НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Коваленко Ігор Миколайович

док. техн. наук., док.фiз.-мат. наук., академiк НАНУ, гол. н.с. відділу №125

тел. 044 526-30-44

Коротка бiографiя

Народився 16 березня 1935 року у місті Києві. У 1957 році І.М.Коваленко закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1960 році захистив кандидатську дисертацію

У Москві було виконано цикл робіт з комбінаторики і написана математична докторська дисертація, темою якої була теорія систем випадкових булевих рівнянь із застосуванням до методів захисту інформації. У 1970 році І.М.Коваленко стає доктором фізико-математичних наук.

У 1971 році І.М.Коваленко повертається до Києва і очолює відділ математичних методів теорії надійності складних систем Інституту кібернетики АН УРСР. У відділі інтенсивно розвиваються два напрямки досліджень: наближені методи аналізу надійності та методи захисту інформації.

І.М.Коваленко — автор понад 200 наукових праць, у тому числі 25 монографій.

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України (1978, 2001 рр.) Державної премії СРСР (1976 р.), премії імені В.М. Глушкова (1984 р.) , премії ім. В.С.Михалевича.

Науковi iнтереси

 • теорія масового обслуговування
 • теорія надійності
 • моделювання складних відповідальних систем
 • прикладна імовірнісна комбінаторика
 • теорія кодування
 • криптографія та стохастична геометрія

Основнi результати

 • запропонована схема кусково-лінійних марковських процесів;
 • винайдено необхідні та достатні умови, при яких стаціонарні ймовірності системи обслуговування залежать лише від середніх характеристик системи;
 • введено моделі кусково-лінійних агрегатів,
 • створено низку аналітико-статистичних методів, які стали одним з найбільш ефективних інструментів дослідження систем зі складною структурою та логікою функціонування;
 • розроблено метод побудови так званих штучних моментів регенерації для систем, поведінка яких описується істотно багатовимірними процесами обслуговування.
 • досліджено властивості та параметри випадкових систем рівнянь над скінченними алгебраїчними структурами: групами, кільцями, полями Галуа; розроблені методи розв’язання таких систем;
 • досліджено булеві матриці, їх рангі та визначникі; встановлено межі інваріантності для визначників;
 • досліджено логічні рівняння;
 • дослідження з теорії випадкових розміщень;
 • розроблено спеціальні алгоритми декодування сильно спотворених лінійних кодів;
 • досліджено імовірнісні характеристики послідовностей над скінченними алфавітами;
 • розроблено асимптотичні та скінченні методи підрахунку кількості повних відображень скінченних множин;
 • вирішено задачі прикладної криптографії, такі, як розробка та впровадження алгоритмів цифрового підпису та шифрування, створення центрів сертифікації; об’єднання цих алгоритмів у єдиній технології цифрового конверту, тощо.

International Conference “Modern Stochastics: Theory and Applications II” (2010)

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail