НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Новини

1 2 3 6

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Тема доповіді: “МОДЕЛЬНИЙ СПОСІБ РОЗРОБКИ АЛГОРИТМІВ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ”.

Доповідач: д.ф.-м.н. Летичевський Олександр Олександрович

Семінар відбудеться 22 січня 2020 р. об 11.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 304. Запрошуються усі бажаючі.

Телефон для довідок: (044) 526 00 58.

ПОЗДОРОВЛЯЄМО ЛАУРЕАТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ у галузі науки і техніки  за 2019 рік:

ГАЛБУ Євгена Федоровича, 

ЄРШОВА Сергія Володимировича,

ПОПОВА Олександра Володимировича,

СКОБЕЛЄВА Володимира Геннадійовича,

ТУЛЬЧИНСЬКОГО Вадима Григоровича,

ЛЕТИЧЕВСЬКОГО Олександра Олександровича

Бажаємо здоров’я, творчої наснаги й здобутків у праці, добробуту та благополуччя!

З Новим Роком! Новий рік нехай принесе тільки добрі події, яскраві моменти в житті, щастя, здійснення всіх надій і поставлених цілей.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк; вчений секретар — к.ф.-м.н. О.А.Березовський).

Доповідач: д.ф.-м.н. П.І.Стецюк (д.ф.-м.н., завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України).

Тема: «Узагальнений метод еліпсоїдів та його реалізаціяї».

Буде розглянуто B- та H-форми узагальненого методу еліпсоїдів та його часткових випадків, одним із яких є класичний метод еліпcоїдів Юдіна-Немировського-Шора. Буде наведено алгоритм (програму) emshor та результати його збіжності для знаходження єдиної точки мінімуму яружної негладкої функції. Увага буде приділена ролі методу еліпсоїдів в теорії складності задач математичного програмування.

Доповідь буде грунтуватися на презентаціях:

  1. Stetsyuk P.I., Fischer A., Khomyak O.N. The generalized ellipsoid method and its implementation // X International Conference Optimization and Applications (OPTIMA–2019) (Petrovac, Montenegro, September 30 – October 4, 2019.
    http://incyb.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/11/stetsyuk-2019-10-02.pdf
  2. Стецюк П.И. Метод эллипсоидов с берегов Днепра // XV міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2017)» (м.Дніпро, 22–24 листопада 2017 р.)
    http://incyb.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/07/stetsyuk-22-11-2017c.pdf
  3. Стецюк П.И. Метод эллипсоидов для разделения двух выпуклых множеств // Cеминар «Образный компьютер» (г.Киев, 24 июня 2014 г.)
    http://www.irtc.org.ua/image/app/webroot/Files/presentations/Institute%20of%20Cibernetics/Stetsyuk-24-06-2014.pdf
Семінар відбудеться 24 грудня 2019 р., 14.30–15.30, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 14.00 24 грудня свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526 1558.

10 грудня 2019 року в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 40) відбудеться розширене урочисте засідання Вченої ради, присвячене 100-річчю від дня народження засновника української і радянської школи програмування члена-кореспондента НАН України Катерини Ющенко (1919-2001).

Урочисте засідання Вченої ради ІК імені В.М. Глушкова, присвячене 100-річчю від дня народження К.Л. ЮщенкоЖиття Катерини Ющенко порівнюють із долею великої англійки Ади Лавлейс, яка вважається першим програмістом у світі. Разом із Віктором Глушковим Катерина Ющенко стояла у першій ланці засновників Інституту кібернетики НАН України і назавжди пов’язала з ним своє життя.

Катерина Ющенко розпочала наукову діяльність 1946 року у Львівському відділенні Інституту математики АН УРСР. Перший цикл досліджень здійснила в галузі теорії ймовірностей та математичної статистики. Отримала важливі результати, які знайшли застосування у квантовій механіці та стали класичними.

Із 1954 р. у зв’язку зі створенням в Києві першої на континенті Європи електронної лічильної машини «МЕЛМ» і нагальною потребою подальшого розвитку електронно-обчислювальної техніки в країні виникла потреба програмування алгоритмів, призначених для розв’язання важливих задач балістики для ракетно-космічних комплексів, розрахунків плану виробництва й випуску продукції тощо.

За короткий час Катерина Логвинівна стала провідним фахівцем з програмування в Україні, першим доктором фізико-математичних наук, якому цей ступінь присвоєний за роботи з програмування. Важливий етап в її науковій діяльності пов’язаний з дослідженнями та розробками в галузі «адресного програмування». Вона запропонувала одну з перших у світовій практиці мов програмування – Адресну мову, конструкції якої увійшли до сучасних мов як класичні структури.

Висунуті на цьому етапі ідеї отримали подальший розвиток у роботах її учнів і сформувалися в окремі напрями теорії та технології програмування, що отримали міжнародне визнання. Під її керівництвом та за безпосередньою участю створено низку інструментально-технологічних комплексів для розроблення програмного забезпечення.

Для вирішення проблеми мобільності програм від 1970-х рр. у співавторстві з зарубіжними колегами Катерина Ющенко активно працювала над стандартизацією мов програмування. Під її керівництвом створено Держстандарт мови КОБОЛ, розроблено стандарти мов ФОРТРАН, АЛГОЛ-68, АДА, ФОРТРАН-77, Паскаль, ПЛ/1, Сі.

Запрошуються всі зацікавлені.

З питаннями звертатися за телефоном (044) 526 41 78

Співробітники Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова виступили з пленарними доповідями 20 листопада 2019 р. у м.Дніпро на відкритті ХVІI Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2019», організованій факультетом прикладної математики Дніпровського національного університету (ДНУ) імені Олеся Гончара:

Співробітники Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова виступили на ХVІI Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2019»

д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України Юрій Крак — з доповіддю «Метод класифікації даних на основі багатовимірного шкалювання та кусково-лінійного розділення»;

Співробітники Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова виступили на ХVІI Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2019»д.ф.-м.н. Петро Стецюк, к.ф.-м.н. Олександр Ткаченко (ДП «Івченко-Прогрес») — з доповіддю «r-Алгоритми для моделювання криволінійних обводів та профілів з використанням графіків кривини»;

Співробітники Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова виступили на ХVІI Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2019»д.ф.-м.н. Василь Горбачук — з доповіддю «До економічної організації децентралізації».

Конференцію відкрили проректор з наукової роботи ДНУ імені О.Гончара д.х.н. Сергій Оковитий і декан факультету прикладної математики д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України Олена Кісельова.

Співробітники Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова виступили на ХVІI Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем MPZIS-2019»Цього року до оргкомітету конференції надійшло понад 170 тез доповідей від представників навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та організацій, підприємницьких структур України та інших країн світу.

http://www.dnu.dp.ua/news/3652

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк; вчений секретар — к.ф.-м.н. О.А.Березовський).

Доповідач: В.В.Семенов (д.ф.-м.н., професор кафедри обчислювальної математики факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Т.Шевченка).

Тема: «Децентралізовані розподілені алгоритми оптимізації».

Буде зроблено огляд основних методів децентралізованої розподіленої опуклої оптимізації та розглянуто техніку доведення збіжності децентралізованого субградієнтного методу.

Семінар відбудеться 26 листопада 2019 р., 14.30–15.30, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 14.00 26 листопада свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу stetsyukp@gmail.com

Телефон для довідок: (044) 526 2168.

Із глибоким сумом сповіщаємо, що 13 листопада ц.р. на 99-му році пішов з життя відомий вчений в галузі кібернетики та обчислювальної техніки, член-кореспондент НАН України, академік Міжнародної Академії інформатизації, доктор технічних наук, професор Малиновський Борис Миколайович.

 

Б.М.Малиновський у 1953 році захистив кандидатську дисертацію, у 1964 році став доктором технічних наук. З 1962 р. — керівник відділення кібернетичної техніки і завідувач відділом управляючих машин в Інституті кібернетики АН УРСР. У 1969 році обраний членом-кореспондентом Академії наук України. Уся діяльність Б.М.Малиновського в Академії наук — майже 60 років — пов’язана з обчислювальною технікою, починаючи з перших років її розвитку.

Б.М. Малиновський автор і співавтор понад 200 наукових праць і винаходів в області комп’ютерної науки і техніки. Підготував 10 докторів і понад 40 кандидатів наук, організував активно діючий Благодійний фонд історії і розвитку комп’ютерної науки і техніки при Київському Будинку вчених НАН України.

Б.М. Малиновський двічі лауреат Державної премії України, премій Президії Національної академії наук України імені С.О.Лебедєва та імені В.М.Глушкова, премії імені В.І.Вернадського. Він заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений орденами Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора, Вітчизняної війни І і ІІ ступеня, Червоної Зірки, Богдана Хмельницького, медалями «За бойові заслуги», «За оборону Москви», «За перемогу над Німеччиною», відзначений Почесною грамотою Верховної Ради УРСР і Почесною грамотою Верховної Ради України.

Борис Миколайович був доброзичливою, скромною і глибоко порядною людиною. Висловлюємо глибокі співчуття сім’ї, близьким та колегам Бориса Миколайовича!

Прощання з Б.М. Малиновським відбудеться у п’ятницю, 15 листопада 2019 року в холі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України об 11.00.

 

Дирекція Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк; вчений секретар — к.ф.-м.н. О.А.Березовський).

Доповідач: В.І.Норкін (д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України).

Тема: «Узагальнені градієнти в задачах динамічної оптимізації, оптимального управління та машинного навчання».

З єдиних позицій розглядаються негладкі неопуклі задачі динамічної оптимізації, оптимального управління (в дискретному часі), в тому числі управління зі зворотним зв’язком, і машинного навчання. Простежується аналогія між задачами управління дискретними динамічними системами та задачами навчання багатошарових нейронних мереж з негладкими цільовими функціоналами. Обґрунтовано методи обчислення узагальнених градієнтів для таких систем на основі функцій Гамільтона-Понтрягіна. Градієнтні (стохастичні) алгоритми оптимального управління і навчання поширюються на неопуклі негладкі системи. Роботу стохастичних градієнтних алгоритмів проілюстровано на задачі багатокласової лінійної класифікації.

Семінар відбудеться 05 листопада 2019 р., 14.30–15.30, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 12.00 05 листопада свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526-15-58.

19 жовтня 2019 року на вісімдесят п’ятому році життя перестало битися серце видатного вченого, академіка НАН України, доктора фізико-математичних наук, доктора технічних наук, професора Коваленка Ігоря Миколайовича.

Ігор Миколайович – видатний український математик у галузі теорії ймовірностей та її практичного застосування. Він створив широко знану в Україні та за кордоном наукову школу з теорії надійності та криптографії.

Народився Ігор Миколайович 16 березня 1935 року в Києві. Після закінчення механіко-математичного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка працював в Обчислювальному центрі АН УРСР. У 1957-1960 рр. навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР під керівництвом академіка АН УРСР Б.В. Гнєденка. У 1962-1971 працював в оборонному інституті в Москві. У 1971-2016 рр. – завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, у 1994-1995 рр. – академік-секретар Відділення інформатики НАН України.

Автор 25 монографій та понад 200 статей. Поряд із плідною науковою та активною педагогічною діяльністю Ігор Миколайович виконував значний обсяг науково-організаційної роботи. Понад 35 років викладав у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Московському інституті електронного машинобудування та КВІРТУ ППО. Він був членом експертних рад Комітету з Державних премій СРСР та УРСР, редколегії наукового часопису «Дискретная математика» та редактором розділу реферативного журналу «Математика». Ігор Миколайович був членом спеціалізованих вчених рад з присудження наукових ступенів, редакційних колегій, зокрема журналів «Доповіді НАН України», «Кибернетика и системный анализ».

І.М. Коваленко – академік НАН України за спеціальністю «математична теорія надійності» з 1978 р. (член-кореспондент з 1972 р.). Його наукові досягнення відзначені Державною премією СРСР, Державною премією УССР та Державною премією України у галузі науки і техніки, преміями імені В.М. Глушкова та В.С. Михалевича.

Ігор Миколайович був надзвичайно працьовитою, наполегливою, порядною та щирою людиною. Він був компетентним керівником та завдяки людським якостям, професійному досвіду та знанням користувався великою повагою серед колег.

Висловлюємо глибокі співчуття сім’ї, близьким та колегам Коваленка Ігоря Миколайовича!

 

Відспівування академіка НАН України Коваленка Ігоря Миколайовича відбудеться 22 жовтня об 11:00 у Володимирському соборі, прощання о 12:30 в холі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова, о 14:00 на Байковому кладовищі.

 

Дирекція Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

1 2 3 6
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Тема …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail