НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Опанасенко Володимир Миколайович

доктор технічних наук, професор, провідний науковий співробітник від. №205

тел. (044) 526-25-98

email: opanasenko@incyb.kiev.ua

Коротка бiографiя

Народився 28 лютого 1957 року. В 1979 році закінчив Казанський авіаційний інститут (м. Казань, Росія), після закінчення якого працював у УзНВО «Кібернетика» АН УзРСР (1979 — 1982).

Після закінчення очної аспірантури (1982 — 1985) при Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України з 1985 року і по теперішній час працює у відділі мікропроцесорної техніки, пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до провідного наукового співробітника; доктор технічних наук (2007), професор кафедри інформаційних технологій проектування (2011).

Науковi iнтереси

Під час роботи в Інституті кібернетики В.М. Опанасенко розробив методологію побудови реконфігуровних цифрових структур на основі однорідного середовища, перш за все систему формалізованих методик й алгоритмів синтезу параметричних модулів і закінчених функціональних пристроїв.

На цій основі розроблено положення теорії комбінаційних автоматів – адаптивних логічних мереж, призначених для вирішення широкого класу задач, які зводяться до процедури класифікації, шляхом безпосередньої структурної реалізації алгоритмів обробки й прямого відображення вхідних даних у вихідні.

Основнi результати

Отримані наукові результати створили методологічну базу для розробки ефективних алгоритмів і реконфігуровних пристроїв, які дозволяють підвищити ефективність відображення вихідних задач і алгоритмів на архітектуру та структуру проектованих пристроїв і систем на базі ПЛІС за критеріями «швидкодія – складність реалізації». При безпосередній участі В.М. Опанасенка розроблено низку реконфігуровних пристроїв на базі ПЛІС: пристрої реалізації граничних функцій, сортування даних, медіанних фільтрів, пристроїв множення матриць, математичних процесорів із плаваючою точкою (згідно зі стандартом IEEE–754), реконфігуровний процесор з конвеєрною обробкою даних; ряд проблемно-орієнтованих процесорів для задач управляння малими космічними апаратами та ін.

В.М. Опанасенко очолює наукову групу співробітників відділу мікропроцесорної техніки, яка виконує дослідження та розробку проблемно–орієнтованих пристроїв та реконфігуровних підсистем на базі ПЛІС по пріоритетному напряму «Розробка нових інформаційних технологій та інтелектуальних систем» в межах теми «Розробити теоретичні засади, методи та інформаційні технології побудови комп‘ютерних засобів та систем на основі інтегрованого використання методів обробки знань, редукційного паралелізму та реконфігурування» та проекту «Методи і алгоритми прецизійного робастного відмовостійкого управління малими космічними апаратами та їх реалізація на проблемно-орієнтованих процесорах», який виконується за цільовою комплексною програмою НАН України з наукових космічних досліджень на 2012–2016 рр.».

В.М. Опанасенко активно займається педагогічною діяльністю – більше двадцяти років викладає в НАУ та КНУТД, підготував двох кандидатів технічних наукю. В.М. Опанасенко брав участь у виконанні проекту «Model-Oriented Approach and Intelligent Knowledge-Based System for Evolvable Academia-Industry Cooperation in Electronic and Computer Engineering» програми Європейського союзу «TEMPUS». В.М. Опанасенко є членом двох дисертаційних вчених рад (Д 26.194.03, Д26.062.07).

В.М. Опанасенко має понад 150 наукових праць, в тому числі 2 монографії та розділи у 2 наукових монографіях (видавництво Springer), 14 авторських свідоцтв і патентів. 16 робіт опубліковано в зарубіжних виданнях, які індексовано у науково-метричний базі Scopus (h index = 5).

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ

 1. Палагин А.В. Реконфигурируемые вычислительные системы/ А.В. Палагин, В.Н. Опанасенко. – Киев: Просвіта. – 200 – 295 с.
 2. Palagin A.V. Reconfigurable computing technology / V. Palagin, V.N. Opanasenko // Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – 2007, Vol. 43, N.5. – PP. 675–686.
 3. Palagin A.V. Design and application of the PLD-based reconfigurable devices / V. Palagin, V.N. Opanasenko // Design of Digital Systems and Devices. – Springer, Verlag, Berlin, Heidelberg. – 2011, Vol. 79. – PP. 59–91.
 4. Opanasenko N. Partitioning the full range of boolean functions based on the threshold and threshold relation / V.N. Opanasenko, Kryvyi S.L.// Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – 2012, Vol. 48, N.3. – PP. 459–468.
 5. Palagin A. The structure of FPGA-based cyclic-code converters / Alexander Palagin, Vladimir Opanasenko, Sergey Krivoi // Optical Memory & Neural Networks (Information Optics). Springer. – 2013, 22, N.4. – PP. 207–216.
 6. Opanasenko N. Synthesis of Adaptive Logical Networks on the Basis of Zhegalkin Polynomials / V.N. Opanasenko, Kryvyi S.L.// Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – November 2015, Volume 51, Issue 6 – PP. 969–977.
 7. Opanasenko Method synthesis of the configurable logical blocks on basis of universal logical elements / V. Opanasenko, Kryvyi S. // Radioelectronic and Computer Systems. – Volume 79, Issue 5, 2016 – PP. 93–97.
 8. Opanasenko V. Synthesis of multilevel structures with multiple outputs / Opanasenko, S. Kryvyi // CEUR Workshop Proceeding of 10th International Conference of Programming, UkrPROG 2016; Kyiv; Ukraine; 24 May 2016 . Volume 1631. – Code 122904. – PP.32–37.
 9. Palagin A.V., Opanasenko V.N., Kryvyi S.L.: Resource and Energy Optimization Oriented Development of FPGA-Based Adaptive Logical Networks for Classification Problem. In book: Green IT Engineering: Components, Networks and Systems Implementation, Kharchenko, Y. Kondratenko, J. Kacprzyk (Eds.), Vol. 105. Berlin, Heidelberg: Springer International Publishing, 195-218 (2017), DOI: DOI 10.1007/978-3-319-55595-9_10.
 10. Opanasenko N. Synthesis of Neural-Like Networks on the Basis of Conversion of Cyclic Hamming Codes / V.N. Opanasenko, Kryvyi S.L.// Cybernetics and Systems Analysis. Springer New York. – July 2017, Volume 53, Issue 4 – PP. 627–635. DOI: 10.1007/s10559-017-9965-z.
 11. Palagin A. The implementation of extended arithmetic’s on FPGA-based structures / A. Palagin, V. Opanasenko / Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Vol. 2, IDAACS’2017, 21-23 September 2017. – Bucharest, Romania. – pp. 1014–1019.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail