НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Об’яви

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк; вчений секретар — к.ф.-м.н. О.А.Березовський).

Доповідач: В.І.Норкін (д.ф.-м.н., провідний науковий співробітник Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України).

Тема: «Узагальнені градієнти в задачах динамічної оптимізації, оптимального управління та машинного навчання».

З єдиних позицій розглядаються негладкі неопуклі задачі динамічної оптимізації, оптимального управління (в дискретному часі), в тому числі управління зі зворотним зв’язком, і машинного навчання. Простежується аналогія між задачами управління дискретними динамічними системами та задачами навчання багатошарових нейронних мереж з негладкими цільовими функціоналами. Обґрунтовано методи обчислення узагальнених градієнтів для таких систем на основі функцій Гамільтона-Понтрягіна. Градієнтні (стохастичні) алгоритми оптимального управління і навчання поширюються на неопуклі негладкі системи. Роботу стохастичних градієнтних алгоритмів проілюстровано на задачі багатокласової лінійної класифікації.

Семінар відбудеться 05 листопада 2019 р., 14.30–15.30, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 12.00 05 листопада свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526-15-58.

Шановні колеги!

Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання».

Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні проблеми штучного інтелекту».

Дата проведення — 29.11.2019 року.

Подробиці — в інформаційному листі.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк; вчений секретар — к.ф.-м.н. О.А.Березовський).

Доповідач: С.І.Доценко (к.ф.-м.н., доцент факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Т.Шевченка).

Тема: «Обрані питання аналізу даних».

Семінар відбудеться 09 жовтня 2019 р., 14.00–15.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 12.00 09 жовтня свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526-15-58.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».

Доповідач:

Зайцев Дмитро Анатолійович, доктор технічних наук, професор  (Одеський державний екологічний університет).

Тема: 

КОМПОЗИЦИЯ КЛАНОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ НА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АРХИТЕКТУРАХ

Керівники семінару:

     академік НАН України Задірака В.К.

 

     член-кореспондент НАН України Хіміч О.М.

 

     доктор фіз.-мат. наук Гладкий А.В.

Вчений секретар:

     канд. фіз.-мат. наук Швідченко І.В. 

 

Семінар відбудеться 8 жовтня 2019 р. о 14.00 за адресою:
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3,
кімната 505. Телефон для довідок: 
(044) 526-02-88.

Шановні колеги!

24–27 вересня 2019 року на базі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України відбудеться Міжнародний науковий симпозіум «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLVI)», присвячений 50-річчю від дня проведення І симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності та ефективності обчислювальних алгоритмів. 

ОРГАНІЗАТОРИ І СПОНСОРИ СИМПОЗІУМУ

Міністерство освіти і науки України
Національна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
ПАТ «Інститут інформаційних технологій» (м. Харків)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ СИМПОЗІУМУ

1.     Загальна теорія оптимізації обчислень.
2.     Наближення та відновлення функцій і функціоналів.
3.     Цифрова обробка сигналів та зображень.
4.     Розв’язування рівнянь.
5.     Системний аналіз, оптимізація, математичне програмування.
6.     Методи захисту інформації.
7.     Прикладні задачі.

Детальну інформацію про симпозіум можна переглянути на сайті: http://iscopt.com.ua/index.php/uk/

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Аспірантура Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України проводить набір на навчання на 2019-2023 роки

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України  № 966 від 11.08.2016 р. та ліцензії на провадження освітньої діяльності,  Інститут кібернетики здійснює підготовку аспірантів за такими спеціальностями:

113 Прикладна математика: ліцензійний обсяг – 5 осіб,

місця за державним замовленням – 4 особи,

гарант освітньо-наукової програми – академік НАН України Сергієнко І.В.

122 Комп’ютерні науки: ліцензійний обсяг – 5 осіб,

місця за державним замовленням – 4 особи,

гарант освітньо-наукової програми – академік НАН України Палагін О.В.;

 

123 Комп’ютерна інженерія: ліцензійний обсяг – 5 осіб,

місця за державним замовленням – 1 особа,

гарант освітньо-наукової програми – член-кореспондент НАН України Боюн В.П.

 

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу до аспірантури, а саме:

  • заяву на ім’я директора Інституту кібернетики;
  • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури  навчається або працює;
  • 4 фотокартки 3×4;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
  • реферат з обраної спеціальності (за відсутності наукових праць і винаходів);
  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу.
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • копію паспорта;
  • довідку з постійного місця реєстрації (в разі, якщо немає відмітки про реєстрацію в  паспорті);
  • міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1 – С2 (за наявності);

Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015 року;

Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступниками особисто.

Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури очної (денної) форми навчання проводяться в такий термін:

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів19 серпня 2019 року
Закінчення прийому заяв і документів10 вересня 2019 року
Оприлюднення    рейтингового списку вступників із зазначенням  рекомендованих до  зарахування  за  кошти державного бюджетудо 01 жовтня 2019 року

 

Строки та час проведення вступних випробувань:

Спеціальність 122,123

Спеціальність 113

Іноземна мова

 

17 вересня 2019 р. о 10-00

19 вересня 2019 р. о 10-00

23 вересня 2019 р. о 10-00

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

   До 31 жовтня 2019 року
Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

До 31 жовтня 2019 року
Початок навчання в аспірантурі1 листопада 2019 року

Порядок роботи Приймальної комісії:  щодня, крім суботи, неділі та святкових днів

з 9-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00.

Адреса: м. Київ, 03187, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 1, кімната 706

Телефон: +38(044)526-41-78                      Електронна пошта: aspirantura@incyb.kiev.ua

Програми вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями:

113 – Прикладна математика
122 – Комп’ютерні науки
123 – Комп’ютерна інженерія

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».

 

Доповідач:

Семенов Василь Юрійович, кандидат фізико-математичних наук (ООО «Дельта» СПЕ)

Тема: 

РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ТА ЗАДАЧ МІНІМІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ: ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

 

Керівники семінару:

     академік НАН України Задірака В.К.

 

     член-кореспондент НАН України Хіміч О.М.

 

     доктор фіз.-мат. наук Гладкий А.В.

Вчений секретар:

     канд. фіз.-мат. наук Швідченко І.В. 

 

 

Семінар відбудеться 3 вересня 2019 р. о 14.00 за адресою:
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3,
кімната 505. Телефон для довідок: 
(044) 526-02-88.

 

З глибоким сумом сповіщаємо, що 19 серпня 2019 на 85-ому році життя перестало битися серце
академіка Національної академії наук України, завідувача відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки та техніки, лауреата Державної премії України та Державної премії СРСР, лауреата премій імені В.М.Глушкова та А.О. Дородніцина

Олександра Адольфовича Летичевського

 

Церемонія прощання відбудеться  21 серпня об 11:00
в холі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України за адресою: Проспект Академіка Глушкова, 40

Похорон на Байковому кладовищі об 13:00

 

Continue reading

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Аспірантура Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України проводить набір на навчання на 2019-2023 роки

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України  № 966 від 11.08.2016 р. та ліцензії на провадження освітньої діяльності,  Інститут кібернетики здійснює підготовку аспірантів за такими спеціальностями:

113 Прикладна математика: ліцензійний обсяг – 5 осіб,
місця за державним замовленням – 4 особи,
гарант освітньо-наукової програми – академік НАН України Сергієнко І.В.
122 Комп’ютерні науки: ліцензійний обсяг – 5 осіб,
місця за державним замовленням – 4 особи,
гарант освітньо-наукової програми – академік НАН України Палагін О.В.; 
123 Комп’ютерна інженерія: ліцензійний обсяг – 5 осіб,
місця за державним замовленням – 1 особа,
гарант освітньо-наукової програми – член-кореспондент НАН України Боюн В.П. 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах».

Доповідач:

Попов Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник (Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, м. Київ)

 Тема: 

КОМП’ЮТЕРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ З РОЗРІДЖЕНИМИ СТРУКТУРАМИ ДАНИХ

Керівники семінару:

    академік НАН України Задірака В.К.

     член-кореспондент НАН України Хіміч О.М.

 

     доктор фіз.-мат. наук Гладкий А.В.

Вчений секретар:

     канд. фіз.-мат. наук Швідченко І.В. 

 

Семінар відбудеться 25 червня 2019 р. о 14.00 за адресою:
м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3,
кімната 505. Телефон для довідок: 
(044) 526-02-88.

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail