НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Норкін Володимир Іванович

док. фіз.-мат. наук, пров. наук. співробітник відділу №130

тел. (044) 526 55 52
email: norkin@i.com.ua

Коротка бiографiя

Народився 4 січня 1951 року у м.Омську, Російська Федерація. У 1968 році закінчив спеціальну школу-інтернат ім. А.Н.Колмогорова (м.Москва), в 1974 р. – Московський фізико-технічний інститут, з 1974 року працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова Національної Академії наук України. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1998 – докторську дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора фізико-математичних наук у галузі стохастичного програмування.

У 1994-2002 роках працював за сумісництвом у Міжнародному інституті прикладного системного аналізу (м. Лаксенбург, Австрія), у 2001 (травень), 2004 (березень), 2005 (березень-травень) – візитер-професор Вільного університету Амстердаму (Нідерланди), 2010-2011 р.р. —  візитер-професор Університету Каліфорнії у Девісі (США).

Лауреат Премії імені В.М.Глушкова у галузі інформатики Національної Академії наук Украіни (2007р.), лауреат премії Шведського страхового товариства «Kjell Gunnarson’s Risk Management Prize» (1997), у 2010 році отримав стипендію імені Фулбрайта для проведення наукових досліджень у США.

Член редколегії  журналу SIAM Journal on Optimization (з 2008 року).

Науковi iнтереси

 • Теорія та методи оптимізації (негладка, стохастична, глобальна, дискретна оптимізація)

 • Математичні моделі теорії ризику (актуарна та фінансова математика, прийняття рішень в умовах катастрофічного ризику)

 • Математична економіка (методи обчислення рівноваги)

 • Статистична теорія навчання (ядерні методи).

Основнi результати

 • Теорія стохастичного субградієнтного методу для задач неопуклого стохастичного програмування.

 • Теорія узагальнено дифереційовних функцій.

 • Стохастичний метод гілок та границь.

 • Теорія нормалізованої збіжності випадкових величин.

 • Метод послідовних наближень для розв’язання рівняння Вінера-Хопфа.

 • Обґрунтування сильної консистентності ядерного методу опорних векторів у задачах регресії та розпізнавання.

Детальніше – на WEB-сайті:   www.norkin.org.ua

Основні публікації

 • Михалевич В.С., Гупал А.М., Норкин. Методы невыпуклой оптимизации. – М.: Наука, 1987.

 • Norkin V.I., Keyzer M.A. On convergence of kernel learning estimators, SIAM J. on Optimization, SIAM J. Optim., Vol. 20 (2009), No. 3, pp. 1205–1223.

 • Norkin V.I., Keyzer M.A. On stochastic optimization and statistical learning in reproducing kernel Hilbert spaces by SVM, Informatica (Vilnius), 2009, Vol. 20, No. 2, 273–292.

 • Ermoliev Y.M., Ermolieva T.Y., MacDonald G., Norkin V.I. Stochastic Optimization of Insurance Portfolios for Managing Exposure to Catastrophic Risks, Annals of Operations Research 99, 2000, 207-225.

 • Ermoliev Yu., Keyzer M.A., Norkin V.I. Global convergence of the stochastic tatonement process, J.of Mathematical Economics, 2000, V.34, P.173-190.

 • Ermoliev Y.M., Ermolieva T.Y., MacDonald G.J., Norkin V.I. Amendola A. A system approach to management of catastrophic risks, European J. of Operational Research, 2000, V.122, P.452-460.

 • Ermoliev Y.M., Ermolieva T.Y., MacDonald G., Norkin V.I. Insurability of catastrophic risks: the stochastic optimization model, Optimization, 2000, Vol. 47, 251-265.

 • Norkin V.I., Pflug G.Ch., Ruszczynski A. A branch and bound method for stochastic global optimization, Math. Progr., 1998, V. 83, 425-450

 • Norkin V.I., Yu.M.Ermoliev, A.Ruszczynski. On optimal allocation of indivisibles under uncertainty, Operations Research, 1998, Vol. 46, N 3, 381-395.

 • M.Ermoliev Yu., Norkin V.I. Om nonsmooth and discontinuous problems of stochastic systems optimization European J. of Operational Research, 1997, Vol. 101, 230-244.

 • Ermoliev Yu.M., Norkin V.I., Wets R.J-B. The minimization of semicontinuous functions: Mollifier subgradients, SIAM Journal on Control and Optimization, 1995, N 1, 149-167.

 • Ermoliev Yu.M., Norkin V.I. Normalized convergence in stochastic optimization, Annals of Operations Research, 1991, N 1, 187-198.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail