НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Єршов Сергій Володимирович

зав. вiддiлом №155, докт. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. 044 526 64 22
email: sershv@ukr.net

Коротка бiографiя

Народився 17 травня 1965 р. в місті Миколаїв.

В 1982  р. закінчив середню школу №64 міста Києва. В 1988 р. закінчив Київський політехнічний інститут, факультет інформатики та обчислювальної техніки. З 1985 р. працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Займав посаду старшого наукового співробітника (з 2002 р.), провідного наукового співробітника (з лютого 2014 р.).

Закінчив аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України і в 1998 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.

В 2006 р. присвоєно вчене звання «Старший науковий співробітник» за спеціальністю 01.05.03. В 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем». Науковий консультант — доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Парасюк І.М.

З вересня 2014 р. – завідувач відділу Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

Науковi iнтереси

 • методи та технологічні засоби побудови інтелектуальних програмних систем,
 • моделе-орієнтована розробка програмного забезпечення,
 • мультиагентні програмні системи,
 • нечіткі системи,
 • високопродуктивні та розподілені обчислення,
 • методи паралельного програмування

Основнi результати

 • Розроблено та обґрунтовано теоретичні основи побудови нечітких інтелектуальних мульти­агентних систем у розподіленому середовищі на основі специфікації транс­формацій нечітких графів і засобів адаптації нечітких правил компонентом-координатором.
 • Побудовано комплекс моделей інтелектуальних агентів і мультиагентних систем на основі нечіткої логіки типу 2, що дозволяють більш інформативно представити ступінь невизначеності системи нечітких правил при специфікації поведінки таких агентів і систем.
 • Розроблено моделе-орієнтований метод для породження платформно-специфічних моделей нечітких мультиагентних систем, що функціонують у перспективних високопродуктивних середовищах, у тому числі в кластерної системи СКІТ, і дають можливість скорочення витрат на комунікацію між окремими агентами в такому середовищі.
 • Побудовано методи трансформації, що дозволяють згенерувати нечіткі платформно-незалежні моделі внутрішнього агентного управління та пов’язані з ними рольові моделі інтелектуальних агентів.
 • Запропоновано трансформаційний процес створення інтелектуальних агентів з метою охопити основні фази розробки мультиагентних систем від виявлення вимог до реалізації. В середовищі Eclipse розроблено інструментальні засоби, які надають можливість генерації програмного коду нечіткої інтелектуальної мультиагентної системи
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Ершов С.В., Пономаренко Р.Н. Метод параллельного нечеткого вывода для систем Такаги-Сугено высшего порядка // Кібернетика та системний аналіз, №6, 2018.
 2. Єршов С.В., Демeдюк С.В. та інші. Система інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів в умовах електронного урядування. – К.: Нац. акад. внутр. справ України. – 352 с.
 3. Yershov, Ponomarenko R. Architecture of softwаre system for hierarhical fuzzy inference // Proceedings of the 11th International Conference of Programming UkrPROG’2018 (Kyiv, Ukraine) CEUR Workshop Proceedings v.2030, pp.141-149. – http://ceur-ws.org/Vol-2139/99-108.pdf
 4. Єршов С.В., Пономаренко Р.М. Архітектура програмної системи ієрархічного нечіткого логічного виведення // Проблеми програмування. – 2018. –  №2-3.
 5. Єршов С.В., Пономаренко Р.М. Метод побудови паралельних систем нечіткого логічного виведення на основі графічних прискорювачів // Проблеми програмування. – 2017. – №4. – С. 3–15.
 6. Бойко Ю.В., Волохов В.М., Єршов С.В. та ін. Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних IT-інфраструктур: монографія К: ВПЦ ”Київський університет”, 2016. – 447 c.
 7. Yershov, Ponomarenko R. Methods of parallel computing for multilevel fuzzy Takagi-Sugeno systems // Proceedings of the 10th International Conference of Programming UkrPROG’2016 (Kyiv, Ukraine) CEUR Workshop Proceedings v.2030, pp.141-149 http://ceur-ws.org/Vol-1631/141-149.pdf
 8. Єршов С.В., Пономаренко Р.М. Методи організації паралельних обчислень для багаторівневих нечітких систем Такагі-Сугено // Проблеми програмування. – №2-3, 2016. – С. 141-149.
 9. Єршов С.В., Пономаренко Р.М. Ярусно-паралельна модель обчислень для логічного виведення у нечітких багаторівневих системах // Комп’ютерна математика. – №1, 2016. – С. 28-36.
 10. Бойко Ю.В., Глибовец Н.Н., Єршов С.В. та ін. Методы исследования свойств высокопроизводительных инфраструктур. Обзор // Управляющие системы и машины, № 1, 2015. – С. 3-13.
 11. Бойко Ю.В., Глибовец Н.Н., Єршов С.В. та ін. Моделювання компонентів базового програмного забезпечення розподілених середовищ // Науково-методичний журнал, Вип. 238. Т. 250. Комп’ютерні технології. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2015
 12. Бойко Ю.В., Єршов С.В. та ін. Управління високопродуктивними ІТ-інфраструктурами // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка. № 61, 2015.
 13. Єршов С.В., Костукевич Ф.В. Технологія моделювання на основі нечітких об’єктно-орієнтованих байєсівських мереж довіри // Проблеми програмування. – №2-3, 2016. – С. 179-187.
 14. Єршов С.В., Костукевич Ф.В. Метод аналізу суперечливостей інформаційних станів у нечітких байєсівських мережах // Комп’ютерна математика. – №1, 2016. – С. 93-101.
 15. Парасюк І.М., Єршов С.В. Методы взаимодействия и координации в мультиагентных системах на основе нечеткой логики высшего типа // Проблеми програмування, № 2-3, 2014.
 16. N. Parasyuk, S.V. Yershov Categorical approach to the construction of fuzzy graph grammars // Cybernetics and Systems Analysis, 2006, Volume 42, Issue 4, pp. 570-581.
 17. N. Parasyuk, S.V. Ershov Transformations of fuzzy graphs specified by FD-grammars // Cybernetics and Systems Analysis, 2007, Volume 43, Issue 2, pp. 266-280.
 18. N. Parasyuk, S.V. Yershov Transformational approach to the development of software architectures on the basis of fuzzy graph models // Cybernetics and Systems Analysis, 2008, Volume 44, Issue 5, pp. 749-759.
 19. N. Parasyuk, S.V. Yershov Category-theoretic formalization in designing fuzzy intelligent systems // Cybernetics and Systems Analysis, 2009, Volume 45, Issue 6, pp. 982-987.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail