НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Основними напрямами наукових досліджень Інституту сьогодні є:
  • розробка загальної теорії та методів системного аналізу, математичного моделювання, оптимізації та штучного інтелекту;
  • розробка загальної теорії керування, методів і засобів побудови інтелектуальних систем керування різного рівня та призначення;
  • створення загальної теорії обчислювальних машин і розробка перспективних засобів обчислювальної техніки, штучного інтелекту та інформатики;
  • створення перспективних систем математичного забезпечення загального та прикладного призначення;
  • розробка нових інформаційних технологій та інтелектуальних систем;
  • розв’язання фундаментальних та прикладних проблем інформатизації суспільства.

Протягом п’ятдесяти років в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України сформовано наукові школи з комп’ютерної математики та дискретної оптимізації, математичної теорії обчислювальних систем та штучного інтелекту, системного аналізу і стохастичного програмування, математичної теорії надійності і теорії програмування, що здобули світове визнання.

Крім наукових досліджень Інститут здійснює також велику науково-організаційну роботу, яка спрямовується Вченою радою Інституту — колегіальним дорадчим органом управління його діяльністю.

При Інституті діють спеціалізовані вчені ради з питань захисту докторських і кандидатських дисертацій; аспірантура та докторантура Інституту ведуть підготовку за багатьма спеціальностями у галузі інформатики. У стінах установи підготовлено біля 250 докторів та більше 1000 кандидатів наук.

Велику увагу приділяють роботі із студентською молоддю. При Інституті працюють філії кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Т. Шевченка, кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», кафедра теоретичної кібернетики та методів оптимального керування Московського фізико-технічного інституту.

Інститут видає три міжнародних наукових журнали, які перевидаються за кордоном: «Кибернетика и системный анализ», «Управляющие системы и машины» (спільно з Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем), «Проблемы управления и информатики» (спільно з Інститутом космічних досліджень), збірники наукових праць «Комп’ютерна математика», «Теорія оптимальних рішень», «Комп’ютерні засоби, системи та мережі», «Кібернетика та обчислювальна техніка» (спільно з Міжнародним науково-навчальним центром інформаційних технологій і систем). Науковцями Інституту видано понад 400 монографій та опубліковано десятки тисяч статей, значну кількість яких перекладено за кордоном, одержано сотні авторських свідоцтв.

Фонд науково-технічної бібліотеки Інституту нараховує близько 300 тисяч одиниць зберігання.

Інститут здійснює значну координаційну роботу в галузі інформатики, завдяки співробітництву з міжнародними координуючими організаціями та участі його провідних учених у координаційних, наукових та експертних радах, керівництву науковими програмами. З ініціативи Інституту розроблено Національну програму інформатизації України та низку законодавчих актів стосовно її виконання.

Інститут є базовою організацією Кібернетичного центру НАН України, Національного комітету України з інформатики, Наукової ради з проблеми “Кібернетика”, Наукової ради “Інтелектуальні інформаційні технології” Національної академії наук України, Української федерації інформатики, яка входить до складу міжнародної організації з інформатики CEPIS. Міжнародні наукові зв’язки Інституту охоплюють широке коло провідних наукових центрів світу. Серед них Міжнародний інститут прикладного системного аналізу, Кеплерівський університет (Австрія), Цюрихський університет, Інститут дослідження операцій (Швейцарія), Технічний університет імені Отто фон Геріке (ФРН), Єльський університет, Університет Флориди (США), Лондонський Сіті-університет та ін.

Велику увагу приділяють співробітництву з науково-дослідними інститутами Російської академії наук та провідними вищими навчальними закладами Росії. Це Обчислювальний центр імені А.О.Дородніцина, Інститут обчислювальної математики, Центральний науково-дослідний інститут ім. О.М. Крилова, Інститут проблем інформатики, Міжнародний центр астрономії та біологічних досліджень, Математичний інститут ім. В.О.Стєклова, Інститут проблем механіки, Інститут математики та механіки Уральського відділення РАH, Московський державний університет, Московський фізико-технічний інститут, С.-Петербурзький державний університет тощо. Плідні наукові зв’язки підтримуються також із науковими центрами інших країн СНД.

Академік А.О. Дородніцин

Академік А.О. Дородніцин

Інститут має великий досвід співпраці з міжнародними науковими організаціями, за підтримки яких успішно виконано десятки наукових проектів.

Інститут щороку проводить міжнародні конференції в галузі інформатики та бере активну участь у численних наукових форумах багатьох країн світу.

Наукові здобутки Інституту відзначено двома Ленінськими преміями, 29 Державними преміями СРСР та України, понад 40 іменними та іншими преміями.

Національною академією наук України засновано премії імені видатних вчених, з ім’ям яких пов’язані становлення та розвиток Інституту, – С.О. Лебедєва, В.М. Глушкова, В.С. Михалевича, А.О. Дородніцина, М.М. Амосова.

С.О. Лебедєв

С.О. Лебедєв

Визнанням досягнень інституту є присудження у 1997 році В.М. Глушкову медалі “Піонер обчислювальної техніки” Всесвітнього комп’ютерного товариства, обрання провідних учених інституту іноземними членами наукових товариств, почесними докторами, професорами провідних зарубіжних і вітчизняних університетів.

Сьогодні в Інституті працюють близько 700 співробітників, з них у 26 наукових відділах працює понад 400 наукових працівників, серед яких 17 членів Національної академії наук України, 59 докторів та понад 160 кандидатів наук, 8 Заслужених діячів науки і техніки та Заслужених винахідників України.

ff11
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! 24–27 вересня 2019 року на базі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України відбудеться Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвячений …
Read More

/ Об’яви
ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ! Аспірантура Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України проводить набір на навчання на 2019-2023 роки Відповідно до Наказу …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!   Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».   Доповідач: Семенов …
Read More

Loading...

Пошта / Mail