НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Новини

З 22 по 23 жовтня 2018 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбулась Міжнародна науково-технічна конференція «Високопродуктивні обчислення HPC-UA 2018», метою якої було обговорення проблем і результатів досліджень високопродуктивних, паралельних та розподілених обчислень, обмін досвідом та розширення контактів з іноземними колегами.

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» спільно з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України провели цю конференцію вже вп’яте. Цього року вона пройшла після трирічної перерви та стала значною подією в галузі теорії, методів, засобів і застосувань високопродуктивних, паралельних та розподілених обчислень в Україні.

Конференція зібрала понад 70 учасників з 7 країн світу (у т.ч. з ЄС, США і Китаю), серед яких науковців, викладачів університетів, аспірантів та студентів доповнювали інженери і менеджери з приватних компаній.

Протягом двох робочих днів було заслухано 35 доповідей. В пленарній частині з доповідями виступили: професор НТУУ «КПІ ім. Сікорського» Анатолій Дорошенко,  професор  Мюнстерського університету Сергій Горлач (Німеччина), заступник директора інституту кібернетики ім. Глушкова НАН України проф. Олександр Хіміч, проф. університету Вестмінстер Томаш Кіс (Великобританія), професор НТУУ «КПІ ім. Сікорського» Антон Кудін, професор Трініті Коледж Габріель Пьерантоні (Ірландія), представник компанії HPE Володимир Савяк.

Тематика конференції поєднала дослідників різних напрямків. Міждисциплінарність є характерною рисою  високопродуктивних обчислень, тому частина доповідей була присвячена успішним застосуванням обчислювальних кластерів та Українського національного гріду в астрономії, фізиці високих енергій, нанотехнологіях, обчислювальній біології, медицині, геології/геофізиці, математиці, а також автоматизації налаштування хмарних технологій для застосування малими й середніми підприємствами промисловості. Не обійшла конференція і використання високопродуктивних обчислень у оптимізаційних задачах та застосуваннях штучного інтелекту. Спеціальну увагу приділялось питанням кібербезпеки, довірчих послуг та блокчейн-технологій, що базуються на розподілених обчисленнях і базах даних. Більш спеціальні дослідження охоплювали архітектуру майбутніх суперкомп’ютерів, паралельні та розподілені сховища даних, грід та хмарні технології, що надають комп’ютерні потужності як сервіс, засоби автоматизації паралельного програмування, паралельні алгоритми, зокрема, для гібридних обчислень з використанням GPU та ПЛІС. Кілька доповідей було присвячено системному програмному забезпеченню паралельних комп’ютерів, керуванню обчислювальними ресурсами.

В рамках HPC-UA 2018 пройшов індустріально-технологічний тренінг  від компанії NVIDIA з комп’ютерного зору, на якому бажаючі мали нагоду виконати практичні вправи в галузі машинного навчання глибоких нейронних мереж на ресурсах компанії.

До участі в конференції були запрошені представники ЗМІ.

За результатами конференції видано збірку наукових праць. Кращі доповіді рекомендовані до публікації у журналах «Кібернетика і Системний Аналіз», «Комп’ютерна математика».

Захід відбувся на високому науковому рівні. Учасники відзначили важливість зустрічей науковців із практиками для налагодження подальшої продуктивної співпраці, а також висловили сподівання, що така традиція буде підтримуватися і шоста конференція HPC-UA відбудеться наступного року.

Подробиці – на сайті конференції http://hpc-ua.org/hpc-ua-18/

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вас на семінар «МЕТОДИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ».

Доповідач: кандидат технічних наук, доцент М.В. Єфіменко (науково-виробниче підприємство «ХАРТРОН-ЮКОМ», м. Запоріжжя).

Тема: «Разработка методологического обеспечения синтеза алгоритмов высокоточного управления ориентацией КА дистанционного зондирования Земли».

Керівники семінару: академік НАН України Задірака В.К., член-кореспондент НАН України Хіміч О.М., доктор фіз.-мат. наук Гладкий А.В.

Вчений секретар: канд. фіз.-мат. наук Швідченко І.В.

Семінар відбудеться 20 листопада 2018 р. о 14.00 за адресою:

м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3, кімната  505.

Телефон для довідок: (044) 526-02-88.

 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас на Cпільне засідання семінарів Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Прикладний нелінійний аналіз, математична теорія керування та ігрові задачі динаміки» (керівник – академік НАН України А.О.Чикрій) і «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники – академік Ю.М.Єрмольєв, член-кореспондент НАН України П.С.Кнопов)

Доповідач: О.П.Ігнатенко (к.ф.-м.н., Інститут програмних систем НАН України)

Тема: «Методи, моделі та засоби протидії зловмисній діяльності користувачів у відкритих інформаційних середовищах на основі теоретико-ігрового підходу»

Засідання відбудеться 07 листопада 2018 р., 11.00–12.00, за адресою: проспект Глушкова 40, корпус 3, кімната 308

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 18.00 06 листопада свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу Serg.Shpyga@gmail.com

Телефон для довідок: (044) 526-15-58.

Шановні колеги!

Запрошуємо вас на спільне засідання семінарів Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Системний аналіз та інформаційні технології в економіці та державному управлінні» (керівники – академік НАН України І.В.Сергієнко, д.т.н. Л.Ф.Гуляницький, д.ф.-м.н. В.А.Пепеляєв) і «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, д.ф.-м.н. П.І.Стецюк).

Доповідач: В.М.Горбачук (д.ф.-м.н., Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України).

Тема: «Втрати агрегованої ефективності при досягненні міжрегіональної рівності».

Семінар відбудеться 07 листопада 2018 р., 14.00–15.00, за адресою: проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3, кімната 505.

Для формування списків на вхід в Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України просимо надіслати до 11.00 07 листопада свої прізвище, ім’я, по батькові та місце роботи на електронну адресу GorbachukVasyl@netscape.net

Телефон для довідок: (044) 526-15-58.

 

22–23 жовтня 2018 року на базі Національного технічного університету України (НТУУ) «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» триватиме Міжнародна науково-технічна конференція «Високопродуктивні обчислення» («High Performance Computing», HPC-UA 2018), присвячена 100-річчю Національної академії наук України. У рамках заходу заплановано спеціалізовану індустріальну секцію.

Організатори конференції:

  • Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
  • НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Шановні колеги!

Запрошуємо Вас на семінар «МЕТОДИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В НЕОДНОРІДНИХ СЕРЕДОВИЩАХ».

Доповідач: доктор фіз.-мат. наук, професор Б.Є. Панченко (Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова).

Семінар відбудеться 11 вересня 2018 р. о 14.00 за адресою:

м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корпус 3, кімната 505.

Телефон для довідок: (044) 526-02-88.

24 серпня 2018 р. виповнюється 95 років від дня народження академіка Віктора Михайловича Глушкова видатного ученого двадцятого століття, організатора науки, засновника і першого директора Інституту кібернетики.

 

«Своїми фундаментальними працями в галузі алгебри, математичної логіки, теорії автоматів і алгоритмів, теорії математичних машин і її практичного втілення Віктор Михайлович за життя здобув визнання світової наукової громадськості і належить до когорти видатних учених, які принесли славу нашій країні. Це був великий і яскравий талант. Його ідеї дивували, захоплювали і надихали на творчу працю багато наукових і конструкторських колективів…

Віктор Михайлович Глушков жив і працював у Києві двадцять п’ять років і п’ять місяців – не так багато, менше половини дарованого йому долею часу. Майже стільки ж ми живемо без нього. Працюємо не просто в інституті його імені – в його інституті. Бо живуть і працюють на науку його ідеї.

Здається, нічого іншого він і не прагнув.»

І.В. Сергієнко – академік НАН України, директор Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова.

Віктор Глушков – учений, що випередив час.

https://www.youtube.com/watch?v=Y0aKnxSwQfY

«Українська мова радянської кібернетики»

 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Аспірантура Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України проводить набір на навчання на 2018-2022 роки

Детальніше

Колектив Інституту щиро вітає з днем народження Івана Васильовича Сергієнка – директора Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, академіка НАН України, генерального директора Кібернетичного центру НАН України, відомого українського вченого в галузі інформатики, обчислювальної математики, системного аналізу та математичного моделювання, доктора фізико-математичних наук, професора.

Бажаємо міцного здоров’я, наснаги та довголіття, здійснення нових планів і мрій.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
Без категорії
відділ №110
відділ №120
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку
Об’яви
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідачі: Коваленко Борис Анатолійович …
Подробнее

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Системний аналіз та інформаційні технології в економіці …
Подробнее

Шановні колеги! Запрошуємо вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: кандидат фізико-математичних наук, старший …
Подробнее

Загрузка...

Пошта