НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Новини

1 2 3 5

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк; вчений секретар — к.ф.-м.н. О.А.Березовський).

Доповідач: В.І.Норкін (д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України).

Тема: «Узагальнені градієнти в задачах динамічної оптимізації, оптимального управління та машинного навчання».

З єдиних позицій розглядаються негладкі неопуклі задачі динамічної оптимізації, оптимального управління (в дискретному часі), в тому числі управління зі зворотним зв’язком, і машинного навчання. Простежується аналогія між задачами управління дискретними динамічними системами та задачами навчання багатошарових нейронних мереж з негладкими цільовими функціоналами. Обґрунтовано методи обчислення узагальнених градієнтів для таких систем на основі функцій Гамільтона-Понтрягіна. Градієнтні (стохастичні) алгоритми оптимального управління і навчання поширюються на неопуклі негладкі системи. Роботу стохастичних градієнтних алгоритмів проілюстровано на задачі багатокласової лінійної класифікації.

Семінар відбудеться 05 листопада 2019 р., 14.30–15.30, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 12.00 05 листопада свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526-15-58.

19 жовтня 2019 року на вісімдесят п’ятому році життя перестало битися серце видатного вченого, академіка НАН України, доктора фізико-математичних наук, доктора технічних наук, професора Коваленка Ігоря Миколайовича.

Ігор Миколайович – видатний український математик у галузі теорії ймовірностей та її практичного застосування. Він створив широко знану в Україні та за кордоном наукову школу з теорії надійності та криптографії.

Народився Ігор Миколайович 16 березня 1935 року в Києві. Після закінчення механіко-математичного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка працював в Обчислювальному центрі АН УРСР. У 1957-1960 рр. навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР під керівництвом академіка АН УРСР Б.В. Гнєденка. У 1962-1971 працював в оборонному інституті в Москві. У 1971-2016 рр. – завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, у 1994-1995 рр. – академік-секретар Відділення інформатики НАН України.

Автор 25 монографій та понад 200 статей. Поряд із плідною науковою та активною педагогічною діяльністю Ігор Миколайович виконував значний обсяг науково-організаційної роботи. Понад 35 років викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Московському інституті електронного машинобудування та КВІРТУ ППО. Він був членом експертних рад Комітету з Державних премій СРСР та УРСР, редколегії наукового часопису «Дискретная математика» та редактором розділу реферативного журналу «Математика». Ігор Миколайович був членом спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів, редакційних колегій, зокрема журналів «Доповіді НАН України», «Кибернетика и системный анализ».

І.М. Коваленко – академік НАН України за спеціальністю «математична теорія надійності» з 1978 р. (член-кореспондент з 1972 р.). Його наукові досягнення відзначені Державною премією СРСР, Державною премією УССР та Державною премією України у галузі науки і техніки, преміями імені В.М. Глушкова та В.С. Михалевича.

Ігор Миколайович був надзвичайно працьовитою, наполегливою, порядною та щирою людиною. Він був компетентним керівником та завдяки людським якостям, професійному досвіду та знанням користувався великою повагою серед колег.

Висловлюємо глибокі співчуття сім’ї, близьким та колегам Коваленка Ігоря Миколайовича!

 

Відспівування академіка НАН України Коваленка Ігоря Миколайовича відбудеться 22 жовтня об 11:00 у Володимирському соборі, прощання о 12:30 в холі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова, о 14:00 на Байковому кладовищі.

 

Дирекція Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання».

Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні проблеми штучного інтелекту».

Дата проведення — 29.11.2019 року.

Подробиці — в інформаційному листі.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк; вчений секретар — к.ф.-м.н. О.А.Березовський).

Доповідач: С.І.Доценко (к.ф.-м.н., доцент факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Т.Шевченка).

Тема: «Обрані питання аналізу даних».

Семінар відбудеться 09 жовтня 2019 р., 14.00–15.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 12.00 09 жовтня свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526-15-58.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».

Доповідач:

Зайцев Дмитро Анатолійович, доктор технічних наук, професор  (Одеський державний екологічний університет).

Тема: 

КОМПОЗИЦИЯ КЛАНОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АРХИТЕКТУРАХ

Керівники семінару:

     академік НАН України Задірака В.К.

 

     член-кореспондент НАН України Хіміч О.М.

 

     доктор фіз.-мат. наук Гладкий А.В.

Вчений секретар:

     канд. фіз.-мат. наук Швідченко І.В. 

 

Семінар відбудеться 8 жовтня 2019 р. о 14.00 за адресою:
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3,
кімната 505. Телефон для довідок: 
(044) 526-02-88.

Завершилися вступні іспити до аспірантури Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Рейтинговий список вступників – за посиланням: http://incyb.kiev.ua/aspirantura/

Шановні колеги!

24–27 вересня 2019 року на базі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України відбудеться Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвячений 50-річчю від дня проведення І симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів. 

ОРГАНІЗАТОРИ І СПОНСОРИ СИМПОЗІУМУ

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ПАТ «Інститут інформаційних технологій» (м. Харків)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ СИМПОЗІУМУ

1.     Загальна теорія оптимізації обчислень.
2.     Наближення та відновлення функцій і функціоналів.
3.     Цифрова обробка сигналів та зображень.
4.     Розв’язування рівнянь.
5.     Системний аналіз, оптимізація, математичне програмування.
6.     Методи захисту інформації.
7.     Прикладні задачі.

Детальну інформацію про симпозіум можна переглянути на сайті: http://iscopt.com.ua/index.php/uk/

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».

 

Доповідач:

Семенов Василь Юрійович, кандидат фізико-математичних наук (ООО «Дельта» СПЕ)

Тема: 

РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ТА ЗАДАЧ МІНІМІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

 

Керівники семінару:

     академік НАН України Задірака В.К.

 

     член-кореспондент НАН України Хіміч О.М.

 

     доктор фіз.-мат. наук Гладкий А.В.

Вчений секретар:

     канд. фіз.-мат. наук Швідченко І.В. 

 

 

Семінар відбудеться 3 вересня 2019 р. о 14.00 за адресою:
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3,
кімната 505. Телефон для довідок: 
(044) 526-02-88.

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».

Доповідач:

Попов Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

 Тема: 

КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ З РОЗРІДЖЕНИМИ СТРУКТУРАМИ ДАНИХ

Керівники семінару:

    академік НАН України Задірака В.К.

     член-кореспондент НАН України Хіміч О.М.

 

     доктор фіз.-мат. наук Гладкий А.В.

Вчений секретар:

     канд. фіз.-мат. наук Швідченко І.В. 

 

Семінар відбудеться 25 червня 2019 р. о 14.00 за адресою:
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3,
кімната 505. Телефон для довідок: 
(044) 526-02-88.

 

Працівники Інституту кібернетики прийняли участь у створенні системи автоматизованого проектування, що використовувалась при розробці унікального важкого транспортного літака Ан-124.

1 2 3 5
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail