Контакти Карта сайту
Летичевський
Олександр Адольфович

зав. вiддiлом № 100, док. фіз.-мат. наук, проф., академiк НАН України

тел. 044 526 00 58
тел.
email: aaletichevsky78@gmail.com

Коротка бiографiя

 

Народився 3 травня 1935р. Закінчив механіко-математичний факультет Київського Державного Університету ім. Т.Г.Шевченко (1957р.). З 1957 року працює в Інституті кібернетики (Обчислювальний Центр, Інститут Кібернетики, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України). Завідувач відділом рекурсивних обчислювальних машин з 1981р. Завідувач відділом цифрових автоматів з 2009р. Приймав участь в найважливіших прикладних проектах Інституту кібернетики. Основні прикладні результати: Математичне забезпечення машин серії МИР, вхідні мови МИР та Аналітик, основні алгоритми інтерпретації вхідних мов. Системи ПРОЕКТ автоматизації проектування обчислювальних систем. Як головний математик проекту макроконвейєрної ЕОМ, керував розробкою системного математичного забезпечення машин ЄС 2701 та ЄС 1766, розробкою мови паралельного програмування МАЯК, розподіленою операційною системою та системою програмування. Система алгебраїчного програмування APS.

 

Заслужений діяч науки та техніки, лауреат Державної премії СРСР та Державних премій України, лауреат премії ім. В.М.Глушкова.

 

 

 

Науковi iнтереси

 

  • автоматно-алгебраїчні методи в програмуванні
  • теорія проектування обчислювальних систем 
  • паралельні обчислення 
  • теорія взаємодії агентів та середовищ 
  • інсерційне моделювання 
  • алгебраїчне програмування та комп'ютерна алгебра 
  • штучний інтелект

 

 

Основнi результати

 

Теореми про повноту для скінченних автоматів. Оригінальний метод представлення контекстно-вільних мов у магазинних автоматах. Теорія дискретних перетворювачів, еквівалентні перетворення та оптимізація програм, методи розпізнавання еквівалентності схем програм над пам’яттю. Автоматно-алгебраїчні методи в теорії програмування. Методи верхньої та нижньої апроксимації обчислення інваріантів програм над вільними алгебрами даних. Разом з В.М.Глушковим та Ю.В.Капітоновою заклав основи математичної теорії проектування обчислювальних систем. Паралельне програмування: методи розпаралелювання послідовних програм, математичні моделі та методи організації паралельних та розподілених обчислень, макроконвейерні паралельні обчислення. Алгебраїчне програмування: інтеграція парадигм функціонального, алгебраїчного та логічного програмування на базі теорії переписування алгебраїчних виразів. Теорія взаємодії агентів та середовищ, інерційне програмування та моделювання. Класифікація функцій занурення та редукційні теореми. Методи та алгоритми верифікації систем.

 

 
Пошук
 
Пошта

 
 3d принтери та станки з ЧПУ в Україні