НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
 • На основі нових дробово-диференціальних математичних моделей розроблені чисельні методи та обчислювальні алгоритми для моделювання динамічних процесів рівноважного і нерівноважного конвективно-дифузійного перенесення забруднень при фільтрації розчинних речовин у підземних водах.
  Створене математичне та алгоритмічне забезпечення дозволяє більш точно прогнозувати ступінь забруднення підземних вод.
 • Розроблено паралельні алгоритми для багатопроцесорних обчислювальних систем, зокрема кластерів з графічними процесорами, для моделювання динамічних процесів нерівноважної у часі конвективної дифузії забруднень при плоско-вертикальній та плановій фільтрації підземних вод.
  Отримані результаті дозволяють суттєво прискорити моделювання процесів фільтрації забруднень у водоносних горизонтах.
 • Створена паралельна для кластерних систем та мультиагентна архітектури реалізації алгоритму ройового інтелекту розв’язання оптимізаційних задач процесів фільтраційної консолідації.
  Реалізація запропонованої архітектури дозволяє прискорити автоматизований пошук рішень при проектуванні інженерних споруд для захисту від шкідливої дії підземних вод.
 • На основі методу скінченних елементів розроблено чисельні алгоритми для моделювання динамічного стану ґрунтових масивів з урахуванням гідротермічного режиму.
  Запропоновані алгоритми дозволяють більш адекватно оцінювати стійкість наземних споруд шляхом врахування температурного режиму. Отримані результати можуть бути використані при оцінюванні стійкості промислових, водогосподарських та гідротехнічних споруд, зокрема, побудованих на ґрунтових схилах, а також для прогнозування можливості виникнення аварійних ситуацій.
 • Методом скінченних різниць розроблено чисельно-аналітичний метод моделювання гармонічних хвильових процесів  в неоднорідних середовищах для різних граничних умов та умов спряження, що дозволяє більш адекватно враховувати особливості середовищ при дослідженні процесів поширення акустичних хвиль в неоднорідних хвилеводах.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail