Контакти Карта сайту

«Теорія оптимальних рішень»

 

Відповідальний редактор


Заступник відповідального редактора -
А.О. ЧИКРІЙ


Відповідальний секретар -
 Е.І. НЕНАХОВ

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
:

Ф.Г. ГАРАЩЕНКО

Л.Ф. ГУЛЯНИЦЬКИЙ

Г.П. ДОНЕЦЬ

Ю.М. ЄРМОЛЬЄВ

П.С. КНОПОВ

В.М. КУНЦЕВИЧ

П.І. СТЕЦЮК

О.М. ХІМІЧ 

У збірнику наводяться результати досліджень, пов’язаних із проблемами прийняття оптимальних рішень. Розглядаються задачі лінійного, опуклого, дискретного, стохастичного програмування, теорії графів, теорії оптимального керування, теорії ігор, математичної економіки, фінансової математики, комбінаторики.

 

Свідоцтво про Державну реєстрацію  КВ № 6542 від 19.09.2002.

 

Збірник наукових праць ”Теорія оптимальних рішень” (”Теория оптимальных решений”) вперше вийшов у 1967 році як збірник доповідей Республіканського семінару під тією ж назвою. Керівниками семінару на той час були  д-р.фіз.-мат.наук В.С.Михалевич, канд.фіз.-мат.наук Б.М.Пшеничний, канд.фіз.-мат.наук Ю.М.Єрмольєв.

 

У 2009 році збірник  ”Теорія оптимальних рішень” знову було внесено до переліку фахових видань ВАК України в галузі фізико-математичних наук за групою наукових спеціальностей ”Інформатика”.

 

Публікації розраховані на наукових працівників і фахівців, що займаються розробкою методів оптимізації та їх практичною реалізацією.

 

Збірник розміщено  на сайті  Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського http://www.nbuv.gov.ua//portal/natural/Top/index.html

 

Видання індексується Google Scholar.

 


 

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

 

03680, МСП, Київ 187, проспект Академіка Глушкова, 40

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

 

Тел.: +38 044 5264178;  +38 044 5262178

 

aik@icyb.kiev.ua     kvn_ukr@yahoo.com

 

 

Змiст збiрника 2016   Анотацiї збiрника за 2016 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2015   Анотацiї збiрника за 2015 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2014   Анотацiї збiрника за 2014 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2013   Анотацiї збiрника за 2013 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2012   Анотацiї збiрника за 2012 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2011   Анотацiї збiрника за 2011 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2010   Анотацiї збiрника за 2010 рiк англiйською мовою

 

Змiст збiрника 2009   Анотацiї збiрника за 2009 рiк англiйською мовою

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні