НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Новини

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».

Доповідач:

Базилевич Юрій Миколайович, доктор фізико-математичних наук, доцент (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, м. Дніпро)

Тема: 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПО А.М. ЛЯПУНОВУ

Керівники семінару:

     академік НАН України Задірака В.К.

 

     член-кореспондент НАН України Хіміч О.М.

 

     доктор фіз.-мат. наук Гладкий А.В.

Вчений секретар:

     канд. фіз.-мат. наук Швідченко І.В. 

 

Семінар відбудеться 27 травня 2019 р. о 14.00 за адресою:
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3,
кімната 505. Телефон для довідок: 
(044) 526-02-88.

Шановні колеги!

21-25 травня 2019 р. відбудеться XV Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2019)«, присвячена 80-річчю академіка Ю.Г. Кривоноса.

Організатори конференції:

Причорноморське науково-дослідне товариство;

Херсонський національний технічний університет;

Вищий навчальний заклад «IT Step University»;

Університет Яна Євангеліста Пуркіне (Усті-над-Лабем, Чехія);

Люблінський університет технологій (Польща);

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України;

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН і МОН України (м.Київ)

 

Конференція відбудеться в с. Залізний Порт (Голопристанський район, Херсонська область, Україна).

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Аналіз та моделювання складних систем і процесів

 • Методи і засоби моделювання систем в умовах невизначеності
 • Проблеми ідентифікації моделей складних систем і процесів
 • Моделювання керованих складних систем
 • Моделювання динамічних об’єктів різної природи
 • Моделювання та прогнозування часових рядів
 • Інформаційні технології в освіті

Секція 2. Теоретичні та прикладні аспекти систем прийняття рішень

 • Методи прийняття рішень
 • Багатокритеріальні моделі прийняття рішень в умовах невизначеності
 • Експертні системи прийняття рішень
 • Методи штучного інтелекту в системах прийняття рішень
 • Програмне забезпечення та інструментальні засоби для синтезу систем прийняття рішень
 • Прикладні системи підтримки прийняття рішень

Секція 3. Обчислювальний інтелект та індуктивне моделювання

 • Індуктивні методи синтезу моделей
 • Комп’ютерна лінгвістика
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Мультиагентні системи
 • Нейронні мережі
 • Нечіткі системи
 • Еволюційні алгоритми
 • Штучні імунні системи
 • Байєсовські мережі
 • Гібридні системи
 • Фрактали та проблеми сінергетики
 • Розпізнавання образів та кластерний аналіз

Сайт конференції: http://isdmci.org.ua

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас на чергове засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ».

Керівники: акад. НАН України Сергієнко І.В., д-р техн. наук  Гуляницький Л.Ф., д-р фіз.-мат. наук Пепеляєв В.А.

Вчений секретар: д-р фіз.-мат. наук Горбачук В.М.

Доповідач: Ф.А. Шаріфов, доктор фіз.-мат.наук, Інститут кібернетик імені В.М.Глушкова НАН України.

Тема: «Розрізи в неорієнтованих графах: нові результати».

Семінар відбудеться 14 травня 2019 р., 14.00–15.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3, кімната 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 10.00 14 травня свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526-15-58.


Досліджено нові властивості розрізів в неорієнтованих графах, наведені різні моделі для задачі максимального розрізу на основі встановленої відповідності між розрізами в заданому графі і специфічними базами розширеного поліматроїда, асоційованого з цим графом.

Щодо задачі знаходження максимуму опуклої функції на компактній множині – розширеному поліматроїді, доведено, що довільна база розширеного поліматроїда, що є локальним максимумом, є оптимальним розв’язком задачі максимального розрізу, тобто локальні і глобальний максимуми збігаються за значенням цільової функції.

Запропоновано два алгоритми перетворення поточної бази до нової з метою поліпшення значень цільової функції. Встановлено еквівалентність задачі максимального розрізу на заданому графі до задачі знаходження мінімального розрізу, що відокремлює джерело і стік в мережі, побудованої відносно деякої бази розширеного поліматроїда. Сформульовано необхідні і достатні умови оптимальності розв’язку задачі максимального розрізу на неорієнтованих графах в термінах теорії потоків.

Інститут кібернетики підключений до баз даних EBSCOШановні колеги!

Повідомляємо, що в рамках програми НАН України щодо централізованого доступу до БД EBSCO Інститут кібернетики з 1 травня 2019 по 30 квітня 2020 року підключений до відповідних баз даних EBSCO.

Точка входу у пошукову систему: http://search.ebscohost.com

Інформація про ресурси:

http://www.informatio-ua.com (розділ е-Продукти)   (українською мовою),

https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete (англійською).

Нагадуємо, що Користувачі повинні дотримуватися правил Ліцензії, яка передбачає можливість використання повних текстів публікацій лише для наукових цілей і не передбачає комерційне використання отриманих матеріалів, будь-яке оприлюднення матеріалів шляхом публікацій на веб-сайтах, включення до інформаційних масивів БД, або розповсюдження через автоматизовані системи розсилки електронної пошти. Слід уникати також масового вивантаження статей, в тому числі з використанням систем автоматизації. У випадку зафіксованих порушень Провайдер, крім дій юридичного порядку, залишає за собою право припинення доступу до ресурсу для Установи- передплатника.

Ми пропонуємо проведення методичного семінару про використання системи. Дата проведення семінару буде оголошена додатково.

Довідки за телефоном: 36-38 (вн.), Гавриленко Олена Володимирівна, кімн. 710, корпус 1.

15-20 квітня 2019 р. на базі ДВНЗ «Ужгородський національний університет» відбувся Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення», організаторами якого стали МОН України, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

В рамках Симпозіуму були проведені IX Міжнародна школа-семінар «Теорія прийняття рішень» та V Міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)».

Розвиток комп’ютерної математики, штучного інтелекту та інформаційних технологій обумовлюють перехід на нову ступінь розвитку теорії прийняття рішень і підходів до використання її результатів на практиці. Розгляд окремих проблем і методів їх вирішення замінюється системним дослідженням процесів і об’єктів, залученням і взаємопроникненням знань із різних наукових дисциплін, чим, зокрема, пояснюється об’єднання під егідою Міжнародного наукового симпозіуму «Інтелектуальні рішення» школи-семінару «Теорія прийняття рішень» та конференції «Обчислювальний інтелект».

Відкрив Симпозіум проректор УжНУ з наукової роботи Ігор Студеняк, який побажав учасникам плідної праці, зауваживши, що колектив та керівництво раді бачити гостей в стінах університету.

Про Міжнародний науковий симпозіум "Інтелектуальні рішення"

Ігор Студеняк /світлина з сайту https://mediacenter.uzhnu.edu.ua

Декан математичного факультету Михайло Повідайчик привітав учасників заходу та додав, що конференція стала доброю традицією, адже ще з 2002 року збирає в Ужгороді провідних фахівців у цій галузі. Одне із головних завдань Симпозіуму, на його думку, полягає у професійній підготовці молодих учених.

Про Міжнародний науковий симпозіум "Інтелектуальні рішення"

Михайло Повідайчик /світлина з сайту https://mediacenter.uzhnu.edu.ua

У відкритті симпозіуму взяв участь вчений у галузі автоматичних систем управління, професор із Інституту прикладного системного аналізу (НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського») Юрій Зайченко, який, до слова, нещодавно відзначив своє 77-річчя. Він відзначив, що йому приємно брати участь у такому представницькому форумі і побажав присутнім творчої роботи, цікавих дискусій і нових наукових зв’язків.

Про Міжнародний науковий симпозіум "Інтелектуальні рішення"

Юрій Зайченко /світлина з сайту https://mediacenter.uzhnu.edu.ua

Завідувач відділу Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, професор КНУ ім. Т. Шевченка Леонід Гуляницький передав учасникам Симпозіуму вітання від київських колег, зокрема, дирекції Інституту кібернетики. Також зазначив: «Наука має синергетичний, системний підхід і міждисциплінарний характер. Тому об’єднання двох відомих наукових заходів під «парасолькою» Симпозіуму є логічним та продуктивним».

Про Міжнародний науковий симпозіум "Інтелектуальні рішення"

Леонід Гуляницький /світлина з сайту https://mediacenter.uzhnu.edu.ua

Долучилися до вітань і співголови оргкомітету Симпозіуму завідувач кафедри інтелектуальних та інформаційних систем професор КНУ ім. Т. Шевченка Віталій Снитюк та професор УжНУ Микола Маляр, які висловили сподівання на плідну працю та розвинули думку, чому науковці вирішили об’єднатися для проведення цього симпозіуму.

Про Міжнародний науковий симпозіум "Інтелектуальні рішення"

Микола Маляр, Віталій Снитюк (співголови Оргкомітету)

Один із ініціаторів проекту, професор КНУ ім. Т. Шевченка Олексій Волошин, наголошуючи на актуальності таких заходів, зазначив, що «прийняття рішень без інтелекту неможливі». Також висловив сподівання, що до роботи ще активніше долучатиметься наукова молодь.

Про Міжнародний науковий симпозіум "Інтелектуальні рішення"

Олексій Волошин /світлина з сайту https://mediacenter.uzhnu.edu.ua

Робота Симпозіуму проходила за такими основними напрямами:

 • Методологічні основи теорії прийняття рішень.
 • Математичні моделі та методи підтримки прийняття і оптимізації рішень та їх застосування.
 • Інтелектуальні системи та інформаційні технології підтримки прийняття рішень.
 • Теоретичні та методологічні аспекти інтелектуальних обчислень.
 • Прикладні застосування інтелектуальних обчислень.
 • Методологічні засади та програмні системи електронної освіти.

Було заслухано 14 пленарних доповідей, а також 38 секційних в рамках Міжнародної школи-семінару «Теорія прийняття рішень» та 41 секційну – в рамках Міжнародної конференції «Обчислювальний інтелект».

Про Міжнародний науковий симпозіум "Інтелектуальні рішення"

На одному із пленарних засідань Симпозіуму

В роботі Симпозіуму взяли участь науковці та викладачі із практично всіх областей України, а також науковці із Австрії, Азербайджана, Канади, Молдови, Росії, Словаччини, Угорщини та Франції.

Подані учасниками матеріали доповідей до початку Симпозіуму були видані у вигляді двох наукових збірників:

Міжнародний науковий симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ. Теорія прийняття рішень (за.ред.Л.Ф.Гуляницького). Мат. ІХ Міжн. школи-семінару, 15-20 квітня 2019 р., Ужгород /М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»та ін. – Ужгород, 2019. – 236 с.

Міжнародний науковий симпозіум «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ. Обчислювальний інтелект (за.ред.В.Є.Снитюка). Мат. V Міжн. науково-практичної конф., 15-20 квітня 2019 р., Ужгород /М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»та ін. – Ужгород, 2019. – 316 с.

Про Міжнародний науковий симпозіум "Інтелектуальні рішення"

Праці Симпозіуму

Участь у Симпозіумі широкого кола науковців, зокрема, в сфері оптимізації, математичного моделювання, обчислювальної математики, диференціальних рівнянь, теорії ймовірності, математичної економіки, матиме синергетичний ефект і сприятиме вирішенню багатьох нагальних питань теорії прийняття рішень та обчислювального інтелекту, а також проблем застосування розробленого і апробованого математичного апарату в різних прикладних сферах.

Як вітчизняні, так і зарубіжні науковці відзначили високий науковий рівень зроблених доповідей та важливість прикладних результатів і висловили побажання продовжити проведення подібних зібрань учених та викладачів у майбутньому.

Ще інформація про Симпозіум:

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4954

https://mediacenter.uzhnu.edu.ua/news/v-uzhnu-naukovtsi-providnyh-vyshiv-krayiny-obgovoryuyut-perspektyvy-obchyslyuvalnogo-intelektu/2019-04-18-32150?fbclid=IwAR0DBlciT5j3D6bKy0a17kxTbfPCYv5VFshdOVAo4cWi490b5acWUM3vwbQ

Шановні колеги!

Запрошуємо вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники – академік Ю.М.Єрмольєв, член-кореспондент НАН України П.С.Кнопов).

Доповідач: К.В.Ральченко (к.ф.-м.н., доцент кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики Київського національного університету імені Т.Шевченка)

Тема: «Стохастичний аналіз та статистичне оцінювання для дробових і споріднених процесів»

Введено і досліджено мультидробовий процес Пуассона, мультистійкий субординатор, дробові броунівські та пуассонівські процеси у неевклідових просторах, доведено функціональні граничні теореми для таких процесів. Доведено теореми існування та єдиності розв’язків для стохастичних рівнянь теплопровідності, керованих дробовим броунівським рухом та вінерівським процесом. Розроблено ряд нових методів оцінювання параметрів у моделях зі стохастичною волатильністю, а також у дифузійних та регресійних моделях, які містять дробовий броунівський рух та його узагальнення.

Засідання відбудеться 10 квітня 2019 р., 14.00–15.00, за адресою: проспект Глушкова 40, корпус 3, кімната 507.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 11.00 10 квітня свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу Serg.Shpyga@gmail.com

Телефон для довідок: (044) 5261558

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».

Доповідач:

Барболіна Тетяна Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент (Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава)

Тема: 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ КОМБІНАТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НА РОЗМІЩЕННЯХ: ДЕТЕРМІНОВАНІ ТА СТОХАСТИЧНІ ЗАДАЧІ

Керівники семінару:

          академік НАН України Задірака В.К.

          член-кореспондент НАН України Хіміч О.М.

          доктор фіз.-мат. наук Гладкий А.В.

Вчений секретар:

          канд. фіз.-мат. наук Швідченко І.В. 

Семінар відбудеться 9 квітня 2019 р. о 14.00 за адресою:
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3,
кімната 505. Телефон для довідок: 
(044) 526-02-88.

 

П.І.Стецюк виступив з доповіддю «Субградієнтні методи Шора в задачах енергетики»

У рамках співробітництва між Інститутом кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України (ІК НАНУ) та Інститутом проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова НАН України (ІПМЕ НАНУ) 6 березня 2019 р. д.ф.-м.н., завідувач відділу П.І.Стецюк виступив з доповіддю «Субградієнтні методи Шора в задачах енергетики» на семінарі в ІПМЕ НАНУ за участю керівників ІПМЕ НАНУ і провідних експертів з енергетики.

З боку ІК НАНУ у семінарі взяли участь також д.ф.-м.н., с.н.с. В.М.Горбачук, н.с. О.П.Лиховид, пр.інж.-пр. В.О.Жидков.

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».

Доповідачі:

Коваленко Борис Анатолійович (ООО «GlobalLogic Ukraine», м. Київ)

Кудін Антон Михайлович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник (фізико-технічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний банк України м. Київ).

Тема: «ОБЧИСЛЕННЯ НА БЛОКЧЕЙН-СИСТЕМАХ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ».

Керівники семінару:

     академік НАН України Задірака В.К.

     член-кореспондент НАН України Хіміч О.М.

     доктор фіз.-мат. наук Гладкий А.В.

Вчений секретар:

     канд. фіз.-мат. наук Швідченко І.В. 

Семінар відбудеться 26 лютого 2019 р. о 14.00 за адресою:

м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3,

кімната 505. Телефон для довідок: (044) 526-02-88.

 

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Системний аналіз та інформаційні технології в економіці та державному управлінні» (керівники – академік НАН України І.В.Сергієнко, д.т.н. Л.Ф.Гуляницький, д.ф.-м.н. В.А.Пепеляєв; вчений секретар – д.ф.-м.н. В.М.Горбачук).

Доповідач: B.Peters (Associate Professor, Communication, University of Tulsa, OK, USA)

Тема: презентація книги Peters B. How not to network a nation: the uneasy history of the Soviet Internet. ­– MIT Press, 2016. — 312 p. (включена до 20 найкращих книг світу 2016 р. за журналом Nature – Nature’s “Top 20 Books of 2016”)

Глушковські читання: «Instead of a national network, dozens and then hundreds of local computer centers were built in the late 1960s and 1970s, and never connected»

(http://fsp.kpi.ua/wp-content/uploads/2016/02/Peters-Soviet-Internet-Paper-2015-11-19-.pdf)

Семінар відбудеться 07 лютого 2019 р., 14.15–15.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 1, кімната 803 (Меморіальна кімната В.М.Глушкова)

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 12.00 07 лютого свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526-15-58.

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail