НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України
Мова — Language

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Боюн Віталій Петрович

зав. відділом № 200, док. техн. наук, член-кореспондент НАН України

тел. (044) 526 21 49
email: vboyun@gmail.com

Коротка бiографiя

Народився 8 серпня 1941 року в м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області.

Закінчив з відзнакою Дніпродзержинський індустріальний технікум (1959 р.) та Дніпродзержинський вечірній металургійний інститут ім. Арсенічева (1965 р.). Працював у Центральній заводській лабораторії автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів Дніпродзержинського металургійного заводу ім. Дзержинського (1959-1967 рр.). Брав участь у перших в Європі дослідах з дистанційного управління з Києва повалкою бесемерівського конвертора в Дніпродзержинську на заданому вмісту вуглецю в сталі та створенні системи управління повалкою конвертора на базі першої напівпровідникової управляючої ЕОМ „Днепр-1”.

Служив в Радянській армії (1965-1966 рр.).

Навчався в аспірантурі Інституту кібернетики НАН України (1967-1970 рр.) і 1971 р. захистив кандидатську дисертацію.

Із 1970 р. працює в Інституті кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, у 1991 р. захистив докторську дисертацію і з того часу працює завідувачем відділу інтелектуальних відеосистем реального часу.

Науковi iнтереси

В.П. Боюн розвинув скінченно-різницевий підхід із постійними та змінними кроками дискретизації по часу, параметру та простору, який  виявився дуже плідним для багатьох галузей науки і техніки. Він заклав основи динамічної теорії інформації, що дало змогу виділяти і використовувати корисну динамічну інформацію з випадкових стаціонарних та нестаціонарних сигналів, ітераційних процесів, зображень, просторових полів тощо, значно зменшивши її надлишковість. На базі динамічної теорії інформації розроблені ефективні інформаційно узгоджені методи аналого-інкрементного перетворення і обробки сигналів, методи синтезу алгоритмів і структур, котрі покладені в основу створення  цілого ряду спеціалізованих пристроїв і проблемно-орієнтованих процесорів.

Розроблені ефективні принципи організації обчислювального процесу покладені в основу створення унікальних систем управління високодинамічними процесами та об’єктами, зокрема трьох систем управління параметрами та положенням плазми в термоядерних установках типу ТОКАМАК.  Впроваджено понад 20 розробок процесорів, комплексів та систем.

Зараз В.П. Боюн продовжує плідно працювати над розробкою динамічних моделей інтелектуального сприйняття візуальної інформації, інформаційних основ підвищення вибірковості, принципів побудови інтелектуальних відеокамер та систем технічного зору. Зокрема, під його керівництвом були створені перші в Україні інтелектуальні відеокамери з програмованими параметрами зчитування інформації і попередньою обробкою зображень та ряд відеосистем різного призначення. Планується створення інтелектуальних відеокамер нового покоління з елементами, аналогічними зоровому аналізатору нижнього рівня людини.

Спільно з НМЦ ультразвукової медичної діагностики «Істина» створено цифровий оптичний капіляроскоп, який дає змогу неінвазивно досліджувати стан мікроциркуляторного русла системи кровообігу людини. На базі капіляроскопу та допплерографа було створено гемодинамічну лабораторію для діагностики та контролю всієї серцево-судинної системи людини.

Було також розроблено та запатентовано оригінальну систему електронного голосування з візуалізацією самого процесу, аудіосупроводом та паперовим підтвердженням результатів волевиявлення, яка при невисокій вартості забезпечує простоту процесу голосування, захист та контроль результатів, миттєвий підрахунок голосів без втручання членів виборчої дільниці тощо.

З цими пристроями В.П.Боюн неодноразово брав участь у всесвітніх та міжнародних виставках та був керівником делегації НАН України.

На запрошення Британської Ради у складі делегації України відвідав з лекціями ряд університетів Манчестера, Оксфорда та Лондона.

На запрошення АН провінції Шандунь відвідав з лекціями КНР, де було підписано ряд угод про співробітництво.

Основнi результати

В. П. Боюн має понад 450 наукових праць, зокрема 8 монографій, понад 200 патентів на винаходи.

Він є лауреатом премії ім. С. Лебедєва та Державної премії України в галузі науки і техніки.

Має почесні звання: «Кращий винахідник Києва», «Кращий винахідник НАНУ», «Заслужений винахідник України».

В. П. Боюн — почесний професор Інституту автоматики Шандунської академії наук КНР, член експертної ради ВАКу, спеціалізованих рад із захисту дисертацій, ряду наукових рад, редколегій та оргкомітетів міжнародних конференцій.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку/Contact form
Об’яви
Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в роботі 8-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Глушковські читання». Тема: «Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні …
Read More

Шановні колеги! Запрошуємо Вас на засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «Теорія оптимальних рішень» (керівники – д.ф.-м.н. Г.П.Донець, …
Read More

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Зайцев Дмитро Анатолійович, …
Read More

Loading...

Пошта / Mail