Контакти Карта сайту
Пепеляєв
Володимир Анатолійович

зав. вiддiлом № 160, док. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

Коротка бiографiя

 

Пепеляєв Володимир Анатолійович народився 19 квітня 1948 р. У 1972 р. закінчив факультет управління та прикладної математики Московського фізико-технічного інституту. В Інституті кібернетики НАН України працює з 1975 року після закінчення аспірантури  Московського фізико-технічного інституту.  Доктор фізико-математичних наук, автор біля 100 наукових праць, 3 монографій.  З 2009 року - завідувач відділу методів системного моделювання.

 

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України.  

 

 

Науковi iнтереси


  • засоби технологічної підтримки процесів імітаційного моделювання;
  • адаптивні стратегії управління стохастичним експериментом;
  • інтеграція методів оптимізації та імітаційного моделювання;
  • математичне моделювання стохастичних систем;
  • оцінювання параметрів стохастичних систем за наявністю неповної первинної інформації;
  • методи інтегральної оцінки системних ризиків.

 

 

Основнi результати

 

Запропоновано модифікацію стандартних байєсівських методів оцінювання та методологію імовірнісного аналізу параметрів безпеки екологічно-небезпечних виробництв та об'єктів.

 

Розроблено та досліджено виробничу модель проведення ремонтно-профілактич-них робіт із неперервним часом і неперервними множинами станів і керувань. Для цієї моделі доведено існування оптимальних за заданими критеріями стратегій керування з простою пороговою структурою.

 

Розроблено підхід та методологію моделювання багатопроцесорних комплексів довільної природи на основі аналізу часових характеристик операцій обміну та обробки міжсистемних повідомлень.

 

Розроблено математичну модель для оцінки рівнів ризиків регіональних загроз. Проведено розрахунки та порівняльний аналіз рівнів техногенних, природних, економічних, соціальних, а також комплексних ризиків для всіх областей України.

 

На основі концепції оптимізаційно-імітаційної інтеграції і технології розподілених обчислень розроблено інструментальну систему NEDISOPT_D та реалізовано інтегроване багатофункціональне  програмне середовище для проведення імітаційних експериментів і підтримки спрямованого пошуку оптимальних рішень, як на однопроцесорних, так і мережевих архітектурах.

 

Розроблено уніфіковану методологію планування та реалізації багатоетапних оптимізаційно-імітаційних експериментів, що забезпечує підвищення ефективності процесів імітаційного моделювання.

 

Розроблено комп’ютерні засоби моделювання та прогнозування показників розвитку регіонів України.

 

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні