НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Вишинський Віталій Андрійович

провідний науковий співробітник  відділу  №255, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

 

email:  vyshinskiy@ukr.net

Коротка бiографiя

Народився  29 січня 1940 року в селі Велика Каратуль Переяслав Хмельницького району Київської області. Закінчив у 1964 році  Київський політехнічний інститут, спеціальність – «обчислювально-рішаючі прилади та пристрої». З 1964 року працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, у 1974 році після закінчення аспірантури у  В.М. Глушкова захистив кандидатську дисертацію, а у 2004 році захистив докторську дисертацію.

Науковi iнтереси

В.А. Вишинський має наукові інтереси в кібернетиці, зокрема в теорії обчислювальної техніки, теорії інформації, теорії алгоритмів та фізиці елементної бази засобів обробки інформації.

Основнi результати

У восьмидесяті роки минулого сторіччя В.А. Вишинський оприлюднив основний закон розвитку обчислювальної техніки за поколіннями. Це дозволило йому вирішити головну проблему сучасної обчислювальної техніки, яку у сімдесяті роки сформулював В.М. Глушков – створення інформаційної технології для її втілення в апаратурі елементної бази мікроелектроніки. Тобто замінити арифметичні машинні команди у сучасних комп’ютерах на дії у більш складній алгебрі. Вирішення цієї проблеми він захистив у своїй докторській дисертації, актуальність результатів якої має місце і сьогодні.

Розвиваючи наукові ідеї В.М. Глушкова, В.А. Вишинський осучаснив наведену вище проблему, як таку, що направлена на пошуки інформаційної нано технології. Для її вирішення він розв’язав шосту проблему Д.Гілберта, що покладена ним в основу методу досліджень не тільки в галузі фізики елементної бази, але й в самій науці кібернетиці. За допомогою цього методу була побудована адекватна природі модель фотона, як неоднорідність розподілу матерії. Тобто, виходячи з глушковського розуміння, що таке інформація, було запропоновано використовувати фотон у якості мінімальної одиниці інформації в пошуковій інформаційній нано технології. Крім того, була побудована, теж найбільш адекватна природі, модель атома водню на основі елементарних частинок речовини. Досліджуючи цю модель, була виявлена можливість фізичного  розміщення  в ній  фотону, тобто збереження його як інформації під час її обробки. Складність такого збереження полягає в тому, що фотон не існує у стані спокою – він весь час знаходиться в русі зі швидкістю поширення світла.

Дослідження в галузі фізики елементної бази дозволили вирішити ще ряд суттєвих наукових проблем, які до сьогоднішнього часу не знаходили відповіді у природознавстві.

Вирішення проблеми Д.Гілберта дозволило дещо по іншому визначити область і метод досліджень науки кібернетики, ніж це визначено її «батьками». Тобто, вказати на область існування матерії, яка входить в інтереси кібернетики та метод досліджень, що випливає з неї. Це дозволило надати відповідь на одні із головних питань, які з початку існування кібернетики не знаходили собі відповіді. Наприклад, що таке проста, складна, мала та велика матеріальна система.

В.А. Вишинський має понад двісті  наукових праць у вітчизняних та зарубіжних журналах, а також 15 патентів (авторських свідоцтв).

Серед останніх публікацій:

  1. Вышинский В.А. Трудности развития вычислительной техники в условиях кризиса физики / В.А. Вышинский, // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах 2014, №2. – С. 121-126.
  2. Вышинский В.А. Новая система постулатов (аксиом) – решение шестой проблемы Гильберта / В.Вышинский// «Единый всероссийский научный вестник» 2016, №2 часть – С. 29-35.
  3. Вышинский В.А. Поиски водораздела между живой и неживой материей/ ВА Вышинский// Российско-китайский научный журнал «Содружество» 2017, № 13, С.27-32
  4. Вышинский В.А. Предмет и метод исследований кибернетики (SUBJECT AND METHOD OF RESEARCH OF CYBERNETICS)/ВА Вышинский// Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) 2018, VOL 2, № 29, p.46-53

За останні чотири роки, більше п’ятдесяти публікацій розміщені на його персональному сайті:  www.vva.kiev.ua

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail