Контакти Карта сайту

Аспірантура

____

Рейтинговий список вступників

до аспірантури Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

в 2017 році

за черговістю зарахування на навчання за спеціальностями

 

 

Таблиця 1

113 – Прикладна математика,

ліцензійний обсяг – 5 осіб, держзамовлення – 5 осіб

 

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Вступний іспит із спеціальності

Вступний іспит з іноземної мови

Середній бал

Пропозиції інституту

 

1

Дунаєвський Максим Сергійович

відмінно (95)

відмінно (98)

96,5

рекомендовано

2

Єршов Павло Сергійович

відмінно (96)

відмінно (93)

94,5

рекомендовано

3

Шуть Владислав Анатолійович

відмінно (96)

відмінно (93)

94,5

рекомендовано

4

Жмуд Олександр Олексійович

відмінно (90)

добре (87)

88,5

рекомендовано

5

Колєчкін Віктор Олексійович

відмінно (94)

задовільно (70)

82

рекомендовано

 

 

Таблиця 2

122 - Комп'ютерні науки

ліцензійний обсяг – 5 осіб, держзамовлення – 5 осіб

 

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Вступний іспит із спеціальності

Вступний іспит з іноземної мови

Середній бал

Пропозиції інституту

1

Борейко Максим Геннадійович

відмінно (94)

відмінно (98)

96

рекомендовано

2

Цапок Олександр Іванович

відмінно (97)

відмінно (91)

94

рекомендовано

3

Гринюк Ярослав Васильович

відмінно (90)

відмінно (92)

91

рекомендовано

4

Білецький Іван  Андрійович

відмінно (91)

відмінно (90)

90,5

рекомендовано

5

Чурилович Інна Сергіївна

відмінно (93)

задовільно (70)

81,5

рекомендовано

 

 

Таблиця 3

123 - Комп'ютерна інженерія

ліцензійний обсяг – 5 осіб, держзамовлення – 3 особи

 

№ п/п

Прізвище, ім'я та по батькові вступника

Вступний іспит із спеціальності

Вступний іспит з іноземної мови

Середній бал

Пропозиції інституту

1

Савченко

Володимир Олександрович

відмінно (92)

відмінно (92)

92

рекомендовано

2

Грушка Роман Сергійович

відмінно (92)

добре (80)

86

рекомендовано

3

Євстаф’єв Василь Олександрович

добре (75)

добре (80)

77,5

рекомендовано

4

Ювженко В'ячеслав Олексійович

незадовільно  (23)

не допущено

23

не рекомендовано

 

 

 

 

УВАГА!

Термін прийому документів до аспірантури - до 08 вересня 2017 року.

 

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!


Аспірантура Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України проводить набір на навчання на 2017-2021 роки

 

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України  № 966 від 11.08.2016 р. та ліцензії на провадження освітньої діяльності,  Інститут кібернетики здійснює підготовку аспірантів за такими спеціальностями:

 

113 Прикладна математика: ліцензійний обсяг – 5 осіб,

місця за державним замовленням – 5 осіб,

гарант освітньо-наукової програми – академік НАН України Сергієнко І.В.

 

122 Комп’ютерні науки: ліцензійний обсяг – 5 осіб,

місця за державним замовленням – 5 осіб,

гарант освітньо-наукової програми – академік НАН України Палагін О.В.;

 

123 Комп’ютерна інженерія: ліцензійний обсяг – 5 осіб,

місця за державним замовленням – 3 особи,

гарант освітньо-наукової програми – член-кореспондент НАН України Боюн В.П.

 

Обсяг прийому до аспірантури Інституту кібернетики за рахунок державного замовлення у 2017 році складає 13 осіб.

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра.

 

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу до аспірантури, а саме:

 • заяву на ім’я директора Інституту кібернетики;
 • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури  навчається або працює;
 • 4 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • копію паспорта;
 • довідку з постійного місця реєстрації (в разі, якщо немає відмітки про реєстрацію в  паспорті);
 • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності);
 • Картонний швидкозшивач та 4-и файли.

 

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

 

Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) форми навчання проводяться в такий термін:

 

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

21 серпня 2017 року

Закінчення прийому заяв і документів

31 серпня 2017 року о 15-00

Строки проведення вступних випробувань

13 вересня - спеціальність,

18 вересня – іноземна мова

Оприлюднення    рейтингового списку вступників із зазначенням  рекомендованих до  зарахування  за  кошти державного бюджету

20 вересня 2017 року о 17-00

 

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

До 31 жовтня 2017 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

До 31 жовтня 2017 року

Початок навчання в аспірантурі

1 листопада 2017 року

 

Вступні іспити до аспірантури в 2017 році проводяться у наступні строки:


Дата вступного іспиту

Спеціальність

Іноземна мова

13 вересня

18 вересня

 

Порядок роботи Приймальної комісіїщодня, крім суботи, неділі та святкових днів

з 9-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00.

 

Адреса: м. Київ, 03187, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 1, кімната 706

 

Телефон: +38(044)526-41-78

 

Електронна пошта: aspirantura@incyb.kiev.ua

 

 

 

Програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями:

 

 

113 – Прикладна математика

122 – Комп’ютерні науки

123 – Комп’ютерна інженерія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні