НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Кнопов Павло Соломонович

зав. відділом № 130, член-кореспондент НАН України, док. фіз.-мат. наук, професор

тел. 526-15-58
email: knopov1@yahoo.com

Коротка бiографiя

Народився в 1940 році. Закінчив у 1962 р. механіко-математичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження питань статистики випадкових полів, пов’язаних із задачами керування та розпізнавання»; у 1986 р.- докторську дисертацію «Методи нелінійної ідентифікації та розпізнавання для стохастичних систем з розподіленими параметрами». Автор 200 наукових праць, 11 монографій, серед них: «Предельные теоремы для процессов стохастического программирования». К.Наук.думка, 1980 (у співавт.); «Оптимальные оценки параметров стохастических систем». К. Наук.думка, 1981; «Empirical Estimates in Stochastic Optimization and Identification». Kluwer Akademic Publishers, 2002 (у співавт.); «Cоntrol of Spatially Structured Random Processes and Random Fields with Applications». Springer, 2006 (у співавт). «Simulation and Optimization Methods in Risk and Reliability Theory», Nova Science Publishers, Inc. New York, 2009 (у співавт.), «Intelligent Data Processing for Enviromment and Security».Sofia: Ithea, 2010 (у співавт.), «Regression Analysis Under  A Priory Parameter Restrictions».-Springer 2012  (у співавт.).

Лауреат Державної премії України в області науки і техніки, Лауреат премії НАН України імені В. М. Глушкова. Нагороджений Грамотою ВР України та Почесною Грамотою НАН України.

Науковi iнтереси

 • Теорія стохастичної оптимізації та ідентифікації.
 • Теорія ризику в умовах неповної інформації.
 • Теорія керування багатокомпонентними стохастичними системами.
 • Робастні стохастичні методи оцінювання.
 • Методи параметричного та непараметричного оцінювання.

Основнi результати

 • Розроблено теоретичні основи прямих методів стохастичної оптимізації.
 • Розроблено математичний аппарат розв’язання стохастичних оптимізаційних задач, як локальних, так і глобальних, з неопуклими та недиференційовними функціональними показниками. Розроблені методи їх розв’язання.
 • Розроблені методи керування стохастичними системами із зосередженими та розподіленими параметрами.
 • Знайдено умови існування та методи знаходження оптимальних стратегій для інтерактивних стохастичних систем із локальною взаємодією. Ці розробки знайшли своє застосування для розв’язування різнобічних прикладних задач в економіці, екології та техніці.
 • Розроблено математичні та програмні засоби з моделювання ризику та методів його оцінки. Ці розробки застосовані в економіці, фінансовій та страховій математиці, теорії надійності, при розрахунку виникнення екологічних та техногенних катастроф.
 • Розроблено підхід, заснований на теорії непараметричних індексів для розв’язання задач оцінювання суб’єктів фінансового ризику по співвідношенню “доходність-ризик” на прикладі комерційних банків.
 • Запропоновано новий підхід для створення комп’ютерних технологій з управління епідемічним ризиком та розробки ефективних шляхів епідемічної ситуації в Україні, в основу якого вкладені методи теорії катастроф, теорії оптимального управління складними динамічними системами та математичного моделювання нелінійних систем.
 • Розроблені комп’ютерні системи дослідження екологічно небезпечних систем та проблем розповсюдження забруднень.
 • Створені математичні методи та програмні засоби розпізнавання образів, заснованих на сучасних робастних байєсівських підходах.
 • Розроблені комп’ютерні системи реєстрації параметрів підземної гідросфери.

Результати роботи неодноразово доповідалися на авторитетних міжнародних конференціях та конгресах, міжнародній виставці “Цебіт” у Ганновері та інших.

Неодноразово одержував міжнародні наукові гранти із фондів фундаментальних та прикладних досліджень США, Великобританії, Німеччини, Швейцарії, NATO, УНТЦ.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail