НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Донець Георгій Панасович

зав. відділом № 110, док. фіз.-мат. наук, ст. наук. співробiтник

тел. (044)526-21-88

Коротка бiографiя

Народився 16 січня 1940 року. З 1956 по 1961 рік навчався у Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка на механіко-математичному факультеті. З 1961 року незмінно працює в Інституті кібернетики НАН України (до 1962 року – Обчислювальний центр АН УРСР). У 1970 році захистив кандидатську, а у 1996 році – докторську дисертації з фізико-математичних наук. Під керівництвом Г.П. Донця захищені 6 кандидатських та одна докторська дисертації з фізико-математичних наук.

Лауреат премії іменi В.М.Глушкова НАНУ.

Науковi iнтереси

  • розробка загальних методів розв’язання багатоваріантних задач оптимізації;
  • застосування методів теорії графів та комбінаторики для розв’язування практичних задач;
  • розвиток теорії дослідження операцій та систем управління;
  • проблеми ефективного застосування сучасних методів і засобів кібернетики в плануванні, проектуванні та управлінні.

Основнi результати

  • розроблено теоретичну базу для побудови пакету паралельних алгоритмів розв’язання типових задач на довільних графах великої розмірності;
  • розроблено та формалізовано нові задачі в галузі розпізнавання образів, які стосуються відновлення дискретних зображень за даними шаблонами;
  • одержані нові теоретичні результати з проблеми ізоморфізму та розфарбування числових графів; розроблені поліноміальні алгоритми визначення ізоморфізму та хроматичного числа натуральних модульних графів;
  • повністю закінчені теоретичні дослідження про математичний сейф з різнотиповими замками для двовимірних матриць;
  • проведені теоретичні дослідження проблеми Штейнера та розроблені пов’язані з нею алгоритми пошуку оптимальних розв’язків криволінійного профілю для задач проектування нафто-газопроводів та автомобільних доріг;
  • розроблені змістовна концепція та математичні методи опису процедури розширення таблиці «витрати-випуск» (ТВВ) з метою моделювання  взаємозв’язків натурально-речових, фіскальниих і монетарних показників функціонування економіки.

Монографії

Г.А. Донец. Основы теории числовых графов. Киев: ИК НАНУ, 2015. – 211 с.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail