НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділу
Назви вiддiлiв
Зав. відділом
100
Летичевський О.А.
110
Донець Г.П.
115
Лаптін Ю. П.
120
Стецюк П.І.
125
Кузнєцов М.Ю.
130
Кнопов П.С.
135
Тукалевська Н.І.
140
Задірака В.К.
141
Гладкий А.В.
145
Тульчинський В.Г.
146
Головинський А.Л.
150
Хіміч О.М.
155
Єршов С.В.
160
Пепеляєв В.А.
165
Чикрій А.О.
180
Гуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу – Донець Георгій Панасович, доктор фізико-математичних наук.

Відділ засновано 1959 року академіком В.С. Михалевичем,  який очолював його до 1994 року.

 

У відділі працюють 14 співробітник, серед них 3 доктори та 5 кандидатів наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 • загальні методи розв’язання багатоваріантних задач оптимізації;
 • методи дискретної математики для розв’язання практичних задач оптимізації промислових мереж;
 • застосування методів і засобів кібернетики у плануванні та  управлінні економічними процесами.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні.

 • розроблено теоретичні основи для побудови паралельних алгоритмів розв’язання типових задач на довільних графах великої розмірності;
 • розроблено математичний апарат відновлення дискретних зображень за даними фрагментами;
 • розв’язано низку задач з проблеми ізоморфізму та розфарбування числових графів;
 • розроблено поліноміальні алгоритми визначення ізоморфізму та хроматичного числа натуральних модульних графів;
 • розроблено математичний апарат для розв’язання задачі про математичний сейф із  різнотиповими замками;
 • розроблено методику дослідження складних диференціальних ігор переслідування та для випадку загальної коливальної динаміки другого порядку отримано умови м’якої зустрічі двох об’єктів
 • на основі принципу розтягування часу виведені достатні умови завершення лінійної диференційної гри переслідування з інтегральними обмеженнями на керування за скінчений час.

Прикладні.

 • у результаті дослідження проблеми Штейнера розроблено алгоритми оптимізації криволінійних профілей для задач проектування нафто- і газопроводів, автомобільних доріг;
 • розроблено методи проектування нелінійних динамічних підсистем мобільних машин з пружнодисипативними характеристиками окремих  з’єднань;
 • розроблено математичні методи розширення таблиці «витрати-випуск» з метою моделювання взаємозв’язків натурально-речових, фіскальних і монетарних показників  функціонування економіки;
 • розроблено модель функціонування та взаємодії трьох галузей промисловості: вугільної,  нафтогазової та електроенергетики;
 • розроблено модель інфляційних процесів, що дозволяє прогнозувати зміни в динаміці ВВП в Україні залежно від світових цін на нафту;
 • розроблено систему моделювання та прогнозування поведінки нелінійних макроекономічних систем
 • розроблено графовий метод розв’язання задачі про розпізнавання двох радіоактивних куль серед множини стандартних.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

2018 рік

 1. Донец Г.А., Гурин А.А. Задача о математических сейфах из замков с двумя состояниями // Проблемы управления и информатики, № 5, 2018. – 10 с.
 2. Донець Г.П., Білецький В.І., Ненахов Е.І. Оптимальний пошук двох активних куль на множині n = 127 // Теорія оптимальних рішень, 2018. – С. 35-41.
 3. Донець Г.П., Нагірна А.М. Метод оптимізації лінійної функції на перестановках // Теорія оптимальних рішень, 2018. – С. 138-144.
 4. Chikrii A.A., Chikrii G.Ts., Zhukovskij V.J., Wójcik W., and M. Junisbekov. Game problems of control for functional-differential systems. Recent Advances in Information Technology. – Taylor & Francis Group, CRC Press. – 2018. – P. 13–49. – ISBN 9781351243162.
 5. Чикрий А.А., Чикрий Г.Ц. Игровые задачи сближения для квазилинейных систем общего вида. – Труды института математики и механики УрО РАН. – 2018. – Т. 24. – №1. – С. 273-287.
 6. Ненахов Э.И. Об одном методе решения задачи выпуклого программирования // Теорія оптимальних рішень, 2018. – С. 124-129.
 7. Бойко В.В., Кузьменко В.Н. Ускорение сходимости метода декомпозиции “Progressive Hedging’’ // Теорія оптимальних рішень, 2018. – С. 79-84.
 8. Петренюк В.І., Петренюк Д.А., Шулінок І.Е. Верхня межа орієнтованого роду склейки простих графів // Теорія оптимальних рішень, 2018. – С. 69-78.
 9. Ts. Chikrii. Principle of time extension in dynamic games. – Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми математики та іх застосування в природничих науках і інформаційних технологіях». Чернівці. – 2018. – С. 126.
 10. A. Chikrii, G.Ts. Chikrii. Optimization of conflict-controlled processes. – Матеріали XXV Міжнародної конференції з автоматичного керування «Автоматика/Automatics – 2018». – Львів. – C. 135.

2017 рік

 1. Донець Г.П. Графовий підхід до розв’язання задач комбінаторного розпізнавання // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – № 6. – С. 44-55.
 2. Chikrii G.Ts. On time extension in differential games with impulse controls // Springer, Cybernetics and Systems Analysis / Vol.53, N5, 2017, pp. 704-711.
 3. Білецький В.І., Донець Г.П., Ненахов Е.І. Деякі результати пошуку трьох та чотирьох активних куль на множині заданих // Теорія оптимальних рішень, ІК НАНУ, 2017. — С. 133-138.
 4. Кузьменко В.Н., Бойко В.В. Об эффективности вычисления некоторых видов ошибок в теории риск-квадратов // Теорія оптимальних рішень, 2017. — С. 48-53.
 5. Карпець Е.П., Кузьменко В.М. Загальний алгоритм визначення впливу економічних зрушень на базі балансних моделей // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки.- 2017.- С.67–72.
 6. Карпець Е.П., Кузьменко В.М. Економертична модель оцінки балансових зрушень в економіці та її програмна реалізація // Матер міжнарод. конф. Сучасна інформатика: проблеми та досягнення розвитку (13 -15 грудня 2017 року). – К.: ІК НАНУ. — 2017. — С. 72-74.
 7. Карпец. Э.П., Глушкова В.В. О возможности применения системы ДИСПЛАН для сбалансированного управления экономикой // Кибернетика и демократическое управление экономикой (под ред. к.э.н. А.В.Кравчука ). – К: Центр социальных итрудовых исследований, – С.45-58.
 8. Петренюк В.І., Шулінок І.Е. Структура 7-вершинних підграфів 8-вершинних графів-обструкцій тора // Теорія оптимальних рішень, 2017. С. 92-101.
 9. Чикрій Г.Ц. Про позиційне керування в інтегро-диференційній грі з запізненням інформації // Теорія оптимальних рішень. – К. : Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України. – 2017. С. 9-14.

2016 рік

 1. Донец Г.А., Колечкина Л.М. Подход к решению экстремальных задач с помощью графов // Теорія оптимальних рішень. – 2016. – С. 142-148.
 2. Донець Г.П., Нагірна А.М. Оптимізація квадратичної функції на множині перестановок // Теорія оптимальних рішень. – 2016. – С. 13-16.
 3. Chikrii G.Ts. Principle of time stretching in evolutionary games of approach Beggel House, Inc (USA) // Journal of Automation and Information Sciences. — Vol.48, N5, 2016. – pp. 12-26.
 4. Kuzmenko V.M., Trofymchuk O.M., Vasyanin V.A. Optimization Algorithms for Packing of Small-Lot Correspondence in Communication Networks // Springer, Cybernetics and Systems Analysis / N2, 2016 pp. 93–106.
 5. Keçeci, N.F., Kuzmenko V., Uryasev, S. Portfolio optimization with second-order Stochastic dominance constraints and portfolios dominating indices // Springer, International Series in Operations Research and Management Science / Vol.24, 2016, pp. 285-298.
 6. Kuzmenko V.M., Trofymchuk O.M., Vasyanin V.A. Complexity of One Packing Optimization Problem // Springer, Cybernetics and Systems Analysis / N1, 2016, pp. 76–84.
 7. Березовский О.А., Шулинок И.Э. Использование двойственного подхода для решения одной геометрической задачи // Компьютерная математика, 2016, № 2. — С. 94–99.
 8. Вовк Л.Б., Пепеляева Т.В., Демченко И.Ю. Оптимальные стратегии для одной многономенклатурной модели управления запасами // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – № 1– С. 115–121.
 9. Павленко В.Б. Алгоритм раскраски плоских графов // Теорія оптимальних рішень, 2015. — С. 58-62.
 10. Петренюк Д.А. Граціозні дерева: стан проблеми та перспектив // Управляющие системы и машины, № 1, 2016. С. 16-25.

2015 рік

 1. Донец Г.А. Основы теории числовых графов. — Киев: ИК НАНУ, 2015. – 211 с.
 2. Chikrii G.Ts.,Chikrii A.A. Matrix resolving functions in game problems of dynamics // Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics. — Vol.291, suppl.1, 2015. – pp. 56–65.
 3. Вовк Л.Б., Пепеляева Т.В., Демченко И.Ю. Об одной задаче многономенклатурной теории запасов // Управляющие системы и машины. – 2015. – №2. – С. 32-38.
 4. Кузьменко В.Н., Ненахов Э.И. Метод минимизации с преобразованием пространства на основе квадратичной аппроксимации функции // ІК НАНУ, Теорія оптимальних рішень, 2015, С. 46–51.
 5. Pavlenko V.B. A Special Case of Resolving Polynomials // Cybernetics and Systems Analysis, 51 (5), 2015, pp. 730-735.
 6. Особенности построения и использования статистических показателей // Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и переходной экономикой. Под ред. П.И. Стецюка. — К: Вид.дім «Київо-Могилянська академія», 2015. – С. 255-261. – 336 с.

2014 рік

 1. Донец Г.А., Сергиєнко И.В. Числовые графы и построение дискретных образов. – Київ, «Наукова думка», 2014. – 301 с.
 2. Донець Г.П., Пепеляєв В.А., Трофімчук О.М. Комбінаторні алгоритми підтримки прийняття управлінських рішень // Доп. НАН України. – 2014. – № 11. – С. 33-39.
 3. Карпець Е.П., Кузьменко В.М. Автоматизація формування і ведення інформаційної бази даних для дослідження дисбалансних процесів в економіці країни // Математичне моделювання в економіці — К.: Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору  НАНУ, 2014. — № 1.- С. 9 — 16.
 4. Chikrii G.Ts., Chikrii A.A. Matrix resolving functions in dynamic games of approach // Springer, Cybernetics and Systems Analysis. — Vol.50, N2, 2014. — pp. 2001-2017.
 5. Донец Г.А., Петренюк Д.А. Грациозная нумерация вершин графа. – Кировоград, ЧП «Ексклюзив Систем», 2014. – 144 с.
 6. Boyko N., Karamemis G., Kuzmenko V., Uryasev S. Sparse signal reconstruction: LASSO and cardinality approaches // Springer, Proceedings in Mathematics and Statistics / Vol. 105, 2014, pp. 77-90.
 7. Карпец Э. П., Кузьменко В. Н. Эконометрический подход к балансовому прогнозированию экономических пропорций // IV–а междунар. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии». – Кишинев: Академия транспорта, информатики и комуникаций, 2014.  –  222-231.
 8. Карпець Е.П., Кікоть Г.Ф., Панасенко С.В. Обгрунтування методичних підходів з питань прогнозування дисбалансних процесів в економіці //  наук.-практ. конф. «В.М. Глушков — піонер кібернетики» – Київ : Націоннальний технічний університет України “КПІ”, 2014. .  – С. 275 — 278.

2013 рік

 1. Донец Г.А., Агаи Аг Гамиш Якуб. Задача о математическом сейфе на матрицах // Теорія оптимальних рішень.– 2013 – С.124-131.
 2. Билецкий Г.А., Донец Г.А., Ненахов Э.И. Об одной задаче неограниченного комбинаторного распознавания // Теорія оптимальних рішень, 2013 р., С. 88-94.
 3. Карпець Е.П. Прогнозування бюджетних показників на базі економетричної моделі таблиць Витрати-Випуск //Інформаційно-аналітичне супроводження бюджетного процесу : монографія / С. О. Довгий, І. В. Сергієнко, М. Ю. Авксєнтьєв, Бігдан В.Б., Карпець Е.П. та ін. ; за ред. С. О. Довгого, І. В. Сергієнка ; Нац. акад. наук України та ін. — К. : Інформаційні системи, 2013. — 420 с. ( С.382 – 400). — ISBN 978-966-2249-95-8.
 4. Апробація та верифікація комплексу моделей інформаційно-аналітичної системи: Вінницька область. Львівська область // Моделювання та прогнозування економічного розвитку регіонів України: монографія / О.І. Амоша, С.О. Довгий, І.В. Сергієнко, Карпець Е.П.  та ін. ; за ред. О.І. Амоші, В.М. Геєця ; Нац. акад. наук України та ін. — К. : Інформаційні системи, К. – 2013. – 440 с. — ISBN: 978-966-2249-92-7.
 5. Карпець Е. П. Використання таблиці Витрати-Випуск для формувння збалансованої матеріально-фінансової стратегії розвитку економіки // Зб. н. пр. Математичне моделювання в економіці. – Київ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору  НАНУ, 2013. — № 2.- С. 183- 192..
 6. Карпець Е.П., Кузьменко В.М., Копійка О.В. Економетрична модель таблиць  Витрати-Випуску як інструмент бюджетного узгодження структури доходів і споживання населення // Зб. н. пр. Математичне моделювання в економіці. – Київ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору  НАНУ, 2013. – № 3.-С.96-104..
 7. Карпець Е.П., Бігдан В.Б., Пепеляєв В.А., Чорний Ю.М. Особливості середньострокового прогнозування розвитку економіки регіону засобами інформаційно-аналітичної системи супро-водження бюджетного процесу // Зб. н. пр. Математичне моделювання в економіці. – Київ, Ін-ттелекомуніка цій і глобального інформаційного простору  НАНУ, 2013. – № 1.- С. 48- 56.
 8. Карпець Е.П., Бігдан В.Б., Пепеляєв В.А., Чорний Ю.М. Про розширення функціональних можливостей  інформаційно-аналітичного забезпечення супроводження бюджетного процесу для вирішення практичних задач розподілу коштів // Зб. н. пр. Математичне моделювання в економіці. – Київ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору  НАНУ, 2013. – № 3. – С. 32-38 .
 9. Карпець Е.П., Бігдан В.Б., Пепеляєв В.А., Чорний Ю.М. Особливості використання систем супроводження бюджетного процесу для прогнозування та економічного збалансування бюджетних показників // Сб. научных тр. Анализ, моделирование, управление, развитие экономических систем. – Симферополь, ТНУ им. В.И. Вернадского, 2013. – С. 43-50.
 10. Карпець Е. П., Кузьменко В. М. Загальні принципи підготовки комплексу прикладних програм для прогнозування структурних змін в економіці // Актуальные проблемы и перспек-тивы развития экономики сб. трудов XII Международной научно-практи-ческой конференции. – Гурзуф – Севастополь: Таврический национальный ун-т им.В.И. Вернадского, 2013. – С.51 .
 11. Карпец Э.П. Об использовании эконометрической модели таблиц Затраты-Выпуск в прогнозировании макроэкономических пропорций //Общее экономическое равновесие и компьютерное моделирование социально-экономических процес-сов / тексты докладов темати-ческой конференции в рамках Второго Российского экономического конгресса (РЭК-2013). – Суздаль, март,2013/ Інтернет-ссылка http://www.econorus.org/c2013/program.phtml?vid=report&eid=1360
 12. Карпець Е.П., Кузьменко В.М. Бігдан В.Б., Чорний Ю.М. Аналіз результатів практичного застосування системи супровод­ження бюджетного процесу до розробки середньострокових прогнозів // Питання оптимізації обчислень ( ПОО – XXXV) / зб. доп.  40-го Міжн.симпозіуму  до 90-річчя  академіка В.М. Глушкова. – Крим, Кацивелі  – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2013. – С. 33-34.
 13. Карпець Е.П., Бігдан В.Б., Чорний Ю.М. Про розширення функціональних можливостей інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу для вирішення прикладних задач економічного регулювання // Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку / тези доповідей Міжнародної конференції – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2013. – С. 296 – 297.
 14. Павленко В.Б., Программная реализация метода решения систем уравнений в классах вычетов по модулю 3 // ІК НАНУ, Теорія оптимальних рішень, — С. 71-76.
 15. Чикрий Г.Ц. Об одном обобщении контрольного примера Л.С. Понтрягина // Теорія оптимальних рішень, 2013, С. 3–8.
 16. Шулинок И.Э., Шулинок Г.А. Поиск путей в числовых графах // ІК НАНУ, Теорія оптимальних рішень, 2013, С. 29-34.

02.10.2018.  ЗАДАЧА О МАТЕМАТИЧЕСКОМ СЕЙФЕ ИЗ ЗАМКОВ С ДВУМЯ СОСТОЯНИМИ

 Обговорення статті.

В обговоренні брали участь Е.І. Ненахов, Г.Ц. Чикрій, В.М. Кузьменко. А.Л.Гурин.

Допопвідач – Г.П. Донець

Місце проведення – Інститут кібернетики НАН України, к. 402.

Текст доповіді

 

07.09.2018.  Фінансове управління макроекономічними процесами.

Обговорення статті.

Допопвідач – Любіч О. О., Дунаєв Б.Б.

В обговоренні брали участь Г.П. Донець, Е.І. Ненахов, Г.Ц. Чикрій, В.М. Кузьменко, Е.П. Карпець,

Місце проведення – Інститут кібернетики НАН України, к. 402.

Текст доповіді –

 

12.06.2018. ЗАДАЧА О МАТЕМАТИЧЕСКОМ СЕЙФЕ С ПРОСТЫМ ЧИСЛОМ СОСТОЯНИЙ ЗАМКОВ 

Обговорення статті.

Допопвідач – . А.Л.Гурин.

В обговоренні брали участь Г.П. Донець, Е.І. Ненахов, Г.Ц. Чикрій, В.М. Кузьменко, Е.П. Карпець,

Місце проведення – Інститут кібернетики НАН України, к. 402.

Текст доповіді

 

15.05.2018.  ЕКСТРЕМАЛЬНІ РОЗМІТКИ ВЕРШИН ТА РЕБЕР ГРАФІВ  .

Обговорення дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня

кандидата фізико-математичних наук.

В обговоренні брали участь Г.П. Донець, Е.І. Ненахов, Г.Ц. Чикрій, В.М. Кузьменко, Е.П. Карпець,

Допопвідач – Шерман З.В.

Місце проведення – Інститут кібернетики НАН України, к. 402.

Текст доповіді

 

06.12.2017. РОЗРОБКА МЕТОДІВ І АЛГОРИТМІВ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ Т-ФАКТОРИЗАЦІЇ ПОВНИХ ГРАФІВ

В обговоренні брали участь Г.П. Донець, Е.І. Ненахов, Г.Ц. Чикрій, В.М. Кузьменко, Е.П. Карпець,

Допопвідач – Мироненко О.В.

Місце проведення – Інститут кібернетики НАН України, к. 402.

Текст доповіді

 

02.11.2017. Моделювання макроекономічних показників на основі математичного апарату таблиць «витрати-випуск»

            (Input-Output-Analysis).

Місце проведення – Інститут кібернетики НАН України, Зал сасідань Вченої ради.

Доповідач — професор доктор Удо Людвігом

За результатами доповіді відбулась зустріч працівників відділу економічної кібернетики з питань  обміну науковим  досвідом по аналізу та обговорення шляхів удосконалення діяльності Міністерства економічного розвитку та торгівлі України за рахунок впровадження сучасних методів прогнозування.

Зустріч була організована в межах проекту  «Консультаційний фонд впровадження реформ» на замовлення  Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)  та за підтримки міжнародної організації Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року.

В обговоренні брали учась як фахівці Інституту кібернетики НАН України, що працюють над економічною тематикою, так і Інституту економіки промисловості НАН України.

Від Інституту кібернетики були присутні:

Єршов С. В., учений секретар інституту, доктор фіз.-мат. наук.

Пепеляєв В.А. , завдувач відділу, доктор фіз.-мат. наук, учений секретар відділення

Горбачук В.М., доктор фіз.-мат. наук,

Карпець Е.П., ст.. науковий співробітник, канд.. екон. наук,

Кузьменко В.М., ст.. науковий співробітник,  канд.фіз.-мат. наук

Стецюк П.І. завідувач відділу, доктор фіз.-мат. наук

Співробітник Інституту економіки промисловості Ю.М. Харазішвілі.

Професор Удо Людвіг високо оцінив  вітчизняні  розробки в галузі економіко-математичного моделювання та висловив жвавий інтерес до продовження наукової співпраці.

Матеріали презентацій повідомлень розміщені в вкладці міжнародна діяльність

 

05.09.2017.  Розв’язання задач про математичний сейф на матрицях.

Обговорення автореферата дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня

кандидата фізико-математичних наук.

В обговоренні брали участь Г.П. Донець, Е.І. Ненахов, Г.Ц. Чикрій, В.М. Кузьменко, Е.П. Карпець,

Допопвідач – АГАІ АГ ГАМІШ ЯГУБ ТАГАНДОРДІ

Місце проведення – Інститут кібернетики НАН України, к. 402.

Текст доповіді

 

27.12.2016. Тема «Розробка cистеми прогнозування макроекономічних  показників на базі економетричної  моделі таблиць  «витрати-випуск»  для аналізу структурних змін в економіці України»

Допопвідач – Карпець Е.П., канд. ек. наук

Місце проведення – Інститут кібернетики НАН України, к. 402.

Презентація

 

 

15.11.2016.Розробка методів та алгоритмів розв’язання задач про математичний сейф на матрицях.

Обговорення теми  дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня

кандидата фізико-математичних наук.

В обговоренні брали участь Г.П. Донець, Е.І. Ненахов, Г.Ц. Чикрій, В.М. Кузьменко, Е.П. Карпець,

Допопвідач Чжан   Бінь

Місце проведення – Інститут кібернетики НАН України, к. 402.

Текст доповіді
 

Тема «Внесок жінок-науковців в становлення вітчизняної кібернетики».

14.06.2018.   1. Ознайомлення з дослідженнями Джесики Зигович (Jessica Zychowicz, Ph.D.; наукового співробітника США з навчання за програмою Фулбрайта в Україні на запрошення Міністерства освіти України та за підтримки Державного департаменту США).

 https://www.jes-zychowicz.com/about

В обговоренні брали участь В.В. Глушкова, Е.П. Карпець, Ж.О. Каленчук-Порханова.

Допопвідач – Надія Міщенко, канд. фіз-мат. наук.

Місце проведення – Інститут кібернетики НАН України, Музей – кабінет В.М. Глушкова та

к. 410.корп.3

Файл презентації

 

20.06.2018. – Зустріч з Б.М. Малиновським в Музеї історії розвитку інформаційних технологій в Україні. Лекція з історії ІТ-технологій. Дослідження документів, фото, рукописів та монографій з історії становлення вітчизняної кібернетичної науки.

Доповідач — Б.М. Малиновський.

Місце проведення – Будинок вчених НАН України, Музей історії розвитку інформаційних технологій в Україні.

 

10.03.2015г. Тема «Генріх Бортіс і мультиплікатори М.В. Михалевича ».

Доповідач —  зав.відділлом  Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, доктор фіз.-мат. наук — Стецюк П.І

Місце проведення — Будинок вчених НАН України- Блакитна вітальня, м. Києв.

http://ogas.kiev.ua/perspective/zasedanye-semynara-problemy-stanovlenyya-y-razvytyya-ynformatsyonnogo-obschestva-1003201

Файл презентації

 

15.05.2013. Тема доповіді «Особливе становище Великобританії в Європейському Союзі».

Доповідач — Кузнецов Олексій, доктор економ.наук, провідний науковий співробітник відділу глобальних систем сучасної цивілізації Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України.

http://ogas.kiev.ua/perspective/zasedanye-semynara-ot-15052013g-706

 

10.04.2013. Тема доповіді. «Україна: погляд ззовні».

Доповідач  — канд. фіз-мат наук Домрачев В.

В доповіді було проведено порівняння показників розвитку України з країнами ОТП та проаналізовані зовнішні загрози економіці. А також пройшло обговорення можливих рішень з управління фінансами в Україні (гроші, ставки, валюта, бюджет).

http://ogas.kiev.ua/perspective/zasedanye-semynara-ot-10042013g-702

Файл презентації

 

Методи та алгоритми розв’язання задач оптимального комбінаторного розпізнавання для систем контрольно-пошукового типу — Білецький В.І., Донець Г.П., Ненахов Е.І., Чикрій Г.Ц.

Комбінаторні алгоритми підтримки прийняття управлінських рішень. – Донець Г.П.

Роль інформованості в ігрових задачах динаміки. – Чикрій Г.Ц.

Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні — Карпець Е.П., Кузьменко В.М.

Економетрична модель оцінки балансових зрушень в економіці та її програмна реалізація — Карпець Е.П., Кузьменко В.М.

Методи розв’язання задачі розкладу повних графів на підграфи. – Петренюк Д.А.

2 листопада 2017 року в Інституті кібернетики відбулась зустріч з професором доктором Удо Людвігом з питань  обміну науковим  досвідом по аналізу та моделювання макроекономічних показників на основі математичного апарату таблиць «витрати-випуск» (Input-Output-Analysis) та обговорення шляхів удосконалення діяльності Міністерства економічного розвитку та торгівлі України за рахунок впровадження сучасних методів прогнозування.

Зустріч була організована в межах проекту  «Консультаційний фонд впровадження реформ» на замовлення  Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ)  та за підтримки міжнародної організації Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, що підтримує Україну за дорученням Федерального уряду Німеччини з 1993 року.

У цікавій дискусії та обміні думками брали участь як фахівці Інституту кібернетики НАН України, що працюють над економічною тематикою, так і Інституту економіки промисловості НАН України.

Від Інституту кібернетики були присутні:

 • Єршов С. В., учений секретар інституту, доктор фіз.-мат. наук.
 • Пепеляєв В.А. , завдувач відділу, доктор фіз.-мат. наук, учений секретар відділення
 • Горбачук В.М., доктор фіз.-мат. наук,
 • Карпець Е.П., ст.. науковий співробітник, канд.. екон. наук,
 • Кузьменко В.М., ст.. науковий співробітник,  канд.фіз.-мат. наук
 • Стецюк П.І. завідувач відділу, доктор фіз.-мат. наук

Цікавими напрацюваннями в галузі прогнозування поділився доктор економічних наук, головний науковий співробітник Інституту економіки промисловості Ю.М. Харазішвілі.

Професор Удо Людвіг високо оцінив  вітчизняні  розробки в галузі економіко-математичного моделювання та висловив жвавий інтерес до продовження наукової співпраці.

Професор доктор Удо Людвіг

Професор доктор Удо Людвіг — фахівець в сфері дослідження структурних економічних змін, вивчення міжгалузевого балансу, а також аналізу кон’юнктури і зростання.

Удо Людвіг отримав освіту в Ленінградському державному університеті на факультеті економіки і економічної кібернетики.

Надалі працював і захистив докторську дисертацію в Інституті економіки Німецької академії наук, Берлін, НДР.

Після об’єднання Німеччини, з 1992 по 2009 роки очолював відділ «Економічні цикли та економічне зростання» в Інституті економічних досліджень, міста  Галле (IWH).

З 2009 по 2012 роки професор д-р Удо Людвіг працював афілійованим дослідником в макроекономічному відділі цього ж  інституту. Також, з 2005 року доктор Удо Людвіг — почесний професор в області емпіричних економічних досліджень в університеті Лейпцига, очолював кафедру макроекономіки.

Одна зі спеціальних тем в роботах Удо Людвіга — порівняння планової економіки НДР і ринкової економіки ФРН, а також дослідження структурних змін в різних галузях економіки на території східної Німеччини.  Зокрема, проф. Людвіг взяв участь в підготовці збірнки «Трансформація в Східній Німеччині після 1990 року в дзеркалі економічних і соціальних індикаторів » (2009).

Публікації

 1. Can R&D Subsidies Counteract the Economic Crisis? – Macroeconomic Effects in Germany.- Hans-Ulrich Brautzsch, Jutta Günther,  Brigitte Loose,  Udo Ludwig,  Nicole Nulsch in: Research Policy , Nr. 3, 2015
 2. International Fragmentation of Production and the Labour Input into Germany’s Exports – An Input-Output-Analysis. — Hans-Ulrich Brautzsch, Udo Ludwig. ; in: Structural Change and Economic Dynamics , 2011
 3. Gunnar Myrdal and the Persistence of Germany’s Regional Inequality.

John B. Hall, Udo Ludwig; in: Journal of Economic Issues , 2009

Робочі матеріали

 1. International Fragmentation of Production and the Labour Input into Germany’s Exports – An Input-Output-Analysis. — Hans-Ulrich Brautzsch, Udo Ludwig ;in: IWH-Diskussionspapiere , Nr. 14, 2011
 2. Vierteljährliche Entstehungsrechnung des Bruttoinlandsprodukts für Ostdeutschland: Sektorale Bruttowertschöpfung. — Hans-Ulrich Brautzsch, Udo Ludwig;in: IWH-Diskussionspapiere , Nr. 164, 2002

Чикрій Г.Ц.

РОЛЬ ІНФОРМОВАНОСТІ В ІГРОВИХ ЗАДАЧАХ ДИНАМІКИ.

01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики,

дисертація на звання доктора фізико- математичних наук.

Дата захисту – 20 жовтня 2014 року.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail