НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
 01.05.01  
Теоретичні основи інформатики та кібернетики

(фізико-математичні науки)

 01.05.02 
Математичне моделювання та обчислювальні методи

(фізико-математичні науки, технічні науки)

 01.05.03
Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

(фізико-математичні науки)

Голова ради

СЕРГІЄНКО Іван Васильович

академік НАН України
т. (044)526 3761

 

Заступник голови

ЗАДІРАКА Валерій Костянтинович

академік НАН України.

 

Заступник голови

ХІМІЧ Олександр Миколайович

член-кореспондент НАН України

 

Учений секретар

ВАГІС Олександра Анатоліївна

д.ф.-м.н.

 

Методи автоматизації створення автотюнерів для паралельних програм ...
детальніше
Методи, моделі та засоби протидії зловмисній  діяльності користувачів у відкритих інформаційних середовищах на основі теоретико-ігрового підходу ...
детальніше
Методи декомпозиції матричних математичних моделей ...
детальніше
Властивості динамічних систем з напівмарковськими збуреннями та їх застосування ...
детальніше
Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки ...
детальніше
Моделювання і оптимізація маршрутів у транспортних мережах ...
детальніше
Математичні методи вибору оптимальних рішень в системах, що складаються з раціональних агентів ...
детальніше
Методи побудови паралельних нечітких систем ...
детальніше
Модифікований метод еліпсоїдального оцінювання та його застосування ...
детальніше
Розв’язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування ...
детальніше
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
06.12.2019
Семенов В.Ю.

 

Розв’язання систем нелінійних алгебраїчних рівнянь та задач мінімізації функцій: елементи теорії та застосування
01.05.02
д.ф.-м.н.
Задірака В.К.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
12.04.2019
Ігнатенко О.П.
Методи, моделі та засоби протидії зловмисній діяльності користувачів у відкритих інформаційних середовищах на основі теоретико-ігрового підходу
01.05.03
д.ф.-м.н.
Андон П.І.
Інститут програмних систем НАН України
2
12.04.2019
Павленко А.І.

 

Моделювання і оптимізація маршрутів у транспортних мережах
01.05.02
к.т.н.
Гуляницький Л.Ф.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
29.03.2019
Сальніков Н.Н.
Модифікований метод еліпсоїдального оцінювання та його застосування
01.05.02
д.ф.-м.н.
Губарев В.Ф.
Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України
2
29.03.2019
Пономаренко Р.М.
Методи побудови паралельних нечітких систем
01.05.03
к.ф.-м. н.
Єршов С.В.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
14.12.18
Пашко С.В.
Математичні методи вибору оптимальних рішень в системах, що складаються з раціональних агентів
01.05.01
д.ф.-м.н.
 
Інститут програмних систем НАН України
2
14.12.18
Іваненко П.А.
Методи автоматизації створення автотюнерів для паралельних програм
01.05.03
к. ф.-м. н.
Дорошенко А.Ю.
Інститут програмних систем НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціаль-
ність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
09.11.2018
Базилевич
Ю.М.
Методи декомпозиції матричних математичних моделей
01.05.02
д.ф.-м.н.
Робота виконана у ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро)
2
09.11.2018
Чистяков О.В.
Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених  матриць

 

01.05.02
к.ф.-м.н.
Хіміч О.М.
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціальність

Науковий ступінь

Науковий керівник (консультант)

Де виконана робота

1

 19.10.2018

 Шевчук Б.М.

 Ефективні методи і алгоритми оброблення, кодування та передавання даних в сенсорних мережах

01.05.02

д.т.н.

Задірака В.К.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1

 

 01.06.2018
 Малик І.В.
 Властивості динамічних систем з напівмарковськими збуреннями та їх застосування
01.05.01
д.ф.-м.н.
 Ясинський В.К.
 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2
 01.06.2018
 Омельянчик Д.А.
 Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки
01.05.02
к.т.н.
 Гуляницький  Л.Ф.
 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціальність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
 20.04.2018
 Терлецький Д.О.
 Об’єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах
01.05.03
к.ф.-м.н.
Провотар
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
 20.04.2018
 Шерман З.О.
 Екстремальні розмітки вершин та ребер графів
01.05.01
к.ф.-м.н.
Донець Г.П.
 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціа-
льність
Науковий ступінь
Науковий керівник (консультант)
Де виконана робота
1
 10.02.2017
 Зуб С.С.
 Математичне та комп’ютерне моделювання у гамільтоновій динаміці магнітних тіл в системах з симетріями
01.05.02
д.ф.-м.н.
Ляшко С.І.
 Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2
 24.02.2017

 

 Литвин О.О.

 

 Математичне моделювання методами інтерлінації функцій в розвідці корисних копалин і конструюванні поверхонь
01.05.02
д.ф.-м.н.
Сергієнко І.В.
 Українська інженерно-педагогічна академія
Дата захисту
ПІБ дисертанта
Назва роботи
Спеціа-
льність
Науковий ступінь
Науковий
керівник (консультант)
Де виконана
робота
 1
 27.12.2016
  Королюк Д.В.
 Динамічні моделі статистичних експериментів, їх аналіз і моделювання
 01.05.02
 д.ф.-м.н.
 Довгий С.О.
 Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
ПЕРЕЛІК документів, які подає до СВР здобувач наукового ступеня
Інформація та документація БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015 Видання офіційне ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ 14.09. 2011                                                                                      № 1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України ...
детальніше
                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                               Наказ Міністерства освіти                                              і науки України                                                                                від 06 листопада 2015 року № 1151     ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ 11._______________________ 2015 № 1151 Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 23.09.2019 м. Київ N 1220 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 жовтня 2019 р ...
детальніше
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 ...
детальніше
ВИЩА  АТЕСТАЦІЙНА  КОМІСІЯ  УКРАЇНИ Н А К А З  21 .  08  .2010                                                                                       № 572 м. Київ Про затвердження Інструкції ...
детальніше
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567   ПОРЯДОК  присудження наукових ступенів і присвоєння вченого ...
детальніше
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail