НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Об’яви

1 2 3 5

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.

Тема доповіді:

Загальна модель керування трафіком пакетів IoT застосувань

Доповідач:

Професор Скобелєв Володимир Геннадійович

Семінар відбудеться 26 лютого  2020 р. об 11.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ, 03187, корпус 3, аудиторія 304.

Запрошуються усі бажаючі.

Телефон для довідок: (044) 526 00 58.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники – академік НАН України Єрмольєв Ю.М., член-кореспондент НАН України Кнопов П.С.; вчений секретар – Шпига С.П.).

Доповідач: С.П.Шпига (м.н.с. Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України).

Тема: «Деякі проблеми статистики випадкових полів, що описуються стохастичними рівняннями з вінерівськими процесами».

Семінар відбудеться 20 лютого 2020 р., 11.00–12.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 18.00 19 лютого свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу SergShpyga@gmail.com

Телефон для довідок: (044) 526 1558.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники – академік НАН України Єрмольєв Ю.М., член-кореспондент НАН України Кнопов П.С.; вчений секретар – Шпига С.П.).

Доповідач: Т.М.Барболіна (к.ф.-м.н., завідувач кафедри математичного аналізу та інформатики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка).

Тема: «Теорія і методи комбінаторної оптимізації на розміщеннях: детерміновані та стохастичні задачі».

Семінар відбудеться 10 лютого 2020 р., 15.00–16.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 14.00 10 лютого свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу SergShpyga@gmail.com

Телефон для довідок: (044) 526 1558.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас на спільне засідання семінарів Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Системний аналіз та інформаційні технології в економіці та державному управлінні» (керівники – академік НАН України Сергіенко І.В., д.ф.-м.н. Пепеляєв В.А., д.т.н. Гуляницький Л.Ф.; вчений секретар – д.ф.-м.н. Горбачук В.М.) та «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники – академік НАН України Єрмольєв Ю.М., член-кореспондент НАН України Кнопов П.С.; вчений секретар – Шпига С.П.).

Доповідач: В.С.Чабанюк (к.ф.-м.н., с.н.с. відділу картографії Інституту географії НАН України).

Тема: «Розвиток систем підтримки прийняття територіальних еколого-економічних рішень – від геоінформаційних до атласно-геоінформаційних».

Семінар відбудеться 11 лютого 2020 р., 14.30–15.30, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 14.00 11 лютого свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу SergShpyga@gmail.com

Телефон для довідок: (044) 526 1558.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.

Тема доповіді:

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСТВА ПРИ ІНСТАЛЮВАННІ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ

Доповідач: Польгуль Тетяна Дмитрівна (Вінницький Національний Технічний Університет)

Семінар відбудеться 12 лютого  2020 р. об 11.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 304.

Запрошуються усі бажаючі.

Телефон для довідок: (044) 526 00 58.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Тема доповіді: “ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ІНСЕРЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ БЕЗПЕКИ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ ”.

Доповідач: провідний математик  Яковлев Віктор Михайлович

Семінар відбудеться 05 лютого  2020 р. об 11.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 304.

Запрошуються усі бажаючі.

Телефон для довідок: (044) 526 00 58.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк; вчений секретар — к.ф.-м.н. О.А.Березовський).

Доповідач: І.О.Завадський (к.ф.-м.н., доцент кафедри математичної інформатики факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

Тема: «Подільні коди та їх застосування» (за матеріалами докторської дисертації).

Розглянуто загальний стан галузі кодування інформації, розроблено методи завадостійкого і стискального кодування, запропоновано застосування кодів на основі двобазисних систем числення та стискальних мультироздільникових кодів. Деякі розроблені методи можна вважати новітніми для світової теорії кодування інформації.

Семінар відбудеться 04 лютого 2019 р., 14.30–15.30, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 14.00 04 лютого свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526 1558.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України.

Тема доповіді: “МОДЕЛЬНИЙ СПОСІБ РОЗРОБКИ АЛГОРИТМІВ ПРОГРАМОВАНИХ ЛОГІЧНИХ ІНТЕГРАЛЬНИХ СХЕМ”.

Доповідач: д.ф.-м.н. Летичевський Олександр Олександрович

Семінар відбудеться 22 січня 2020 р. об 11.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 304. Запрошуються усі бажаючі.

Телефон для довідок: (044) 526 00 58.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк; вчений секретар — к.ф.-м.н. О.А.Березовський).

Доповідач: д.ф.-м.н. П.І.Стецюк (д.ф.-м.н., завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України).

Тема: «Узагальнений метод еліпсоїдів та його реалізаціяї».

Буде розглянуто B- та H-форми узагальненого методу еліпсоїдів та його часткових випадків, одним із яких є класичний метод еліпcоїдів Юдіна-Немировського-Шора. Буде наведено алгоритм (програму) emshor та результати його збіжності для знаходження єдиної точки мінімуму яружної негладкої функції. Увага буде приділена ролі методу еліпсоїдів в теорії складності задач математичного програмування.

Доповідь буде грунтуватися на презентаціях:

  1. Stetsyuk P.I., Fischer A., Khomyak O.N. The generalized ellipsoid method and its implementation // X International Conference Optimization and Applications (OPTIMA–2019) (Petrovac, Montenegro, September 30 – October 4, 2019.
    http://incyb.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/11/stetsyuk-2019-10-02.pdf
  2. Стецюк П.И. Метод эллипсоидов с берегов Днепра // XV міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2017)» (м.Дніпро, 22–24 листопада 2017 р.)
    http://incyb.kiev.ua/wp-content/uploads/2018/07/stetsyuk-22-11-2017c.pdf
  3. Стецюк П.И. Метод эллипсоидов для разделения двух выпуклых множеств // Cеминар «Образный компьютер» (г.Киев, 24 июня 2014 г.)
    http://www.irtc.org.ua/image/app/webroot/Files/presentations/Institute%20of%20Cibernetics/Stetsyuk-24-06-2014.pdf
Семінар відбудеться 24 грудня 2019 р., 14.30–15.30, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 14.00 24 грудня свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526 1558.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк; вчений секретар — к.ф.-м.н. О.А.Березовський).

Доповідач: В.В.Семенов (д.ф.-м.н., професор кафедри обчислювальної математики факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Т.Шевченка).

Тема: «Децентралізовані розподілені алгоритми оптимізації».

Буде зроблено огляд основних методів децентралізованої розподіленої опуклої оптимізації та розглянуто техніку доведення збіжності децентралізованого субградієнтного методу.

Семінар відбудеться 26 листопада 2019 р., 14.30–15.30, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, Київ 03187, корпус 3, аудиторія 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 14.00 26 листопада свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу stetsyukp@gmail.com

Телефон для довідок: (044) 526 2168.

1 2 3 5
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

Пошта / Mail