НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Чикрій Аркадій Олексійович

зав. відділом № 165, академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор.

тел. 044 526-21-58

email: g.chikrii@gmail.com

сайт відділу

Коротка бiографiя

З 1968 року після закінчення  механіко – математичного факультету Львівського університету (за спеціальністю «математика») працює в Інституті кібернетики  НАН України на посадах інженера (1968-1972), молодшого наукового співробітника (1972 – 1975), старшого наукового співробітника (1975 – 1986); з 1988 року – завідувач лабораторії, з 1990 року – завідувач створеного на базі лабораторії відділу оптимізації керованих процесів. Кандидат фіз.-мат. наук — 1972, доктор фіз.-мат. наук -1979, професор – 1987, член–кор. НАН України (1997), академік НАН України.

А.О. Чикрій є професором трьох університетів: Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1980-2000, 2011-2016), Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут» (1998), Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2010).

Автор 450 наукових праць. Серед них — 5 монографій та 30 міжнародних оглядів в журналах та книгах колективів авторів, більше 150 публікацій за кордоном. Науковий керівник захищених 35 кандидатських та 3 докторських дисертацій

Науковi iнтереси

Спеціаліст в області прикладного нелінійного аналізу, зокрема, теорії многозначних відображень, теорії функцій дійсної змінної, математичних методів керування, теорії динамічних ігор та пошуку рухомих об’єктів, учень і послідовник, М. Красовського, Л. Понтрягіна, Б. Пшеничного

Основнi результати

Заклав основи нелінійної теорії уникнення зіткнень рухомих об’єктів; запропонував позиційний метод групового переслідування, що узагальнює правило екстремального прицілювання М. Красовського; розробив метод розв’язуючих функцій, використавши функціонали Г. Мінковського і ввівши обернені їм відображення; встановив зв’язок з прямим методом Л. Понтрягіна, дав теоретичне обгрунтування класичного правила паралельного зближення та ситуації “оточення” по Б.Пшеничному в задачах групової взаємодії; запропонував методи пошуку рухомих об’єктів, що базуються на марковських моделях; розробив методи розв’язання інтегральних, диференціально-різницевих та інтегро-диференціальних ігор, ігрових задач для систем з дробовими похідними Рімана-Ліувілля, Капуто, Міллера-Росса, Хільфера, Грюнвальда-Летнікова, ігор з імпульсними керуваннями, конфліктно-керованих процесів для систем з розподіленими параметрами.

Прикладні розробки

Разом з співробітниками відділу розробив ряд проблемно-орієнтованих комп’ютерних систем, моделюючих комплексів та тренажерів, пов’язаних з керуванням рухомими об’єктами різної природи в умовах конфлікту та невизначеності.

Це, зокрема, моделюючий комплекс для оптимізації взаємодії угрупувань керованих об’єктів космічного базування, що рухаються по кругових та емпіричних орбітах, для програми «зоряних війн».

В авіаційній галузі розроблено тренажери для безпечного злету та посадки літаків в екстремальних умовах. Створена система для гарантування м’якої посадки літака на авіаносець. Остання робота виконана у співпраці з NIST(Національний інститут стандартів і технологій, США).

В рамках проекту НТЦУ разом з харківськими та київськими фізиками в кооперації з Брукхейвенською національною лабораторією (США) розроблена система керування пучками заряджених частинок на основі рівнянь Власова та Фоккера-Планка-Колмогорова.

На базі марковської кліткової моделі створено моделюючий комплекс для пошуку та стеження за рухомими об’єктами для потреб ВМФ. Методика може бути застосована до пошуку стаціонарних цілей, що зазнали аварії та перебувають у важко доступних місцях, зокрема, затонулих суден, косяків риб.

Проблема уникнення сутичок рухомих об’єктів актуальна для безпечного руху в аеро та морських портах. Знання динамічних можливостей рухомих об’єктів та моделювання процесів дозволяє диспетчерським службам планувати безаварійне функціонування.

Гранти та відзнаки:

 • Грант соросівського професора ISSER SPU 041077 (1994-1996)
 • Державна премія України в  галузі  науки і техніки (1999)
 • Грант STCU 1746 (2002 – 2004),  грант STCU 5240 (2011 – 2013)
 • Премія імені  В.М.Глушкова (2003)
 • Гранти ФФД (2011-2013, МОН), (2013-2015, МОН), (2014-2015,НАН)

Членство в національних та міжнародних наукових організаціях:

 •  AMS  (American Mathematical  Society)
 • ISDG (International Society of Dynamic  Games)
 • GAMM (Gesellschaft  fϋr Angewandte  Mechanik  und Mathematik)
 • Pacific Optimization Research Activity Group (POP)
 • Президент української асоціації динамічних ігор

Членство у  редколегіях  наукових  журналів та збірників наукових праць:

 • Information Technology for Economics  and  Management  (Poland, Gliwice), головний редактор по Східній Європі
 • Проблемы  управления  и информатики
 • Proceedings of the Steklov Institute of  Mathematics (Єкатеринбургська  філія)
 • Теория оптимальных  решений
 • Кибернетика и вычислительная техника

Рейтинг у міжнародних науково – метричних базах:

 • Scopus (кількість робіт на обліку – 124, кількість посилань на них – 297, h – індекс – 12);
 • Goоgle Scolar (кількість робіт на обліку – 266; кількість посилань на них – 1868; h — індекс – 18).

Основні наукові публікації:

Монографії

 • Динамические  игры с разрывными траекториями, Наук. думка, 2005, 220с.  (Ю.Г.Кривонос, И.И. Матичин).
 • Soft Landing of Moving Objects, Gaithersburg, NIST, USA, 1998, 137 p.;
 • Conflict — Controlled Processes, Kluwer, Boston- London – Dordrecht, 1997, 424 p., перевидано у 2007, 2010, 2013, Springer Science and Business Media;
 • Линейно-квадратичные дифференциальные игры, Наук. думка,1994, 320с. (В.И.Жуковський);
 • Конфликтно-управляемые процессы, Наук. думка, 1992, 384 с.;

Міжнародні наукові огляди

 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2016, vol. 293 (L.A.Vlasenko, A.G.Rutkas)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2016, vol. 292  (L.A.Vlasenko)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2015, vol. 291 (G.Ts.Chikrii)
 • Bilinear  Markovian Processes of  Search for Stationary and Moving Objects, NATO Science for Peace and  Security, Series D: Information and  Communication Security, IOS Press, 2014, vol. 37 (P.Pardalos, V.Jatsenko, M.Fenn)
 • Dynamic Games Involving Impulses, Poland, Lublin Univ. Technology,  2013 (I.I.Matychyn, K. Gromaszek)
 • Set – Valued Mapping in Game Problems of Dynamics, Proceedings of  ISAAC, Progress in analysis, Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2012
 • Mathematika Balkanica, New Seriea, vol. 26, 2012, Fasc. 1-2 (I.I.Matychyn, V.V.Onyshchenko)
 • Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Boston, Birkhauser, 2012, vol. 12 (A.A.Belousov, A.G. Chentsov)
 • Book “Modeling and Optimization”, Lublin Univ. Technology, Poland, 2011 (I.I.Matychyn, K. Gromaszek, A. Smolarz)
 • Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Boston, Birkhauser, 2011, vol. 11  (I.I.Matychyn)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, vol. 271
 • New Trends in Nanotechnology and Fractional Calculus Applications, Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2010 (I.I.Matychyn)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, Suppl. 2  (A.A.Belousov)
 • Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, Moscow, 2010, Suppl.1 (I.I.Matychyn)
 • Annals of the Int. Society  of Dynamic Games, Birkhauser, 2009 (I.I.Matychyn)
 • Optimization Method and Software, Spec. issue ded. to the  memory of Prof. N. Shor, Taylor and Francis, Oxfordshire, ИК, vol. 23,  No. 1 , 2008
 • Springer Book “Pareto-Optimality, Game Theory and Equilibria”,  2008
 • Advances in Dynamic Game Theory, Birkhauser, Boston, vol. 9,  2007 (I.I.Matychyn)
 • J. of Math. Science, Springer, New York, vol. 139, № 5, 2006 (A.A. Belousov)
 • Advances in Dynamic Games, Birkhauser, Boston, vol.8, part II, 2006
 • Nonlinear Analysis: Real World  Applications, Elsevier, 2005 (V.F. Zadorozhnii and others)
 • Computer and  Mathematics with Applications, Pergamon, Washington, USA, vol. 44,  2002 (S.D. Eidelman)
 • Game Theory and Appl. VI, Nova Science Publ., Huntington, New York, 2001. (S.D.Eidelman)
 • J. of Math., Game Theory and Algebra, Nova Science. Publ., Inc. vol.7,  № 2/3, 1998
 • Game Theory and Appl. III, Nova Science Publ., Inc., New York, 1997
 • J. of   Math. Science, Dynamical Systems, 2, Springer, 80 (1996)
 • New Trends in Dynamic Games and Applications, Birkhauser, Boston – Basel – Berlin, 1995, (J.S.Rappoport, P.V. Prokopovich)
 • J. “Facta Universitatis”, Univ. of  Nis, Jugoslavia, 1994,  vol. 1,  No.4 (Klimenko He. V.)
 • Mathematical Control Theory, Int. Math.Banach Center Publ., vol.14, PWN, Warsaw, 1985
 • Wissenschaftliche zeitschrift, Leipzig Techn. High.School, 1982 (B.N. Pshenichny, J.S.Rappoport)
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail