Контакти Карта сайту
Гупал
Анатолій Михайлович

зав. відділом № 235, док. фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН України

Коротка бiографiя

 

Гупал А.М., народиася 4.10.1947р., після закінчення у 1971 році Московського фізико-технічного інституту і до теперішнього часу працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, у 1987-2003 р.р. працював на посаді директора Науково-учбового центру прикладної інформатики НАН України, з 2003р. – завідуючий відділом Інституту кібернетики. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1982 р. – докторську.

 

Лауреат  Державної премії України в галузі науки і техніки 2001р., лауреат премії імені В.М. Глушкова 1997 р. Академії наук України.

 

 

 

Науковi iнтереси

 

  • Теорія складності дискретних задач 
  • Процедури індуктивного виводу для розв’язання задач розпізнавання та прогнозування складних об’єктів 
  • Дослідження математичних закономірностей запису генетичної інформації в геномах та білках 
  • Створення онтологій як інструменту дослідження предметних галузей, моделей і процесів прийняття рішень

 

Основнi результати

 

З 1971 по 1987 р.р. наукова діяльність Гупала А.М. була спрямована на розробку стохастичних методів оптимізації. Побудував скінчено-різницеві методи розв'язку широкого класу негладких екстремальних задач та цілу низку ефективних методів стохастичної оптимізіції.

 

З 1988р. і до цих пір наукові інтереси та дослідження Гупала А.М. зосереджені на створенні ефективних методів індуктивного виводу, статистичному аналізу геномів і білків. Побудовано теорію складності задач розпізнавання. Доведено оптимальність байєсівських процедур розпізнавання  на таких структурах, як ланцюги Маркова та незалежні ознаки. В роботах Гупала А.М. вперше проведено математичне обгрунтування індуктивного підходу, що є вагомим внеском у сучасну математику та природничі науки, які розвиваються на основі спостережень та експериментів над об’єктами реального світу. На основі статистичного аналізу геномів встановлено нові комплементарні закономірності щодо запису генетичної інформації упродовж однієї низки ДНК хромосом. Розробив низку ефективних методів передбачення вторинної структури білків на основі байєсівських процедур розпізнавання на ланцюгах Маркова. Розроблено експертну систему діагностики гліом головного мозку.

 

У 1979 р. вийшла монографія «Стохастические методы решения негладких экстремальных задач», вид. Наукова думка, у 1987 році – монографія «Методы невыпуклой оптимизации», вид. Наука, у 2008 р. – монографія «Оптимальные процедуры распознавания», вид. Наукова думка.

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні