НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділу
Назви вiддiлiв
Зав. відділом
100
Летичевський О.А.
110
Донець Г.П.
115
Лаптін Ю. П.
120
Стецюк П.І.
125
Кузнєцов М.Ю.
130
Кнопов П.С.
135
Тукалевська Н.І.
140
Задірака В.К.
141
Гладкий А.В.
145
Тульчинський В.Г.
146
Головинський А.Л.
150
Хіміч О.М.
155
Єршов С.В.
160
Пепеляєв В.А.
165
Чикрій А.О.
180
Гуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу Кузнєцов Микола Юрійович, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор.

Відділ засновано 1971 року академіком НАН України І.М. Коваленком, який очолював його до березня 2016 року.

У відділі працюють 11 співробітників, серед них – академік НАН України, 2 члени-кореспонденти НАН України, 4 доктори наук, 4 кандидати наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 • наближені комбіновані аналітико-статистичні методи аналізу надійності складних систем;
 • теоретична та прикладна криптографія, системи та методи захисту інформації.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні.

 • розроблено новий асимптотичний метод аналізу основних показників надійності резервованих систем, поведінка яких описується сильнорегенеруючим процесом;
 • запропоновано нові методи асимптотичного аналізу типових систем  масового обслуговування за умови малого навантаження та встановлено умови нечутливості ймовірності втрати вимоги;
 • розроблено теорію методів прискореного моделювання характеристик надійності високовідповідальних систем, що дозволяє на два порядки скоротити час моделювання;
 • розроблено модель дерева відмов з ефективностями, запропоновано аналітичні та статистичні методи оцінки ймовірнісних характеристик систем і створено відповідне програмне забезпечення;
 • встановлено умови ергодичності та стійкості систем обслуговування з повторними викликами та довільним розподілом часу циклу орбіти;
 • розроблено алгоритм обчислення характеристик типових систем обслуговування з повторними викликами.

Прикладні.

 • розроблено та введено в дію в Україні державний стандарт електронного цифрового підпису ДСТУ 4145;
 • розроблено та реалізовано сертифікаційний центр розподілу та управління ключами;
 • розроблено алгоритм асиметричного шифрування із використанням криптографічного перетворення в групі точок еліптичної кривої;
 • створено концепцію цифрового конверту на основі алгоритму асиметричного шифрування та криптографічних алгоритмів, визначених стандартами України;
 • розроблено алгоритми формування та декодування цифрового конверту;
 • на основі міжнародних стандартів розроблено формальні формати даних, необхідних для зображення цифрового конверту, незалежно від мови програмування та платформи;
 • здійснено програмну реалізацію алгоритмів формування та декодування цифрового конверту мовою програмування Java, що дозволяє використовувати цифровий конверт на будь-якій платформі, яка підтримує технологію Java.
 • розробка методів розрахунку та оптимізації надійності космічних об’єктів (малих супутників), результат: пакет прикладних програм, використовується: Южмаш, м. Дніпропетровськ, Україна.
 • розробка набору статистичних тестів для формування заданих якостей псевдовипадкових послідовностей, результат: комплекс програм, використовується: СБУ, генерація ключової інформації.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail