НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Кунцевич Олексій Всеволодович

канд. фіз.-мат. наук, с.н.с. відділу № 120

тел. 044 526-21-68
email: alexkun@ukr.net

Коротка бiографiя

1961 р. народження, закінчив Київський політехнічний інститут (1983), захистив кандидатську дисертацію «Декомпозиційні алгоритми вирішення задач лінійного і опуклого програмування спеціальної структури» (1989). В Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України працює з 1983 р., з 1991 р. – старший науковий співробітник відділу методів негладкої оптимізації.

Науковi iнтереси

 • теорія множинної ідентифікації та оптимального робастного і адаптивного управління в умовах невизначеності;
 • розробка ефективних робастних методів негладкої оптимізації.

Основнi результати

 1. Управління інваріантними множинами для лінійних та нелінійних систем управління в умовах невизначеності.
  • А. В. Кунцевич, В. М. Кунцевич, Инвариантные множества семейств линейных и нелинейных дискретных систем с ограниченными возмущениями // Автомат. и телемех., 2012, № 1, 92–106; Autom. Remote Control, 73:1 (2012), 83–96
  • А.В. Кунцевич, В.М. Кунцевич, Синтез управления инвариантными множествами семейств линейных и нелинейных дискретных систем с ограниченными возмущениями // Кибернетика и системный анализ. — 2011. — № 4. — С. 65-78.
 2. Синтез робастно стійких дискретних систем управління нелінійними об’єктами
  • В. М. Кунцевич, А. В. Кунцевич, Синтез робастно устойчивых дискретных систем управления нелинейными объектами  //  Автомат. и телемех., 2008, № 12, 105–118; Autom. Remote Control, 69:12 (2008), 2088–2100
  • V.M. Kuntsevich, A.V. Kuntsevich, Analysis and synthesis of optimal and robustly optimal control systems under bounded disturbances, IFAC Proceedings Volumes, 32:2 (1999), 2830–2835.
 3. Побудова достатніх умов робастної стійкості систем управління в умовах невизначеності.
  • А.В. Кунцевич, В.М. Кунцевич, Устойчивость в области нелинейных разностных включений // Кибернетика и системный анализ. — 2010. — № 5. — С. 11-18.
 4. Розробка ефективних алгоритмів нелінійного програмування для застосування до задач (негладкої) оптимізації широкого класу.
  • F. Kappel and A. Kuntsevich. An implementation of Shor’s r-algorithm. Computational Optimization and Applications, 15:193–205, 2000.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail