Контакти Карта сайту
Кривонос
Юрій Георгійович

заступник директра з наук. роботи, академiк НАН України, док. фіз.-мат. наук, зав. вiддiлом № 115

Коротка біографія

 

Кривонос Юрій Георгійович - заступник директора з наукової роботи - академік НАН України, д.ф.-.м.н., Заслужений діяч науки і техніки (2000), лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки (1988), лауреат премії імені В.М.Глушкова НАН України, нагороджений орденами “Знак почета” (1986), “За заслуги” 3 ступеня (2007) та медалями, а також відзнакою НАН України за наукові досягнення (2007). 

 

Народився 12 квітня 1939 року в м. Дебальцеве Донецької області. Закінчив середню школу (1956) в м. П’ятихатки Дніпропетровської області; Київський електромеханічний технікум залізничного траспорту (1959); проходив службу в лавах Радянської Армії (1959-1962). В 1967 році закінчив механіко-математичний факультет Дніпропетровського державного університету і з цього часу неперервно працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України.


В 1967-1996 р.р. пройшов шлях від інженера до старшого наукового співробітника Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України: кандидат фізико-математичних наук (1972), доктор фізико-математичних наук (1993), член-кореспондент НАН України (2000), академік НАН України (2009). Вчений секретар інституту (1977-1996), а з 1996 року до теперішнього часу Ю.Г. Кривонос займає посаду заступника директора з наукової роботи Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. 


Професор (за сумісництвом) кафедри інформатики факультету інформатики Національного університету „Києво-Могилянська академія”. 

Наукові інтереси

 

Ю.Г. Кривонос - відомий вчений в галузі математичного моделювання та інформаційних комп'ютерних технологій. тощо. За безпосереднью участю та під керівництвом Ю.Г Кривоноса. розроблені оригінальні методи послідовної ідентифікації математичних моделей хвильових та швидких фізичних та технологічних процесів, на основі яких вирішуватися прикладні задачі розрахунку керуючої системи рівноваги плазмового шнура, індукційного утримання великих мас рідкого металу, дисперсії металів з допомогою електроімпульсного розряду у воді.


Значний внесок зроблено Кривоносом Ю.Г. у розвиток сучасних інформаційних технологій. Під його керівницвом розроблено методи проектування та технологічний інструментарій створення розподілених інформаційних технологій для комплексної автоматизації діяльності територіально-розподілених об'єктів. Він науковий керівник по розробці ряду унікальних інформаційних технологій: підтримки діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України (цикл робіт був представлений міжвідомчій комісії, яка прийшла до висновку, що роботи виконані на найвищому сучасному рівні, рекомендовані до впровадження в фондах соціальної сфери, як типові); підтримки діловодства Верховного Суду України (система «КАРС»); підтримки діяльності букмекерської компанії; створено типову інформаційно-аналітичну систему забезпечення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти; розпізнавання рукописних математичних текстів; стиснення графічних зображень засобами адаптивних фрактальних структур та нейромереж. створено засоби комп’ютерного озвучення текстів українською мовою на основі конкатенативного сегментивного синтезу; розроблено інформаційну технологію для української мови жестів; розроблено віртуальну систему „голова, що говорить”; розроблені засоби аналізу й синтезу емоційних станів людини; розроблені засоби автоматизації стенографування голосової мовної інформації; створено засоби розпізнавання ультразвукової ехоінформації та математичних рукописних текстів. 

 

Основні результати

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні