НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Пепеляєв Володимир Анатолійович

зав. вiддiлом № 160, док. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. (044)526 35 07
email: pepelaev@yahoo.com

Коротка бiографiя

Пепеляєв Володимир Анатолійович народився 19 квітня 1948 р. У 1972 р. закінчив факультет управління та прикладної математики Московського фізико-технічного інституту. В Інституті кібернетики НАН України працює з 1975 року після закінчення аспірантури  Московського фізико-технічного інституту.  Доктор фізико-математичних наук, автор біля 100 наукових праць, 3 монографій.  З 2009 року — завідувач відділу методів системного моделювання.

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Нагороджений Почесною грамотою Президії НАН України.

Науковi iнтереси

  • засоби технологічної підтримки процесів імітаційного моделювання;
  • адаптивні стратегії управління стохастичним експериментом;
  • інтеграція методів оптимізації та імітаційного моделювання;
  • математичне моделювання стохастичних систем;
  • оцінювання параметрів стохастичних систем за наявністю неповної первинної інформації;
  • методи інтегральної оцінки системних ризиків.

Основнi результати

Запропоновано модифікацію стандартних байєсівських методів оцінювання та методологію імовірнісного аналізу параметрів безпеки екологічно-небезпечних виробництв та об’єктів.

Розроблено та досліджено виробничу модель проведення ремонтно-профілактич-них робіт із неперервним часом і неперервними множинами станів і керувань. Для цієї моделі доведено існування оптимальних за заданими критеріями стратегій керування з простою пороговою структурою.

Розроблено підхід та методологію моделювання багатопроцесорних комплексів довільної природи на основі аналізу часових характеристик операцій обміну та обробки міжсистемних повідомлень.

Розроблено математичну модель для оцінки рівнів ризиків регіональних загроз. Проведено розрахунки та порівняльний аналіз рівнів техногенних, природних, економічних, соціальних, а також комплексних ризиків для всіх областей України.

На основі концепції оптимізаційно-імітаційної інтеграції і технології розподілених обчислень розроблено інструментальну систему NEDISOPT_D та реалізовано інтегроване багатофункціональне  програмне середовище для проведення імітаційних експериментів і підтримки спрямованого пошуку оптимальних рішень, як на однопроцесорних, так і мережевих архітектурах.

Розроблено уніфіковану методологію планування та реалізації багатоетапних оптимізаційно-імітаційних експериментів, що забезпечує підвищення ефективності процесів імітаційного моделювання.

Розроблено комп’ютерні засоби моделювання та прогнозування показників розвитку регіонів України.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail