НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Завідувач відділу – Писаренко Валерій Георгійович, доктор фізико-математичних наук Відділ засновано 1988 року.

У відділі працюють 15 наукових співробітників, серед них – 2 доктори та 5 кандидатів наук

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • технологія оперативного виявлення, ідентифікації та нейтралізації небезпечних техноекологічних  подій;
 • загальна теорія та математичні моделі небезпечних високоенергетичних катастроф, пов’язаних із  нестабільністю геооболонок;
 • перспективні  інформаційні технології дальнього завадозахищеного зв’язку;
 • технології, базові компоненти та комплекси керування складними системами;
 • моделювання нанопроцесів самонавчання в живих системах.

 

 • методи напівнатурного моделювання багаторівневих процесів управління.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • розроблено теоретичні основи створення та моделювання джерела з вузькою діаграмою спрямованості хвильового інформаційного пакета та з високим рівнем завадостійкості і дальності прийому  у конденсованих середовищах і вакуумі;
 • побудовано теорію динаміки та стійкості у багатозв’язних квазісферичних гетероструктурах у моделі потенційної взаємодії однозв’язних елементів системи, що містять оболонки з високим рівнем щільності  енергії;
 • розроблено концепцію інтелектуальної системи для ідентифікації  та  прогнозування параметрів керуючого впливу швидкоплинними процесами у природо-технічних комплексах, що знаходяться у передаварійному стані;
 • розроблено математичну модель оптимального керування при накладених обмеженнях економічною діяльністю корпорації або регіону, що передбачає ідентифікацію змін макроекономічних показників та оперативну видачу інформації для підтримки прийняття рішення (впроваджено на державному підприємстві залізничної галузі України  «Укрзалізниця»);
 • розроблено ієрархічні математичні моделі масопереносу  в багатофазних середовищах з урахуванням міжфазних переходів і впливу керуючих джерел енергії-імпульсу.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!   Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».   Доповідач: Семенов …
Read More

/ Об’яви
З глибоким сумом сповіщаємо, що 19 серпня 2019 на 85-ому році життя перестало битися серце академіка Національної академії наук України, …
Read More

/ Об’яви
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! Аспірантура Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України проводить набір на навчання на 2019-2023 роки Відповідно до Наказу …
Read More

Loading...

Пошта / Mail