НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Яковлев Юрій Сергійович

зав. відділом № 255, док. техн. наук, професор

тел. (044) 526-32-07

email: yakyurlen@ukr.net

Коротка бiографiя

Народився 02.01.1938 р. у місті Мінусинськ Красноярського краю, де закінчив 10 класів середньої школи. З 1955р. по 1960р. – студент Томського політехнічного інституту ім.С.М.Кірова (м. Томськ). Після закінчення інституту одержав кваліфікацію радіоінженера за фахом “Радіотехніка”.  З 1960р. працював на підприємстві п/с №1, м. Красноярськ, а з 1964 р. по 1966р – у Науково-дослідному інституті керуючих обчислювальних машин, м. Сєвєродонецьк Ворошиловоградської області.

У 1966р. поступів до аспірантури з відривом від виробництва в Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, яку успішно закінчив, захистивши в 1969р. кандидатську дисертацію за спеціальністю “Обчислювальна техніка”. У 1983р. захистив докторську дисертацію на тему “Основи теорії, структурної організації і проектування модулів і систем пам’яті проблемно-орієнтованих ЕОМ і мікропроцесорних систем”.

З 1968р. до цього часу працює в Інституті кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, пройшовши шлях від провідного інженера, молодшого наукового співробітника до зав. відділом.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2012 р.); Лауреат премії Ради міністрів СРСР у галузі науки й техніки (1984р), нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР ( 1988р); має 215 друкованих праць, серед них 45 винаходів, 10 монографій та співавтор у трьохтомному довіднику з обчислювальної техніки за редакцією Б.Н.Малиновського (1974р.– 1976р.)

Науковi iнтереси

Теорія і методи системної інтеграції, проектування проблемно-орієнтованих комп’ютерів та систем, засобів їх професійної орієнтації, пристроїв і систем інтелектуальної пам’яті із застосуванням новітніх інформаційних технологій  (багатоагентної технології, онтології та ін.)

Основнi результати

Створено теорію, методи структурної організації та проектування перших вітчизняних персональних ЕОМ, засобів їх професійної орієнтації та автоматизованих робочих місць на їх основі.

Розроблено теорію та технологію комплексної інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень за допомогою систем інформаційної підтримки (СІП). Запропоновано шляхи підвищення інтелектуалізації СІП та алгоритми рішення деяких задач за допомогою СІП.

Розроблено теорію і методи багаторівневої системної інтеграції як методологічної основи оптимального проектування (комплектування), створення і застосування комп’ютерних систем. Розроблено моделі і методи інтеграції компонентів на різних рівнях проектування.

Розроблено теоретичні основи організації великих комп’ютерних систем з складною архитектурою.

У межах проблеми створення комп’ютерних систем з надвисокої продуктивністю виконано дослідження особливостей архітектурно-структурної організації систем обробки інформації за принципами “Процесор-у-Пам’яті“ (Processor-in-Memory (PIM)), “Пам’ять-у-Процесорі” (Memory-in-Processor (MIP)), та ін. на одному кристалі БІС. Розроблено пропозиції по архітектурно-структурній організації приставки – прискорювача “Процесор-у-Пам’яті” для реалізації складних функцій і трудомістких операцій для ЕОМ і кластерных систем.

За роботу «Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі» отримано Державну премію України в галузі науки і техніки 2012 року.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail