НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Відділення МК та СА

1. Системний аналіз та інформаційні технології в економіці
та державному управлінні.

Керівники:         акад. НАН України Сергіенко І.В.,

                               д-р фіз..-мат. наук Пепеляєв В.А.

                              д-р техн. наук  Гуляницький Л.Ф.

Вчений секретар: д-р фіз.-мат.наук Горбачук В.М.                                           тел.526 15 58  

                                                                                                                                                        

2. Теорія оптимальних рішень.


Керівники:            д-р фіз.-мат.наук Донець Г.П.

                                д-р фіз.-мат.наук  Стецюк П.І.

Вчений секретар: д-р фіз.-мат.наук  Ненахов Е.І.                                              тел.526 21 78

                                                                                                                                                         

3. Математична теорія надійності.


Керівники:
         акад. НАН України Коваленко І.М.

                                чл.-кор. НАН України Кузнєцов М.Ю.

Вчений секретар :  канд.фіз.-мат.наук  Хомяк О.М.                                           тел.526 30 44

                                                                                                                                                  

4. Математичні методи дослідження операцій та їх застосування.

Керівники:         акад. НАН України Єрмольєв Ю.М.

                            чл.-кор НАН України Кнопов П.С.

Вчений секретар:  м.н.с. Шпига С.П.                                                                    тел.526 15 58

                                                                                                                                                   

5. Теорія автоматів і інтелектуальних машин.


Керівники:         академік НАН України Летичевський ОА

Вчений секретар :  канд.фіз.-мат.наук   Мороховець М.К.                                 тел.526 00 58

                                                                                                                                                  

6. Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах.

Керівник:           акад. НАН України Задірака В.К.

                                чл.-кор. НАН України Хіміч О.М.

                                д-р фіз.-мат.наук  Гладкий А.В.

Вчений секретар: канд.фіз.-мат.наук   Швідченко І.В.                                      тел.526 02 88

                                                                                                                

7. Методи та технологічні засоби побудови прикладних

програмних систем.

Керівники:            д-р фіз.-мат.наук Єршов С.В.

                                д-р фіз.-мат.наук  Провотар О.І.

Вчений секретар: д-р фіз.-мат.наук  Норкін Б.В.                                                   тел.526 64 22 

                                                                                                                                                       

8. Інформаційні технології в розподілених ієрархічних системах.


Керівник:   чл.-кор. НАН України Хіміч О.М.

Вчений секретар:   канд.техн.наук   Щетинін І.Є.                                                  тел.526 74 59

 

9. Прикладний нелінійний аналіз, математична теорія керування

та ігрові задачі динаміки.

Керівник:          чл.-кор.НАН України  Чикрій А.О.

Вчений секретар:   канд.фіз.-мат.наук   Бєлоусов О.А.                                         тел.526 51 58

                                                                                                                                                              

10. Проблеми захисту інформації в комп’ютерних системах.

Керівники:            акад. НАН України  Коваленко І.М.,

                               акад. НАН України Задірака В.К.

Вчений секретар:канд.фіз.-мат.наук   Фаль О.М.                                                тел.526 30 44

               

 

11. Паралельні та розподілені обчислення.

Керівник :  д-р фіз.-мат.наук  Тульчинський В.Г.

Вчений секретар: канд.техн.наук   Головинський А.Л.                                       тел.526 36 03

                                                                                                                                                           

Відділення  КЗС

 

1. Нові архітектури ЕОМ

Керівник:              акад.НАН України  Палагін О.В.

Вчений секретар: д-р техн.наук  Опанасенко В.М.                                                 тел.526 24 78

 

 

2. Сенсорні системи та технології безконтактної діагностики  в техніці, біології і медицині.

Керівники:             д-р техн.наук    Прімін  М.А.,

                                 д-р техн.наук  Будник М.М.,

                                 канд.мед.наук   Чайковський І.А.

Вчений секретар: Риженко Т.М.                                                                               тел.526 12 67

                                                                                                                                                         

 

3. Цифрова обробка сигналів і системи реального часу.


Керівники:             чл.-кор.НАН України Маліновський Б.М.,

                               чл.-кор.НАН України Боюн В.П.,

                                д-р техн. наук  Яковлев Ю.С.

Вчений секретар: канд. техн.наук  Головін О.В.                                                    тел.526 12 67

 

4. Системи збору та обробки даних.

Керівники:             д-р техн.наук Романов В.О.

                                 д-р техн.наук  Багацький В.О.

Вчений секретар:  Бедненко Т.В.                                                                             тел.526 12 67   

  

 5. Математичне моделювання в біології та медицині.

Керівник:                чл.-кор.НАН України Гупал А.М.

Вчений секретар: канд техн.наук  Тарасов А.Л.                                                     тел.526 12 67

                                                                                                                                                      

6. Проблеми робототехніки.

Керівник:            д-р техн.наук  Писаренко В.Г.

Вчений секретар: канд. техн.наук  Писаренко Ю.В.                                               тел.526 60 39

  

ff22
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail