НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Накази та постанови Д 26.194.02

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.01.2017 № 40

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 лютого 2017 р.
за № 155/30023

ВИМОГИ 
до оформлення дисертації

 

І. Загальні положення

Ці Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук, доктора філософії (кандидата наук) готується державною мовою у вигляді спеціально підготовленої наукової праці на правах рукопису в твердій або м’якій палітурці та в електронній формі. За бажанням здобувача дисертація може бути перекладена англійською мовою або іншою мовою, пов’язаною з предметом дослідження, з поданням перекладу до спеціалізованої вченої ради.

Читать далее

ВИЩА  АТЕСТАЦІЙНА  КОМІСІЯ  УКРАЇНИ

Н А К А З

 21 .  08  .2010                                                                                       № 572

м. Київ

Про затвердження Інструкції
з підготовки та подання
матеріалів атестаційних справ
та матеріалів щодо утворення
спеціалізованих вчених рад
і внесення до їх складу часткових змін
в електронному вигляді

Відповідно до пунктів 9, 19 та 26 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  07.03.2007  № 423, зі змінами, та пунктів 1.3, 3.1 та 4.8 Положення про спеціалізовані вчені ради, затвердженого наказом ВАК України від 29.08.2000 № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за № 918/5139, зі змінами,

 НАКАЗУЮ:

Читать далее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.09. 2011                                                                                      № 1059

м. Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.10.2011 за № 1169/19907

Деякі питання присудження
наукових ступенів
і присвоєння вчених звань

 

Відповідно до підпунктів 26 і 28 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 410, пункту 2 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008  № 1149, та пункту 9 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від   07.03.2007  № 423,

 

НАКАЗУЮ:

Читать далее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

17.10.2012          ______________________________________     № 1112

 

 

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 р.
за № 1851/22163

Про опублікування результатів
дисертацій на здобуття наукових
ступенів доктора і кандидата наук

Відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого  Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 410, та пунктів 11 і 14 Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 року № 423,

 

НАКАЗУЮ:

Читать далее

                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                              Наказ Міністерства освіти

                                             і науки України

                                                                               від 06 листопада 2015 року № 1151

 

 

 

Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011) та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Читать далее

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ 11._______________________ 2015 № 1151

 

Про особливості запровадження

переліку галузей

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2015 року  № 266

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

 

НАКАЗУЮ:

Читать далее

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. № 567

 

ПОРЯДОК 
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Загальні питання

  1. Цей Порядок регулює питання присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.
  2. Наукові ступені доктора і кандидата наук присуджуються, а вчене звання старшого наукового співробітника присвоюється особам, які мають повну вищу освіту, глибокі фахові знання і значні досягнення в певній галузі науки.
  3. Розгляд і вирішення питань атестації наукових кадрів здійснює МОН за участю атестаційної колегії, яка діє відповідно до затвердженого ним положення.
  4. Документами, що засвідчують присудження наукового ступеня чи присвоєння вченого звання, є відповідно диплом доктора і кандидата наук та атестат старшого наукового співробітника, зразки яких затверджені Кабінетом Міністрів України.
  5. Розгляд дисертацій, що містять державну таємницю, здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про державну таємницю”. Особливості розгляду дисертацій, що містять державну таємницю, визначаються рішенням МОН за погодженням з СБУ.

Читать далее

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
Без категорії
відділ №110
відділ №120
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку
Об’яви
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідачі: Коваленко Борис Анатолійович …
Подробнее

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Системний аналіз та інформаційні технології в економіці …
Подробнее

Шановні колеги! Запрошуємо вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: кандидат фізико-математичних наук, старший …
Подробнее

Загрузка...

Пошта