НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини

1. Стецюк П.І. Алгоритми недиференційовної оптимізації та лагранжеві двоїсті оцінки в складних екстремальних задачах. — Дис. докт. фiз.-мат. наук., Iн-т кiбернетики iм.В.М.Глушкова НАН України. — Київ, 2013.   (Stetsyuk-22-03-2013.pdf)

2. Stetsyuk P., Romanova T., Pankratov A., Kovalenko A. Optimal Packing Circular Cylinders into a Cylindrical Container Taking into Account Behavior Constraints // Proc. 10th ESICUP Meeting. — Lille (France).  — 2013.  (Stetsyuk-24-04-2013.pdf)

3. Ускоренные по Шору модификации метода Поляка для овражных функций // Всероссийская молодежная школа-семинар «Дискретные модели и методы принятия решений» (г. Новосибирск, 21-23 июня 2013) (Stetsyuk-NSK-2013.pdf)

4. Стецюк П.И., Романова Т.Е. Равновесная упаковка шаров в шар минимального радиуса // Международная конференция «Дискретная оптимизация и исследование операций» (Новосибирск, 24-28 июня 2013 г.) (Stetsyuk-DOOR-2013.pdf)

5. Стецюк П.И., Петрухин В.А., Бугров Н.В., Хрипко К.Ю. Метод эллипсоидов и условно-оптимальный маршрут // М_жнародна наукова конференція «Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова (12-13 вересня 2013 року). (StetsyukPetrukhin-13-09-2013.pdf)

6. Стецюк П.И. Квадратичная задача для максимального сингулярного числа // Міжнародна наукова конференція «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XL)», присвяченої 90-річчю від дня народження академіка В.М. Глушкова. (Stetsyuk-03-10-2013.pdf)

7. Стецюк П.И. r-Алгоритмы: теория и практика // Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2013)» (20-22 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ). (Stetsyuk-Dnepr-2013a.pdf)

8. Стецюк П.И., Нурминский Е.А., Соломон Д.И. Транспортная задача и ортогональное проектирование на линейные многообразия // V-ая международная научная конференция «Транспортные системы и логистика», Кишинэу, 11-13 декабря 2013 года. (SteNurSol-2013b.pdf)

9. Стецюк П.И., Жидков В.А. О двух задачах оптимизации пропускных способностей дуг отказоустойчивой сети // V-ая международная научная конференция «Транспортные системы и логистика», Кишинэу, 11-13 декабря 2013 года. (StetsyukZhydkov-2013.pdf)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail