НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділу
Назви вiддiлiв
Зав. відділом
100
Летичевський О.А.
110
Донець Г.П.
115
Лаптін Ю. П.
120
Стецюк П.І.
125
Кузнєцов М.Ю.
130
Кнопов П.С.
135
Тукалевська Н.І.
140
Задірака В.К.
141
Гладкий А.В.
145
Тульчинський В.Г.
146
Головинський А.Л.
150
Хіміч О.М.
155
Єршов С.В.
160
Пепеляєв В.А.
165
Чикрій А.О.
180
Гуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу – Пепеляєв Володимир Анатолійович,  доктор фізико фізико-математичних наук.

Відділ засновано 1968 року членом-кореспондентом НАН України Т.П. Мар’яновичем, який очолював його до 2003 року.

 

У відділі працюють 36 співробітників, серед них – член-кореспондент НАН України, 2 доктори наук, 4 кандидати наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • інформаційні технології підтримки комп’ютерного моделювання складних систем на основі інтеграції методів оптимізації та засобів імітації;
 • методологічні стандарти та засоби адаптації універсальних систем моделювання до створення проблемно-орієнтованих моделюючих комплексів;
 • методи розв’язання прикладних задач засобами імітаційного моделювання;
 • розподілені системи штучного інтелекту та соціально-орієнтовані комп’ютерні мережі.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні:

 • розроблено сімейство різноплатформених версій системи імітаційного моделювання  безперервно-дискретних і дискретних процесів на базі високорозвиненої мови НЕДИС;
 • розроблено методи, математичні моделі та алгоритми, орієнтовані на підвищення ефективності та рівня достовірності рішень для певного класу задач стохастичного програмування та теорії ризику, зокрема ймовірнісного аналізу параметрів безпеки екологічно-небезпечних виробництв і об’єктів;
 • розроблено теоретичні засади побудови розподілених систем штучного інтелекту в середовищі мережі Інтернет;
 • розроблено та досліджено мову формалізації досвіду експертів, що складає основу методології для побудови динамічних комп’ютерних моделей у динамічних предметних середовищах з використанням процедури недедуктивного висновку.

Прикладні:

 • розроблено систему СИМПО для розв’язання задач вибору оптимальних стратегій розподілу ресурсів для підтримки пожежобезпечного стану вугільних шахт;
 • розроблено систему NEDISOPT_D спрямованого пошуку оптимальних рішень у задачах аналізу, модернізації та проектування складних систем;
 • розроблено уніфіковану технологію тактичного та стратегічного планування та реалізації багатоетапних оптимізаційно-імітаційних експериментів;
 • розроблено та обґрунтовано інформаційні технології моніторингу функціонального стану серцево-судинної системи людини в гострому періоді інфаркту міокарда;
 • розроблено автоматизовані телемедичні комплекси проведення векторелектро-кардіографічних досліджень, а також автоматизовано телемедичні робочі місця лікаря – цитолога та гістолога, що адаптовані до реальних середовищ мережі Інтернет в Україні;
 • створено мережу Musigy для синхронізування виконання музичних партій довільно віддаленими виконавцями, що дозволяє організовувати віртуальні інтернет-концерти на основі технології Musigy Music Conferencing із високою якістю аудіопотоків у мережі Інтернет.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail