НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

aviary 1533685239748 - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностейinst - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей
aviary 1533685274756 - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностейcos - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей
aviary 1533685321389 - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностейsovt - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей
aviary 1533685349248 - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностейram2 - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностейseris - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

aviary 1533685375911 - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностейram2 - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностейglush - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

aviary 1533685398618 - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностейram2 - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностейmihl - НАКАЗ №1151 МОН 2015 Перелік спеціальностей: Таблиця відповідності Переліку наукових спеціальностей та Переліку галузей знань і спеціальностей

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
glazunov - Глазунов Микола Михайлович
Глазунов Микола Михайлович

 

Провідний науковий співробітник відділу №120, доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. 093 383 2857

email: glanm@yahoo.com

Коротка бiографiя

Закінчив Львівський державний університет ім. І. Франка (1969 р.); захистив кандидатську дисертацію «О некоторых вопросах автоматизации исследований в алгебре и теории чисел (на примере изучения n-мерных коммутативных формальных групп над кольцами целых локальных полей)» (1973 р.); захистив докторську дисертацію «Разработка методов обоснования гипотез теории алгебраических кривых и геометрии чисел» (2005 р.)

1969 – 2006, 2020 Інженер, аспірант, молодший науковий співробітник, керівник групи, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики АН УРСР (Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАНУ), м. Київ.

2006 – 2020 професор кафедри електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та інтернету речей; завідувач кафедри прикладної інформатики; завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій, Національний авіаційний університет, м. Київ.

Науковi iнтереси

  • Теорія формальних схем, формальних груп, їхні узагальнення та застосування.
  • Групи Лі та алгебраїчні групи.
  • Характери, L-функції, функції розподілу та щільності, застосування.
  • Геометрія чисел.
  • Оптимізація на многовидах.
  • Застосування методів (недифференційованої) оптимізації
  • Динамічні системи на многовидах.
  • Комп’ютерна алгебра та (інтервальні) обчислювальні методи.
  • Семантичний Web та (категорні) моделі штучного інтелекту.

Основнi результати

Кількість наукових праць – 262

Теорія формальних схем, формальних груп, їхні узагальнення і застосування.

Глазунов М.М. Про «нормені підгрупи» одновимірних формальних груп, визначених над кільцем цілих локального поля. Доповіді Академії Наук УРСР. 1973. Серія А. № 11. С. 965–968.

Глазунов Н.М. Замечания об n-мерных коммутативных формальных группах над кольцом целых поля ρ-адических чисел. Укр. Мат. Журнал. Т. 3. 1973. С. 352–354.

Glazunov N.M. On norm maps and «universal norms» of formal groups over integer rings of local fields. Continuous and Distributed Systems. Theory and Applications. Berlin Heidelberg: Springer. 2014. P. 73–80.

Групи Лі і алгебраїчні групи

Glazunov N.M., Karpinsky F., Kornyak V. Solving some problems of Algebra, Analysis and Mathematical Physics on Computer Algebra Systems. Cybernetics and Systems Analysis. 1991. 27. P.189–198.

Glazunov N.M. Duality in abelian varieties and formal groups over local fields. I. Chebyshevskii Sbornik. 19:1. 2018. P. 44–56.

Характери, L-функції, функції розподілу і щільності, застосування.

Glazunov N.M. On Equidistribution of Values of Kloosterman Sums. Doklady Acad. Nauk Ukr. SSR. Ser. A. 1983. No 2. P. 9–12.

Glazunov N.M. On moduli spaces, equidistribution, bounds and rational points of algebraic curves. Ukrainian Math. Journal. No. 9. 2001. P. 1174–1183.

Glazunov N.M. Arithmetic Statistics, Probabilities and Langlands correspondence, “Analytical and computational methods in probability theory and its applications – ACMPT–2017”. Proc. of Int. Conf. on Analytical and Computational Methods in Probability Theory and its Applications (ACMPT–2017). Lomonosov Moscow state University. Russia. 2017. P. 220–225.

Геометрія чисел.

Доведена (в співавторстві) гіпотеза Г. Мінковського про критичний визначник області |x|^p + |y|^p < 1, p > 1;

Глазунов Н.М., Голованов А.С., Малышев А.В. Доказательство гипотезы Минковского о критическом определителе области  |x|^p + |y|^p < 1 // Исследования по теории чисел. 9. Записки научных семинаров ЛОМИ. 1986. 151. С.40-53.

Glazunov N.M. Minkowski’s Conjecture on Critical Lattices and the Quantifier Elimination. Algoritmic algebra and logic. Proc. of the A3L 2005. Passau. Germany. P. 111–114.

Glazunov N.M. On A. V. Malyshev’s approach to Minkowski’s conjecture concerning the critical determinant of the region |x| ^p +|y|^ p <1 for p>1 // Chebyshevskii Sbornik 17:4. 2016. P. 185–193.

Оптимізація на многовидах

Глазунов Н.М. Разработка методов обоснования гипотез формальных теорий. Lambert Acad. Publ. 2014. 289 p. (ISBN 978-3-659-58011-6)

Glazunov N.M. Nondifferentiated optimization and forms of elastic bodies with standing the maximum load. Proceedings of the 4th international conference «Mathematical modeling, optimization and information technologies». 2014. Chisinau. Evrica. P. 109–116.

Застосування методів (недифференційованої) оптимізації

Глазунов Н.М., Постникова Л.П., Шор Н.З. Арифметическое моделирование случайных процессов и эргодическая теорія. Кибернетика и системный анализ. 2004. № 4. С.73–86.

Glazunov N.M. Arithmetic minima problems and methods for their investigation. Proceedings of the 3th international conference «Mathematical modeling, optimization and information technologies». Chisinau. Evrica. 2012. P. 286–290.

Glazunov N.M. Arithmetic modeling of random processes and r-algorithms. Cybernetics and Systems Analysis. Volume 48. Issue 1. 2012. P. 17–25.

Динамічні системи на многовидах.

Glazunov N.M. On algebraic geometric and computer algebra aspects of mirror symmetry // Proc. of the Int. Conf. «Computer Algebra and its Applications to Physics.» Dubna–2001. Joint Institute of Nuclear Research, Dubna, 2002, pp. 104–113.

Glazunov N.M. Mirror Symmetry: Algebraic Geometric and Special Lagrangian Fibrations Aspects. Proc. of the Int. Conf. «Symmetry–2001», Part 2 of Volume 43 of Proceedings of Institute of Mathematics of NAS of Ukraine. 2002. P.623–628.

Glazunov N.M., Kryvonos Yu.G., Kharchenko V.P. Differential-algebraic equations and dynamical systems on manifolds. Cybernetics and Systems Analysis. Volume 52. Issue 3. 2016. P. 408–418.

Комп’ютерна алгебра та (інтервальні) обчислювальні методи.

Glazunov N.M. Integration of Computer Algebra Systems and Interval Computations, and Applications. Programming (Programmirovanie). 1992. No. 5. P. 51–57.

Glazunov N.M. On Validated Numerics, Category Theory and Computer Algebra Framework for Simulation and Computation in Theoretical Physics. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A. Vol. 502. Nos.2-3. 2003. P. 654–656.

Glazunov N.M. Interval computations and their Categorification. Numerical Algorithms. 2004. 37. 159–164.

Семантичний Web та (категорні) моделі штучного інтелекту.

Glazunov N.M., Kalughnin L.A., Stogny A.A., Sushchansky V.I. Problems Concerned with Development of Algebraic Computer Aided Research. Cybernetics (Kibernetika, Kiev). 1983. No. 2. P. 1–10.

Glazunov N.M. Categorification of Fourier Transforms, Efficient Computation and Computing Intelligence. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section A. Vol. 534. 2004. Р. 324–328.

Glazunov N.M. Object-oriented knowledge base system for judgments about OWL ontology (in Ukraine). Scientific report on scientific and technical work. I, II stages. 2006–2007. The state registration number is 0106U009460. National Academy of Sciences of Ukraine – State Committee of Communications of the Cabinet of Ministers of Ukraine. 60 p.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
covid19
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Вибори директора
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
/ Об’яви
Урочисте засідання Вченої ради Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з нагоди  90-річчя від дня народження академіка Володимира Сергійовича …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Математичні методи дослідження операцій та їх застосування» (керівники …
Read More

/ Об’яви
Із глибоким сумом сповіщаємо, що 21 лютого ц.р. на 70-му році пішов з життя завідувач віділу № 115 доктор фізико-математичних наук …
Read More

Пошта / Mail


Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_hob05ur88c0dmmj0smpv00d5e1, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0