НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
 01.05.01  Теоретичні основи інформатики та кібернетики

(фізико-математичні науки)

 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

(фізико-математичні науки, технічні науки)

 01.05.03Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

(фізико-математичні науки)

Голова ради

СЕРГІЄНКО Іван Васильович

академік НАН України
т. (044)526 3761

 

Заступник голови

ЗАДІРАКА Валерій Костянтинович

академік НАН України.

 

Заступник голови

ХІМІЧ Олександр Миколайович

член-кореспондент НАН України

 

Учений секретар

ВАГІС Олександра Анатоліївна

д.ф.-м.н.

 

Методи автоматизації створення автотюнерів для паралельних програм ...
детальніше
Методи декомпозиції матричних математичних моделей ...
детальніше
Властивості динамічних систем з напівмарковськими збуреннями та їх застосування ...
детальніше
Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки ...
детальніше
Математичні методи вибору оптимальних рішень в системах, що складаються з раціональних агентів ...
детальніше
Об'єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах ...
детальніше
Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць ...
детальніше
Ефективні методи і алгоритми оброблення, кодування та передавання даних в сенсорних мережах ...
детальніше
Екстремальні розмітки вершин та ребер графів ...
детальніше
Дата захистуПІБ дисертантаНазва роботиСпеціальністьНауковий ступіньНауковий керівник (консультант)Де виконана робота
114.12.18Пашко С.В.Математичні методи вибору оптимальних рішень в системах, що складаються з раціональних агентів01.05.01д.ф.-м.н. Інститут програмних систем НАН України
214.12.18Іваненко П.А.Методи автоматизації створення автотюнерів для паралельних програм01.05.03к. ф.-м. н.Дорошенко А.Ю.Інститут програмних систем НАН України
Дата захистуПІБ дисертантаНазва роботиСпеціаль-
ність
Науковий ступіньНауковий керівник (консультант)Де виконана робота
109.11.2018Базилевич
Ю.М.
Методи декомпозиції матричних математичних моделей01.05.02д.ф.-м.н.Робота виконана у ДВНЗ «Придніпровська академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро)
209.11.2018Чистяков О.В.Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених  матриць

 

01.05.02к.ф.-м.н.Хіміч О.М.Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Дата захисту

ПІБ дисертанта

Назва роботи

Спеціальність

Науковий ступінь

Науковий керівник (консультант)

Де виконана робота

1

 19.10.2018

 Шевчук Б.М.

 Ефективні методи і алгоритми оброблення, кодування та передавання даних в сенсорних мережах

01.05.02

д.т.н.

Задірака В.К.

 Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Дата захистуПІБ дисертантаНазва роботиСпеціальністьНауковий ступіньНауковий керівник (консультант)Де виконана робота
1

 

 01.06.2018 Малик І.В. Властивості динамічних систем з напівмарковськими збуреннями та їх застосування01.05.01д.ф.-м.н. Ясинський В.К. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2 01.06.2018 Омельянчик Д.А. Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки01.05.02к.т.н. Гуляницький  Л.Ф. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захистуПІБ дисертантаНазва роботиСпеціальністьНауковий ступіньНауковий керівник (консультант)Де виконана робота
1 20.04.2018 Терлецький Д.О. Об’єктно-орієнтована динамічна модель подання знань в інтелектуальних програмних системах01.05.03к.ф.-м.н.Провотар Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2 20.04.2018 Шерман З.О. Екстремальні розмітки вершин та ребер графів01.05.01к.ф.-м.н.Донець Г.П. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захистуПІБ дисертантаНазва роботиСпеціа-
льність
Науковий ступіньНауковий керівник (консультант)Де виконана робота
1 10.02.2017 Зуб С.С. Математичне та комп’ютерне моделювання у гамільтоновій динаміці магнітних тіл в системах з симетріями01.05.02д.ф.-м.н.Ляшко С.І. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
2 24.02.2017

 

 Литвин О.О.

 

 Математичне моделювання методами інтерлінації функцій в розвідці корисних копалин і конструюванні поверхонь01.05.02д.ф.-м.н.Сергієнко І.В. Українська інженерно-педагогічна академія
Дата захистуПІБ дисертантаНазва роботиСпеціа-
льність
Науковий ступіньНауковий
керівник (консультант)
Де виконана
робота
 1 27.12.2016  Королюк Д.В. Динамічні моделі статистичних експериментів, їх аналіз і моделювання 01.05.02 д.ф.-м.н. Довгий С.О. Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України
Дата захистуПІБ дисертантаНазва роботиСпеціа-
льність
Науковий ступіньНауковий
керівник (консультант)
Де виконана
робота
 1 20.05.2016  Баранов А.Ю. Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з стрічковими матрицями 01.05.02 к.ф.-м.н. Хіміч О.М. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 2 20.05.2016 Сидорук В.А. Гібридні алгоритми дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями 01.05.02 к.ф.-м.н. Хіміч О.М. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 3 03.06.2016 Тульчинський В.Г. Моделі і методи паралельної та розподіленої обробки даних надвеликого об’єму 01.05.03 д.ф.-м.н. Сергієнко І.В. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захистуПІБ дисертантаНазва роботиСпеціа-
льність
Науковий ступіньНауковий
керівник (консультант)
Де виконана
робота
 1 15.04.2016 Лаптін Ю.П. Методи негладкої оптимізації розв’язання структурових задач 01.05.01 д.ф.-м.н. Сергієнко І.В. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 2 15.04.2016 Гелько О.М. Дослідження якості апроксимаційно-ітераційних методів глобальної мінімізації функціоналів та нелінійних функціональних рівнянь в задачах математичного моделювання 01.05.02 к.ф.-м.н. Бабич М.Д. Ужгородський національний університет МОН України
 3 29.04.2016 Мельничук С.В. Вирішення задач частотної ідентифікації та гарантованого оцінювання в умовах невизначеності 01.05.02 к.т.н. Губарев В.Ф. Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України
 4

 

 29.04.2016 Сайко І.М. Математичне моделювання поведінки систем відбивачів при гармонічних впливах на основі сингулярних інтегральних рівнянь 01.05.02 к.т.н. Панченко Б.Є. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Дата захистуПІБ дисертантаНазва роботиСпеціа-
льність
Науковий ступіньНауковий
керівник (консультант)
Де виконана
робота
 1 04.03.2016 Болдирєва В.О. Моделювання та аналіз діяльності страхових компаній, що працюють на (B,S)-ринку 01.05.01к.ф.-м.н. Шевченко Г.М. Донецький національний університет МОН України
 2 04.03.2016 Козир С.М. Параметричний аналіз стохастичних періодичних систем в задачах управління та ідентифікації 01.05.01к.ф.-м.н. Ясинський В.К. Донецький національний університет МОН України
 3 11.03.2016 Летичевський О.О. Символьні методи в тестуванні та верифікації високо надійних програмних систем 01.05.03д.ф.-м.н. Сергієнко І.В. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
 4

 

 11.03.2016 Лавер В.О. Нечіткі моделі і методи раціонального розподілу ресурсів 01.05.02к.ф.-м.н. Волошин О.Ф. Ужгородський національний університет МОН України
ОГОЛОШЕННЯ грудень 2018 р.
Про прийняття дисертації та документів до захисту
Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня
Довідник офіційного опонента
Інформація та документація БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ Загальні положення та правила складання ДСТУ 8302:2015 Видання офіційне ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ 14.09. 2011                                                                                      № 1059 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ 17.10.2012          ______________________________________     № 1112 Зареєстровано в Міністерстві юстиції ...
детальніше
                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                               Наказ Міністерства освіти                                              і науки України                                                                                від 06 листопада 2015 року № 1151     ...
детальніше
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ 11._______________________ 2015 № 1151 Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за ...
детальніше
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 12.01.2017 № 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 ...
детальніше
ВИЩА  АТЕСТАЦІЙНА  КОМІСІЯ  УКРАЇНИ Н А К А З  21 .  08  .2010                                                                                       № 572 м. Київ Про затвердження Інструкції ...
детальніше
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567   ПОРЯДОК  присудження наукових ступенів і присвоєння вченого ...
детальніше
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
Без категорії
відділ №110
відділ №120
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на семінар «МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ ЗЛОВМИСНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОРИСТУВАЧІВ У ВІДКРИТИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕРЕДОВИЩАХ НА ОСНОВІ …
Подробнее

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо вас на семінар «МЕТОДИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ». Доповідач: кандидат технічних наук, …
Подробнее

Шановні колеги! Запрошуємо вас на Cпільне засідання семінарів Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Прикладний нелінійний аналіз, математична теорія керування та …
Подробнее

Загрузка...

Пошта