Контакти Карта сайту
Коваленко
Ігор Миколайович

док. техн. наук., док.фiз.-мат. наук., академiк НАНУ, гол. н.с. відділу №125

Коротка бiографiя

 

Народився 16 березня 1935 року у місті Києві. У 1957 році І.М.Коваленко закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1960 році захистив кандидатську дисертацію

 

У Москві було виконано цикл робіт з комбінаторики і написана математична докторська дисертація, темою якої була теорія систем випадкових булевих рівнянь із застосуванням до методів захисту інформації. У 1970 році І.М.Коваленко стає доктором фізико-математичних наук.

 

У 1971 році І.М.Коваленко повертається до Києва і очолює відділ математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики АН УРСР. У відділі інтенсивно розвиваються два напрямки досліджень: наближені методи аналізу надійності та методи захисту інформації.

І.М.Коваленко - автор понад 200 наукових праць, у тому числі 25 монографій.

 

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України (1978, 2001 рр.) Державної премії СРСР (1976 р.), премії імені В.М. Глушкова (1984 р.) , премії ім. В.С.Михалевича.

 

 

 

 

Науковi iнтереси

 

 • теорія масового обслуговування 
 • теорія надійності 
 • моделювання складних відповідальних систем 
 • прикладна імовірнісна комбінаторика 
 • теорія кодування 
 • криптографія та стохастична геометрія

 

 

Основнi результати

 

 • запропонована схема кусково-лінійних марковських процесів;
 • винайдено необхідні та достатні умови, при яких стаціонарні ймовірності системи обслуговування залежать лише від середніх характеристик системи;
 • введено моделі кусково-лінійних агрегатів,
 • створено низку аналітико-статистичних методів, які стали одним з найбільш ефективних інструментів дослідження систем зі складною структурою та логікою функціонування;
 • розроблено метод побудови так званих штучних моментів регенерації для систем, поведінка яких описується істотно багатовимірними процесами обслуговування.
 • досліджено властивості та параметри випадкових систем рівнянь над скінченними алгебраїчними структурами: групами, кільцями, полями Галуа; розроблені методи розв’язання таких систем;
 • досліджено булеві матриці, їх рангі та визначникі; встановлено межі інваріантності для визначників;
 • досліджено логічні рівняння;
 • дослідження з теорії випадкових розміщень;
 • розроблено спеціальні алгоритми декодування сильно спотворених лінійних кодів;
 • досліджено імовірнісні характеристики послідовностей над скінченними алфавітами;
 • розроблено асимптотичні та скінченні методи підрахунку кількості повних відображень скінченних множин;
 • вирішено задачі прикладної криптографії, такі, як розробка та впровадження алгоритмів цифрового підпису та шифрування, створення центрів сертифікації; об’єднання цих алгоритмів у єдиній технології цифрового конверту, тощо.

 

International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications II” (2010)

 

article – teachers.doc

article – korolyuk.doc

Refs.doc

 

 

 

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні