НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Презентації найважливіших розробок відділу

1. Стецюк П.І. Субградієнтні методи та послідовний аналіз варіантів // Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Київ, 10 березня 2020 року. (Stetsyuk-2020-03-10.pdf)

2. Стецюк П.І., Ткаченко О.В., Хом’як О.М. Дві 7-параметричні криві для побудови профілю спинки лопатки // XXII Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їхні застосування», Запоріжжя, 15 травня 2020 р. (Khomyak-2020-05-15.pdf)

3. Stetsyuk P.I., Zhydkov V.O. Subgradient methods with space transformation // Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Київ, 4 серпня 2020 року. (Stetsyuk-2020-08-04.pdf) + audio (Zhydkov-2020-08-05.pptx).

4. Pichugina O., Stetsyuk P., Butkevych O., Lykhovyd O. Quadratic and Linear ED Problems and their AMPL Implementations // 7th International Conference on «Energy, Sustainability and Climate Change» ESCC 2020, Skiathos, Greece, August 24-26, 2020 (Pichugina-2020-08-25.pdf)

5. Stovba V., Stetsyuk P., Zhydkov V. Octave-function OrtPro: Use and Features // Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Київ, 25 серпня 2020 року. (Stovba-2020-08-25.pdf), (StZhF-2014.pdf).

6. Stetsyuk P.I., Tkachenko O.V., Zhydkov V.O. Using Shor’s r-algorithm for building naturally parametrized curve having cubic curvature // The 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial Applications, Baku, Azerbaijan, 26-28 August, 2020. (Zhydkov-2020-08-27.pdf)

1. Стецюк П.І. Субградієнтні методи Шора в задачах енергетики // Iнститут проблем моделювання в енергетицi iм. Г.Є.Пухова НАН України, Київ, 6 березня 2019 року (Stetsyuk-2019-03-06.pdf)

2. Стецюк П.І., Cавицький В.В. Пошук дефектів в регулярних зображеннях // Міжнародний симпозіум «Інтелектуальні рішення», Ужгород, 15–20 квітня 2019 року. (Stetsyuk-2019-04-15.pdf)

3. Стецюк П.І., Івлічев А.В. Метод еліпсоїдів та Octave-програма emshor // Міжнародний симпозіум «Інтелектуальні рішення», Ужгород, 15–20 квітня 2019 року. (Stetsyuk-2019-04-16.pdf)

4. Стецюк П.І. Прикладнi задачi оптимiзацiї на основi субградiєнтних методiв з перетворенням простору // Бюро відділення інформатики НАН України, Київ, 16 травня 2019 року. (Stetsyuk-2019-05-16.pdf)

5. Стецюк П.И., Романова Т.Е., Лиховид А.П. О двойственной оценке Шора для задачи равновесной упаковки кругов // Двадцять перший Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», Кропивницький, 17-18 травня 2019 року. (Stetsyuk-2019-05-17.pdf)

6. Стецюк П.И. 50 лет оператору растяжения пространства // Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 6 червня 2019 року. (Stetsyuk-2019-06-06.pdf).

7. Stetsyuk P.I., Lykhovyd O.P. Two families of convex problems for finding capacities of arcs of a fault-tolerant network // 2019 IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, Lviv, July 2 – 6, 2019 (Lykhovyd-2019-07-05.pdf)

8. Zhydkov V.O., Savitsky V.V., Stetsyuk P.I. Optimization Problems for Regular Image Reconstruction // International Conference on Optimization and Equilibrium Problems, Dresden, July 3 – August 2, 2019. (Zhydkov-2019-07-31.pdf)

9. Stetsyuk P.I., Khomyak O.N. 1d and 2d Ellipsoids in Shor’s Algorithms// International Conference on Optimization and Equilibrium Problems, Dresden, July 31 – August 2, 2019. (Stetsyuk-2019-08-01.pdf)

10. Stovba V.O., Stetsyuk P.I. Subgradient Method with Polyak’s Step in Transformed Space // International Conference on Optimization and Equilibrium Problems, Dresden, July 31 – August 2, 2019. (Stovba-2019-08-02.pdf)

11. Stetsyuk P., Stovba V. Subgradient Method with Polyak’s Step in Transformed Space // Norwegian-Eurasian Workshop on New Resilience Challnges in Ecological-Economic Problems at the Digital Era, Kyiv, Ukraine, September 22-27, 2019. (SteSto-22-09-2019.pdf)

12. Стецюк П.І., Хом’як О.М. Про усереднення чисел та лінійних сплайнів // Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVІ)», Київ, 24–27 вересня 2019. (Stetsyuk-2019-09-26.pdf)

13. Stetsyuk P.I., Fischer A., Khomyak O.N. The generalized ellipsoid method and its implementation // X International Conference Optimization and Applications (OPTIMA–2019), Petrovac, September 30 – October 4, 2019 (Stetsyuk-2019-10-02.pdf)

14. Стецюк П.І., Ткаченко О.В. r-Алгоритми для моделювання криволінійних обводів та профілів з використанням графіків кривини // ХVІI міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2019)» (20-22 листопада 2019 р., м. Дніпро) (Stetsyuk-2019-11-20.pdf)

У результаті виконання досліджень розроблено: топологічно-комбінаторні моделі мережі рухомих роботизованих систем (РРС), формати службових пакетів, що циркулюють в мережі РРС та функціональна схема вузла прийому-передачі як складових спеціальної мережі РРС; алгоритми захисту інформації для мережі РРС; структури службових даних, призначених для оцінювання стану об’єктів за даними телеметрії, для передачі інформації у відповідні центри керування; наземні дистанційно керовані модельні зразки РРС та результати тестування їх мережевої взаємодії.

Розробки є актуальними в галузі керування роботизованими комплексами об’єднаними безпровідними мережами з обмеженим доступом.

Виконані дослідження дозволяють підвищити імовірність передачі інформації завдяки децентралізації вузлів зв’язку, багатократному резервуванню маршрутів пакетів даних і стійкості системи до втрати елементів або втрати комунікації між ними. Розроблені формати службових пакетів, алгоритми оптимізації потужності сигналу дозволяють підвищити ефективність функціонування мережі, забезпечуючи високонадійний зв’язок у випадку наявності перешкод.

Впровадження розроблених алгоритмів захисту інформації та маршрутизації для спеціалізованих мереж є новим і перспективним для галузі захищеної передачі інформації у безпровідних мережах. Розроблені математичні моделі та алгоритми використовуються в навчальному процесі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Національному авіаційному університеті.

1) «Розробити теоретичні основи математичного моделювання геоекологічних процесів на базі локальних та дробово-диференціальних моделей»

(01.01.2014 – 31.12.2018). Науковий керівник – д.ф.-м.н., проф., зав.від.  Гладкий А.В. , відповідальні виконавці: д.т.н., проф., п.н.с. Булавацький В.М., к.ф-м.н, с.н.с. Благовещенська Т.Ю., к.т.н., с.н.с. Богаєнко В.О., к.ф.-м.н., с.н.с. Марченко О.О.

 • Мета проекту – розробка моделей, чисельних алгоритмів, програмно-алгоритмічних засобів для розв’язання актуальних еколого-інформаційних задач на основі адаптованих класичних та нових некласичних математичних моделей.
 • Короткий зміст. На базі апарату інтегро-диференціальних рівнянь дробового порядку будуть створені теоретичні основи математичного моделювання  динаміки міграційних і консолідаційних процесів за локально-нерівноважних  геогідродинамічних умов, розроблені нові некласичні математичні моделі, що враховують вплив  фрактальної структури грунтів на водний та сольовий режими. Будуть розроблені нові математичні моделі взаємодіючих процесів динамічного стану грунтових масивів з урахуванням гідротермічного режиму,  математичні моделі задач формування й поширення акустичних полів на базі еліптичних (параболічних типу Шредінгера) хвильових рівнянь з комплекснозначним несамоспряженим оператором. Для математичного моделювання досліджуваних класів процесів переносу будуть створені комп’ютерні програми, розроблені паралельні алгоритми з урахуванням архітектурних особливостей сучасних паралельних обчислювальних систем.

2) «Розробити інформаційну технологію дослідження динаміки локально-нерівноважних геоміграційних процесів на базі сучасних паралельних обчислювальних систем» (01.01.2015 – 31.12.2017). Науковий керівник –д.т.н., проф., п.н.с. Булавацький В.М., відповідальні виконавці: к.т.н., с.н.с. Богаєнко В.О., к.ф.-м.н., с.н.с. Марченко О.О.

 • Мета проекту – створення ефективної інформаційної технології для дослідження еколого-інформаційних задач прогнозування динаміки процесів міграції забруднень в підземних фільтраційних потоках, процесів консолідації ґрунтових основ накопичувачів промислових і побутових стоків за складних геогідродинамічних умов, стійкості ґрунтових масивів за умов врахування їх гідротермічного режиму.
 • Короткий зміст. На основі методів скінченних різниць та скінченних елементів будуть створені програмно-алгоритмічні засоби для дослідження динаміки процесів консолідації  ґрунтових основ накопичувачів промислових та побутових стоків, заповнених сольовими розчинами чи іншими шкідливими для навколишнього середовища домішками, процесів міграції розчинних забруднюючих речовин у підземних фільтраційних потоках за умов плоско-вертикальної або планової фільтрації, а також процесів визначення умов стійкості ґрунтових масивів з урахуванням їх гідротермічного режиму. Будуть розроблені та програмно реалізовані чисельні алгоритми, зокрема, для кластерних систем.

3) «Розробити теоретичні засади інформаційних технологій на основі нечітких мультиагентних моделей аналізу даних, комбінаторної оптимізації та розподілених процесів в екології » (01.01.2012 – 31.12.2016). Науковий керівник  –    чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., проф., зав.від. Гупал А.М.,  відповідальні виконавці: д.ф.-м.н., проф., зав. від. Гладкий А.В.  д.т.н., проф., п.н.с.  Булавацький  В.М., к.ф.-м.н., с.н.с. Марченко О.О., к.ф-м.н, с.н.с. Благовещенська Т.Ю., к.т.н., с.н.с. Богаєнко В.О.

 • Мета проекту – розробка та дослідження математичних моделей, методів та засобів створення перспективних мультиагентних інформаційних технологій для моделювання складних екологічних процесів у високопродуктивному паралельному середовищі.
 • Короткий зміст. При дослідженні розподілених екологічних процесів в суттєво нерівноважних умовах математичні моделі описуються некласичними диференціальними рівняннями в частинних похідних третього і більш високого порядків, водночас для дослідження властивостей середовищ фрактальної структури необхідно залучити представлення геометрії дробової розмірності. Застосування апарату диференціальних рівнянь дробового порядку дозволить глибше зрозуміти відомі результати і одержати нові класи розв’язків, які неможливо отримати з використанням традиційних підходів.

У зв’язку зі складністю математичних моделей оптимізаційних задач в екології та потребою ефективної реалізації відповідних обчислювальних алгоритмів будуть розроблені мультиагентні методи оптимізації, архітектури мультиагентних систем, а також паралельні алгоритми, що ефективно використовуватимуть особливості сучасних паралельних обчислювальних систем.

 • На основі нових дробово-диференціальних математичних моделей розроблені чисельні методи та обчислювальні алгоритми для моделювання динамічних процесів рівноважного і нерівноважного конвективно-дифузійного перенесення забруднень при фільтрації розчинних речовин у підземних водах.
  Створене математичне та алгоритмічне забезпечення дозволяє більш точно прогнозувати ступінь забруднення підземних вод.
 • Розроблено паралельні алгоритми для багатопроцесорних обчислювальних систем, зокрема кластерів з графічними процесорами, для моделювання динамічних процесів нерівноважної у часі конвективної дифузії забруднень при плоско-вертикальній та плановій фільтрації підземних вод.
  Отримані результаті дозволяють суттєво прискорити моделювання процесів фільтрації забруднень у водоносних горизонтах.
 • Створена паралельна для кластерних систем та мультиагентна архітектури реалізації алгоритму ройового інтелекту розв’язання оптимізаційних задач процесів фільтраційної консолідації.
  Реалізація запропонованої архітектури дозволяє прискорити автоматизований пошук рішень при проектуванні інженерних споруд для захисту від шкідливої дії підземних вод.
 • На основі методу скінченних елементів розроблено чисельні алгоритми для моделювання динамічного стану ґрунтових масивів з урахуванням гідротермічного режиму.
  Запропоновані алгоритми дозволяють більш адекватно оцінювати стійкість наземних споруд шляхом врахування температурного режиму. Отримані результати можуть бути використані при оцінюванні стійкості промислових, водогосподарських та гідротехнічних споруд, зокрема, побудованих на ґрунтових схилах, а також для прогнозування можливості виникнення аварійних ситуацій.
 • Методом скінченних різниць розроблено чисельно-аналітичний метод моделювання гармонічних хвильових процесів  в неоднорідних середовищах для різних граничних умов та умов спряження, що дозволяє більш адекватно враховувати особливості середовищ при дослідженні процесів поширення акустичних хвиль в неоднорідних хвилеводах.

Запропоновано і досліджено нові прикладні методи розв’язання складних задач двох важливих класів проблем комбінаторної оптимізації – задач передбачення третинної структури протеїнів та маршрутизації транспортних засобів.

Зокрема, розроблено, реалізовано програмно і досліджено наближені алгоритми розв’язання одного типу задач маршрутизації транспортних засобів з часовим вікнами. Запропоновано гібридний алгоритм розв’язання задачі маршрутизації транспортних засобів виділеного типу для суперкомп’ютера СКІТ. Для розв’язання із підвищеною точністю задачі прогнозування третинної структури згортання протеїну розроблено гібридну метаевристику, в якій як керуючу процедуру використано метод оптимізації мурашиними колоніями, а як підлеглу – алгоритм детермінованого локального пошуку.

Здійснено програмну реалізацію запропонованих алгоритмів для суперкомп’ютера СКІТ і проведено дослідження практичної ефективності на основі аналізу результатів обчислювальних експериментів із розв’язання серії тестових задач та реальних задач із відомих бібліотек.

Запропоновано і досліджено нові прикладні методи розв’язання складних задач двох важливих класів проблем комбінаторної оптимізації – задач передбачення третинної структури протеїнів та маршрутизації транспортних засобів.

Зокрема, розроблено, реалізовано програмно і досліджено наближені алгоритми розв’язання одного типу задач маршрутизації транспортних засобів з часовим вікнами. Запропоновано гібридний алгоритм розв’язання задачі маршрутизації транспортних засобів виділеного типу для суперкомп’ютера СКІТ. Для розв’язання із підвищеною точністю задачі прогнозування третинної структури згортання протеїну розроблено гібридну метаевристику, в якій як керуючу процедуру використано метод оптимізації мурашиними колоніями, а як підлеглу – алгоритм детермінованого локального пошуку.

Здійснено програмну реалізацію запропонованих алгоритмів для суперкомп’ютера СКІТ і проведено дослідження практичної ефективності на основі аналізу результатів обчислювальних експериментів із розв’язання серії тестових задач та реальних задач із відомих бібліотек.

Науково-технічні розробки відділу №150

 

1) «Розробка структури та архітектури апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва»
(6.05.2015-31.12.2015) у відповідності до результатів загальноакадемічного конкурсу науково-технічних проектів та розпорядження Президії НАН України від 24.04.2015 № 310, науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М. відповідальні виконавці: завідувач відділу 145 к.ф. — м.н. Тульчинський В.Г., с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Попов О.В.,  завідувач відділу ДНВП «Електронмаш» Ніколайчук О.О.

Мета проекту – розробити структуру та архітектуру апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, розробити склад інтелектуального програмного забезпечення комплексу та вимоги до системного програмного забезпечення і технічних засобів.

Короткий зміст. Під час виконання проекту планується: розробити структуру та архітектуру апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, розробити склад інтелектуального чисельного та прикладного програмного забезпечення комплексу та склад і вимоги до системного програмного забезпечення та вимоги до технічних засобів апаратно-програмного комплексу. При цьому будуть досліджені стан проблеми математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, розрахункові задачі, які виникають при математичному моделюванні в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва і наявні програмні засоби для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва.

2) «Розробка методів і програмних засобів на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин  тиску»
(1 етап: 2.03.2015-31.12. 2015) в рамках Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин („Ресурс”)», науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор  ХІМІЧ О.М., відповідальний виконавець: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Попов О.В.

Мета роботи: розробка алгоритмів та програмних засобів нового покоління для ефективної реалізації на комп’ютерах паралельної архітектури математичного моделювання кінетики напружено-деформованого та граничного станів зварних посудин тиску і трубопровідних конструкцій при багатопрохідному зварюванні та експлуатації.

Короткий зміст. Ідея проекту полягає в тому, щоб на алгоритмічно-програмному рівні врахувати особливості паралельної архітектури комп’ютерів та комп’ютерної арифметики для реалізації ефективних алгоритмів дослідження та розв’язання задач математичного моделювання в галузі зварювання. Під час виконання першого етапу проекту планується розробити нові паралельні методи, комп’ютерні алгоритми та програмні засоби розв’язування систем лінійних рівнянь надвеликої розмірності з оцінкою достовірності результатів для математичного моделювання напружено-деформованого стану зварних посудин тиску і трубопровідних конструкцій з дефектами стоншення стінок в рамках тривимірної моделі.

3) «Розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження лінійних систем зі стрічковою структурою даних на комп’ютерах гібридної архітектури (СКІТ-4)»
(23.03.2015-31.12.2015) в рамках програми наукових досліджень НАН України  «Розробка інтелектуальних суперкомп’ютерних систем сімейства СКІТ, забезпечення їх ефективного функціонування та створення інформаційних технологій, сучасного математичного, програмно-технічного забезпечення для розв’язання складних та надскладних науково-практичних задач (Інтелект)», науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М., відповідальні виконавці: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н.Попов О.В., с.н.с. відділу 150 к.ф.  — м.н. Чистякова Т.В.

Мета роботи: розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження та розв’язання лінійних систем зі стрічковою структурою матриць з наближеними даними на комп’ютерах гібридної архітектури, зокрема суперкомп’ютері СКІТ-4, що забезпечує автоматичне налаштування алгоритму, програми та топології комп’ютера на властивості комп’ютерних моделей задач та розв’язування з оцінками достовірності результатів при ефективному використанні комп’ютерних ресурсів.

Короткий зміст. В результаті виконання роботи буде створено інтелектуальну інформаційну систему для дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь зі стрічковою структурою матриць, яка дозволяє на мові предметної області формувати в комп’ютері задачу; автоматично досліджувати властивості її комп’ютерної моделі з наближеними даними; у відповідності до виявлених  властивостей  та з урахуванням математичних і технічних характеристик гібридного комп’ютера, спланувати обчислення на необхідних обчислювальних пристроях; побудувати  алгоритм  розв’язування;  формувати  конфігурацію комп’ютера для розв’язування задачі з мінімальними затратами машинного часу; синтезувати під цю конфігурацію  програму  паралельних обчислень; розв’язувати задачу; оцінювати достовірність отриманого комп’ютерного розв’язку.

4) «Розробити методи та алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження математичних моделей з розрідженими структурами даних» (1.1.2014-31.12.2018) за тематикою Міністерства освіти та НАН України з фундаментальних наукових досліджень з найважливіших проблем розвитку фізико-математичних і технічних наук, науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М., відповідальні виконавці: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н.Попов О.В., с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Чистякова Т.В.

Мета роботи: розробити методи та комп’ютерні алгоритми паралельних і розподілених обчислень для дослідження та розв’язування розрахункових задач, які виникають при математичному моделюванні в різних галузях науки, техніки, економіки тощо з розрідженими структурами даних.

Короткий зміст. В результаті виконання науково-дослідної роботи буде створено нові методи та алгоритми для автоматичного дослідження та розв’язування на паралельних і розподілених комп’ютерних системах задач обчислювальної математики з розрідженими структурами даних та наближеними даними, що дозволять суттєво підвищити продуктивність обчислень при розв’язуванні складних науково-технічних задач великого розміру. Результати роботи можуть бути використані в науково-дослідних і проектно-конструкторських організаціях, в учбових процесах для значного прискорення та впровадження науково-технічних розробок.

5) Наукова робота «Розробити методологію створення інтелектуального програмного забезпечення для дослідження та розв’язання задач науки і інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури»
(1.1.2015-31.12.2017) за відомчою тематикою НАН України, науковий керівник завідувач відділу 150, член-кореспондент НАН України, професор ХІМІЧ О.М., відповідальні виконавці: с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н.Попов О.В., с.н.с. відділу 150 к.ф. — м.н. Чистякова Т.В.

Мета роботи: розробити методологію створення (принципів і засобів організації та побудови) інтелектуального програмного забезпечення для автоматизації процесів дослідження та розв’язання комп’ютерних моделей задач основних класів обчислювальної математики з наближено-заданими вихідними даними для використання при розв’язуванні задач науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури.

Короткий зміст. В результаті виконання роботи буде розроблено методологію створення інтелектуального програмного забезпечення дослідження та розв’язування задач науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури, який забезпечить автоматизацію процесів дослідження та розв’язання задач з паралельною організацією обчислень з урахуванням математичних та технічних особливостей гібридного комп’ютера, а  саме декомпозицію задач та розподіл вихідних даних між обчислювальними пристроями, дослідження математичних властивостей комп’ютерних моделей задач з наближено заданими вихідними даними, перевірку відповідності властивостей задачі вибраному алгоритму, визначення оптимальної кількості обчислювальних пристроїв та мінімізацію комунікаційних втрат при реалізації обмінів інформацією між CPU та GPU для ефективного розв’язування задачі, розв’язання задачі з аналізом достовірності отриманих комп’ютерних результатів.

 • Розробка апаратно-програмного комплексу на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва 0115U002908
 • Розробити інтелектуальну інформаційну систему для автоматичного дослідження лінійних систем зі стрічковою структурою даних на комп’ютерах гібрідної архітектури (СКІТ-4) 0115U000887
 • Розробка методів і програмних засобів на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин тиску
  0115U000886
 • Розробка комп’ютерних алгоритмів та програмних засобів прогнозування несучої здатності зварних трубопроводів і посудин тиску з дефектами для комп’ютерів гібридної архітектури (травень – грудень 2017 року )
 • Інтелектуальні робочі станції Інпарком для розв’язування задач науки і інженерії
 • Математичне моделювання складних систем на основі суперкомп’ютерних технологій
 • Розробити методологію створення інтелектуального програмного забезпечення для дослідження та розв’язування задач науки та інженерії на комп’ютерах гібридної архітектури(2015-2017)
 • Розробити паралельні алгоритми розв’язування задач лінійної алгебри з розрідженими структурами даних на комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi
 • Розробка інтелектуального паралельного комп’ютера на процесорах нового покоління Intel Xeon Phi для задач науки та інженерії (II кв. – IV кв. 2017 року)
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
covid19
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Вибори директора
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
/ Об’яви
Урочисте засідання Вченої ради Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з нагоди  90-річчя від дня народження академіка Володимира Сергійовича …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

/ Об’яви
Із глибоким сумом сповіщаємо, що 21 лютого ц.р. на 70-му році пішов з життя завідувач віділу № 115 доктор фізико-математичних наук …
Read More

Пошта / Mail