НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Романов Володимир Олександрович

зав. відділом №230, док. техн. наук, професор

тел. (044) 526-32-04

Коротка бiографiя

Народився 8 грудня 1944 року в м. Києві. В.О. Романов працює в Інституті кібернетики з 1968 року. Пройшов шлях від інженера до завідуючого науковим відділом. Доктор технічних наук, старший науковий співробітник.

Науковi iнтереси

В.О. Романов є розробником теорії і методів проектування засобів інформатики і комп’ютерного приладобудування, методів аналізу і обробки даних недетермінованої природи про стан складних біологічних об’єктів.

За безпосередньою участю В.О. Романова та під його керівництвом в Інституті кібернетики створено і впроваджено 20 систем збору і обробки даних, модулі профорієнтації для вітчизняних ПК, великі гібридні інтегральні схеми і гібридні інтегральні функціональні пристрої для енергетичного та транспортного машинобудування.

Основнi результати

За останні роки В.О. Романовим в рамках міжнародних проектів розроблені прилади сімейства «Флоратест» для експрес-діагностики стану сільськогоспо­дарських рослин, бездротові сенсорні мережі для промислового землеробства, прилади для експресного виявлення гострих вірусних інфекцій. Підписані три ліцензійні угоди на серійне виробництво приладів сімейства «Флоратест», за якими створено і впроваджено більше 50 приладів як в Україні, так і за кордоном.

У 2013–2014 роках В.О. Романовим розроблено і підготовлено до серійного виробництва інтелектуальні медичні комунікатори, підписана ліцензійна угода на їх виробництво. Діючі зразки медичних комунікаторів передані у центральний військовий госпіталь для дослідної експлуатації.

У 2014 році підготовлені проектні рішення для створення систем підвищення живучості солдата ХХІ сторіччя, пропозиції за якими направлені для впровадження у Міністерство оборони України.

В.О. Романов виконує значну організаційну роботу: з 1998 року учений секретар спеціалізованої вченої ради Інституту кібернетики з захисту дисертацій, з 2006 по 2011 рік – член експертної ради ВАК України, з 1996 року – головний редактор науково-технічного журналу «Електронні компоненти і системи».

В.О. Романов активно займається педагогічною діяльністю – 15 років викладав у НТУУ «КПІ» на факультеті авіакосмічних систем, активно працює з творчою молоддю – підготував двох докторів і двох кандидатів наук.

Має понад 200 наукових праць, серед яких 6 монографій, 6 держав­них стандартів і 36 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. 28 винаходів впроваджено у виробництво з загальним еконо­мічним ефектом 4423,67 тис. крб. Має у базі Scopus 6 праць, у базі Scholar Google – 83 праці.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, нагороджений Почесною грамотою Кабінету міністрів України, премією імені академіка С.О. Лебедєва НАН України, є кращим винахідником НАН України, відзначений дипломом за кращий винахід України в номінації «Технології агропромислового комплексу».

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

ЗА ПЕРІОД 2014-2018 РР.

 

 1. Mintser O., Romanov V., Galelyuka, Voronenko O. IT-communicators for medicine // International Journal «Information Models and Analyses». Vol. 3, Number 2. – Sofia, Bulgaria. – 2014. – P. 169–174.
 2. Тищенко А.В., Романов В.О., Галелюка І.Б. Застосування інформаційних технологій при обробці та руйнуванні матеріалів електрогідравлічним розрядом // Тези доповідей XХІ міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика–2014». – КПІ, Київ, Україна. – 2014, 23–27 вересня. – С. 190–191.
 3. Романов В.О., Галелюка И.Б., Груша В.М., КовырёваА.В., Грибова В.В. Особенности применения биосенсорных приборов и сенсорных сетей в прецизионном земледелии экологическом мониторинге // Тези доповідей 6-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-6). – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Одеса, Україна. – 2014, 29 вересня – 3 жовтня. – с. 24.
 4. Кундієв Ю.І., Палагін О.В., Лурін І.А., Верба А.В., Савицький В.Л., Власенко О.М., Романов В.О., Галелюка І.Б., Тарабан І.А., Галушко А.Н. Система дистанційного моніторингу стану боєздатності військовослужбовців // Харківська хірургічна школа, 2015, № 2. – С. 120–122.
 5. Патент України на корисну модель №98191. Система дистанційного моніторингу стану боєздатності особового складу збройних сил // Сергієнко І.В., Палагін О.В., Романов В.О., Галелюка І.Б., Дегтярук В.І., Мінцер О.П., Дзядевич С.В. Бюл. № 8 від 27.04.2015.
 6. Romanov V., Gribova V., Galelyuka I., Voronenko O. Multilevel sensor networks for precision farming and environmental monitoring // Information Technologies & Knowledge. Vol. 9, Number 1. – Sofia, Bulgaria. – 2015. – P. 3–10.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма «Допомога у спілкуванні з людиною, що має мовні та слухові обмеження» № 62686 від 26.11.2015 / Галелюка І.Б., Романов В.О., Мінцер О.П.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Комп’ютерна програма «Порядок дій при наданні невідкладної медичної допомоги» № 62687 від 26.11.2015 / Галелюка І.Б., Романов В.О., Мінцер О.П.
 9. Romanov, I. Galelyuka, Ye. Sarakhan. Wireless sensor networks in agriculture // Proceedings of Seventh International Conference on Intelligent Computing and Information Systems (ICICIS 2015). – Cairo, Egypt. – 2015, December 12–14. – Р. 77-80.
 10. Kryvonos Yu., Romanov V., Wojcik W., Galelyuka I., Voronenko A. Application of Wireless Technologies in Agriculture, Ecological Monitoring and Defense // Proceeding of the 8th IEEE International conference on «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications», IDAACS’2015. – Warsaw, Poland. – 2015, September 24–26. – Р. 855-858.
 11. Romanov V., Galelyuka I., Degtyaruk V., Chernetsky V., Chaikovsky I., Mintser O. Information technologies and computer devices for medicine // 7-ма міжнародна науково-технічна конференція SEMST-7 «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології». – Одеса, Україна. – 2016, 30 травня – 3 червня. – С. 107.
 12. Romanov V., Mintser O., Galelyuka I., Degtjaruk V., Chernetsky V., Chaykovsky I. Computer devices and information technologies for medicine // Information Technologies & Knowledge. Vol. 10, Number 1. – Sofia, Bulgaria. – 2016. – P. 21–32.
 13. Palagin O., Romanov V., Galelyuka I., Voronenko O., Brayko Yu., Imamutdinova R. Wireless sensor network for precision farming and environmental protection // Information theories and applications, Volume 24, Number 1. – Sofia, Bulgaria. – 2017. – P. 19–34.
 14. Романов В.А., Галелюка И.Б. Биометрическая идентификация личности и перспективы её применения в Украине // Электронные компоненты и системы, 2017, № 3 (219). – С. 14–17.
 15. Palagin O., Romanov V., Galelyuka I., Hrusha V., Voronenko O. Wireless Smart Biosensor for Sensor Networks in Ecological Monitoring // Proceeding of the 9th IEEE International conference on «Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications», IDAACS’2017. – Bucharest, Romania. – 2017, September 21–23. – Р. 679-683.
 16. Romanov V., Galelyuka I. Application and testing of wireless technologies for ecological monitoring // Proceeding of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Computing and Information Systems, ICICIS 2017. Volume 1. – Cairo, Egypt. – 2017, December 5–7. – Р. 27-32.
 17. Романов В.О., Галелюка І.Б., Антонова Г.В., Брайко Ю.О., Груша В.М., Імамутдінова Р.Г., Ковирьова О.В. Біометрична ідентифікація особи та її застосування в Україні // Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченій 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – Київ, Україна. – 2017, 13-15 грудня. – С. 301-303.
 18. Палагін О., Романов В.О., Галелюка І.Б., Антонова Г.В., Брайко Ю.О., Вороненко О., Груша В.М., Імамутдінова Р.Г., Ковирьова О.В., Лаврентьєв В.М. Смарт-система для точного землеробства та екологічного моніторингу // Міжнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченій 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. – Київ, Україна. – 2017, 13-15 грудня. – C. 291-293.
 19. G. Kryvonos, V.R.Romanov, I.B. Galelyuka, W. Woicik, T. Zyska, E. Amirgaliyev Recent Advances in Information Technology. Chapter 5: Independent Devices and Wireless Sensor Networks for Agriculture and Ecological Monitoring// CRC Press/Balkema, 2017. – P. 105-134.
 20. Палагін О.В., Романов В.О., Галелюка І.Б., Вороненко О.В., Груша В.М., Ковирьова О.В., Антонова Г.В., Лаврентьєв В.М., Брайко Ю.О., Імамутдінова Р.Г. «Розумні» сенсорні мережі: від ідеї до ринку. // XІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми телекомунікацій» ПТ-2018: Збірник матеріалів конференції. К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018 – с.18-20.

Прилади сімейства «ФЛОРАТЕСТ»
 • виробляються серійно за трьома ліцензійними угодами
 • захищені 9 патентами України
 • на сьогодні впроваджено більше 50 приладів
Сенсорні мережі для промислового землеробства

Сенсорна мережа впроваджується у промислове сільське господарство за міжнародним проектом УНТЦ № 6064

Прилад для експрес-діагностики інфекційних захворювань
 • діючі зразки створені в рамках національного проекту і передані у дослідну експлуатацію в НУБіП
 • прилад захищений патентом України
Прилад для експрес-діагностики інфекційних захворювань
 • діючі зразки створені в рамках національного проекту і передані у дослідну експлуатацію в НУБіП
 • прилад захищений патентом України
Система підвищення живучості особового складу збройних сил України

Розроблений проект системи, напрацьовані схемотехнічні і архітектурні рішення, які захищені патентами України. За спільним рішенням НАН та НАМН України пропозиції щодо впровадження системи подані до Міністерства оборони України

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail