НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

відділ №120

1. Стецюк П.І. Субградієнтні методи та послідовний аналіз варіантів // Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Київ, 10 березня 2020 року. (Stetsyuk-2020-03-10.pdf)

2. Стецюк П.І., Ткаченко О.В., Хом’як О.М. Дві 7-параметричні криві для побудови профілю спинки лопатки // XXII Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їхні застосування», Запоріжжя, 15 травня 2020 р. (Khomyak-2020-05-15.pdf)

3. Stetsyuk P.I., Zhydkov V.O. Subgradient methods with space transformation // Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Київ, 4 серпня 2020 року. (Stetsyuk-2020-08-04.pdf) + audio (Zhydkov-2020-08-05.pptx).

4. Pichugina O., Stetsyuk P., Butkevych O., Lykhovyd O. Quadratic and Linear ED Problems and their AMPL Implementations // 7th International Conference on «Energy, Sustainability and Climate Change» ESCC 2020, Skiathos, Greece, August 24-26, 2020 (Pichugina-2020-08-25.pdf)

5. Stovba V., Stetsyuk P., Zhydkov V. Octave-function OrtPro: Use and Features // Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, 25 серпня 2020 року. (Stovba-2020-08-25.pdf), (StZhF-2014.pdf).

6. Stetsyuk P.I., Tkachenko O.V., Zhydkov V.O. Using Shor’s r-algorithm for building naturally parametrized curve having cubic curvature // The 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaijan, 26-28 August, 2020. (Zhydkov-2020-08-27.pdf)

1. Стецюк П.І. Субградієнтні методи Шора в задачах енергетики // Iнститут проблем моделювання в енергетицi iм. Г.Є.Пухова НАН України, Київ, 6 березня 2019 року (Stetsyuk-2019-03-06.pdf)

2. Стецюк П.І., Cавицький В.В. Пошук дефектів в регулярних зображеннях // Міжнародний симпозіум «Інтелектуальні рішення», Ужгород, 15–20 квітня 2019 року. (Stetsyuk-2019-04-15.pdf)

3. Стецюк П.І., Івлічев А.В. Метод еліпсоїдів та Octave-програма emshor // Міжнародний симпозіум «Інтелектуальні рішення», Ужгород, 15–20 квітня 2019 року. (Stetsyuk-2019-04-16.pdf)

4. Стецюк П.І. Прикладнi задачi оптимiзацiї на основi субградiєнтних методiв з перетворенням простору // Бюро відділення інформатики НАН України, Київ, 16 травня 2019 року. (Stetsyuk-2019-05-16.pdf)

5. Стецюк П.И., Романова Т.Е., Лиховид А.П. О двойственной оценке Шора для задачи равновесной упаковки кругов // Двадцять перший Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», Кропивницький, 17-18 травня 2019 року. (Stetsyuk-2019-05-17.pdf)

6. Стецюк П.И. 50 лет оператору растяжения пространства // Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 6 червня 2019 року. (Stetsyuk-2019-06-06.pdf).

7. Stetsyuk P.I., Lykhovyd O.P. Two families of convex problems for finding capacities of arcs of a fault-tolerant network // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, Lviv, July 2 – 6, 2019 (Lykhovyd-2019-07-05.pdf)

8. Zhydkov V.O., Savitsky V.V., Stetsyuk P.I. Optimization Problems for Regular Image Reconstruction // International Conference on Optimization and Equilibrium Problems, Dresden, July 3 – August 2, 2019. (Zhydkov-2019-07-31.pdf)

9. Stetsyuk P.I., Khomyak O.N. 1d and 2d Ellipsoids in Shor’s Algorithms// International Conference on Optimization and Equilibrium Problems, Dresden, July 31 – August 2, 2019. (Stetsyuk-2019-08-01.pdf)

10. Stovba V.O., Stetsyuk P.I. Subgradient Method with Polyak’s Step in Transformed Space // International Conference on Optimization and Equilibrium Problems, Dresden, July 31 – August 2, 2019. (Stovba-2019-08-02.pdf)

11. Stetsyuk P., Stovba V. Subgradient Method with Polyak’s Step in Transformed Space // Norwegian-Eurasian Workshop on New Resilience Challnges in Ecological-Economic Problems at the Digital Era, Kyiv, Ukraine, September 22-27, 2019. (SteSto-22-09-2019.pdf)

12. Стецюк П.І., Хом’як О.М. Про усереднення чисел та лінійних сплайнів // Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІ)», Київ, 24–27 вересня 2019. (Stetsyuk-2019-09-26.pdf)

13. Stetsyuk P.I., Fischer A., Khomyak O.N. The generalized ellipsoid method and its implementation // X International Conference Optimization and Applications (OPTIMA–2019), Petrovac, September 30 – October 4, 2019 (Stetsyuk-2019-10-02.pdf)

14. Стецюк П.І., Ткаченко О.В. r-Алгоритми для моделювання криволінійних обводів та профілів з використанням графіків кривини // ХVІI міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2019)» (20-22 листопада 2019 р., м. Дніпро) (Stetsyuk-2019-11-20.pdf)

1. Стецюк П.И., Савицкий В.В. Поиск дефектов в регулярных 3D-структурах // Cеминар «Образный компьютер», Киев, 16 января 2018 года.  (Stetsyuk-16-01-2018b.pdf)

2. Стецюк П.И. Ускоренные по Шору модификации метода Поляка для овражных функций // Cеминар «Образный компьютер», Киев, 27 февраля 2018 года.  (Stetsyuk-27-02-2018с.pdf)

3. Stetsyuk P. Accelerated subgradient method with Polyak’s step  // Workshop Optimization and Project Meeting, Hotel Lindenhof in Rechenberg-Bienenmuhle, April 3–6, 2018  (Stetsyuk-04-04-2018.pdf)

4. Стецюк П.І., Трегубенко С.С. Про двоетапну транспортну задачу з заданою кількістю проміжних пунктів // Двадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування» (м. Кропивницький, 13-14 квітня 2018 року) (Stetsyuk-13-04-2018.pdf)

5. Стецюк П.І., Трегубенко С.С. Двоетапна транспортна задача з заданою кількістю проміжних пунктів // IX Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-компьютерні технології 2018» (20–21 квітня 2018 року, Житомир) (Stetsyuk-20-04-2018b.pdf)

6. Стецюк П.И. Внешняя и идейная схожесть Шора и Эйнштейна // XII Всеукраїнський фестиваль науки, присвячений 100-річчю НАН України (17 травня 2018 року, м.Київ) (Stetsyuk-17-05-2018a.pdf)

7. Фесюк О.В., Стецюк П.І., Буткевич О.Ф. Використання системи Maneuver-New для розв’язання задач оптимального завантаження енергоблоків теплових електростанцій // XV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки — 2018» (4-8 червня 2018 року, Київ) (Fesiuk-06-06-2018.pdf)

8. Стецюк П.И. Об ускорении субградиентного метода с шагом Поляка // Междунар. науч. конф. «Динамические системы: устойчивость, управление, оптимизация» (24–29 сентября 2018 года, г. Минск ) (Stetsyuk-2018-09-26.pdf)

9. Stetsyuk P., Stovba V., Chernousova Z. Subgradient Method with Polyak’s Step in Transformed Space // IX International Conference OPTIMA-2018 (October 1 – October 5, 2018, Petrovac) (Stovba-2018-10-01.pdf)

10. Стецюк П.И., Савицкий В.В. r-Алгоритмы для двух задач поиска дефектов в регулярных ЗD-структурах // 6-ая международная конференция „Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии” (12–16 ноября 2018 года, г. Кишинэу) (Stetsyuk-2018-11-10.pdf)

11. Стецюк П.І., Парасюк І.І. Транспортна задача: історія та сьогодення // ХVІ міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2018)» (21-23 листопада 2018 року, м. Дніпро) (Stetsyuk-2018-11-21.pdf)

1. Стецюк П.И., Била Г.Д., Стовба В.А. Метод эллипсоидов для нахождения Lp-решения системы линейных уравнений // Інформатика та системні науки (ІСН-2017): VIII Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 16-18 березня 2017 року). (Stetsyuk-15-03-2017.pdf)

2. Стецюк П.И., Cавицкий В.В. О робастности метода наименьших модулей для поиска дефектов в регулярных 3D-структурах  // Дев’ятнадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», присвячений пам’яті професора Петренюка Анатолія Яковича (м. Кропивницький, 7-8 квітня 2017 року). (Stetsyuk-06-04-2017d.pdf)

3. Стецюк П.І., Cтовба В.О. Метод еліпсоїдів для лінійної регресії // IV Міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи) –2017» (ComInt – 2017) (м. Київ, 16–18 травня 2017 року). (Stovba-17-05-2017.pdf)

4. Стецюк П.І. Негладка Оптимізація та її Застосування // Семінар відділу 120 Інституту кібернетики ім. В.М.Глушкова (м. Київ, 12 липня 2017 року). (Stetsyuk-12-07-2017a.pdf)

5. Стецюк П.І., Фесюк О.В. Використання r-алгоритму для розв’язання квадратичної ELD-задачі // Міжнародна наукова конференція “Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLІV)”, присвячена 60-річчю від дня заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (м. Кам’янець-Подільський, 26–29 вересня 2017 року). (SteFes-27-09-2017.pdf)

6. Стецюк П.И. Метод эллипсоидов с берегов Днепра // XV міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2017)» (м. Дніпро, 22-24 листопада 2017 року).  (Stetsyuk-22-11-2017c.pdf)

7. Стецюк П.І. Субградієнтні методи Шора // Німецько-Український форум молодих вчених (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова, 8 грудня 2017 року). (Stetsyuk-08-12-2017.pdf)

8. Стецюк П.И. О мультипликаторах Михалевича // VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Глушковські читання»: «Цифрова революція в соціально-економічній сфері:

історія і перспективи» (м. Київ, 13 грудня 2017 року) (Stetsyuk-13-12-2017b.pdf)

9. Стецюк П.И., Фишер А. r-Алгоритмы Шора и Octave-функция ralgb5a // Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвячена 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України (м. Київ, 13-15 грудня 2017 року) (Stetsyuk-Fisher-2017d.pdf)

1. Стецюк П.И., Долинский Э.С. Кратчайший k-вершинный путь в ориентированном графе // Інформатика та системні науки (ІСН-2016): VII Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 10-12 березня 2016 року). (Stetsyuk-10-03-2016.pdf)

2. Стецюк П.И. Максимальное сингулярное число для матрицы полных затрат // 5-я Междунар. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии» (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). (22 марта, Stetsyuk-22-03-2016.pdf)

3. Стецюк П.И., Лефтеров А.В., Лиховид А.П., Федосеев А.И. Оптимизационный сервис для выбора винных маршрутов  // 5-я Междунар. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии» (Кишинэу, 22–25 марта 2016 г.). (24 марта, S2LF-24-03-2016.pdf)

4. Стецюк П.И., Соломон Д.И. Вычислительные аспекты задачи коммивояжера // VIII Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційно-компьютерні технології 2016» (22–23 квітня 2016 року, Житомир). (Stetsyuk-22-04-2016.pdf)

5. Стецюк П.И. Оптимальный 2d-эллипсоид и растяжение пространства по разности нормированных субградиентов  // VІII Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень» (м. Ужгород, 26 вересня – 1 жовтня 2016 р.). (Stetsyuk-26-09-2016.pdf)

6. Стецюк П.И. Oб r-алгоритмах Шора // VIII Московская международная конференция по Исследованию Операций (ORM2016), (г. Москва, 17-22 октября 2016 года). (Stetsyuk-ORM-2016.pdf)

7. Стецюк П.І., Лиховид О.П, Фесюк О.В. Система Маневр-New для розв’язання оптимізаційних задач завантаження енергоблоків ТЕС // V Всеукр. наук.-практ. конф. «Глушковські читання», Київ, 24 листопада 2016 року. (Fesyuk-24-11-2016.pdf)

8. Стецюк П.І., Стовба В.О., Мартинюк І.С.  Octave-програма dist2p для роздiлення двох полiедрiв // XIII Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» (TAAPSD’2016), Київ, 5-9 грудня 2016 року (Stovba-07-12-2016.pdf)

1. Стецюк П.И. Генрих Бортис и мультипликаторы М.В. Михалевича // Семинар «Проблеми становлення та розвитку інформаційного суспільства», г. Киев, 10 марта 2015 года  (Stetsyuk-10-03-2015.pdf)

2. Стецюк П.И. Об одном обобщении классического метода эллипсоидов // Інформатика та системні науки (ІСН-2015): VI Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 19-21 березня 2015 року). (Stetsyuk-19-03-2015.pdf)

3. Стецюк П.И., Зоркальцев В.И., Эмменеггер Ж.-Ф. Неразложимость неотрицательных матриц // Міжнародна наукова школа-семінар «Питання оптимізації обчислень (ПОО–XLII)», присвячена 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича  (Україна, Закарпатська область, Мукачівський район, смт. Чинадієво, 21–25 вересня 2015 року). (SteZoEm-23-09-2015.pdf)

4. Стецюк П.І. Булева задача для найкоротшого k-вершинного циклу у повному графі // XXI Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS-2015)» (м. Львів, 24–25 вересня 2015 року). (Stetsyuk-25-09-2015.pdf)

5. Стецюк П.И. Две задачи о кратчайшем k-вершинном цикле // XIII міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2015)» (18-20 листопада 2015 р., м. Дніпропетровськ). (Stetsyuk-18-11-2015.pdf)

6. Стецюк П.И. О задачах М.В.Михалевича для межотраслевых структурно-технологических изменений // IV  Всеукраїнська науково-практична конференція «Глушковські читання»: тема конференції: «Кіберсоціум – міф чи реальність?» (м.Київ, 2 грудня 2015 року). (Stetsyuk-02-12-2015.pdf)

1. Сергиенко И.В., Стецюк П.И. Две ЛП-задачи с булевыми переменными для отказоустойчивой сети // Інформатика та системні науки (ІСН-2014): V Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 13-15 березня 2014 року). (SerSte-12-03-2014.pdf)

2. Стецюк П.И. 2D-эллипсоид и $r$-алгоритмы // 4-й Междунар. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии» (Кишинэу, 25–28 марта 2014 г.). (Stetsyuk-26-03-2014.pdf)

3. Stetsyuk P., Romanova T., Scheithauer G. Оn the global minimum in a balanced circular packing problem // 4-ая Межд. науч. конф. «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии»: (Кишинэу, 25-28 марта 2014 г.). (SRS-27-03-2014.pdf)

4. Cемінар за грантом для розповсюдження результатів проекту швейцарської наукової організації SNSF IZ73ZO_127962 „Аналіз інституційних та технологічних змін в ринкових та перехідних економіках на тлі сучасної фінансової кризи” (м. Фрібург, Швейцарія 28.04–03.05.2014), Фрибург, 30 апреля  (Stetsyuk-30-04-2014-en.pdf)

5. Стецюк П.И. Алгоритм описанных эллипсоидов для задачи о наилучшем линейном классификаторе // VII Міжнародна науково-технічна конференція » Інформаційно-компьютерні технології 2014″ (29–30 травня 2014 року, Житомир). (Stetsyuk-30-05-2014b.pdf)

6. Стецюк П.И. Методы эллипсоидов для разделения двух выпуклых множеств // Cеминар «Образный компьютер», Киев, 24 июня.  (Stetsyuk-24-06-2014new.pdf)

7. Stetsyuk P. Circumscribed 2d-ellipsoid and Shor’s r-algorithm // The V International Conference on Optimization Methods and Applications «Optimization and applications» (OPTIMA-2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. (Stetsyuk-03-10-2014.pdf)

8. Romanova T., Stetsyuk P., Kovalenko A. Optimal balanced circular packing problem // The V International Conference on Optimization Methods and Applications «Optimization and applications» (OPTIMA-2014) held in Petrovac, Montenegro, September 28 – October 4, 2014. (RoSteKo-03-10-2014.pdf)

9. Стецюк П.И. Максимальное сингулярное число в статической модели затраты-выпуск // Всеукраїнська науково-практична конференція «В.М. Глушков ­ піонер кібернетики», присвячена 50-річчю проекту ОГАС (Загальнодержавної автоматизованої системи управління економікою). (м.Київ, 11 грудня 2014 року). (Stetsyuk-11-12-2014-new.pdf)

1. Стецюк П.І. Алгоритми недиференційовної оптимізації та лагранжеві двоїсті оцінки в складних екстремальних задачах. — Дис. докт. фiз.-мат. наук., Iн-т кiбернетики iм.В.М.Глушкова НАН України. — Київ, 2013.   (Stetsyuk-22-03-2013.pdf)

2. Stetsyuk P., Romanova T., Pankratov A., Kovalenko A. Optimal Packing Circular Cylinders into a Cylindrical Container Taking into Account Behavior Constraints // Proc. 10th ESICUP Meeting. — Lille (France).  — 2013.  (Stetsyuk-24-04-2013.pdf)

3. Ускоренные по Шору модификации метода Поляка для овражных функций // Всероссийская молодежная школа-семинар «Дискретные модели и методы принятия решений» (г. Новосибирск, 21-23 июня 2013) (Stetsyuk-NSK-2013.pdf)

4. Стецюк П.И., Романова Т.Е. Равновесная упаковка шаров в шар минимального радиуса // Международная конференция «Дискретная оптимизация и исследование операций» (Новосибирск, 24-28 июня 2013 г.) (Stetsyuk-DOOR-2013.pdf)

5. Стецюк П.И., Петрухин В.А., Бугров Н.В., Хрипко К.Ю. Метод эллипсоидов и условно-оптимальный маршрут // М_жнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12-13 вересня 2013 року). (StetsyukPetrukhin-13-09-2013.pdf)

6. Стецюк П.И. Квадратичная задача для максимального сингулярного числа // Міжнародна наукова конференція «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. (Stetsyuk-03-10-2013.pdf)

7. Стецюк П.И. r-Алгоритмы: теория и практика // Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013)» (20-22 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ). (Stetsyuk-Dnepr-2013a.pdf)

8. Стецюк П.И., Нурминский Е.А., Соломон Д.И. Транспортная задача и ортогональное проектирование на линейные многообразия // V-ая международная научная конференция «Транспортные системы и логистика», Кишинэу, 11-13 декабря 2013 года. (SteNurSol-2013b.pdf)

9. Стецюк П.И., Жидков В.А. О двух задачах оптимизации пропускных способностей дуг отказоустойчивой сети // V-ая международная научная конференция «Транспортные системы и логистика», Кишинэу, 11-13 декабря 2013 года. (StetsyukZhydkov-2013.pdf)

 1. Трофимчук А.Н., Васянин А.В. (31 января, 14.00, 403 к.). Задача выбора пропускных способностей дуг при распределении потоков в многопродуктовых коммуникационных сетях (Vasyanin-31-01-2017.pdf)
 2. Стецюк П.І., Фесюк О.В. (28 лютого, 14.00, 403 к.). Використання r-алгоритму для розв’язання квадратичної ELD-задачі (StetsyukFesiuk-13-02-2017.pdf, Stetsyuk-2014-382-390.pdf)
 3. Бардадым Т.А. (15 марта, 14.00, 403 к.). Несколько новых результатов в полиномиальной оптимизации (Bardadym-15-03-2017.pdf)
 4. Журбенко Н.Г. (28 марта, 14.00, 403 к.). Об одной модификации r-алгоритма (Zhurbenko-28-03-2017.pdf, Zhurbenko-28-03-2017a.pdf, Zhurbenko-27-01-2017.pdf)
 5. Березовський О.А. (11 квітня, 15.00, 403 к.). Двоїсті лагранжеві оцінки для квадратичних оптимізаційних задач (основні результати доповідача) (Berezovskyi-11-04-2017.pdf)
 6. Романов В.О., Груша В.М., Лаврентьєв В.М., Ковирьова О.В. (25 квітня, 14.00, 403 к.). Випробування безпровідного інтелектуального біосенсору (Romanov-25-04-2017.pdf)
 7. Лиховид О.П. (16 травня, 14.15, 403 к.). Послідовні та паралельні алгоритми недиференційовної оптимізації розв’язання складних екстремальних задач (основні результати доповідача) (Lykhovyd-16-05-2017.pdf)
 8. Бардадым Т.А. (06 июня, 15.00, 403 к.). О чувствительности евклидовой проекции (по статье Измаилова А.Ф. и Куренного А.С.) (Bardadym-06-06-2017.pdf)
 9. Ткачев И.И. (13 июня, 15.00, 403 к.). Преобразования реляционных схем и задача «восстановления грамматики» (Tkachov-13-06-2017.pdf)
 10. Журбенко Н.Г., Лиховид А.П. (04 июля, 14.00, 403 к.). Результаты численных испытаний r(σ)-алгоритмов (Zhurbenko-04-07-2017.pdf)
 11. Стецюк П.І. (12 липня, 14.30, 403 к.). Негладка Оптимізація та її Застосування (Stetsyuk -12-07-2017a.pdf)
 12. Стецюк П.И., Савицкий В.В. (08 августа, 14.00, 403 к.). О поиске дефектов в регулярных 3D-структурах (Stetsyuk-06-04-2017d.pdf)

1. Стецюк Петр Иванович (2 февраля, 14.00, 403 к.). Максимальное сингулярное число для матрицы полных затрат (Stetsyuk-01-02-2016.pdf)

2. Гриценко Геннадій Юхимович (16 лютого, 14.15, 403 к.). Шумеро-єгипетська універсальна математична таблиця (Grytsenko-16-02-2016.pdf, Grytsenko-16-03-2016.pdf)

3. Бардадым Тамара Алексеевна (23 февраля, 14.00, 403 к.)  New book: Institutional and Technological Changes in Market and Transitional Economies  (Bardadym-23-02-2016.pdfNew_book_inf.pdf)

4. Чумаков Борис Михайлович (1 марта, 14.00, 403 к.)  Участие отдела в конференции ММОТИ-2016 (Chumakov-01-03-2016.pdf)

5. Стецюк Петро Іванович (29 березня, 13.00, 403 к.)  Конференція ММОТІ-2016:   Підсумки. (Programa-MMOTI-2016.pdf)

6. Лефтеров А., Лиховид А., Стецюк П., Федосеев А. (5 апреля, 14.00, 403 к.). Сервис для подбора оптимальных винных маршрутов  (2LSF-05-04-2016.pdf)

7. Стецюк П., Долинский Э., Парасюк И. (12 апреля, 14.00, 403 к.) О кратчайшем k‑вершинном пути в ориентированном графе (SDP-12-04-2016.pdf)

8. Пичугина О.C, Яковлев С.В. (21 апреля, 14.00, 403 к.) Новые подходы в евклидовой комбинаторной оптимизации (Pichugina-21-04-2016.pdf)

9. Гриценко Геннадій Юхимович (26 травня, 14.00, 403 к.) Шумеро-єгипетська прецесійна математична астрономія (III-I тис. до н. е.) (Grytsenko-26-05-2016.pdf, Grytsenko-26-05-2016a.pdf)

10. Журбенко Николай Георгиевич (31 мая, 14.00, 403 к.) Построение линейных классификаторов на основе использования опорных функций (Zhurbenko-31-05-2016.pdf)

11. Лаптин Юрий Петрович (08 сентября, 14.30, 403 к.) Коническая регуляризация в задачах квадратичной оптимизации (Laptin-08-09-2016.pdf)

12. Березовський Олег Анатолійович (15 вересня, 14.00, 403 к.) Достатня умова отримання глобального екстремуму неопуклої квадратичної оптимізаційної задачі двоїстим підходом (Berezovskii-15-09-2016.pdf)

13. Стецюк П.І., Журбенко М.Г. (4 жовтня, 15.15, 403 к.) VІII Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень» — участь співробітників відділу 120. (d120-tpr-04-10-2016.pdf)

14. Бардадим Т.О., Лаптін Ю.П., Стецюк П.І. (1 листопада, 14.30, 403 к.) Про конференцію ORM-2016 (Bardadym-01-11-2016.pdf)

15. Караченець Д.В. (13 грудня, 14.00, 403 к.) Нафта: український народний інвестор (Karatchenets-13-12-2016.pdf)

16. Семенов В.В. (27 декабря, 14.00, 403 к.) Алгоритмы типа зеркального спуска для вариационных неравенств (Semenov-27-12-2016.pdf)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
covid19
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Вибори директора
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
/ Об’яви
Урочисте засідання Вченої ради Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з нагоди  90-річчя від дня народження академіка Володимира Сергійовича …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

/ Об’яви
Із глибоким сумом сповіщаємо, що 21 лютого ц.р. на 70-му році пішов з життя завідувач віділу № 115 доктор фізико-математичних наук …
Read More

Пошта / Mail