НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

aviary 1533685239748 -inst -
aviary 1533685274756 -cos -
aviary 1533685321389 -sovt -
aviary 1533685349248 -ram2 -seris -

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

aviary 1533685375911 -ram2 -glush -

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

aviary 1533685398618 -ram2 -mihl -

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Спiвробiтники

avm - Раппопорт Йосип Симович
Раппопорт Йосип Симович

канд.фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник відділу №165

тел. (044) 526 51 58
email: dept165@insyg.kiev.ua

Коротка бiографiя

Закінчив Київський імені Тараса Шевченка (1974); захистив кандидатську дисертацію «Линейная задача группового преследования с различными ограничениями на управление (1979).

Науковi iнтереси

 • задачі групового переслідування на основі правила екстремального прицілювання та методу розв’язуючих функцій, інтегральні та змішані обмеження на керування, ігрові задачі з термінальним функціоналом, аналітичні властивості спеціальних багатозначних відображень.

Основнi результати

Кількість друкованих праць – 60. Рейтинг в науково – метричних базах:

 • Scopus (кількість робіт на обліку – 21, кількість посилань на них – 25, індекс Хірша – 3);
 • Google scolar (кількість  робіт на обліку – 25, кількість посилань на них – 104, індекс Хірша – 5).
152 - Писаренко Валерій Георгійович
Писаренко Валерій Георгійович

зав. відділом № 265, док. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. 044 526 60 39
тел. 098 874 93 81
email: jvpisarenko@gmail.com

Коротка бiографiя

Народився 27.01.1942 року.Закінчив Московський держаний університет ім. М.В.Ломоносова у 1965 році.

Протягом науково-педагогічної діяльності працював на наступних посадах:

Інститут математики АН УССР:

з  01.03.1965 р. по 18.09.1966 р. – аспірант Інституту математики АН УССР.

Інститут теоретичної фізики АН УРСР:

з 19.09.1966 р. по 30.04.1967 р. —  аспірант Інституту теоретичної фізики АН УРСР;

з 01.05.1967 р. по 10.03.1968 р. — молодший науковий співробітник.

Інститут математики АН УРСР:

з 19.03.1968 р. по 16.05.1968 р. — молодший науковий співробітник;

з 16.05.1968 р. по 01.01.1975 р. — старший науковий співробітник.

Інститут фізики АН УРСР:

з 01.01.1975 р. по 22.01.1976 р. — зав. неструктурним відділом математичних проблем;

з 22.01.1976 р. по 24.06.1976 р. — в.о. зав. відділом математичних проблем фізики;

з 25.06.1976 р. по 30.04.1981 р. — зав. відділом математичних проблем фізики.

Інститут геофізики ім.. С.І.Суботіна АН УРСР:

з 01.05.1981 р. по 28.08.1987 р. — зав. відділом математичних проблем фізики.

Тихоокеанський океанологічний інститут Далекосхідного відділення АН СРСР:

з 31.08.1987 р. по 30.06.1988 р.  – в.о зав. відділом математичних проблем фізики і механики.

Інститут прикладної математики Далекосхідного відділення АН СРСР:

з 01.07.1988 р. по 31.08.1989 р. — зав. відділом математичних проблем фізики і механики.

Амурський комплексний науково-дослідний інститут Далекосхідного відділення АН СРСР:

з 30.08.1989 р. по 06.03.1992 р. – в.о. заступника директора з наукової роботи.

Тихоокеанський океанологічний інститут Далекосхідного відділення Російської академії наук:

з 03.07.1992 р. по 10.09.1992 р. — зав. відділом математичних проблем фізики і механики.

Інститут кібернетики АН України:

з 11.09.1992 р. по теперішній час — зав. відділом математичних проблем фізики.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за сумісництвом:

З 01.09.1997 р. по теперішній час – професор кафедри автоматизації проектування енергетичних процесів і систем.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за сумісництвом:

з 13.02.2003 р. по 30.06.2004 р. — професор кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та кафедри фінансів;

з 01.09.2004 р. по 30.06.2005 р. – професор кафедри загальноекономічних дисциплін;

з 01.09.2004 р. по 30.06.2007 р. — професор кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу.

Призначений на посаду завідуючого відділом математичних проблем фізики з 11.09.1992 р. наказом №276 від 11.09.1992 р.

Нагороджений Почесним Знаком “Переможець соціалістичного змагання 1978 року”. Нагороджений Медаллю “В память 1500- летия КИЕВА” (1982 р.). Обраний Іноземним членом Російської академії природничих наук (9.01. 1997 року). Рішенням федерації космонавтики Росії “За заслуги перед вітчизняною космонавтикою” нагороджений медаллю “100 лет со дня рождения С.П. Королева” (4.10.2007 року). Рішенням Інженерно-іноваційного комітету Аерокосмічного товариства України обраний членом цього комітету (16. 11.2007 р.).

Науковi iнтереси

Розробка математичних та алгоритмічних моделей отримання розв’язків змішаних задач для систем інтегро-диференціальних рівнянь з частинними похідними на базі використання засобів теорії груп та алгебр Лі.

Інформаційні моделі складних систем, сформованих соціальними групами поріднених властивостей  з метою  отримання вірогідних оцінок поведінки подібних груп в певних екстремальних ситуаціях, що загрожують існуванню даної групи.

Розробка інформаційних моделей гетеромедіуму як багатокомпонентного середовища з між фазовими переходами з метою керування станом подібного гетеромедіуму.

Інформаційні моделі механізмів нестаціонарного впливу гравітаційного потенціалу небесних тіл сонячної системи на періоди підвищення сейсмічної активності у геооболонках.

Розвиток фізичних основ інформатики перспективної завадозахищенного наддальнього зв’язку, базуючись на принципах модуляції штучно збуджених в лабораторії гравітаційних хвиль, які передбачувані релятивістськими теоріями простору-часу.

Створення системи інтелектуального управління оперативним виявленням та нейтралізацією небезпечних швидкоплинних технологічних подів в природному середовищі та в техносфері.

Розробка інформаційних і алгоритмічних моделей функціонування короткотривалої та довготривалої пам’яті  людського мозку для задач вдосконалення методів інтерфейсу людина-машина  та навчання операторів, що керують складними природо-технічними комплексами.

Розробка інформаційних моделей економічних систем масштабу великої корпорації або держави для цілей оптимального керування базовими процесами в цих системах.

Основнi результати

Запропонував і математично обґрунтував узагальнення класичного методу Фур’є для отримання розв’язків рівнянь з частинним похідними на певний клас нелінійних інтегро-диференційних операторних рівнянь, коваріантних відносно перетворень компактних і некомпактних груп в багатовимірних субпроективних просторах.

Побудував математичну модель впливу ефектів скінченності швидкості розповсюдження взаємодії гравітуючих електрозаряджених мас на динаміку певних об’єктів космічного простору (1972 – 1973 рр.)

Запропонував та дослідив математичну модель впливу певних геофізичних полів космічного оточення Землі на момент розгрузки тектонічних навантажень її геооболонок (1975 рік)

Розробив наукові основи монокристалічного випромінювача когерентних вузкоспрямованих  гравітаційних хвиль на ефекті збудження когерентних коливань атомів кристалічної гратки спеціального кристалу під впливом відповідних потужних лазерних імпульсів (1983 – 1988 рр.)

Розробив концепцію формування та функціонування інтелектуальної системи УПРАВЛІННЯ _ ТЕП для управління оперативним виявленням, ідентифікацією та нейтралізацією небезпечних швидкоплинних технологічних подів (ТЕП)  з використанням даних дистанційного та контактного зондування (2004 р.).

Створив математичне, алгоритмічне, технічне забезпечення базових компонентів даної системи, включаючи комплексну технологію формування та експлуатації технопарку мобільних безпілотних інтелектуалізованих роботів з мультиканальними сенсорами для розвідки зон впливу контрольованих ТЕП.

Апробував ряд компонентів цієї концепції на створених при його участі мобільних автономних роботів із елементами штучного інтелекту для задач Міністерства надзвичайних ситуацій України та ряду галузей економіки (2001 – 2004 рр.)

Розробив оригінальну математичну та алгебраїчну модель N – галузевої економіки корпорації або регіону з оптимальним управлінням окремих галузей економіки (2001 – 2004 рр.). Модель успішно апробована на Державному підприємстві “Укрзалізниця” (2002 – 2003 рр.) під час виконання під його керівництвом темою на замовлення ДП “Укрзалізниця”: «Аналіз обґрунтованості сучасних математичних методів оптимального керування складними системами на основі багатокритеріальних алгоритмів оптимізації щодо проблем найкращого вибору стратегії інвестування проектів ресурсозберігаючих залізничних технологій» (2002-2003 рр.).

Запропонував, обгрунтував та довів в спеціальних експериментах нові оригінальні технології імпульсного керування кристалізацією металевих розплавів для покращення якості металевих виробів, і частково апробував їх   на Донецькому металургійному заводі під час розробки на замовлення цього заводу теми: «Створення концепції на розробку і створення першої черги автоматизованих методик контролю й управління якістю процесу виплавки сталі в мартенівській печі та доведення її на установку піч-ковш (УПК)» (2004 р.).

Запропонував та обґрунтував концепцію оптимального інвестування рекреаційних технологій для зниження шкоди від шахтних териконів під час розробки  на замовлення ДП «Селідіввугілля» теми: «Програма рекультивації території вугледобувних підприємств (породних відвалів), включаючи відновлення рослин, кущів і дерев, що буде сприяти поліпшенню екологічного стану» (2004).

Розробив математичні основи спеціальних хвильових управляючих технологій оптимізації величини градієнту температур в охолодженому розплаві металу, які забезпечують значне підвищення експлуатаційних характеристик металевого виробу (2004 р.). Вказані хвильові технології були успішно апробовано на спеціально створеній експериментальній установці на марках металів, які випускаються рядом провідних металургійних комбінатів України (2005–2007рр.).

Розроблено досить загальних підхід до моделювання та керування гетеромедіумом, який успішно апробовано на рівні керованої еволюції багатокомпонентного розплаву металу з міжфазовими переходами на  субмолекулярному та атомному рівнях з отриманням металевих виробів з покращеними експлуатаційними характеристикми.

За ініціативою В.Г. Писаренка було створено (у 1999 р.) Фонд підтримки інженерів –дослідників, що дозволило йому провести кілька наукових конференцій молодих дослідників і студентів випускних курсів Києва, видати Праці конференцій.

Автор та співавтор більш 240 наукових робіт та винаходів, включаючи понад 15 монографій та підручників для студентів та викладачів.

Підготував до захисту 3 доктори и понад 10 кандидатів технічних, фізико-математичних та медичних наук.

171026180650713 2061 - Петренко Микола Григорович
Петренко Микола Григорович

доктор технічних наук, провідний науковий співробітник від. №205

тел. (044) 526-31-60
email: petrng@ukr.net

Коротка бiографiя

Народився 19 жовтня 1954 року. В 1976 році закінчив Дніпропетровський державний університет, фізичний факультет за спеціальністю “Електронні обчислювальні машини”. По закінченні вказаного університету працював у системі ЦСУ УРСР на інженерних посадах (1976 – 1980 рр.). З 1980 року по теперішній час працює у відділі мікропроцесорної техніки Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Пройшов шлях від інженера до провідного наукового співробітника, з 2014 року доктор технічних наук.

Науковi iнтереси

Під час роботи в Інституті кібернетики М. Г. Петренко розробив теоретичні засади побудови знання-орієнтованих інформаційних систем з онтолого-керованою архітектурою та інструментальних онтологічних засобів, які реалізують інтегровані інформаційні технології комп’ютерної обробки природномовних об’єктів і роботи зі знаннями, системної інтеграції онтологічних знань предметних областей для проведення міждисциплінарних наукових досліджень та вирішення прикладних задач.

Отримані наукові результати створили методологічну базу, яка включає онтологічні методи, моделі та алгоритми аналізу і синтезу архітектури, структури та компонент системи, яка реалізує інформаційні технології роботи зі знаннями.

Розроблено метод автоматизованого проектування онтологій предметних областей (ПдО), який включає формальні моделі, методики й алгоритми синтезу сукупності статичних і динамічних онто-знань заданої ПдО на основі попередньо сформованого категоріального рівня, а також архітектуру та формальні моделі інструментальних засобів їх побудови. Метод формалізує процес вилучення з природномовних об’єктів елементарних знань у вигляді простих онтологічних концептів, їх строгої класифікації та подальшого поетапного узагальнення до концептуальної структури онто-знань, здатних забезпечити розв’язання прикладних задач заданої ПдО.

Розроблено метод побудови швидкодіючих апаратних лінгвістичних процесорів (АЛП), названий методом багаторівневих проекцій, сутність якого полягає в поетапному відображенні текстового подання вхідної інформації (текст ® графематична структура ® морфологічна структура ® синтаксична структура ® семантична структура) у відповідні структури мереж операційних автоматів із забезпеченням властивостей онтолого-керування та реконфігуровності. При цьому перша властивість забезпечує підвищення ступеню точності розпізнавання семантичних конструкцій речень тексту, а друга дозволяє реалізувати механізми предметно-проблемної орієнтації АЛП на обробку лінгвістичних корпусів текстів різних ПдО різного обсягу. Метод забезпечує підвищення продуктивності під час виконання процедур лінгвістичного аналізу корпусів текстів великого обсягу на 2–3 порядки, що особливо важливо в системах реального часу.

Прикладними проектами підтверджено, що розроблені теоретичні засади побудови знання-орієнтованих інформаційних систем з онтолого-керованою архітектурою розширюють можливості систем обробки знань і комплексних технологій Data & Text mining за рахунок реалізації інтегрованих інформаційних технологій роботи зі знаннями, обробки текстової інформації надвеликих обсягів у довільних предметних областях, функціонування знання-орієнтованої інформаційної системи як для вирішення прикладних задач, так і (само) розвитку системи відповідно до загальної стратегії розвитку інтелектуальних інформаційних систем: інвентаризація та систематизація знань (розширення метазнань), формалізація та когнітивізація представлень, онтологізація та інтерпретаційне розширення системи знань, обсягу реакцій і асоціативних зв’язків.

На сьогодні М. Г. Петренко займається розбудовою онтолого-керованих інформаційних систем, які розвиваються та розробкою методологічних засад побудови тлумачних онтографічних словників із різних предметних дисциплін – словників нового типу. Зокрема, розроблено тлумачний онтографічний словник з інженерії знань.

М.Г. Петренко має понад 90 наукових праць, в тому числі 2 монографії, 10 авторських свідоцтв і патентів. Ряд робіт опубліковано в зарубіжних виданнях, які індексовано у науковометричних базах Scopus та Google Scolar.

Основнi результати

 • Палагин А.В. Онтологические методы и средства обработки предметных знаний / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – [Монография]. – Луганск: изд-во ВНУ им. В. Даля, 2012. – 324 с.
 • Палагин А.В. Толковый словарь по инженерии знаний / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, И.А. Габидулин. –Киев: Сталь, 2014. – 289 с.
 • Палагин А.В. Методологические основы разработки лингвистического процессора для обработки лингвистических корпусов текстов сверхбольших объемов / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – УСиМ. – 2014. – № 2. – С. 44–57.
 • К проектированию архитектуры компонент ЗОИС для перспективных научных исследований / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Н. Кулаковський, М.П. Слабковська]. – Біоніка інтелекту. – 2013. – №2.(81) – C.105-109.
 • Разработка программной и функциональной моделей библиотеки справочной информации в MODERN E-LEARNING / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, Г.А. Могильный, Ю.Л. Тихонов, В.В. Семенков, А.Е. Митрофанова] // Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2013. – №4 (193). – Ч. 2 – С. 132–137.
 • К вопросу разработки инструментального комплекса онтологического назначе­ния // [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, К.С. Малахов, Ю.Л. Тихонов]. – Проблеми програмування, 2012. – №2-3, Спеціальний випуск. – Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції з програмування “УкрПРОГ’2012, 22–24 травня 2012 р. – С. 289–298.
 • Формализация проблемы извлечения знаний из естественно-языковых текстов / [А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко, Д.С. Бибиков] // International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2012. – Vol. 6. – № 3. – P. 203–218.
 • Палагин А.В. Онтолого-ориентированная методика проведения научного эксперимента / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, Ф.Н. Горин. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2012. – №11. – С. 3–12.
 • Программные модели инструментального комплекса онтологического наз­начения (ИКОН): библиотека словарей предметной области (ПдО) / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко К.С. Малахов, В.В. Семенков, Ю.Л. Тихонов]. – Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2012. – № 8 (179). – Ч. 2 – С. 151–157.
 • Основи проектування та розробки програмних моделей онтолого-керованих комп‘ютерних систем / [О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю. Величко, К.С. Малахов, О.В. Карун]. – Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць: Випуск 2 (34). – К.: НАУ, 2011. – С. 96–101.
 • Палагин А.В. Методика проектирования онтологии ПдО / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, К.С. Малахов. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2011. – № 10. – С. 5–12.
 • Об онтологическом подходе в образовании / [А.В. Палагин, Ю.Л. Тихонов, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко]. – Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2011. – № 13 (167). – С. 171–178.
 • К вопросу разработки онтолого-управляемой архитектуры интеллектуальной программной системы // [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, К.С. Малахов]. – Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 2011. – № 13 (167). – С. 179–184.
 • Алгебро-логічний підхід до аналізу та обробки текстової інформації /  [Палагін О.В., Кривий С.Л., Петренко М.Г., Бібіков Д.С.]. – Проблеми програмування. Спеціальний випуск. – 7-а міжн. наук.-практ. конф. з програмування “УкрПРОГ-2010”. – [Україна, Київ], 25–27 травня, 2010 р. – № 2–3. – С. 318–329.
 • Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: онтологический подход / [Палагин А.В., Крывый С.Л., Петренко Н.Г., Величко В.Ю.]. – УСиМ, 2010. – № 4, 5. – С. 3–14.
 • К вопросу автоматизированного построения онтологии предметной дисциплины для электронных курсов обучения / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, Ю.Л. Тихонов, В.Ю. Величко]. – Вісник східноукраїнського університету ім. В. Даля. – 2010. – №10 (152). – С. 171–179.
 • Палагин А.В. Концептуальные графы и семантические сети в системах обработки естественно-языковой информации / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – Математические машины и системы. – 2009. – № 3. – С. 67–79.
 • Палагин А.В. Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: основы методологии и архитектурно-структурная организация / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – УсиМ.– 2009. – № 3. – С. 42–55.
 • Палагин А.В. Системно-онтологический анализ предметной области / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – УСиМ, 2009. – № 4. – С. 3–14.
 • Про один підхід до аналізу та розуміння природномовних об’єктів /  [Палагін О.В., Світла С.Ю., Петренко М.Г., Величко В.Ю.]. – Комп’ютерні засоби, мережі та системи. – 2008. – № 7. – С. 128–137.
 • Палагин А.В. К проектированию онтолого-управляемой информационной системы с обработкой естественно-языковых объектов / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – Математические машины и системы. – 2008. – № 2. – С. 14–23.
 • Палагин А.В. К вопросу системно-онтологической интеграции знаний предметной области / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко. – Математические машины и системы. – 2007. – № 3, 4. – С. 63–75.
 • Палагін О.В. Розвиток та порівняльні характеристики логіко-онтологічних формальних теорій / О.В. Палагін, М.Г. Петренко, А.В. Михайлюк. – Математичні машини і системи. – 2007. – № 2. – С. 3–18.
 • Палагін О.В. Розбудова абстрактної моделі мовно-онтологічної інформаційної системи / О.В. Палагін, М.Г. Петренко. – Математичні машини і системи. – 2007. – № 1. – С. 42–50.
 • Палагин А.В. Об одном подходе к формализованному представлению онтологии текстового документа / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, А.О. Севрук. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2007. – № 6. – С. 14–20.
 • Палагін О.В. Архітектурно-онтологічні принципи розбудови інтелектуальних інформаційних систем / О.В. Палагін, М.Г. Петренко. – Математичні машини і системи. – 2006. – № 4. – С.15–20.
 • Палагін О.В. Модель категоріального рівня мовно-онтологічної картини світу / О.В. Палагін, М.Г. Петренко. – Математичні машини і системи. – 2006. – № 3. – С. 91–104.
 • Петренко М. Г. Особливості розробки знання-орієнтованого лінгвістичного процесора / Петренко М. Г. – Комп‘ютерні засоби, мережі та системи. – 2006. – № 5. – С. 18–22.
 • Петренко Н.Г. Об одном подходе к переводу интерпретатора информационных структур в ПЛИС-реализацию / Н.Г. Петренко, А.А Софиюк. – УсиМ. – 2003. – № 6. – С. 48–56.
 • Петренко Н.Г. Особенности проектирования процессора на современной элементной базе / Н.Г. Петренко, А.Ф. Кургаев. – УсиМ. – 2003. – № 5. – С. 16–18.
 • Палагин А.В. Архитектурно-структурные особенности средств автоматизации процесса извлечения знаний из естественно-языковых текстов / А.В. Палагин, С.Л. Крывый, Н.Г. Петренко. – International Journal “Information Technologies & Knowledge”. – 2013. – Vol. 6. – № 3. – P. 203–218.
 • К вопросу визуализации онтографов при разработке онтологий ПдД большого объема / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, Ю.Л. Тихонов] // Book “Information Technologies & Knowledge”, ITHEA, Vol. 6, N 1. – 2012. – P. 3–13.
 • К вопросу разработки информационно-справочного обеспечения инструментального комплекса онтологического назначения / [А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, Ю.Л. Тихонов, В.В. Семенков, А.Е. Митрофанова] // Book “Problems of Computers Intellectualization”, ITHEA, Kiev – Sofia, 2012. – P. 91–98.
 • Знание-ориентированные системы разработки электронных курсов обучения / [А.В. Палагин, Ю.Л. Тихонов, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко] // Book “Information Models of Knowledge”, ITHEA, Kiev, Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2010. – P. 304–313.
 • К интеграции онтологий предметных областей // [А.В. Палагин, А.В. Михайлюк, В.Ю. Величко, Н.Г. Петренко] // Book “Information Models of Knowledge”, ITHEA, Kiev, Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2010. – P. 69–85.
 • Петренко Н.Г. Компьютерные онтологии и онтолого-управляемая архитектура информационных систем // Н.Г. Петренко. – Book “Information Models of Knowledge”, ITHEA, Kiev, Ukraine – Sofia, Bulgaria, 2010. – P. 86–92.
 • К анализу естественно-языковых объектов / [А.В. Палагин, С.Л. Крывый, В.Ю. Величко, Н.Г. Петренко] // International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Book Intelligent Processing, Varna, Bulgaria. – 2009. – N 9. – P. 36–43.
 • Палагин А.В. К вопросу проектирования онтолого-управляемой ИС обработки ЕЯО / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко // International Book Series “INFORMATION SCIENCE & COMPUTING”, Varna, Bulgaria, 2008. – N 2. – P. 160–164.
 • Информационная модель обработки естественно-языковых текстов / [А.В. Палагин, В.П. Гладун, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко, А.О. Севрук, А.В. Михайлюк]­ // Proceedings XIII-th Intern. conf., “Knowledge-Dialogue-Solution” KDS’2007. – Varna, Bulgaria, 2007. – Vol. 2. – P. 525–527.
 • Палагин А.В. К вопросу проектирования знание-ориентированной информационной системы (онтологический аспект) / А.В. Палагин, Н.Г. Петренко, С.Л. Крывый. – Материалы ХIV международной научно-практической конференции “Сучасні інформаційні та електронні технології” (Одесса–2013). – 27–31 мая, Одесса, 2013. – С. 87–90.
 • Пристрій для морфологічного аналізу природномовних текстів / [О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю. Величко, С.Л Кривий, В.М. Опанасенко, О.Т. Софіюк, Г.Є. Митрофанова, В.М. Мушка] / Патент на корисну модель № 72914. – Опубл. 27. 08. 2012, Бюл. № 16.
 • Знання-орієнтовані засоби підтримки процесів інформаційного супроводу медичного обслуговування населення / [О.П. Мінцер, О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю. Величко, О.Є. Стрижак, Г. Тахере]. – Медична інформатика та інженерія. – 2011. – № 1. – С. 22–37.
 • Интеграция методов “электронного образования” и онтологического инжиниринга / [А.В. Палагин, Ю.Л. Тихонов, Н.Г. Петренко, В.Ю. Величко] // Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці.” – Луганськ, 15–17 квітня 2010 р. – Луганськ: Phoenix, 2010. – С. 79–83.
 • Розробка методів та засобів онтолого-лінгвістичного аналізу природномовних об’єктів // [М.Г. Петренко, О.В. Палагін, В.Ю. Величко, С.Л. Кривий]. – К.: 2009. – 38 с. – (Препр. / НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова; 2009-2).
 • Палагін О.В. Модель системи аналізу та обробки текстової інформації силогістичного характеру / О.В. Палагін, С.Л. Кривий. М.Г. Петренко //  Праці IV міжнародної школи-семінару “Теорія прийняття рішень”. – Ужгород. – УжНУ, 29 вересня – 4 жовтня, 2008. – С. 130–134.
 • Informational model of natural language processing [A. Palagin, V. Gladun, N. Petrenko, V. Velychko, A. Sevruk, A. Mikhailyuk]. – International Journal “Information Technologies and Knowledge.” – Vol. 2. – N 1. – 2008. – P. 5–6.
 • Севрук О.О. Знання-орієнтована пошукова система на основі мовно-онтологічної картини світу / О.О. Севрук, М.Г. Петренко // ХІІІ міжн. конф. “Автоматика–2006”, 2007. – Вінниця. – С. 462–465.
 • Пристрій сортування даних / О.В. Палагін, В.М. Опанасенко, В.Г. Сахарін, М.Г. Петренко / Патент на винахід № 59716. – Опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7.
 • Пристрій для морфологічного аналізу природномовних текстів / О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.Ю Величко та ін. / Патент на винахід № 104225. – Опубл. 10.01.2014, Бюл. № 1.
pepelyaevva nas.gov .ua - Пепеляєв Володимир Анатолійович
Пепеляєв Володимир Анатолійович

зав. вiддiлом № 160, док. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. (044)526 35 07
email: pepelaev@yahoo.com

Коротка бiографiя

Пепеляєв Володимир Анатолійович народився 19 квітня 1948 р. У 1972 р. закінчив факультет управління та прикладної математики Московського фізико-технічного інституту. В Інституті кібернетики НАН України працює з 1975 року після закінчення аспірантури  Московського фізико-технічного інституту.  Доктор фізико-математичних наук, автор біля 100 наукових праць, 3 монографій.  З 2009 року — завідувач відділу методів системного моделювання.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України.

Науковi iнтереси

 • засоби технологічної підтримки процесів імітаційного моделювання;
 • адаптивні стратегії управління стохастичним експериментом;
 • інтеграція методів оптимізації та імітаційного моделювання;
 • математичне моделювання стохастичних систем;
 • оцінювання параметрів стохастичних систем за наявністю неповної первинної інформації;
 • методи інтегральної оцінки системних ризиків.

Основнi результати

Запропоновано модифікацію стандартних байєсівських методів оцінювання та методологію імовірнісного аналізу параметрів безпеки екологічно-небезпечних виробництв та об’єктів.

Розроблено та досліджено виробничу модель проведення ремонтно-профілактич-них робіт із неперервним часом і неперервними множинами станів і керувань. Для цієї моделі доведено існування оптимальних за заданими критеріями стратегій керування з простою пороговою структурою.

Розроблено підхід та методологію моделювання багатопроцесорних комплексів довільної природи на основі аналізу часових характеристик операцій обміну та обробки міжсистемних повідомлень.

Розроблено математичну модель для оцінки рівнів ризиків регіональних загроз. Проведено розрахунки та порівняльний аналіз рівнів техногенних, природних, економічних, соціальних, а також комплексних ризиків для всіх областей України.

На основі концепції оптимізаційно-імітаційної інтеграції і технології розподілених обчислень розроблено інструментальну систему NEDISOPT_D та реалізовано інтегроване багатофункціональне  програмне середовище для проведення імітаційних експериментів і підтримки спрямованого пошуку оптимальних рішень, як на однопроцесорних, так і мережевих архітектурах.

Розроблено уніфіковану методологію планування та реалізації багатоетапних оптимізаційно-імітаційних експериментів, що забезпечує підвищення ефективності процесів імітаційного моделювання.

Розроблено комп’ютерні засоби моделювання та прогнозування показників розвитку регіонів України.

palagin.o.v nas.gov .ua - Палагiн Олександр Васильович
Палагiн Олександр Васильович

заст. директора з наукової роботи, док. техн. наук, проф., академік НАН України, зав. вiддiлом № 205

тел. 526-33-48
email: palagin_a@ukr.net

Коротка бiографiя

Олександр Васильович Палагін народився 17 липня 1939 р. в с.Ново-Архангельск Кіровоградської області. Середню школу закінчив у м. Києві в 1956 р. із золотою медаллю і поступив до Київського політехнічного інституту, який закінчив у 1961 р., отримавши диплом інженера-електрика за спеціальністю «математичні та обчислювально-розв’язувальні прилади та пристрої». Свою трудову діяльність він розпочав у 1960 р. в Обчислювальному центрі АН УРСР, перетвореному в 1962 р. на Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України. Пройшов шлях від інженера до завідуючого відділом і заступника директора. Заслужений винахідник України (1982 р.), професор (1985 р.), член-кореспондент НАН України (1990 р.), академік НАН України (2006 р.).

Науковi iнтереси

Наукова і практична діяльність Палагіна О.В. пов’язана з розробкою теоретичних основ і практичних методів архітектурно-структурної організації універсальних і спеціалізованих комп’ютерних засобів та систем, інформатизації наукових досліджень, знання-орієнтованих інформаційних систем.

З його ім’ям пов’язано створення перших вітчизняних міні- та мікропроцесорів та ЕОМ, зокрема ЕОМ з гнучкою архітектурою, ефективних методів структурного синтезу керуючих автоматів. Спільно з підприємствами галузевих міністерств (НВО «Світлана», НВО ім. С.П.Корольова) створено сімейства мікроЕОМ: «Електроніка — С5», «Нейрон», СОУ тощо. Велику увагу було приділено вирішенню проблем масової комп’ютеризації  промислових галузей та сфери наукових досліджень.

Основні результати наукових та практичних робіт цього напряму відображено в монографіях: «МиниЭВМ. Принципы построения и проектирования» (1975 р.), LAX 2 Computer implementation. Stockholm (1978 р.), «Микропроцессорные системы обработки информации» (1993 р.), «Синтез микропрограммных устройств управления» (1997 р.).

Основнi результати

Особливістю теоретичної і практичної діяльності О.В.Палагіна є її винахідницька складова. Всі розробки підтримані багатьма патентами  СРСР та України. Відмінною рисою досліджень, виконаних О.В.Палагіним особисто та під його науковим керівництвом, є системний підхід, оригінальність та орієнтація на серійне упровадження. Саме в процесі архітектурно-структурного проектування мікропроцесорних систем було запропоновано загальний логіко-інформаційний метод, який базується на комплексному використанні фундаментальних положень теорії автоматів і теорії інформації, вперше введено і формалізоване поняття ентропії автомата.

Багато років О.В.Палагін був науковим керівником Державної науково-технічної програми 06.05 “Перспективні засоби обчислювальної техніки”. Методи та технології системної інтеграції в задачах дослідницького проектування знайшли відображення в монографіях “Системная интеграция средств компьютерной техники” (2005 р.), «Реконфигурируемые вычислительные системы» (2006 р.), “Проектирование реконфигурируемых цифровых систем” (2011 р.).

Основою сучасного етапу інноваційного розвитку суспільства є не традиційні природні ресурси, а знання-орієнтовні технології. Розвиток технологій ефективного оперування знаннями, побудованих на засадах конструктивних наукових теорій, є центральною проблемою інформатики. Саме тому останній період наукової діяльності О.В.Палагіна пов’язаний із розв’язанням проблем міждисциплінарних наукових досліджень та управлінням знаннями, розробкою інструментальних засобів автоматизованої побудови формальних комп’ютерних онтологій та мереж знань, архітектурно-структурної організації знання-орієнтованих інформаційних систем (монографії: «Онтологические методы и средства обработки предметних знаний» (2012 р.), «Толковый словарь по инженерии знаний» (2014 р.), «Тлумачний онтографічний словник з інженерії знань» (2017 р.)).

Всього ним опубліковано понад 500 наукових робіт, зокрема 20 монографій, та понад 100 винаходів.

О.В.Палагін веде активну науково — організаційну та громадську діяльність: голова Наукової ради «Інформація, мова, інтелект», зам. головного редактора журналу «УСиМ», член редколегії ще трьох наукових журналів, член секції Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, голова спеціалізованої вченої Ради по захисту дисертацій ІК НАНУ, керівник секції Наукової ради НАН України з проблем «Кібернетики», віце-президент Української Федерації Інформатики.

О.В.Палагін неодноразово виступав з доповідями та лекціями у США, Швеції, Нідерландах, Італії, Польщі, Угорщині та інших країнах, вільно володіє англійською мовою. Приймав активну участь в міжнародних організаціях (ЮНЕСКО, ЄВРОМІКРО, ІЕЕЕ та ін.), був головою ряду міжнародних конференцій.

О.В.Палагін багато уваги приділяє підготовці кадрів. Під його науковим керівництвом підготовлено 20 кандидатів та 5 докторів наук.

Наукова, винахідницька, науково-організаційна та педагогічна діяльність О.В.Палагіна відзначена урядовими та академічними нагородами: орденами «Знак пошани» (1986 р.), «За заслуги ІІІ ст.» (2010 р.), двома медалями, відзнаками НАН України «За наукові досягнення» (2007 р.), «За підготовку наукової зміни» (2015 р). Він лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1987 р.), лауреат премії Ради міністрів СРСР (1984 р.), премій НАН України ім. С.О.Лебедєва (1983 р.) та В.М.Глушкова (2013 р.).

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ

 1. Palagin O.V. The Noosphere Paradigm of the Development of Science and Artificial Intelligence / O.V. Palagin, A. F. Kurgaev, A. I. Shevchenko // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – July 2017, Volume 53, Issue 4, pp 503–511.
 2. Palagin O.V. Functionally Oriented Approach in Research-Related Design // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – November 2017, Volume 53, Issue 6, pp 986–992..
 3. Палагін О.В. Тлумачний онтографічний словник з інженерії знань / О.В. Палагін, М.Г. Петренко // Київ: Інтерсервіс, 2017. – 478 с.
 4. Палагин А.В. Введение в класс трансдисциплинарных онтолого-управляе-мых систем исследовательского проектирования // Управляющие системы и машины.- 2016. -№6, С.3-11.
 5. Palagin O.V. Ontology conception of transdisciplinary scientific research // Электронное моделирование. — том 38, №5, 2016, С. 3-10.
 6. Палагін О.В. До питання інформаційної підтримки наукових досліджень / О.В. Палагін, О.П. Кургаєв // Вісник НАН України, 2015, № 8, С.33-48.
 7. Палагин А.В. Реконфигурируемые структуры на базе FPGA: Синтез проблемно-ориентированных структур / А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко, С.Л. Крывый. — Verlag: LAP Lambert Academic Publishing, 2014.- 54c.
 8. Палагин А.В. Трансдисциплинарность, информатика и развитие современной цивилизации / А.В. Палагин // Вісник НАН України. — 2014, №7, С.25-33.
 9. Palagin A. The structure of FPGA-based cyclic-code converters / A. Palagin, V. Opanasenko. S. Krivoi // Optical Memory & Neural Networks (Information Optics). Springer. – 2013, Vol. 22, N.4. – PP. 206-216.
 10. Transdisciplinarity problems and the role of informatics / O.V. Palagin // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – September 2013, Volume 49, Issue 5 – PP. 643-651.
sergiienko ivan vasilovich - Сергієнко Іван Васильович
Сергієнко Іван Васильович

директор інституту, ген. директор Кібернетичного центру НАНУ, док.фіз.-мат.наук, проф., акад. НАНУ

тел. (+38044) 526 2008
тел. (+38044) 526 7418
email: aik@public.icyb.kiev.ua

Коротка бiографiя

І.В. Сергієнко закінчив у 1959 р. механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і з цього часу постійно працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України. У 1964 р. захистив кандидатську, а у 1972 р. — докторську дисертації. З цього ж року — професор кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а згодом – завідуючий її філією в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. З 1995 року по 2008 рік керував кафедрою теоретичної кібернетики і методів оптимального управління МФТІ, з 2008 року очолює цю кафедру у складі Фізико-технічного навчально-наукового центру НАН України, а з 2002 р.- завідуючий філією кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Ці кафедри названих вищих навчальних закладів працюють як базові безпосередньо в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.

Науковi iнтереси

Спеціаліст з інформатики, обчислювальної математики, теорії оптимізації, системного аналізу і математичного моделювання, математичного забезпечення ЕОМ. Автор понад 700 наукових праць, з них 40 монографій; підготував 22 доктори та 60 кандидатів наук.

 

Як учений І.В. Сергієнко сформувався під впливом відомих учених академіків В.М. Глушкова, А.О. Дородніцина, В.С. Михалевича та члена-кореспондента НАНУ К.Л. Ющенко.

 

В 1978 р. обраний членом-кореспондентом НАН України, а в 1988 — академіком НАН України. З 1982 р. по 1994 р. — заступник директора, а з 1995 р. – директор Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Генеральний директор Кібернетичного центру НАН України. З 1995 р. по 2009 р. – академік-секретар Відділення інформатики НАН України, член Президії НАН України. З 2009 р. – Радник Президії НАН України.

 

І.В. Сергієнком створена наукова школа з комп’ютерної математики та інтелектуальних інформаційних технологій. Його наукова діяльність пов’язана в основному зі створенням і дослідженням моделей та методів математичної оптимізації, зокрема дискретної, розв’язанням ряду сучасних проблем обчислювальної і прикладної математики, з розробкою теорії програмування та створенням пов’язаних з нею комп’ютерних інтелектуальних технологій, які становлять підгрунтя для розв’язання на комп’ютерах реальних задач, в тому числі задач трансобчислювальної складності.

На початку 60-х років І.В. Сергієнко запропонував новий підхід до побудови алгоритмів наближеного розв’язання задач дискретної оптимізації. Створив нову алгоритмічну схему – так звану схему методу вектора спаду, що дала можливість побудувати сімейство нових алгоритмів для розв’язання багатоекстремальних задач. В подальшому вона знайшла істотний розвиток у роботах багатьох спеціалістів різних країн, в тому числі і учнів І.В. Сергієнка. Методи, побудовані на основі цієї алгоритмічної схеми, були неодноразово використані при розробці різноманітних комп’ютерних технологій, призначених для розв’язання багатьох типів задач дискретного програмування. Зокрема, на основі нових розроблених алгоритмів розв’язання задач пошуку максимальної незалежної множини вдалося одержати нові рекордні перешкодозахищені коди максимального об’єму. Були досліджені проблеми збіжності обчислювальних процесів, що здійснюються згідно із запропонованими алгоритмами, а також проведені дослідження проблеми стійкості багатокритеріальних задач дискретної оптимізації. Результати означеного циклу робіт знайшли своє відображення в багатьох публікаціях та, зокрема, в монографіях: «Математические модели и методы решения задач дискретной оптимизации» (К.: Наук. думка, 1985. – 382 с.; 2-е изд., доп. и перераб., 1988. – 472 с.); «Задачи дискретной оптимизации: проблемы, методы решения, исследования» ( співавтор — В.П. Шило; К.: Наук. думка, 2003. – 262 с.); «Інформатика в Україні: становлення, розвиток, проблеми» (К.: Наук. думка, 1999. – 354 с.); «Становлення і розвиток досліджень з інформатики» (К.: Наук. думка, 1998. – 206 с.).

Основнi результати

Основні результати академіка НАНУ І.В. Сергієнка та його учнів в області обчислювальної математики та інформаційних технологій моделювання і дослідження процесів різної природи полягають, зокрема, у створенні нових математичних моделей стаціонарних і динамічних процесів, що функціонують в неоднорідних середовищах із включеннями, взаємодіючих процесів. Досліджені широкі класи математичних моделей та чисельних методів для вивчення хвильових процесів в неоднорідних необмежених областях. На основі побудованих нових класичних узагальнених задач, що визначені на класах розривних функцій, розроблено теорію оптимального керування багатокомпонентними розподіленими системами та досліджено їх оптимальну керованість.

Отримані теоретичні результати є базою інформаційних технологій з аналізу, контролю, прогнозу та управління полями різної фізичної природи і процесами в складних інженерних об’єктах та середовищах. Розроблено нові інформаційні технології дослідження сучасних проблем екології, економіки, управління, енергетики, захисту навколишнього природного середовища, меліорації та водного господарства, інших предметних областей на суперкомп’ютерах, обчислювальних мережах та комплексах.

Частина результатів цього напряму знайшла відображення в монографіях: «Інформатика та комп’ютерні технології» (К.: Наук. думка, 2004. – 432 с.); «Моделирование  переходной экономики: модели, методы, информационные технологии» (співавтор — М.В. Михалевич; К.: Наук.думка, 2005. – 671 с.); «Модели и методы решения задач в неоднородных средах» (співавтор — В.С. Дейнека; К.: Наук. думка, 2001. — 606 с.); «Optimal Control of Distributed Systems with Conjugation Conditions» (співавтор — В.С. Дейнека; New York: Kluwer Akademic Publishers, 2005. — 400 с.); «Численно-аналитические методы исследования волновых процессов» (співавтори — А.В. Гладкий, В.В. Скопецький; К.: Наук. думка, 2001. — 452 с.).

Наприкінці 60-х років І.В. Сергієнко зацікавився проблемою автоматизації процесів обробки та аналізу даних математичними методами, передусім методами теорії ймовірностей та математичної статистики. За його баченням, комп’ютеризація цих складних наукомістких процесів має здійснюватись на основі накопичення різносторонніх знань спеціалістів — як теоретичного, так і практичного характеру, а також забезпечувати інтегровану обробку даних найефективнішими методами в конкретних предметних областях. Вироблені проектні рішення щодо організації обчислень на базі знань щодо архітектури систем зі спіральною моделлю життєвого циклу та використання «накопиченого досвіду» експлуатації дослідних екземплярів програмних систем тощо були оригінальні і перспективні. Подальший розвиток ці ідеї отримали в процесі реалізації автоматизованих систем обробки даних на ЕОМ нових поколінь із потужнішими технічними засобами, новими операційними середовищами та системами програмування. В результаті була розроблена інформаційна технологія, спрямована на автоматизацію процесів побудови таких систем, включаючи процеси удосконалення та модернізації (інструментальні системи CASE APS, Сігма Стат, MacroProg).

Останнім часом такий підхід поширено на комп’ютеризацію проблем у неформалізованих предметних областях знань, на розробку так званих нечітких інформаційно-діагностичних технологій. Основною їх складовою є інтелектуальні системи, що використовують логічне виведення висновків (як спосіб розв’язання задач), зокрема, логіко-ймовірнісні методи виведення у нечіткому інформаційному просторі. Започаткований також новий підхід на базі моделе-орієнтованих архітектур до створення нечітких програмних систем.

Цей напрям досліджень широко висвітлений в численних публікаціях, зокрема, в монографії «Пакеты программ анализа данных: технология разработки» (співавтор — І.М. Парасюк; М.: Финансы и статистика, 1988. — 159 с.).

Під керівництвом І.В. Сергієнка на базі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України було завершено створення Кібернетичного центру НАН України — провідного наукового центру з інформатики у світі, який визначений в нашій країні головною державною організацією з проблем інформатизації і виконує функції міжвідомчого координування. Ідея створення такого центру була висунута в свій час В.М. Глушковим і почала реалізовуватися в 1993 році ще під керівництвом В.С. Михалевича (були створені два інститути). В нинішній час до складу Кібернетичного центру НАН України входить шість інститутів: Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (базова організація центру), Інститут математичних машин і систем НАН України, Інститут програмних систем НАН України, Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та НАН України, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

І.В. Сергієнко – президент Української федерації інформатики (УФІ), яка прийнята в міжнародну організацію СЕРІS (функціонує при Європейському Союзі). Це дає право УФІ організовувати курси навчання комп’ютерній грамотності для спеціалістів різних профілів з можливістю видавати в разі необхідності сертифікати про комп’ютерну грамотність фахівцям різних профілів при їх працевлаштуванні як в Україні, так і за кордоном. За відсутності такого сертифіката нерідко наші лікарі, інженери, інші спеціалісти змушені виконувати некваліфіковану працю.

І.В. Сергієнко – голова Національного Комітету України з інформатики. Голова наукових рад НАН України «Інтелектуальні інформаційні технології» та з проблеми «Кібернетика», головний редактор міжнародного наукового журналу «Кібернетика і системний аналіз» та журналу «Комп’ютерна математика», член редколегій ряду журналів.

Він автор багатьох патентів в області інформатики та застосувань методів кібернетики для обробки і захисту інформації. Керівник та виконавець низки міжнародних проектів в області інформатики.

Під науковим керівництвом І.В. Сергієнка у 2004-2005 роках в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України розроблено сімейство суперкомп’ютерів СКІТ та більше 20 інформаційних комп’ютерних технологій для них, завдяки чому Інститут увійшов до складу передових фірм світу, що спроможні самостійно розв’язувати надскладні задачі державного значення. Це стосується і задач ринкової економіки, і різноманітних проблем управління, і розвитку самої науки (інформатики, біології, медицини, енергетики, освоєння космосу та ін.), і задач оборонного комплексу, захисту інформації в комп’ютерних мережах та інших галузей. Частина результатів цього напряму відображена, зокрема, в монографіях: «Виклики часу в кібернетичному вимірі» (К.: Академперіодика, 2007. – 274 с.), «Оптимальные процедуры распознавания» (співавтор — А.М. Гупал; К.:Наукова думка, 2008. – 232 с.), «Задачі оптимального проектування надійних мереж» (співавтори — Н.З. Шор та ін.; К.: Наукова думка, 2005. – 230 с.), «Уроки академіка Глушкова» (К.: Академперіодика, 2008. – 127 с.), «Методи оптимізації та системного аналізу для задач трансобчислювальної складності» (К.: Академперіодика, 2010. – 296 с.). (New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, 2012, – 226 p.).

І.В. Сергієнко — член ряду міжнародних організацій, що координують діяльність в галузі інформатики в різних країнах світу. Академік міжнародної академії комп’ютерних наук і систем, член Американського математичного товариства.

Про високий рівень наукових досліджень, що здійснюються в останні роки в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України під керівництвом І.В. Сергієнка, свідчать численні гранти, які одержують вчені Інституту від міжнародних організацій і установ. До речі, починаючи з 2005 року, щорічно на конкурсній основі науковці і студенти старших курсів університетів США проходять стажування в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України та в навчально-науковому комплексі «Інститут прикладного системного аналізу» НТУУ «КПІ» МОН України та НАН України.

І.В. Сергієнко — іноземний член Російської академії наук. Йому присвоєно звання Почесного професора Московського фізико-технічного інституту, Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, ступінь Почесного доктора Київського національного університету імені Т. Шевченка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Дніпропетровського національного університету, Запорізького національного університету, Міжнародного Соломонового університету, Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Ужгородського національного університету, Харківського національного університету радіоелектроніки, Української інженерно-педагогічної академії

І.В. Сергієнко — почесний академік Академії наук вищої школи України, член математичного товариства США, „Почесний дослідник ІТНЕА” (Institute for Information Theories and Applications, Болгарія).

З ініціативи вчених Університету Колорадо (США), Техаського А&М університету (США), Університету Флориди (США), з якими співпрацюють учені Інституту і особисто І.В. Сергієнко, в 2006 році відбулася міжнародна конференція з проблем оптимізації, присвячена ювілею І.В. Сергієнка, та вийшов спеціальний випуск журналу «Global Optimization». І.В. Сергієнко – соросівський професор.

Заслужений діяч науки і техніки (1991 р.). Лауреат Державних премій в галузі науки і техніки: України (1972 р., 1993 р., 1999 р., 2005 р.), СРСР (1981 р.), премії Ради Міністрів СРСР (1982 р.). Нагороджений орденом Дружби народів та орденами «За заслуги» I, II, та III ступенів. Чотири рази відзначений преміями НАН України, що носять ім’я видатних учених – імені В.М. Глушкова (1986 р.), імені С.О. Лебедєва (1997 р.), імені В.С. Михалевича (2002 р.), імені А.О. Дородніцина (2007 р.). Нагороджений Почесними відзнаками Президента України (1996 р.), Президії Верховної Ради України (1986 та 2004 р.р.),  та Кабінету міністрів України (2000 р.).

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА 2015-2017 рр.

 • Сергієнко І.В., Михайлюк В.О. Постоптимальний аналіз та наближені алгоритми реоптимізації для задач дискретного програмування. – К.: Наук. думка, 2015. – 248 с.
 • Сергієнко І.В. Комп’ютерні технології і науково-технічний прогрес // Вісник НАН України. – 2016. – № 11. – С. 56–75.
 • Сергієнко І.В., Гупал А.М. Симметрия в ДНК. Методы распознавания дискретных последовательностей. – К.: Наук. думка, 2016. – 228 с.
 • Сергиенко И.В.,Галба Е.Ф. Взвешенная псевдоинверсия с вырожденными весами // Кибернетика и системый анализ. – 2016. – 52, № 5. – С. 56–80.
 • Сергиенко И.В., Шило В.П. Технология ядра для решения задач дискретной оптимизации // Кибернетика и системый анализ. – 2017. – 53, № 6. – С. 73–83.
 • Sergienko T.I. Conditions of Pareto Optimization Problems Solvability: Stable and unstable Solvability // Optimization Methods and Applications: In Honor of the 80th Birthday of Ivan V. Sergienko. – Ed. by S. Butenko, P.M. Pardalos, V. Shylo. – New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, 2017. – C. 457–464.
 • Shylo V.P., Shylo O.V. Algorithm Portfolios and Teams in Parallel Optimization. // Optimization Methods and Applications: In Honor of the 80th Birthday of Ivan V. Sergienko. – Ed. by S. Butenko, P.M. Pardalos, V. Shylo. – New York, Heidelberg, Dordrecht, London: Springer, 2017. – P. 481–493.
17101217450 - Хіміч Олександр Миколайович
Хіміч Олександр Миколайович

член-кор. НАН України, д. ф.-м. н., проф.

тел. (044) 526 60 88
тел. (044) 526 11 96
email: khimich505@gmail.com

Коротка бiографiя

О.М. Хіміч 1951 р. народження працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з 1973 року після закінчення факультету кібернетики Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З листопада 2004 року займає посаду завідувача відділу.

В 1982 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика.

В 2002 р. – присуджено звання старшого наукового співробітника.

В 2003 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011 р.).

В 2014 р. – присуджено звання професора.

В 2015 р. – обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.

Опубліковано понад 200 наукових праць, у тому числі 9 монографій, 11 свідоцтв про авторське право.

Підготував п’ятьох кандидатів наук.

 

За сумісництвом професор кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка та кафедри АСОІУ факультету ФІОТ НТУУ «КПІ»: Спецкурси — «Методи дослідження математичних моделей з наближеними даними» та «Методи паралельних обчислень».

Член Вченої ради Інституту кібернетики НАН України, член спеціалізованих Вчених рад по захисту дисертацій Інституту кібернетики НАН  України (Д 26.194.02) та Інституту математики НАН України (Д 26.206.02).

Член редколлегии: журнала «Journal Numerical and Applied Mathematics» (Series Numerical Mathematics), Львівський національний університет імені І. Франко; наукового збірника «Математичне та комп’ютерне моделювання” м. Кам’янець-Подільськ; наукового збірника «Методы оптимальных решений», Інститут кібернетики НАН України м. Київ; міжнародного наукового журналу «ScienceRise», м. Харків.

Науковi iнтереси

Теорія збурень та похибок, чисельні методи та комп’ютерні алгоритми, методи паралельних обчислень, чисельне програмне забезпечення, інтелектуальні інформаційні технології, математичне моделювання.

Основнi результати

Розвинуто теорію збурень в лінійній алгебрі: одержано оцінки повної похибки розв’язків лінійних систем з наближеними даними прямими та ітераційними методами; розвинуто теорію збурень, теорію похибок для задач псевдоінверсії та зваженої псевдоінверсії (вперше отримано оцінки для випадку неспівпадіння рангів вихідної та збуреної матриць).

Розроблено методологію дослідження достовірності комп’ютерних розв’язків лінійних систем (оцінки близкості комп’ютерних розв’язків до математичних, спадкової похибки внаслідок наближеного характеру вихідних даних, критеріїв закінчення ітераційних процесів, що гарантують дану точність наближення до точного розв’язку); суттєво нові результати отримано для випадку матриць неповного рангу.

Розроблено та досліджено методи паралельних обчислень та комп’ютерні алгоритми для дослідження та розв’язання  базових задач обчислювальної математики з наближеними вихідними даними для MIMD-комп’ютерів та комп’ютерів гібридної (MIMD, SIMD) архітектури; запропоновано шарово-циклічну схему розподілу та обробки інформації на комп’ютерах паралельної MIMD- архітектури. Схема ввійшла в практику паралельних обчислень як інструмент побудови збалансованих паралельних алгоритмів.

Розроблено та обгрунтовано методологію математичного моделювання для умовно коректних еліптичних крайових задач; принципова новизна полягає в розробці алгоритму обчислення єдиного розв’язку на підпросторі без знання ядра оператора задачі; отримано непокращувані оцінки точності скінченно-різницевих схем для диференціальних операторів четвертого порядку в узагальнених просторах.

Розроблено принципи, структуру та створено інтелектуальні програмні засоби для дослідження та розв’язування базових задач обчислювальної математики з наближеними вихідними даними для комп’ютерів MIMD-архітектури та гібридної (MIMD, SIMD) архітектури.

Запропоновано економічний трьохетапний алгоритм обчислення нормального псевдорозв’язку та зваженого нормального псевдорозв’язку з гарантованою точністю для лінійних систем з симетричними додатно напіввизначеними матрицями з наближеними вихідними даними.

Розроблено та досліджено нові прямі паралельні методи розв’язання задач лінійної алгебри на основі структурної регуляризації розріджених матриць.

Основні науково-практичні результати

Створено та впроваджено у виробництво сімейство інтелектуальних комп’ютерів Інпарком- спільної розробки Інституту кібернетики та ДНВП «Електронмаш» з функцією автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, програми та топології паралельного комп’ютера на властивості задачі (2005-2010 рр.). Розробка була представлена на виставці CEBIT в Ганновері (Німеччина 2007 р., 2008 р.).

Розроблено концепцію, архітектуру, програмне забезпечення та експериментальний зразок інтелектуального паралельного комп’ютера на багатоядерних та графічних процесорах (MIMD,SIMD-архітектура)  в рамках інноваційного проекту НАН України (2010 р.).

Розроблено інтелектуальну паралельну робочу станцію Інпарком_G на багатоядерних і графічних процесорах для розв’язування науково-технічних задач продуктивністю 5 T flops (в рамках науково-технічного проекту Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України, 2012 р.).

Створено та реалізовано як штатне інтелектуальне програмне забезпечення для дослідження та розв’язування задач з наближено заданими вихідними даними та оцінками достовірності комп’ютерних результатів для МІМD-комп’ютерів: макроконвейєрного обчислювального комплексу МВК ЕС 1766 (1990 р.), суперкомп’ютера Інституту кібернетики СКІТ (2004-2014 рр.) та сімейства інтелектуальних комп’ютерів ІНПАРКОМ (2005-2013 рр).

Розроблено програмно-технічні та програмні комплекси на основі паралельних обчислень для математичного моделювання процесів в інтересах ЦАГІ ім. проф. М.Є. Жуковського, ЦІАМ ім. П.І. Баранова, ЦНДІ ім. О.М. Крилова.

Створено інформаційні технології на основі паралельних обчислень для математичного моделювання в галузі цивільного та промислового будівництва, кінетики теплового поля при зварюванні металів ( 2007 р., 2008 р.).

Розроблено та розвинуто програмно-технічні комплекси для паралельних обчислень на базі комп’ютерів кластерної архітектури Інституту кібернетики та адаптовано їх до розрахункових задач АНТК ім. О.К. Антонова (аеродинаміка, міцність, проектування, обробка результатів і т. ін.).

Розв’язано низку задач математичного моделювання процесів зварювання та споріднених технологій у співпраці  з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України при виконанні науково-технічного  проекту «Математичне моделювання процесів  в’язкого  руйнування товстостінних елементів трубопроводів з дефектами  стоншування».

Cтворено інтелектуальне програмне забезпечення (інтелектуальні програмні комплекси Inpartool_G та Inparlib_G) для автоматичного дослідження та розв’язання задач обчислювальної математики з наближеними вхідними даними та оцінками достовірності результатів з функцією автоматичного адаптивного налаштування алгоритму, програми та топології комп’ютера на властивості задачі для комп’ютерів гібридної архітектури (на багатоядерних і графічних процесорах).

Створено спільно з ДНВП «Електронмаш» апаратно-програмний комплекс на базі інтелектуального персонального суперкомп’ютера гібридної архітектури для математичного моделювання в оборонній галузі, галузях машинобудування та будівництва, 2015 р.

Розроблено нові методи і програмні засоби на основі паралельних обчислень для дослідження граничного стану та ресурсу безпечної експлуатації зварних трубопроводів і посудин  тиску (в рамках Цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин („Ресурс”)», 2015р.

Найважливіші публікації

Монографії
 1. ПетрикМ.Р., Хіміч О.М., Бойко І.В., Михалик Д.М., Петрик М.М., Ковбашин В.І. Математичне моделювання теплопереносу та адсорбції вуглеводнів внанопористих цеолітних каталізаторах систем нейтралізації відпрацьованихгазів.– Національна академія наук України. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова. 2017. – 280 c.
 2. СергієнкоІ.В., Петрик М.З., Хіміч О.М., Кане Д., Михалик Д.М., Леклерк Д., Фресар Ж. Математичне моделювання масопереносу в середовищах частинок нанопористої структури. Київ: Національна академія наук України, Інститут кібернетики ім. В.М.  Глушкова, 2014. – 208 с.
 3. Khimich, Molchanov I., Junisbekov M, Kotyra A. Intelligent Numerical Software for MIMD-computer.  In: Current problems in information and computational technologies.  / Eds. Waldemar Wojcik, Jan Silkora. – Politechnika Lubelska, Lublin, Poland. –  2012.
 4. Khimich, E Nikolaevskaya, T Chistyakova. Programming with Multiple Precision. Studies in Computational Intelligence. Springer-Verlag. – Berlin, Heidelberg, 2012. – p
 5. Khimich, Gromaszek K., Kotyra A. Algorithms of Parallel Computations. In: Modelling and Optimization.  / Eds. Jan Silkora, Waldemar Wojcik. – Pilitechnika Lubelska, Lublin, Poland. – 2011, p. 88.
 6. АлекєєвВ.А., Алішов Н.І., Андон П.І., …, Хіміч О.М., . та інші. Стан та перспективи розвитку інформатики в Україні.– Київ: Наукова думка, 2010 р. – с. 1008.
 7. Химич А.Н., МолчановИ.Н., Попов А.В., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. и другие. Параллельные алгоритмы решения задач вычислительной математики. – Киев: Наукова думка, 2008 г. – c.
 8. Химич А.Н., МолчановИ.Н., Мова В.И., Перевозчикова О.Л. и другие. Численное программное обеспечение интеллектуального MIMD-компьютера Инпарком. – Киев: Наукова думка, 2007 г., c.
 9. Михалевич В.С. Численные методы для многопроцессорного вычислительного комплекса ЕС / Михалевич В.С., Бик Н.А., Брусникин Б.Н.,…, Химич А.Н. и др./ Под редакцией И.Н.  Молчанова.– М.: Издание ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 1986. – 401 с.


Свідоцтва про реєстрацію авторських прав
 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма «Паралельна програма Slae_svd_mpf_p для дослідження та розв’язування лінійних систем зі щільними виродженими матрицями з довільною розрядністю» Хіміч О.М., Баранов І.А., НіколаєвськаО.А. Чистякова Т.В., права № 76942, дата реєстрації 19.02.2018.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма «Паралельна програма GausSolver для дослідження та розв’язування лінійних систем зі щільними невиродженими матрицями з довільною розрядністю на MIMD-комп’ютерах». Хіміч О.М., Баранов І.А., НіколаєвськаО.А. Полянко В.В., Чистякова Т.В., права № 76941, дата реєстрації 19.02.2018.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма «Гібридна програма Evp_bs_bp_g для розв’язування часткової проблеми на власні значення для стрічкових матриць на багатоядерних комп’ютерах з графічними прискорювачам». Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Попов О.В., Чистяков О.В., №65347; дата реєстрації 16.05.2016 р.
 4. Свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір № 65346 від 16.05.2016 р. Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма Комп’ютерна програма: «SPARSE_SOLVER» для дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями на комп’ютерах з багатоядерними процесорами та графічними прискорювачами. Хіміч О.М., Сидорук В.А. № 65346, дата реєстрації від 16.05.2016 р.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма «Бібліотека інтелектуальних програм для дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики з наближеними даними для комп’ютерів гібридної архітектури». Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Баранов І.А., Герасимова Т.О., Нестеренко А.Н., Ніколаєвська О.А., Полянко В.В., Попов О.В., Рудич О.В., Сидорук В.А., Чистяков О.В., Чистякова Т.В., № 58055; дата реєстрації 15.01.2015 р.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір в Державній службі інтелектуальної власності України: Комп’ютерна програма «Інтелектуальний програмний засіб Inpartool_G для автоматичного дослідження та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь зі щільними матрицями на комп’ютерах гібридної архітектури». Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Баранов І.А., Герасимова Т.О., Нестеренко А.Н., Ніколаєвська О.А., Полянко В.В., Попов О.В., Рудич О.В., Сидорук В.А., Чистяков О.В., Чистякова Т.В., № 58054; дата реєстрації 15.01.2015 р.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Бібліотека інтелектуальних програм для дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики для комп’ютерів з графічними процесорами». Хіміч О.М., Баранов А.Ю., Баранов І.А., Герасимова Т.О., Нестеренко А.Н., Ніколаєвська О.А., Полянко В.В., Попов О.В., Рудич О.В., Чистякова Т.В. (Україна), 37219; дата реєстрації 01.03.2011.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Комплекс програм з розв’язування задачі зважених найменших квадратів з наближено заданими вихідними даними». Хіміч О.М., НіколаєвськаО.А.Україна), № 28880; дата реєстрації 25.05.2009.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Комплекс програм з розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь з розрідженими матрицями». Хіміч О.М., Попов О.В., Полянко В.В. (Україна), № 27912; дата реєстрації 05.03.2009.
 10. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Інтелектуальний програмний засіб Inpartool для дослідження та розв’язування задач обчислювальної математики з наближено заданими вихідними даними» / Хіміч О.М., Молчанов І.М., Попов О.В., Чистякова Т.В., Яковлєв М.Ф., Герасимова Т. О., Зубатенко В. С., Громовський О. В., Нестеренко А. Н., Полянко В. В., Рудич О.В., Ніколаєвська О.А. (Україна), 23462; дата реєстрації 17.01.2008.
 11. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма «Библиотека интеллектуальных параллельных программ для исследования и решения задач вычислительной математики с приближенно заданными исходными данными» / Хіміч О.М., Герасимова Т.О., Зубатенко В.С., Майстренко О.С., Нестеренко А.Н., Полянко В.В., Молчанов І.М., Мурка Є.В., Попов О.В., Попова О.О., Рудич О.В., Тульчинський В.Г., Чистякова Т.В., Ющенко Р.А., Яковлєв М.Ф. (Україна),  17213; дата реєстрації 11.07.2006.

Найбільш вагомі статті (2013-2018 рр.)

 • Химич А.Н., Івлічев В.П., Мальчевський І.А., Беспалов С.А., Пустовойт М.М., Голоцуков Г.В., Щетинін І.Є., Ніколенко Д.І., Іванов С.М., Кірсанов В.Ф. Основи створення розподіленої інформаційної технології підтримки науково-організаційної діяльності НАН України // Наука та інновації, науково практичний журнал НАН України.−2018, 14 (1). − С.53– 66.
 • Химич А.Н. Cуперкомп’ютерні технології та математичне моделювання складних систем // Вісник НАН України. − 2018, № 5. – С. 69−
 • Химич А.Н., Петрик М.Р., Петрик  М.М., Фресар Ж. Моделирование тепломасопереноса, адсорбции и десорбции углеводородов в напористих цеоліт // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и инфораматики», Ин-т кибернетики НАН Украины , Ин-т космич. иссл. НАН и ГКА №1, 2018, С. 1 – 13.
 • Химич А.Н., ПоповО.В., Чистяков О.В. Оптимізація паралельних алгоритмів для новітніх процесорів IntelXeon Phi для алгебраїчної проблеми власних значень // Теорія оптимальних рішень, 2018 р., № 17, С. 3– 9.
 • N. Khimich, A. V. Popov and O. V. Chistyakov. Hybrid algorithms for solving the algebraic eigenvalue problem with sparse matrix // Суbernetics and Systems Analysis. Vol.53, 2017, pp. 132–146.
 • Химич А.Н., Ніколаєвська О.А., Чистякова Т.В. Про деякі способи підвищення точності комп’ютерних обчислень Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки. Зб. наук. праць // Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський націонал. університет імені І. Огієнка, 2017, вип. 15,  С. 249 – 254.
 • Химич А.Н., Сидорук В.А. Плитковий гібридний алгоритм факторизації структурно-симетричних матриць // Теорія оптимальних рішень. – 2017. – С. 125 – 132.
 • Химич А.Н., БарановА.Ю., Попов А.В., Слободян Я.Е. Математическое моделирование прочности строительных конструкций на гибридных вычислительных системах // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и инфораматики», Ин-т кибернетики НАН Украины , Ин-т космич. иссл. НАН и ГКА №4, 2017, С. 68 –
 • Химич А.Н., Галба Е.Ф., Варенюк Н.А. Взвешенные псевдообратные матрицы со знаконеопределенными весами // Доповіді НАН України, 2017, № 6, С. 14 ‑20.
 • Химич А.Н., Приказчиков В.Г. Асимптотическая оценка точности собственных чисел эллиптического оператора четвертого порядка со смешанными краевыми условиями // Кибернетика и системный анализ 2017 г., Том 53, № 3. – С. 32−40.
 • Химич А.Н., Попов О.В., Чистякова Т.В., Рудич О.В., Чистяков О.В. Інтелектуальна система для дослідження та розв’язування задач на власні значення на паралельних комп’ютерах з процесорами Intel Xeon Phi // Штучний інтелект. – 2017. №  2, С. 119 – 127.
 • ХімічО.М., Попов О.В., Баранов А.Ю. Чистяков О.В. Гібридний алгоритм розв’язування задач на власні значення для стрічкових матриць. Теорія оптимальних рішень. 2016. 86−94.
 • Химич А.Н., Інтелектуальний персональний суперкомп’ютер гібридної архітектури для задач науки і інженерії // Вісник НАН України. − 2016, № 3. – С. 83−86.
 • Khimich, O.M., Molchanov, I.M., Mova, V.І., Nikolaichuk, О.O., Popov, O.V., Chistjakova, Т.V., Jakovlev, M.F., Tulchinsky, V.G., and Yushchenko, R.А. Intelligent Personal Supercomputer for Solving R&D Problems // National academy of sciences of Ukraine. Science and innovation. Vol.12 (5), 2016, pp. 15–27.
 • Химич А.Н., Стецюк П.І., Сидорук В.А. Реалізація r-алгоритму на графічних процесорах Компьютерная математика. − 2016,  №2. С. 100−109.
 • Химич А.Н., Ніколаєвська О.А., Чистякова Т.В. Про алгоритм методу найменших квадратів для розв’язування лінійних систем на гібридних комп’ютерах // Компьютерная математика. − 2016,  №2. С. 120−128.
 • Khimich A.N., V. G. Prikazchikov. Comparing the Energy of Convergence of One-Step and Two-Step Iterative Methods // Cybernetics and Systems Analysis, V. 53, Issue 1, − 2016, − pp. 21–25.
 • Химич А.Н., Попов О.В., Баранов А.Ю., Чистякова Т.В. Тюнинговая программная сис-тема для решения линейных систем на гибридных компьютерах // Штучний інтелект. − 2016, № 2 (72). − С. 113−122.
 • Baranov, M. V. Bilous, I. V. Sergienko, .A N. Khimich. Hybrid algorithms for solving linear systems for finite-element simulation of filtration processes // Суbernetics and Systems Analysis. Vol. 51, 2015, pp. 594–602.
 • ХімічО.М., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм розв’язування систем лінійних рівнянь з розрідженими матрицями на основі блочного LLT методу.  // Компьютерная математика. – 2015, Вип.  – С. 67–74.
 • A.N.Khimich, Iu.G. Kryvonos, I.T. Selezov, A.Yu. Baranov Modeling the Evolution of a Propagating Signal from Input to Output with Total Absorption // Cybernetics and Systems Analysis, Vol. 52, Issue 1, pp. 46-51, 2015.
 • ХімічО.М., Бруснікін В.М., Чистяков О.В. Гібридний алгоритм узагальненого методу спряжених градієнтів для проблеми власних значень з симетричними розрідженими матрицями. // Математичні машини та системи.  № 3. С. 3−13.
 • ВеликоиваненкоЕ.А., Миленин А.С., Попов А.В., Сидорук В.А., Химич А.Н.  Методы и технологии высокопроизводительных вычислений для математического моделирования напряженно-деформированного состояния конструкций с учетом вязкого разрушения.  // Проблемы управления и информатики. − 2014, 6. – С. 42–52.
 • ХімічО.М., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм для лінійної задачі найменших квадратів з напіввизначеною розрідженою матрицею // Теорія оптимальних рішень. – 2014.– С. 106–113
 • I.N. Molchanov, A.N. Khimich, A.V. Popov, T.V. Chistyakova, M.F. Yakovlev. Intellegent Computers − the Means for Automatization of Scientific Investigating and Reliable Solving of Scientific and Engineering Problems // Искусственный интеллект, 2014г., №
 • ХімічО.М., Полянко В.В., Попов О.В., Сидорук В.А.,Чистяков О.В. Технологія грід-обчислень для математичного моделювання процесів в’язкого руйнування. // Искусственный интеллект. – 2014. –№  – С. 101–110.
 • ХімічО.М., Чистяков О.В. Паралельні однокрокові ітераційні методи розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць // «Компьютерная математика» – 2014, Вип.  – С. 81–88.
 • Химич А.Н., МолчановИ.Н., Мова В.И., Николайчук А.А. Гетерогенная интеллекуальная рабочая станция Инпарком для решения научно-технических задач // “Искусственный интеллект”, № 3,  2013 г.
 • Химич А.Н., ПоповО.В., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. Интеллектуальна система компьютерной математики для высокопроизводительных вичислений // “Искусственный интеллект”, № 4,  2013 г.
 • Химич А.Н., Баранов А.Ю. Гибридный алгоритм рещения линейных систем с ленточными симметричными матрицами // Сборник научных трудов «Компьютерная математика». Киев: Институт кибернетики НАН Украины, № 3, 2013 г.
 • Химич А.Н., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм розв’язування систем лінійних рівнянь з розрідженими матрицями методом верхньої релаксації // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013.

Тези доповідей на конференціях (2013-2018 рр.)

 • Химич А.Н., Молчанов І.М., Попов О.В., Чистякова Т.В., Яковлев М.Ф. Інтелектуальна система комп’ютерної математики для математичного моделювання на комп’ютерах гібридної архітектури // Матеріали конференції «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, м. Київ, 13–15 грудня 2017 р., C. 161–162.
 • Химич А.Н., Сучасні парадигми математичного моделювання. Інтелектуальний інтерфейс // Матеріали VIIIВсеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки» (ІСН-2017)» – Полтава, 2017. – С. 279−281.
 • Химич А.Н., Баранов А.Ю., Попов О.В., Чистяков О.В. Про один алгоритм розв’язування часткової проблеми власних значень на гібридних комп’ютерах // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки (ІСН-2016), м. Полтава, 19−21березня 2016 р., С. 323−325.
 • ХимичА.Н., Сидорук В.А.Дрібно-плитковий гібридний алгоритм факторизації розрідженої матриці.  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки (ІСН-2016), м. Полтава, 19−21 березня 2016 р., С. 326−328.
 • ХимичА.Н., Ніколаєвська О.А., Чистякова Т.В. Про деякий алгоритм розв’язування лінійних систем на гібридних комп’ютерах //Праці XXII Всеукраїнської наукової конференції «Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS-2016)», м. Львів, 5−7 жовтня 2016 р., С. 191−194.
 • ХимичА.Н., Інтелектуальні технології щільних обчислень в математичному моделюванні // Праці Міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО‑XLII)”,  смт. Чинадієво, 21−25 вересня 2015р., С. 82 − 83.
 • ХимичА.Н., Ніколаєвська О.А., Чистякова Т.В. Про достовірність комп’ютерних розв’язків погано обумовлених лінійних систем Праці Міжнародної наукової школи-семінару „Питання оптимізації обчислень (ПОО‑XLII)”,  смт. Чинадієво, 21−25 вересня 2015 р.,
 • ХимичА.Н., Чистякова Т.В. Автоматичне дослідження лінійних систем з використанням багаторозрядної арифметики //  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції за міжнародною участю «Інформатика та системні науки (ІСН-2015), м. Полтава, 19−21 березня 2015 р.
 • ХімічО.М., Чистяков О.В. Гібридні двокрокові ітераційні алгоритми для часткової проблеми власних значень. Матеріали Міжнар. наук. школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)» (Закарпатська обл., Мукачівський р.-н, смт. Чинадієво, 21–25 вересня 2015). Київ: 2015.
 • ХімічО.М., Чистяков О.В. Дослідження ефективності гібридних алгоритмів для часткової проблеми власних значень. Матеріали Всеукраїн.  наук.-практич. конф. за міжнар. участю «Інформатика та системні науки (ІСН-2015)» (Полтава, 19–21 березня 2015). Полтава: ПУЕТ, 2015. С. 371–373.
 • Химич А.Н., Интеллектуальные компьютерные технологии в вычислительном эксперименте // International Conference, SAIT 2014 (System Analysis and Information Technologies), Київ, 26−28травня, 2014 р.
 • ХімічО.М. Комп’ютерні технології в обчислювальному експерименті: проблеми і перспективи. // Матеріали Міжнародної наукової координаційної наради «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління (ICSM-2014)», 4–6 липня 2014, м. Тернопіль.
 • Сергієнко І.В., Химич А.Н., Інтелектуальні суперкомп’ютерні технології в математичному моделюванні // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродук-тивні обчислення, HPC-2014», Київ, 14жовтня 2014 р.
 • ХімічО.М., Сидорук В.А. Гібридний алгоритм LLT -факторизації розрідженої матриці  // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродуктивні обчислення (HPC-2014)», 14 жовтня 2014, м. Київ. – С. 59–62.
 • ХимичА.Н. Интеллектуальные компьютерные технологии в вычислительном эксперименте / Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: // Матерiали 16-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2014, Київ, 26–30 травня 2014 р.,  ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2014. – С.
 • ХімічО.М., Чистяков О.В. Паралельний поперемінно-трикутний метод розв’язання алгебраїчної проблеми власних значень для розріджених матриць на комп’ютерах гібридної архітектури // Матеріали Міжнародної конференції «Високопродуктивні обчислення (HPC-2014)», 14 жовтня 2014, м. Київ. – С. 52–58.
 • Химич А.Н., .В.Чистякова, А.Ю. Баранов Про деякі способи розпаралелення алгоритмів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь на гібридних комп’ютерах з графічними прискорювачами // Матеріали Міжнародної конференції “Паралельні та розподілені комп’ютерні системи «PDCS 2013», Харків, 2013 р.Химич А.Н., Интеллектуальные системы компьютерной математики как средство оптимизации высокопроизводительных вычислений // Праці Міжнародної молодіжної математичної школи «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL), (тези), Кацивелі,  2013 р.
 • Химич А.Н., МолчановИ.Н. Интеллектуальные параллельные компьютеры ИНПАРКОМ для решения научно-технических задач. // Материалы Международной конференции «Единое инновационное пространство Украина-Россия-Сколково,», 22-25  мая 2013 г., Киев.
 • ХимичА.Н., Баранов А.Ю. Про розв’язування систем лiнiйних рiвнянь зi стрiчковими матрицями на комп’ютерах гiбридної архітектури // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції Високопродуктивні обчислення. HPC-UA’2013», Київ, НТУУ “КПІ”, 2013 р.
 • Химич А.Н., Молчанов І.М., Мова В.І., Ніколайчук О.О. Интеллектуальная параллельная рабочая станция на многоядерных графических процессорах // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Искусственный интеллект, интеллектуальные системы. ИИ-2013». Кацивелі, Крим, 23-27 вересня 2013 р.  Вид-во «Наука і освіта», Донецьк.
 • Химич А.Н., Молчанов І.М., Мова В.І. Компьютеры МИР, МВК ЕС, ИНПАРКОМ – творческое наследие В.М. Глушкова // Праці наукової конференції «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XI), Кацивелі, Крим, 2013.
 • Химич А.Н., Молчанов І.М. Интеллектуальные параллельные компьютеры ИНПАРКОМ для решения научно-технических задач // Матеріали Міжнародної конференції «Единий інноваційний простір» 22-23 травня 2013р., м. Київ.
171023171843569 6340 - Опанасенко Володимир Миколайович
Опанасенко Володимир Миколайович

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник від. №205

тел. (044) 526-25-98

email: opanasenko@incyb.kiev.ua

Коротка бiографiя

Народився 28 лютого 1957 року. В 1979 році закінчив Казанський авіаційний інститут (м. Казань, Росія), після закінчення якого працював у УзНВО «Кібернетика» АН УзРСР (1979 — 1982).

Після закінчення очної аспірантури (1982 — 1985) при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з 1985 року і по теперішній час працює у відділі мікропроцесорної техніки, пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника; доктор технічних наук (2007), професор кафедри інформаційних технологій проектування (2011).

Науковi iнтереси

Під час роботи в Інституті кібернетики В.М. Опанасенко розробив методологію побудови реконфігуровних цифрових структур на основі однорідного середовища, перш за все систему формалізованих методик й алгоритмів синтезу параметричних модулів і закінчених функціональних пристроїв.

На цій основі розроблено положення теорії комбінаційних автоматів – адаптивних логічних мереж, призначених для вирішення широкого класу задач, які зводяться до процедури класифікації, шляхом безпосередньої структурної реалізації алгоритмів обробки й прямого відображення вхідних даних у вихідні.

Основнi результати

Отримані наукові результати створили методологічну базу для розробки ефективних алгоритмів і реконфігуровних пристроїв, які дозволяють підвищити ефективність відображення вихідних задач і алгоритмів на архітектуру та структуру проектованих пристроїв і систем на базі ПЛІС за критеріями «швидкодія – складність реалізації». При безпосередній участі В.М. Опанасенка розроблено низку реконфігуровних пристроїв на базі ПЛІС: пристрої реалізації граничних функцій, сортування даних, медіанних фільтрів, пристроїв множення матриць, математичних процесорів із плаваючою точкою (згідно зі стандартом IEEE–754), реконфігуровний процесор з конвеєрною обробкою даних; ряд проблемно-орієнтованих процесорів для задач управляння малими космічними апаратами та ін.

В.М. Опанасенко очолює наукову групу співробітників відділу мікропроцесорної техніки, яка виконує дослідження та розробку проблемно–орієнтованих пристроїв та реконфігуровних підсистем на базі ПЛІС по пріоритетному напряму «Розробка нових інформаційних технологій та інтелектуальних систем» в межах теми «Розробити теоретичні засади, методи та інформаційні технології побудови комп‘ютерних засобів та систем на основі інтегрованого використання методів обробки знань, редукційного паралелізму та реконфігурування» та проекту «Методи і алгоритми прецизійного робастного відмовостійкого управління малими космічними апаратами та їх реалізація на проблемно-орієнтованих процесорах», який виконується за цільовою комплексною програмою НАН України з наукових космічних досліджень на 2012–2016 рр.».

В.М. Опанасенко активно займається педагогічною діяльністю – більше двадцяти років викладає в НАУ та КНУТД, підготував двох кандидатів технічних наукю. В.М. Опанасенко брав участь у виконанні проекту «Model-Oriented Approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering» програми Європейського союзу «TEMPUS». В.М. Опанасенко є членом двох дисертаційних вчених рад (Д 26.194.03, Д26.062.07).

В.М. Опанасенко має понад 150 наукових праць, в тому числі 2 монографії та розділи у 2 наукових монографіях (видавництво Springer), 14 авторських свідоцтв і патентів. 16 робіт опубліковано в зарубіжних виданнях, які індексовано у науково-метричний базі Scopus (h index = 5).

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ

 1. Палагин А.В. Реконфигурируемые вычислительные системы/ А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко. – Киев: Просвіта. – 200 – 295 с.
 2. Palagin A.V. Reconfigurable computing technology / V. Palagin, V.N. Opanasenko // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – 2007, Vol. 43, N.5. – PP. 675–686.
 3. Palagin A.V. Design and application of the PLD-based reconfigurable devices / V. Palagin, V.N. Opanasenko // Design of Digital Systems and Devices. – Springer, Verlag, Berlin, Heidelberg. – 2011, Vol. 79. – PP. 59–91.
 4. Opanasenko N. Partitioning the full range of boolean functions based on the threshold and threshold relation / V.N. Opanasenko, Kryvyi S.L.// Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – 2012, Vol. 48, N.3. – PP. 459–468.
 5. Palagin A. The structure of FPGA-based cyclic-code converters / Alexander Palagin, Vladimir Opanasenko, Sergey Krivoi // Optical Memory & Neural Networks (Information Optics). Springer. – 2013, 22, N.4. – PP. 207–216.
 6. Opanasenko N. Synthesis of Adaptive Logical Networks on the Basis of Zhegalkin Polynomials / V.N. Opanasenko, Kryvyi S.L.// Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – November 2015, Volume 51, Issue 6 – PP. 969–977.
 7. Opanasenko Method synthesis of the configurable logical blocks on basis of universal logical elements / V. Opanasenko, Kryvyi S. // Radioelectronic and Computer Systems. – Volume 79, Issue 5, 2016 – PP. 93–97.
 8. Opanasenko V. Synthesis of multilevel structures with multiple outputs / Opanasenko, S. Kryvyi // CEUR Workshop Proceeding of 10th International Conference of Programming, UkrPROG 2016; Kyiv; Ukraine; 24 May 2016 . Volume 1631. – Code 122904. – PP.32–37.
 9. Palagin A.V., Opanasenko V.N., Kryvyi S.L.: Resource and Energy Optimization Oriented Development of FPGA-Based Adaptive Logical Networks for Classification Problem. In book: Green IT Engineering: Components, Networks and Systems Implementation, Kharchenko, Y. Kondratenko, J. Kacprzyk (Eds.), Vol. 105. Berlin, Heidelberg: Springer International Publishing, 195-218 (2017), DOI: DOI 10.1007/978-3-319-55595-9_10.
 10. Opanasenko N. Synthesis of Neural-Like Networks on the Basis of Conversion of Cyclic Hamming Codes / V.N. Opanasenko, Kryvyi S.L.// Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – July 2017, Volume 53, Issue 4 – PP. 627–635. DOI: 10.1007/s10559-017-9965-z.
 11. Palagin A. The implementation of extended arithmetic’s on FPGA-based structures / A. Palagin, V. Opanasenko / Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Vol. 2, IDAACS’2017, 21-23 September 2017. – Bucharest, Romania. – pp. 1014–1019.
271 - Норкін Богдан Володимирович
Норкін Богдан Володимирович

канд. фіз.-мат. наук, науковий співробітник відділу № 135

тел. (044) 526 74 18
email: norkin@i.com.ua

Коротка бiографiя

Народився: 28 квітня 1980 року в м. Києві. Освіта: природничо-науковий ліцей №145 (1997 р.); механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра статистики, спеціалізація – статистика, фінансова та актуарна математика (бакалавр — 2001 р., магістр статистики  — 2002 р.). Тема дипломної роботи: «Аналітичне дослідження розподілу абсолютного мінімуму деяких неперервних та напівнеперервних стохастичних процесів у марковському середовищі», керівник – доктор ф.-м.н., професор  Гусак Д.В. (Інститут математики НАН України). З 2002 по 2005 р. навчався в аспірантурі Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Науковий керівник –  академік НАН України Єрмольєв Ю.М. В 2006 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата фізико-математичних наук. Тема дисертаційної роботи «Метод послідовних  наближень  для  розв’язання  інтегральних  рівнянь  актуарної  математики».

Відзнаки: Подяка від Київського Міського Голови  за вагомі творчі здобутки, високий професіоналізм (2002), стипендія Президії НАН України для молодих вчених (2008 р.), стипендія Президента України для молодих вчених (2003-2005; 2010-2011), грант Президента України для молодих вчених (2008).

Науковi iнтереси

 • моделі актуарної математики;

 • методи оцінки ризику розорення;

 • оптимізація стохастичних процесів ризику;

 • інтегральні рівняння актуарної математики;

 • методи Монте-Карло;

 • паралельні обчислення у задачах актуарної математики.

Основнi результати

 • Для узагальненого процесу ризику, що описує еволюцію капіталу страхової компанії узагальнено інтегральні рівняння для ймовірності (не)розорення на скінченому та нескінченному інтервалі часу як функції початкового капіталу компанії та інтервалу часу;

 • Виведено систему інтегральних рівнянь для ймовірностей нерозорення на нескінченному інтервалі часу для процесу ризику у випадковому марковському середовищі зі скінченим числом станів;

 • Встановлені необхідні і достатні умови існування та загальні достатні умови існування і єдиності розв’язків інтегральних рівнянь страхової математики для розглянутих процесів ризику в умовах, коли інтегральний оператор не є стискаючим;

 • Теоретично і практично обґрунтовано метод послідовних наближень для чисельного вирішення загальних інтегральних рівнянь актуарної математики, отримано умови рівномірної збіжності та оцінки швидкості такої збіжності методу та запропонована методика оцінки точності наближених розв’язків розглянутих рівнянь шляхом побудови наближень до розв’язку згори та знизу.

 • Обґрунтовано стохастичний та паралельний варіанти методу послідовних наближень з оцінкою інтегралів за методом Монте-Карло.

 • Метод послідовних наближень дозволяє підвищити точність актуарних розрахунків для складних моделей страхової діяльності, зокрема, у рамках обраної моделі, дозволяє обчислити ймовірність банкрутства страхової компанії  із будь-якою точністю.

 • Запропоновано новий підхід до наближеної оптимізації страхового бізнесу, що полягає в оптимізації чистого прибутку (дивідендів) компанії при обмеженні на ймовірність розорення. Імовірність потім замінюється на її експоненційну оцінку зверху. Це дозволяє виключити складне ймовірнісне обмеження і декомпозувати задачу за окремими напрямками бізнесу. Таким способом наближено розв’язані задачі оптимізації тарифів, страхового портфеля, договорів перестрахування та оперативного керування компанією.

 

Наукові публікації

 • Норкін Б.В. Марковська модель фінансових потоків. / “Моделювання та методи системного аналізу в економіці”. НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ, 1999. – С.64-71.

 • Норкін Б.В. Про знаходження економічних рівноваг у моделях з континуумом участників. / Теорія оптимальних рішень. Моделювання та керування в умовах невизначеності. НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ, 2000. – С.30-38.

 • Норкін Б.В.  Система інтегро-диференціальних рівнянь для ймовірності банкрутства процеса ризику у марковському середовищі. / Теорія оптимальних рішень. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ, 2002. – С. 21-29.

 • Норкин Б.В. О методе последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства классического процесса риска./ Теорія оптимальних рішень. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. Київ, 2003.

 • Норкин Б.В. Метод последовательных приближений для решения интегральных уравнений теории процессов риска // Кибернетика и системний анализ.  – 2004. – №4. – C.61-73.

 • Норкин Б.В. Метод последовательных приближений для вычисления вероятности банкротства процесса риска в марковской среде // Кибернетика и системний анализ  – 2004. – №6. – C. 149-161.

 • Норкин Б.В. О вычислении вероятности банкротства непуассоновского процесса риска методом последовательных прибилжений. // Проблемы управления и информатики  – 2005. – №2. – C. 133-144.

 • Норкин Б.В. Применение метода последовательных приближений для нахождения вероятности неразорения страховой компании при наличии случайных премий // Кибернетика и системний аналіз.  – 2006. – №1. – C. 112-127.

 • Норкін Б.В. Метод послідовних  наближень  для  розв’язання  інтегральних  рівнянь  актуарної  математики. Автореф дис. … канд. фіз..-мат. наук. – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2006. – 19 с.

 • Норкин Б.В. Необходимые и достаточные условия существования и единственности интегральных уравнений страховой математики // Кибернетика и системный анализ 2006. – № 5. –   С. 157-164.

 • Норкин Б.В. О решении основного интегрального уравнения актуарной математики методом последовательных приближений // Український математичний журнал.  – 2007. – №12. Том 59. – C. 112-127.

 • Норкин Б.В. Стохастический метод последовательных приближений для оценки риска неплатежеспособности страховой компании // Кибернетика и системный анализ 2008. – № 6. – С. 116-130.

 • Норкин Б. В. Распараллеливание методов оценки риска банкротства страховой компании  // Теория оптимальных решений. — Киев : Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова НАН Украины, 2010. — 9. — pp. 33-39.

 • Норкин Б. В. Математические модели оптимизации страхового дела // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – №1. – C. 128–145

 • Норкин Б.В. Решение  актуарного  интегрального  уравнения методом  последовательных  приближений для  общего  процесса  риска-восстановления // Прикладная статистика. Актуарная и финансовая математика (Донецк). – 2011. (Принято до друку).

275 - Норкін Володимир Іванович
Норкін Володимир Іванович

док. фіз.-мат. наук, пров. наук. співробітник відділу №130

тел. (044) 526 55 52
email: norkin@i.com.ua

Коротка бiографiя

Народився 4 січня 1951 року у м.Омську, Російська Федерація. У 1968 році закінчив спеціальну школу-інтернат ім. А.Н.Колмогорова (м.Москва), в 1974 р. – Московський фізико-технічний інститут, з 1974 року працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова Національної Академії наук України. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1998 – докторську дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора фізико-математичних наук у галузі стохастичного програмування.

У 1994-2002 роках працював за сумісництвом у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (м. Лаксенбург, Австрія), у 2001 (травень), 2004 (березень), 2005 (березень-травень) – візитер-професор Вільного університету Амстердаму (Нідерланди), 2010-2011 р.р. —  візитер-професор Університету Каліфорнії у Девісі (США).

Лауреат Премії імені В.М.Глушкова у галузі інформатики Національної Академії наук Украіни (2007р.), лауреат премії Шведського страхового товариства «Kjell Gunnarson’s Risk Management Prize» (1997), у 2010 році отримав стипендію імені Фулбрайта для проведення наукових досліджень у США.

Член редколегії  журналу SIAM Journal on Optimization (з 2008 року).

Науковi iнтереси

 • Теорія та методи оптимізації (негладка, стохастична, глобальна, дискретна оптимізація)

 • Математичні моделі теорії ризику (актуарна та фінансова математика, прийняття рішень в умовах катастрофічного ризику)

 • Математична економіка (методи обчислення рівноваги)

 • Статистична теорія навчання (ядерні методи).

Основнi результати

 • Теорія стохастичного субградієнтного методу для задач неопуклого стохастичного програмування.

 • Теорія узагальнено дифереційовних функцій.

 • Стохастичний метод гілок та границь.

 • Теорія нормалізованої збіжності випадкових величин.

 • Метод послідовних наближень для розв’язання рівняння Вінера-Хопфа.

 • Обґрунтування сильної консистентності ядерного методу опорних векторів у задачах регресії та розпізнавання.

Детальніше – на WEB-сайті:   www.norkin.org.ua

Основні публікації

 • Михалевич В.С., Гупал А.М., Норкин. Методы невыпуклой оптимизации. – М.: Наука, 1987.

 • Norkin V.I., Keyzer M.A. On convergence of kernel learning estimators, SIAM J. on Optimization, SIAM J. Optim., Vol. 20 (2009), No. 3, pp. 1205–1223.

 • Norkin V.I., Keyzer M.A. On stochastic optimization and statistical learning in reproducing kernel Hilbert spaces by SVM, Informatica (Vilnius), 2009, Vol. 20, No. 2, 273–292.

 • Ermoliev Y.M., Ermolieva T.Y., MacDonald G., Norkin V.I. Stochastic Optimization of Insurance Portfolios for Managing Exposure to Catastrophic Risks, Annals of Operations Research 99, 2000, 207-225.

 • Ermoliev Yu., Keyzer M.A., Norkin V.I. Global convergence of the stochastic tatonement process, J.of Mathematical Economics, 2000, V.34, P.173-190.

 • Ermoliev Y.M., Ermolieva T.Y., MacDonald G.J., Norkin V.I. Amendola A. A system approach to management of catastrophic risks, European J. of Operational Research, 2000, V.122, P.452-460.

 • Ermoliev Y.M., Ermolieva T.Y., MacDonald G., Norkin V.I. Insurability of catastrophic risks: the stochastic optimization model, Optimization, 2000, Vol. 47, 251-265.

 • Norkin V.I., Pflug G.Ch., Ruszczynski A. A branch and bound method for stochastic global optimization, Math. Progr., 1998, V. 83, 425-450

 • Norkin V.I., Yu.M.Ermoliev, A.Ruszczynski. On optimal allocation of indivisibles under uncertainty, Operations Research, 1998, Vol. 46, N 3, 381-395.

 • M.Ermoliev Yu., Norkin V.I. Om nonsmooth and discontinuous problems of stochastic systems optimization European J. of Operational Research, 1997, Vol. 101, 230-244.

 • Ermoliev Yu.M., Norkin V.I., Wets R.J-B. The minimization of semicontinuous functions: Mollifier subgradients, SIAM Journal on Control and Optimization, 1995, N 1, 149-167.

 • Ermoliev Yu.M., Norkin V.I. Normalized convergence in stochastic optimization, Annals of Operations Research, 1991, N 1, 187-198.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
covid19
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Вибори директора
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Обгрунтування до переговорних процедур закупівель
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

/ Об’яви
Із глибоким сумом сповіщаємо, що 21 лютого ц.р. на 70-му році пішов з життя завідувач віділу № 115 доктор фізико-математичних наук …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару відділу теорії цифрових автоматів (№ 100) Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН …
Read More

Пошта / Mail