обробки сигналів і зображень;
 • впровадження інформаційних технологій для підвищення продуктивності систем двохключової криптографії;
 • дослідження і розробка методів комп’ютерної стеганографії та стеганоаналізу;
 • розробка алгоритмів криптостеганоаналізу;
 • застосування моделі хмарних обчислень для розв’язання задач захисту інформації;
 • розробка ефективних алгоритмів розв’язання задач дистанційного моніторингу.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні:

В.Ф. 140.14.
Розробити оптимальні за точністю та швидкодією алгоритми розв’язання задач: інтегрування швидкоосцилюючих функцій, цифрової обробки сигналів та зображень, дистанційного моніторингу об’єктів, інформаційної безпеки (2014–2018 р.р.).

ВФК 125.18.
Розробити методи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних системах засобами криптографії та стеганоаналізу аудіосигналів і зображень (2017–2021 р.р.)

Прикладні:

В.П. 140.13. 
Розробити комп’ютерні технології розв’язання задач цифрової обробки сигналів, зображень та відеокодування, інформаційної безпеки та дистанційного моніторингу об’єктів (2013–2015 р.р.)

ВК. 140.16.15.
Розробка алгоритмів обробки, кодування, аналізу та передачі сенсорних даних для складання трьохвимірних карт місцевості в задачах орієнтації мобільних роботів і безпілотних апаратів (2015–2016 р.р.).

«Циркон».
Розробка методів, алгоритмів і програмного забезпечення стеганографічного аналізу та ефективних за швидкодією базових асиметричних криптографічних перетворень (2012–2017 р.р.).

В.П. 140.15.
Розробити ефективні алгоритми кодування і передачі даних в захищених безпровідних мережах широкого застосування (2016–2018 р.р.).

Сучасні комп’ютерні технології розв’язання задач обчислювальної та прикладної математики із заданими значеннями характеристик якості

Розробка алгоритмів обробки, кодування, аналізу та передачі сенсорних даних для складання трьохвимірних карт місцевості в задачах орієнтації мобільних роботів і беспілотних апаратів
(проект за результатами спільного конкурсу НАН України та НАН Білорусі, 2015 р.)

Докторські:

 1. Кошкіна Наталія Василівна
  Спектральні методи комп’ютерної стеганографії та методи стеганоаналізу з навчанням і класифікацією (Київ, 2016).
 2. Шевчук Богдан Михайлович
  Ефективні методи і алгоритми оброблення, кодування та передавання даних в сенсорних мережах (Київ, 2018).

 

Кандидатські:

 1. Задірака Валерій Костянтинович
  Оптимізація обчислень перетворення Фур’є (Київ, 1981 р.)
 2. Гнатів Лев Олексійович
  Методи, алгоритми і пристрої цифрової спектрально-кореляційної обробки сигналів на основі швидких дискретних перетворень (Київ, 1986 р.)
 3. Кошкіна Наталія Василівна
  Ефективні спектральні алгоритми для вирішення задач цифрової стеганографії (Київ, 2005).
 4. Шевчук Богдан Михайлович
  Ефективні методи та алгоритми оперативної багатофункціональної обробки інформації в комп’ютерних мережах тривалого моніторингу станів об’єктів (Київ, 2007).
 5. Луц Лілія Володимирівна
  Оптимальні за точністю квадратурні формули обчислення інтегралів від швидкоосцилюючих функцій в умовах найбільш повного використання апріорної інформації про задачу (Київ, 2010).
 6. Швідченко Інна Віталіївна
  Побудова криптостеганосистем для розв’язання задач інформаційної безпеки (Київ, 2011).
 7. Нікітіна Ольга Юріївна
  Комп’ютерні технології побудови систем цифрових водяних знаків (Київ, 2011).
 8. Коломис Олена Миколаївна
  Ефективні за точністю та швидкодією алгоритми визначення оцінок динамічних та імовірнісних характеристик неперервних виробничих процесів (Київ, 2015).

З 1969 року відділ проводить Міжнародні наукові форуми «Питання оптимізації обчислень» (http://www.iscopt.com.ua). На сьогоднішній день проведено 46 наукових форумів.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail