НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

Із глибоким сумом сповіщаємо, що 13 листопада ц.р. на 99-му році пішов з життя відомий вчений в галузі кібернетики та обчислювальної техніки, член-кореспондент НАН України, академік Міжнародної Академії інформатизації, доктор технічних наук, професор Малиновський Борис Миколайович.

 

Б.М.Малиновський у 1953 році захистив кандидатську дисертацію, у 1964 році став доктором технічних наук. З 1962 р. — керівник відділення кібернетичної техніки і завідувач відділом управляючих машин в Інституті кібернетики АН УРСР. У 1969 році обраний членом-кореспондентом Академії наук України. Уся діяльність Б.М.Малиновського в Академії наук — майже 60 років — пов’язана з обчислювальною технікою, починаючи з перших років її розвитку.

Б.М. Малиновський автор і співавтор понад 200 наукових праць і винаходів в області комп’ютерної науки і техніки. Підготував 10 докторів і понад 40 кандидатів наук, організував активно діючий Благодійний фонд історії і розвитку комп’ютерної науки і техніки при Київському Будинку вчених НАН України.

Б.М. Малиновський двічі лауреат Державної премії України, премій Президії Національної академії наук України імені С.О.Лебедєва та імені В.М.Глушкова, премії імені В.І.Вернадського. Він заслужений діяч науки і техніки України. Нагороджений орденами Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора, Вітчизняної війни І і ІІ ступеня, Червоної Зірки,