НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

імені В.М.Глушкова НАН України

Директор Інституту з 1995 року
академік НАН України,
Заслужений діяч науки і техніки України
І.В.Сергієнко

детальніше

Засновник і перший директор
Інституту кібернетики
академік В.М. Глушков
(1923-1982рр.)

детальніше

Директор Інституту
з 1982 по 1994 рр.
академік В.С. Михалевич
(1930 – 1994 рр.)

Новини
Бардадим Тамара Олексіївна

с. н. с. відділу №115, канд. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

тел. 044-526-45-68
email: tbardadym@gmail.com

Коротка бiографiя

1952 р. народження, закiнчила факультет управлiння та прикладної математики Московського фiзико-технiчного iнституту (1976), аспірантуру Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (1979), захистила кандидатську дисертацію «Дослідження деяких задач переслідування та управління з неповною інформацією» (1981). З 1979 р. працює в Інституті кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. Звання старшого наукового співробітника отримала у 1998 р.

Науковi iнтереси

  • диференціальні ігри, теорія оптимального управління
  • математична статистика
  • методи недиференційовної оптимізації та їх застосування

Основнi результати

1. Одержано достатні умови завершення диференційних ігор переслідування зі змінною затримкою інформації та різнотипними обмеженнями на управління.

Бардадым Т.А. Линейная игра преследования с переменным запаздыванием информации // Теория оптимальных решений. – К.: Ин-т кибернетики АН УССР. – 1980. – С. 26–31.

Бардадым Т.А., Чикрий Г.Ц. Об одной игре преследования с переменным запаздыванием информации // Кибернетика. –1980. – № 6. – С. 130–131.

Бардадым Т.А. Задача преследования с простым движением и разнотипными ограничениями на управления // Кибернетика. – 1982 – № 2. –С. 80–84

2. Одержано асимптотичні розклади ряду функціоналів, пов’язаних з нелінійною моделлю регресії, зокрема функціоналів для методів “складаного ножа” та крос-перевірки.

Бардадым Т.А., Иванов А.В. Асимптотические разложения, связанные с функционалом метода “складного ножа”, I и II // Укр. матем. журнал. – 1995. – Т. 47. – I: № 4.– С. 443–451. –  II: № 6. – С. 731–736.

Бардадим Т.О., Іванов О.В. Асимптотичний розклад функціоналу крос-перевірки // Теорія ймовірн. та матем. статистика. – 1996. – № 54. – С. 1–9.

Bardadym T.A., Ivanov A.V. Asymptotic method for resampling functionals investigation // Theory of Stochastic Processes. –1996. – Vol. 2 (18). – № 1–2. – P. 108–113.

3. Доведено конзистентність та асимптотичну нормальність Lα-оцінки у нелінійній регресійній моделі.

Бардадим Т.О., Іванов О.В. Асимптотична нормальність Lα-оцінок у нелінійній регресійній моделі // Доповіді АН України, сер. А, 1988. – № 8. – С. 68–70.

Bardadym T.A., Ivanov A.V. On consistency of Lα-estimators in heteroscedastic nonlinear regression model // Theory of Stochastic Processes. –1997. – Vol. 3 (19). – № 1–2. – P. 93–99.

Bardadym T.A., Ivanov A.V. On asymptotic normality of Lα-estimator of nonlinear regression model parameter // Theory of Stochastic Processes. –1999. – Vol. 5 (21). – № 3–4. – P. 6–16.

4. Побудовано моделі та обгрунтовано залежності між рядом економічних показників української економіки, зроблено прогнози щодо подальших змін цих показників.

Bardadym T.A., Emmenegger J.-F., Molyboha A. Cointegration and Forecasting Time Series for Some Kinds of Food in Ukraine // Int. J. of Applied Math. – 2003. – Vol. 13. – No. 4. – P. 369-389.

Bardadym T.A., Emmenegger J.-F. Linear Equilibrium Relations Between Ukrainian Mean Wages and Basic Food Prices in the Decade 1992-2001 // WSEAS Transactions on Mathematics, July 2004. – Issue 3. – Vol. 3. – P. 647–654.

Bardadym T.A., Emmenegger J.-F. Cointegration Analysis as a Tool to Measure the Purchaising Power of Ukrainian Mean Total Wages // Int. J. of Applied Math. 2007. – Vol. 34. – No. 1. – P. 87–116.

5. Досліджено окремі питання розв’язання недиференційовних задач оптимізації, що стосуються використання надлишкових обмежень, регуляризації нелінійних задач оптимізації, побудови Ф-функцій для задач упаковки.

Бардадым Т.А. Особенности замены переменных при использовании избыточных ограничений // Теорія оптимальних рішень. – К.: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2008. – № 7. – С. 96–101.

Бардадым Т.А., Лаптин Ю.П. Некоторые подходы к регуляризации нелинейных задач оптимизации // Проблемы управления и информатики. – 2011. –№ 3. – С. 57–68.

Бардадым Т.А., Березовский О.А. Заметки о подходах к построению Φ-функций для эллипсов // Компьютерная математика. – К.: Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины, 2013. – № 2. – С. 50–56.

Співавтор книг:

1. Задачи оптимального проектирования надежных сетей / Шор Н.З., Сергиенко И.В., Бардадым Т.А. и др. – К.: Наук. думка, 2005. – 230 с.

2. Институциональные и технологические изменения в странах с рыночной и переходной экономикой / Стецюк П.И., Бортис Г., Эмменеггер Ж.-Ф., Бардадым Т.А. и др. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2015. – 336 с.,

Основні наукові переклади:

 

1. Ириарт-Уррути Ж.-Б. Оптимизация и выпуклый анализ. Сборник задач и упражнений / Пер. с фр. Т.А. Бардадым. – К.: Изд. компания „КИТ”, 2004. – 372 с.

2. Бортіс Г. Інституції, поведінка та економічна теорія: внесок до класико-кейнсіанської політичної економії / Пер. з англ. Т.О. Бардадим. – К.: Вид. Дім ”Києво-Могилянська академія”, 2007. – 560 с.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Інформація про семінари та конференції, що відбулися
Без категорії
відділ №110
відділ №120
відділ №125
відділ №150
відділ №180
відділ №205
Вакансії
Виставки
дисертаціЇ Д 26.194.02
дисертаціЇ Д 26.194.03
Конференції, семінари
лабораторія № 141
Накази та постанови Д 26.194.02
Новини
Об’яви
Оголошення орендодавця
План державних закупівель
ПЛАН ЗАХИСТІВ Д 26.194.02
Презентації найважливіших розробок відділу
Семінари відділу
Спiвробiтники
Форма зв’язку
Об’яви
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас на семінар «Методи обчислювальної математики та математичне моделювання процесів в неоднорідних середовищах». Доповідач: Базилевич Юрій Миколайович, …
Подробнее

Шановні колеги! 21-25 травня 2019 р. відбудеться XV Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI’2019)», …
Подробнее

Шановні колеги! Запрошуємо вас на чергове засідання семінару Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В …
Подробнее

Загрузка...

Пошта