Контакти Карта сайту
Палагiн
Олександр Васильович

заст. директора з наукової роботи, док. техн. наук, проф., академік НАН України, зав. вiддiлом № 205

тел. 526-33-48
тел.
email: palagin_a@ukr.net

Коротка бiографiя

 

Палагін Олександр Васильович народився 17 липня 1939 року на Кіровоградщині. У 1956 році закінчив школу з золотою медаллю, а в 1961 році закінчив Київський політехнічний інститут. У 1960 році був прийняти й на роботу в Обчислювальний центр (тепер Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова) АН УРСР, де і працює по теперішній час заступником директора Інституту. У 1969р. захистив кандидатську, а у 1979р. – докторську дисертації. У 1990 р. Олександра Палагіна обрали член-кореспондентом, а у 2006 р. він став дійсним членом Національної Академії наук України.

 

 

 

Науковi iнтереси

 

Палагіна О.В. пов’язана з розробкою теорії та створенням універсальних і спеціалізованих комп’ютерних засобів і систем. Він приймав активну участь в створенні та реалізації Національної програми інформатизації.

 

Палагін О.В. неодноразово був науковим керівником ряду державних наукових програм, очолював Раду з автоматизації наукових досліджень при Президії НАН України, є постійним членом Науково-технічної ради Національної програми інформатизації.

 

У сферу його діяльності входять розробка науково-методичних основ побудови інтелектуальних інформаційних систем інформаційно-когнітивної підтримки наукових досліджень в галузі ОТ, розробка знання-орієнтованих комп’ютерних систем та онтологічного інжинірингу, розробка інтелектуальних мереж та засобів інформаційного сервісу, комп’ютерних систем з віртуальною (реконфігуровною) архітектурою, технології системної інтеграції в задачах дослідницького проектування та ін. У 2005 році вийшла монографія “Системная интеграция средств компьютерной техники”, а у 2006 – монографія "Реконфигурируемые вычислительные системы" в яких узагальнено теоретичні ре­зультати останнього періоду О.В.Палагіна та його школи.

 

Відмінною рисою досліджень, виконаних О.В.Палагіним особисто та під його науковим керівництвом, є системний підхід, оригінальність та орієнтація на серійне упровадження. Ним опубліковано понад 340 наукових праць, серед яких 9 монографій, та більше 85 винаходів. Палагін О.В. багато уваги приділяє підготовці кадрів. Під його науковим керівництвом підготовлено 20 кандидатів та 6 докторів наук.

 

Наукова, науково-організаційна,  винахідницька діяльність Палагіна О.В. відзначена державною, академічною та іншими преміями, званням “Заслужений винахідник УРСР” та урядовими нагородами. За цикл робіт в галузі теорії, практичного створення та впровад­ження мікропроцесорних систем О.В.Палагіна удостоєно премії ім.С.О.Лебедєва АН УРСР.

 

О.В.Палагін неодноразово виступав з доповідями та лекціями у Шве­ції, Нідерландах, Італії, Польщі, Угорщині та інших країнах. Вільно володіє англійською мовою. Приймав активну участь в міжнародних орга­нізаціях (ЮНЕСКО, ЄВРОМІКРО, IEEE та ін.).

 

 


 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні