НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділу
Назви вiддiлiв
Зав. відділом
100
Летичевський О.А.
110
Донець Г.П.
115
Лаптін Ю. П.
120
Стецюк П.І.
125
Кузнєцов М.Ю.
130
Кнопов П.С.
135
Тукалевська Н.І.
140
Задірака В.К.
141
Гладкий А.В.
145
Тульчинський В.Г.
146
Головинський А.Л.
150
Хіміч О.М.
155
Єршов С.В.
160
Пепеляєв В.А.
165
Чикрій А.О.
180
Гуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу – Кнопов Павло Соломонович член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

Відділ засновано у 1970 році академіком НАН України Ю.М. Єрмольєвим, який очолював його до 1999 року.

У відділі працюють 23 співробітники, серед них – член-кореспондент НАН України, 3 доктори та 11 кандидатів наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • методи та алгоритми оптимізації складних систем, що функціонують в умовах ризику та невизначеності;
 • методи оцінювання, прогнозування та керування стохастичними системами із зосередженими та розподіленими параметрами;
 • моделі та методи стохастичної оптимізації для розв’язання завдань фінансової та страхової математики;
 • розробка та застосування економетричних моделей.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні.

 • розроблено теоретичні засади прямих методів стохастичної оптимізації;
 • розроблено математичний аппарат для розв’язання стохастичних оптимізаційних задач з неопуклими та недиференційовними функціональними показниками;
 • розроблено методи оцінювання та  керування стохастичними системами із зосередженими та розподіленими параметрами;
 • знайдено умови існування та  розроблено методи знаходження оптимальних стратегій для інтерактивних стохастичних систем із локальною взаємодією;
 • на основі сучасних робастних байєсівських підходів створено математичні методи та програмні засоби оцінки ризику.

Прикладні.

 • розроблено програмні засоби для моделювання ризику та методи його оцінки в задачах  економіки, екології, фінансової та страхової математики, теорії надійності;
 • розроблено методи  розв’язання задач оцінювання суб’єктів фінансового ризику по співвідношенню “доходність-ризик” на прикладі комерційних банків;
 • розроблено інформаційну технологію для оперативного прогнозування макроекономічних показників економіки України;
 • створено інформаційну технологію управління епідемічним ризиком і визначення ефективних шляхів поліпшення епідемічної ситуації в Україні;
 • розроблено інформаційну технологію дослідження екологічно небезпечних об’єктів;
 • розроблено інформаційну технологію реєстрації параметрів підземної гідросфери.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail