НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Гупал Анатолій Михайлович

зав. відділом № 235, док. фіз.-мат. наук, проф., чл.-кор. НАН України

тел. 044 526-04-56

Коротка бiографiя

Гупал А.М., народиася 4.10.1947р., після закінчення у 1971 році Московського фізико-технічного інституту і до теперішнього часу працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, у 1987-2003 р.р. працював на посаді директора Науково-учбового центру прикладної інформатики НАН України, з 2003р. – завідуючий відділом Інституту кібернетики. У 1975 р. захистив кандидатську дисертацію, в 1982 р. – докторську.

Лауреат  Державної премії України в галузі науки і техніки 2001р., лауреат премії імені В.М. Глушкова 1997 р. Академії наук України.

Науковi iнтереси

  • Теорія складності дискретних задач
  • Процедури індуктивного виводу для розв’язання задач розпізнавання та прогнозування складних об’єктів
  • Дослідження математичних закономірностей запису генетичної інформації в геномах та білках
  • Створення онтологій як інструменту дослідження предметних галузей, моделей і процесів прийняття рішень

Основнi результати

З 1971 по 1987 р.р. наукова діяльність Гупала А.М. була спрямована на розробку стохастичних методів оптимізації. Побудував скінчено-різницеві методи розв’язку широкого класу негладких екстремальних задач та цілу низку ефективних методів стохастичної оптимізіції.

З 1988р. і до цих пір наукові інтереси та дослідження Гупала А.М. зосереджені на створенні ефективних методів індуктивного виводу, статистичному аналізу геномів і білків. Побудовано теорію складності задач розпізнавання. Доведено оптимальність байєсівських процедур розпізнавання  на таких структурах, як ланцюги Маркова та незалежні ознаки. В роботах Гупала А.М. вперше проведено математичне обгрунтування індуктивного підходу, що є вагомим внеском у сучасну математику та природничі науки, які розвиваються на основі спостережень та експериментів над об’єктами реального світу. На основі статистичного аналізу геномів встановлено нові комплементарні закономірності щодо запису генетичної інформації упродовж однієї низки ДНК хромосом. Розробив низку ефективних методів передбачення вторинної структури білків на основі байєсівських процедур розпізнавання на ланцюгах Маркова. Розроблено експертну систему діагностики гліом головного мозку.

У 1979 р. вийшла монографія «Стохастические методы решения негладких экстремальных задач», вид. Наукова думка, у 1987 році – монографія «Методы невыпуклой оптимизации», вид. Наука, у 2008 р. – монографія «Оптимальные процедуры распознавания», вид. Наукова думка.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail