НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Завідувач  лабораторії – Горiн Фелікс Миколайович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Лабораторію засновано 7 березня 2012р. на базі відділу інформатизації наукових досліджень, створеного в 1979 р. доктором технічних наук, професором В.М.Єгипком. В лабораторії працює 21 співробітник, серед них – 8 кандидатів наук.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 • методологія побудови засобів і систем віртуального  оточення для організації наукових досліджень;
 • інструментальні засоби віртуального  оточення .

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ

Фундаментальні

Розроблено теоретичні основи та  методологія проектування процесів організації та  проведення наукових досліджень за рахунок використання методів віртуального  моделювання  і засобів візуалізації при формуванні  інформаційної підтримки різних варіантів їх життєвих циклів. При цьому запропоновано:

 • оригінальне методичне забезпечення, процедурні моделі, алгоритми, уніфіковані структури інформаційної підтримки процесів організації і проведення наукових досліджень з урахуванням специфічних особливостей різних предметних галузей
 • методи та методики моделювання  структурних компонент віртуальних систем для аналізу варіантів процесу  проведення наукових досліджень.
 • методи оцінки  параметрів функціонування мобільних віртуальних роботів з урахуванням обмежень на режими їх  поведінки  в середовищах, що мають критичні параметри.
 • методи формування сценаріїв організації віртуальної моделі лікувально-діагностичного комплексу для обробки сукупності вимог до засобів візуалізації процесу діагностики та лікування.

Прикладні

 • Впровадження методів віртуального  моделювання  і засобів візуалізації , на всіх етапах життєвого циклу процесу організації і проведення наукових досліджень, забезпечило підвищення інтенсивності взаємодії виконавців з науковими підрозділами різних організацій за рахунок  новітніх інформаційних та комунікаційних технологій:
 • спільно з АНТК ім. О.К. Антонова створено високопродуктивну базу автоматизації експериментально-дослідниць­ких робіт у аеродинамічних трубах для проектування та випробування серії транспортних літаків «АН»;
 • створено та впроваджено в інститутах НАН України низку інструментальних засобів автоматизації складних науково-технічних експериментів у галузі інфрачервоної спектроскопії, випробувань міцності, ядерного магнітного резонансу, досліджень ядерного реактору тощо;
 • створено та впроваджено (КБ «Южное», м. Дніпропетровськ) низку систем автоматизації реєстрації та обробки даних стендових випробувань складних об’єктів;
 • створено методологію проектування та розроблено серію уніфікованих засобів спряження систем автоматизації з об’єктами «СЕКТОР»;
 • створено комплекс біоінформаційних систем діагностики та лікування;
 • розроблено інструментальні засоби віртуального проектування інформаційно-аналітичних систем для моніторингу екстремального стану об’єктів техносфери.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail