Контакти Карта сайту
Чикрій
Аркадій Олексійович

зав. відділом № 165, док. фіз.-мат. наук, професор, член-кореспондент НАН України

Коротка бiографiя

 

З 1968 року після закінчення  механіко – математичного факультету Львівського університету (за спеціальністю «математика») працює в Інституті кібернетики  НАН України на посадах інженера (1968-1972), молодшого наукового співробітника (1972 – 1975), старшого наукового співробітника (1975 – 1986); з 1988 року – завідувач лабораторії, з 1990 року – завідувач створеного на базі лабораторії відділу оптимізації керованих процесів. Кандидат фіз.-мат. наук - 1972, доктор фіз.-мат. наук -1979, професор – 1987, член–кор. НАН України (1997).

 

А.О. Чикрій є професором трьох університетів: Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1980-2000, 2011-2016), Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» (1998), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2010).

 

Автор 450 наукових праць. Серед них - 5 монографій та 30 міжнародних оглядів в журналах та книгах колективів авторів, більше 150 публікацій за кордоном. Науковий керівник захищених 35 кандидатських та 3 докторських дисертацій.

 

Науковi iнтереси

 

Спеціаліст в області прикладного нелінійного аналізу, зокрема, теорії многозначних відображень, теорії функцій дійсної змінної, математичних методів керування, теорії динамічних ігор та пошуку рухомих об’єктів, учень і послідовник, М. Красовського, Л. Понтрягіна, Б. Пшеничного.

 

 

Основнi результати

 

Заклав основи нелінійної теорії уникнення зіткнень рухомих об’єктів; запропонував позиційний метод групового переслідування, що узагальнює правило екстремального прицілювання М. Красовського; розробив метод розв’язуючих функцій, використавши функціонали Г. Мінковського і ввівши обернені їм відображення; встановив зв’язок з прямим методом Л. Понтрягіна, дав теоретичне обгрунтування класичного правила паралельного зближення та ситуації “оточення” по Б.Пшеничному в задачах групової взаємодії; запропонував методи пошуку рухомих об’єктів, що базуються на марковських моделях; розробив методи розв’язання інтегральних, диференціально-різницевих та інтегро-диференціальних ігор, ігрових задач для систем з дробовими похідними Рімана-Ліувілля, Капуто, Міллера-Росса, Хільфера, Грюнвальда-Летнікова, ігор з імпульсними керуваннями, конфліктно-керованих процесів для систем з розподіленими параметрами.

 

Прикладні розробки


Разом з співробітниками відділу розробив ряд проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем, моделюючих комплексів та тренажерів, пов’язаних з керуванням рухомими об’єктами різної природи в умовах конфлікту та невизначеності.

 

Це, зокрема, моделюючий комплекс для оптимізації взаємодії угрупувань керованих об’єктів космічного базування, що рухаються по кругових та емпіричних орбітах, для програми «зоряних війн».

 

В авіаційній галузі розроблено тренажери для безпечного злету та посадки літаків в екстремальних умовах. Створена система для гарантування м’якої посадки літака на авіаносець. Остання робота виконана у співпраці з NIST(Національний інститут стандартів і технологій, США).

 

В рамках проекту НТЦУ разом з харківськими та київськими фізиками в кооперації з Брукхейвенською національною лабораторією (США) розроблена система керування пучками заряджених частинок на основі рівнянь Власова та Фоккера-Планка-Колмогорова.

 

На базі марковської кліткової моделі створено моделюючий комплекс для пошуку та стеження за рухомими об’єктами для потреб ВМФ. Методика може бути застосована до пошуку стаціонарних цілей, що зазнали аварії та перебувають у важко доступних місцях, зокрема, затонулих суден, косяків риб.

 

Проблема уникнення сутичок рухомих об’єктів актуальна для безпечного руху в аеро та морських портах. Знання динамічних можливостей рухомих об’єктів та моделювання процесів дозволяє диспетчерським службам планувати безаварійне функціонування.

 

Гранти та відзнаки:

 

 • Грант соросівського професора ISSER SPU 041077 (1994-1996)
 • Державна премія України в  галузі  науки і техніки (1999)
 • Грант STCU 1746 (2002 – 2004),  грант STCU 5240 (2011 – 2013)
 • Премія імені  В.М.Глушкова (2003)
 • Гранти ФФД (2011-2013, МОН), (2013-2015, МОН), (2014-2015,НАН)

 

Членство в національних та міжнародних наукових організаціях:

 

 •  AMS  (American Mathematical  Society)
 • ISDG (International Society of Dynamic  Games)
 • GAMM (Gesellschaft  fϋr Angewandte  Mechanik  und Mathematik)
 • Pacific Optimization Research Activity Group (POP)
 • Президент української асоціації динамічних ігор

 

Членство у  редколегіях  наукових  журналів та збірників наукових праць:

 

 • Information Technology for Economics  and  Management  (Poland, Gliwice), головний редактор по Східній Європі
 • Проблемы  управления  и информатики
 • Proceedings of the Steklov Institute of  Mathematics (Єкатеринбургська  філія)
 • Теория оптимальных  решений
 • Кибернетика и вычислительная техника

 

Рейтинг у міжнародних науково – метричних базах:

 

 • Scopus (кількість робіт на обліку – 124, кількість посилань на них – 297, h – індекс – 12);
 • Goоgle Scolar (кількість робіт на обліку – 266; кількість посилань на них – 1868; h - індекс – 18).

 

Основні наукові публікації:

 

Монографії

 

 • Динамические  игры с разрывными траекториями, Наук. думка, 2005, 220с.  (Ю.Г.Кривонос, И.И. Матичин).
 • Soft Landing of Moving Objects, Gaithersburg, NIST, USA, 1998, 137 p.;
 • Conflict - Controlled Processes, Kluwer, Boston- London – Dordrecht, 1997, 424 p., перевидано у 2007, 2010, 2013, Springer Science and Business Media;
 • Линейно-квадратичные дифференциальные игры, Наук. думка,1994, 320с. (В.И.Жуковський);
 • Конфликтно-управляемые процессы, Наук. думка, 1992, 384 с.;

 

Міжнародні наукові огляди

 

 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2016, vol. 293 (L.A.Vlasenko, A.G.Rutkas)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2016, vol. 292  (L.A.Vlasenko)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2015, vol. 291 (G.Ts.Chikrii)
 • Bilinear  Markovian Processes of  Search for Stationary and Moving Objects, NATO Science for Peace and  Security, Series D: Information and  Communication Security, IOS Press, 2014, vol. 37 (P.Pardalos, V.Jatsenko, M.Fenn)
 • Dynamic Games Involving Impulses, Poland, Lublin Univ. Technology,  2013 (I.I.Matychyn, K. Gromaszek)
 • Set – Valued Mapping in Game Problems of Dynamics, Proceedings of  ISAAC, Progress in analysis, Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2012
 • Mathematika Balkanica, New Seriea, vol. 26, 2012, Fasc. 1-2 (I.I.Matychyn, V.V.Onyshchenko)
 • Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Boston, Birkhauser, 2012, vol. 12 (A.A.Belousov, A.G. Chentsov)
 • Book “Modeling and Optimization”, Lublin Univ. Technology, Poland, 2011 (I.I.Matychyn, K. Gromaszek, A. Smolarz)
 • Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Boston, Birkhauser, 2011, vol. 11  (I.I.Matychyn)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, vol. 271
 • New Trends in Nanotechnology and Fractional Calculus Applications, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2010 (I.I.Matychyn)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, Suppl. 2  (A.A.Belousov)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, Suppl.1 (I.I.Matychyn)
 • Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Birkhauser, 2009 (I.I.Matychyn)
 • Optimization Method and Software, Spec. issue ded. to the  memory of Prof. N. Shor, Taylor and Francis, Oxfordshire, ИК, vol. 23,  No. 1 , 2008
 • Springer Book “Pareto-Optimality, Game Theory and Equilibria”,  2008
 • Advances in Dynamic Game Theory, Birkhauser, Boston, vol. 9,  2007 (I.I.Matychyn)
 • J. of Math. Science, Springer, New York, vol. 139, № 5, 2006 (A.A. Belousov)
 • Advances in Dynamic Games, Birkhauser, Boston, vol.8, part II, 2006
 • Nonlinear Analysis: Real World  Applications, Elsevier, 2005 (V.F. Zadorozhnii and others)
 • Computer and  Mathematics with Applications, Pergamon, Washington, USA, vol. 44,  2002 (S.D. Eidelman)
 • Game Theory and Appl. VI, Nova Science Publ., Huntington, New York, 2001. (S.D.Eidelman)
 • J. of Math., Game Theory and Algebra, Nova Science. Publ., Inc. vol.7,  № 2/3, 1998
 • Game Theory and Appl. III, Nova Science Publ., Inc., New York, 1997
 • J. of   Math. Science, Dynamical Systems, 2, Springer, 80 (1996)
 • New Trends in Dynamic Games and Applications, Birkhauser, Boston – Basel – Berlin, 1995, (J.S.Rappoport, P.V. Prokopovich)
 • J. “Facta Universitatis”, Univ. of  Nis, Jugoslavia, 1994,  vol. 1,  No.4 (Klimenko He. V.)
 • Mathematical Control Theory, Int. Math.Banach Center Publ., vol.14, PWN, Warsaw, 1985
 • Wissenschaftliche zeitschrift, Leipzig Techn. High.School, 1982 (B.N. Pshenichny, J.S.Rappoport)

 

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні