НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
наукови підрозділи вiддiлення математичної кібернетики та системного аналізу
№ відділу
Назви вiддiлiв
Зав. відділом
100
Летичевський О.А.
110
Донець Г.П.
115
Лаптін Ю. П.
120
Стецюк П.І.
125
Кузнєцов М.Ю.
130
Кнопов П.С.
135
Тукалевська Н.І.
140
Задірака В.К.
141
Гладкий А.В.
145
Тульчинський В.Г.
146
Головинський А.Л.
150
Хіміч О.М.
155
Єршов С.В.
160
Пепеляєв В.А.
165
Чикрій А.О.
180
Гуляницький Л.Ф.
Завідувач відділу – Тульчинський Вадим Григорович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник.

Відділ засновано 1957 року членом-кореспондентом НАН України К.Л. Ющенко,  яка очолювала його до 1991 року. Це був перший відділ програмування в Радянському Союзі. З 1991 р. до 2011 р. відділ автоматизації програмування очолювала член-кореспондент НАН України Перевозчикова Ольга Леонідівна.

У відділі працюють 15 співробітників, серед них – 8 кандидатів наук, 2 — доктора наук.

WEB-сайт відділу  http://dep145.org.ua/

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • теоретичні основи програмування, моделі та інструменти програмної інженерії;
 • статистична теорія навчання та методи штучного інтелекту для аналізу даних, агенти та агентні технології, інтелектуалізація інтерфейсу користувача;
 • бази та сховища даних;
 • паралельне програмування та управління паралельними комп’ютерами;
 • стандартизація та сертифікація програмної складової інформаційних технологій.

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні:

 • створено алгебро-граматичний апарат, методи та засоби форма­лізованого подання знань, що інтег­рують механізми концептуального моделювання сутностей і зв’яз­ків предметної області з граматиками та системами алгоритмічних алгебр В.М. Глушкова;
 • розроблено VC-теорію навчання великих наборів даних і формалізовану процедуру життєдіяльності раціональних агентів щодо перенавчання інтелектуальної системи, розрахованої на роботу з реальними даними впродовж тривалого часу;
 • для випереджувального формування контекстних рекомендацій і підказок модифіковано модель розподіленої розрідженої пам’яті Канерви та розроблено алгоритм (програмний агент) автоматичного коригування числових прогнозів з урахуванням подібності зразків на різних сеансах прогнозування;
 • розроблено актуальні методи та засоби інтерфейсу користувача щодо оперативного добування та подання у вигляді XML структурованої інформації накопиченої у базах і сховищах даних;
 • для підвищення швидкості навчання і MacroMining у великих базах і сховищах даних розроблено метод синтезу маршрутних схем, який дозволяє проводити аналіз структурованих даних без попереднього перетворення на відношення великої розмірності;
 • запропоновано каркасну модель даних, що є новим підходом до вирішення «проблеми Кодда» про протиріччя між нормалізацією та оптимальним числом відношень, та забезпечує реінжиніринг реляційних БД без декомпозиції багатозначних залежностей з метою обробки БД надвеликого об’єму та збереження семантики;
 • розроблено методи підвищення ефективності обчислень при розв’язку задач математичного моделювання у різних предметних областях з застосуванням алгоритмів стиснення інформації, зокрема, найкращої чебишовської апроксимації.

Прикладні:

 • програмне забезпечення для пошуку корисних копалин, насамперед, нафти й газу: популярний в Росії пакет «ГеоПоиск» для інтерпретації результатів геофізичних досліджень свердловин (www.geopoisk.com), розповсюджені в світі пакети програм моделювання процесів сейсморозвідки та генерації синтетичних сейсмограм «Tesseral-2D»,  «Tesseral Pro» (www.tesseralgeo.com), паралельні геофізичні програми для кластерів, гібридних комп’ютерів з графічними прискорювачів і гриду;
 • система управління інтелектуальних робочих станцій «Інпарком» (www.inparcom.com), що серійно випускаються Державним науково-виробничим підприємством Електронмаш;
 • для багатоаспектного аналізу експертної інформації при обґрунтуванні управлінських рішень у ситуаціях, що вимагають порівняльного аналізу кількісних і якісних характеристик різного походження, розроблено систему-оболонку «Фактор» та систему статистичного програмування «Предиктор»;
 • розроблено набори культурних елементів національно-української локалізації інформаційних технологій, зокрема, на замовлення Майкрософт-Україна відкориговано україномовні тексти програмної документації для національно-української локалізації Windows-Vista, Office’2003 та Office’2007;
 • доопрацьовано нормативну базу Національної системи електронного цифрового підпису для її державного регулювання; спільно з  Центральним засвідчувальним органом Міністерства транспорту і зв’язку України акредитовано низку центрів сертифікації ключів  для криптографічного захисту електронного документообігу в Україні;
 • у складі працюючого на базі відділу підкомітету «Мови програмування, їхні се­редовище й системний інтерфейс» Технічного комітету 20 «Стандарти­зація інформаційних технологій» Держспоживстандарту України  розроблено та введено в дію понад 30 національних стандартів ДСТУ та розроблено проекти 26 нових ДСТУ, гармонізованих з міжнародними стандартами.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail