НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

aviary 1533685239748 -inst -
aviary 1533685274756 -cos -
aviary 1533685321389 -sovt -
aviary 1533685349248 -ram2 -seris -

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

aviary 1533685375911 -ram2 -glush -

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

aviary 1533685398618 -ram2 -mihl -

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
 01.05.01  
Теоретичні основи інформатики та кібернетики

(фізико-математичні науки)

 01.05.02 
Математичне моделювання та обчислювальні методи

(фізико-математичні науки, технічні науки)

 01.05.03
Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

(фізико-математичні науки)

Голова ради

СЕРГІЄНКО Іван Васильович

академік НАН України
т. (044)526 3761

 

Заступник голови

ЗАДІРАКА Валерій Костянтинович

академік НАН України.

 

Заступник голови

ХІМІЧ Олександр Миколайович

член-кореспондент НАН України

 

Учений секретар

ВАГІС Олександра Анатоліївна

д.ф.-м.н.

 

Математичні моделі та методи побудови законів керування орієнтацією космічних апаратів дистанційного зондування землі ...
детальніше
Математичні моделі адаптації організму людини до роботи в екстремальних умовах ...
детальніше
Моделювання та оптимізація спектральних коефіцієнтів шаруватих оптичних систем з неоднорідними границями ...
детальніше
Комп’ютерні методи дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних ...
детальніше
Нечіткі моделі комбінаторної оптимізації та їх застосування ...
детальніше
ДВОРІВНЕВІ ТА ВЕКТОРНІ ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ НА ДИСКРЕТНИХ МНОЖИНАХ ...
детальніше
АЛГЕБРАЇЧНІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ВРАЗЛИВОСТЕЙ В БІНАРНОМУ КОДІ ...
детальніше
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
23.04.2021
Яковлєв В.М.

 

Алгебраїчні методи виявлення вразливостей в бінарному коді
01.05.03
к.ф.-м.н.
Летичевський О.О.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
2
27.04.2021
Міца О.В.
Моделювання та оптимізація спектральних коефіцієнтів шаруватих оптичних систем з неоднорідними границями
01.05.02
д.т.н.
Стецюк П.І.
ДВНЗ „Ужгородський національний університет” МОН України

*Захисти відбудуться в режимі on-line конференції на платформі ZOOM.

Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
16.10.2020
Єфименко М.В.

 

Математичні моделі та методи побудови законів керування орієнтацією космічних апаратів дистанційного зондування землі
01.05.02
д.т.н.
 
Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України
2
16.10.2020
Рясна І.І.
Нечіткі моделі комбінаторної оптимізації та їх застосування
01.05.02
к.ф.-м.н.
Гуляницький Л.Ф.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
3
23.10.2020
Аралова Н.І.
Математичні моделі адаптації організму людини до роботи в екстремальних умовах
01.05.02
д.т.н.
Чикрій А.О.

Шахліна Л.Г.

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
21.02.2020
Барболіна Т.М.

 

 

Теорія і методи комбінаторної оптимізації на розміщеннях:
детерміновані та стохастичні задачі
01.05.01
д.ф.-м.н.
Ємець О.О.
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка МОН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
06.12.2019
Семенов В.Ю.

 

Розв’язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування
01.05.02
д.ф.-м.н.
Задірака В.К.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
12.04.2019
Ігнатенко О.П.
Методи, моделі та засоби протидії зловмисній діяльності користувачів у відкритих інформаційних середовищах на основі теоретико-ігрового підходу
01.05.03
д.ф.-м.н.
Андон П.І.
Інститут програмних систем НАН України
2
12.04.2019
Павленко А.І.

 

Моделювання і оптимізація маршрутів у транспортних мережах
01.05.02
к.т.н.
Гуляницький Л.Ф.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
29.03.2019
Сальніков Н.Н.
Модифікований метод еліпсоїдального оцінювання та його застосування
01.05.02
д.ф.-м.н.
Губарев В.Ф.
Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України
2
29.03.2019
Пономаренко Р.М.
Методи побудови паралельних нечітких систем
01.05.03
к.ф.-м. н.
Єршов С.В.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
14.12.18
Пашко С.В.
Математичні методи вибору оптимальних рішень в системах, що складаються з раціональних агентів
01.05.01
д.ф.-м.н.
 
Інститут програмних систем НАН України
2
14.12.18
Іваненко П.А.
Методи автоматизації створення автотюнерів для паралельних програм
01.05.03
к. ф.-м. н.
Дорошенко А.Ю.
Інститут програмних систем НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціаль-
ність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
09.11.2018
Базилевич
Ю.М.
Методи декомпозиції матричних математичних моделей
01.05.02
д.ф.-м.н.
Робота виконана у ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро)
2
09.11.2018
Чистяков О.В.
Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених  матриць

 

01.05.02
к.ф.-м.н.
Хіміч О.М.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціальність

Науковий ступінь

Науковий керівник (консультант)

Де виконана робота

1

 19.10.2018

 Шевчук Б.М.

 Ефективні методи і алгоритми оброблення, кодування та передавання даних в сенсорних мережах

01.05.02

д.т.н.

Задірака В.К.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1

 

 01.06.2018
 Малик І.В.
 Властивості динамічних систем з напівмарковськими збуреннями та їх застосування
01.05.01
д.ф.-м.н.
 Ясинський В.К.
 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2
 01.06.2018
 Омельянчик Д.А.
 Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки
01.05.02
к.т.н.
 Гуляницький  Л.Ф.
 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
754598841281193 250x250 - Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій Д 26.194.02
ПЕРЕЛІК документів, які подає до СВР здобувач наукового ступеня
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96 Е-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ ...
детальніше
Верховна Рада України прийняла Закон щодо продовження термінів завершення підготовки кандидатів та докторів наук 5 червня 2020 За матеріалами порталу ...
детальніше
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 ...
детальніше
Інформація та документація БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015 Видання офіційне ...
детальніше
ВИЩА  АТЕСТАЦІЙНА  КОМІСІЯ  УКРАЇНИ Н А К А З  21 .  08  .2010                                                                                       № 572 м. Київ Про затвердження Інструкції ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ 14.09. 2011                                                                                      № 1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 23.09.2019 м. Київ N 1220 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2019 р ...
детальніше
                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                               Наказ Міністерства освіти                                              і науки України                                                                                від 06 листопада 2015 року № 1151     ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ 11._______________________ 2015 № 1151 Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за ...
детальніше
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567   ПОРЯДОК  присудження наукових ступенів і присвоєння вченого ...
детальніше
318 akademii v razvitii - Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій Д 26.194.02
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
covid19
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Вибори директора
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Обгрунтування до переговорних процедур закупівель
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач 1: молодший науковий …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: кандидат технічних наук, …
Read More

/ Об’яви
Урочисте засідання Вченої ради Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з нагоди  90-річчя від дня народження академіка Володимира Сергійовича …
Read More

Пошта / Mail