НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Донець Георгій Панасович

зав. відділом № 110, док. фіз.-мат. наук, ст. наук. співробiтник

тел. (044)526-21-88

Коротка бiографiя

Народився 16 січня 1940 року. З 1956 по 1961 рік навчався у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка на механіко-математичному факультеті. З 1961 року незмінно працює в Інституті кібернетики НАН України (до 1962 року – Обчислювальний центр АН УРСР). У 1970 році захистив кандидатську, а у 1996 році – докторську дисертації з фізико-математичних наук. Під керівництвом Г.П. Донця захищені 6 кандидатських та одна докторська дисертації з фізико-математичних наук.

Лауреат премії іменi В.М.Глушкова НАНУ.

Науковi iнтереси

  • розробка загальних методів розв’язання багатоваріантних задач оптимізації;
  • застосування методів теорії графів та комбінаторики для розв’язування практичних задач;
  • розвиток теорії дослідження операцій та систем управління;
  • проблеми ефективного застосування сучасних методів і засобів кібернетики в плануванні, проектуванні та управлінні.

Основнi результати

  • розроблено теоретичну базу для побудови пакету паралельних алгоритмів розв’язання типових задач на довільних графах великої розмірності;
  • розроблено та формалізовано нові задачі в галузі розпізнавання образів, які стосуються відновлення дискретних зображень за даними шаблонами;
  • одержані нові теоретичні результати з проблеми ізоморфізму та розфарбування числових графів; розроблені поліноміальні алгоритми визначення ізоморфізму та хроматичного числа натуральних модульних графів;
  • повністю закінчені теоретичні дослідження про математичний сейф з різнотиповими замками для двовимірних матриць;
  • проведені теоретичні дослідження проблеми Штейнера та розроблені пов’язані з нею алгоритми пошуку оптимальних розв’язків криволінійного профілю для задач проектування нафто-газопроводів та автомобільних доріг;
  • розроблені змістовна концепція та математичні методи опису процедури розширення таблиці «витрати-випуск» (ТВВ) з метою моделювання  взаємозв’язків натурально-речових, фіскальниих і монетарних показників функціонування економіки.

Монографії

Г.А. Донец. Основы теории числовых графов. Киев: ИК НАНУ, 2015. – 211 с.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
Без категорії
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку
Об’яви
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Базилевич Юрій Миколайович, …
Подробнее

Шановні колеги! 21-25 травня 2019 р. відбудеться XV Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2019)», …
Подробнее

Шановні колеги! Запрошуємо вас на чергове засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В …
Подробнее

Загрузка...

Пошта